Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài năm 2017 qua mạng

Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài năm qua mạng
Cách kê khai thuế môn bài quan mạng như thế nào? Qua bài viết này VnDoc.com xin
hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài trực tuyến qua mạng và trực tiếp theo Thông tư Số
156/2013/TT-BTC và Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài năm 2017.
1. Xác định số thuế môn bài phải nộp: (áp dụng từ 1/1/2017).
Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Mức thuế môn bài cả
năm

Bậc

Mã Tiều
mục

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

Bậc 1


2862

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

Bậc 2

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm
kinh doanh,
đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm

Bậc 3

2864

+ Vốn đăng ký là Vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ Bậc thuế môn bài trên là áp dụng cho DN, còn những hộ kinh doanh …
- Những DN thành lập 6 tháng đầu năm: Phải nộp thuế Môn bài cả năm
- Những DN thành lập 6 tháng cuối năm (từ 01/07 về cuối năm): Sẽ nộp thuế Môn bài:
1/2 năm.
- Những DN đang hoạt động đã kê khai thuế môn bài năm trước:
+ Nếu không có thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp thì năm sau không cần làm tờ
khai thuế môn bài (Chỉ cần nộp tiền thuế môn bài)
+ Nếu có thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp thì phải nộp tờ khai thuế môn bài
chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.
Sau khi đã xác định được số thuế môn bài phải nộp, các bạn tiến hành kê khai theo 1
trong 2 cách dưới đây:
2. Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài trực tiếp:
Bước 1: Lập tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI (ban hành kèm theo Nghị định
139/2016/NĐ-CP)
Bước 2: Viết giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu số C1-02/NS (ban hành kèm theo TT
119/2014/TT-BTC)
Mã tiểu mục của thuế môn bài thay đổi như sau, kể từ 1/1/2017.Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Mức thuế môn bài cả
năm

Bậc

Mã Tiều
mục

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

Bậc 1

2862

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

Bậc 2

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm
kinh doanh,
đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm

Bậc 3

2864

Sau khi làm xong các bạn đem đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế.
3. Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài trực tuyến qua mạng:
Bước 1: Đăng ký tờ khai thuế môn bài 01/MBAI:
- Truy cập vào website của Tổng cục thuế: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/
Chú ý: Để hạn chế lỗi các bạn nên thực hiện trên trình duyệt Internet Explorer.
-> Đăng nhập vào tài khoản (Tài khoản Token)
-> Chọn mục “TÀI KHOẢN”

-> Chọn mục “Đăng ký thêm tờ khai” (Nếu bạn chưa đăng ký)

- > Tìm chọn “01/MBAI - Tờ khai thuế môn bài” - > Tích chọn vào ô vuông bên cạnh

- > Ấn “Tiếp tục” để đăng ký - > Ấn “Chấp nhân”
Như vậy là các bạn đã đăng ký xong tờ khai, bây giờ ta tiến hành kê khai trực tuyến nhé:
Bước 2: Cách lập tơ khai thuế môn bài trực tuyến:
- Chọn mục “Kê khai trực tuyến”


- Chọn mục: “Tờ khai” –> Lựa chọn “01/MBAI - Tờ khai thuế môn bài”.

- Ấn “Tiếp tục”.
- Sau khi nhập xong các chỉ tiêu, các bạn làm tiếp như sau:
- Cuối cùng: Click “Ký và nộp tờ khai” vậy là đã xong phần tờ khai rồi.
Cách 2: Các bạn có thể làm trực tiếp trên phần mềm HTKK, bằng cách đăng nhập vào
phần mềm HTKK -> tờ khai thuế môn bài -> Nhập các chỉ tiêu như trên -> Kết xuất
XML -> nộp qua mạng (giống như việc nộp các tờ khai thuế GTGT qua mạng nhé).
Tiếp đó các bạn đi nộp tiền thuế môn bài nữa là xong.
4. Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài:
Thời hạn nộp tiền thuế môn bài cũng là thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài nhé các bạn:
+ Những DN mới thành lập: Chậm nhật là ngày cuối cùng của tháng của tháng bắt đầu hoạt
động SXKD.
+ Những DN mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là trong vòng 30 ngày kể từ
ngày cấp giấy chứng nhận ĐKKD.
+ Những DN đang hoạt động: Chậm nhất là ngày 30/1 (đầu năm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×