Tải bản đầy đủ

Mẹo nhỏ khi dùng danh từ và giới từ tiếng Anh

Mẹo nhỏ để có kinh nghiệm hơn khi chọn N-N hay Adj-N
N-N

Adj-N

Ví du:
a, A class room: phòng học
b, A street market: chợ trời
2 từ ( N-N) tương đương về nghĩa và
sức mạnh trong câu tương đương nhau.
Và có cùng chức năng như nhau. Nếu
thiếu class, street thì trở nên phòng bình
thường, chứ ko nói rõ phòng học hay
phòng họp gì cả
Đặc biệt cùng kết hợp với nhau tạo 1 từ
có nghĩa, nếu tách ra sẽ có nghĩa khác.
EX: (a) nếu phòng thôi thì chưa có ý
nghĩa (phòng học) nên phải thêm class
vào.
 Không phải là tính chất như adj-N


Ví dụ:
a. a big room
b. a big market
adj: chỉ thể hiện tính chất của các room,
market. Phòng như thế nào, phòng to
thôi
big sẽ dưới 1 bậc so với room, market.
không tương đương về nghĩa. Và không
có từ big thì cũng bình thường, chả sao.
Không ảnh hưởng lắm

1.

2.

3.

1.

Về thêm về N-N
a. A leather shoe: 1 cái dày chất liệu da
b. A shoe leather: da để làm dày( da còn dùng đc cho những thứ khác nữa)
2 vị trí N-N có thể đổi chỗ cho nhau thành 2 từ vs nghĩa khác nhau.
Câu 1 thì shoe là N chính Còn câu 2 thì leather lại là N chính
Các kết hợp để thành N-N thường dùng:
a. N1 chỉ rõ nơi chốn của N2.
Corner shop: tiệm ở góc phố
Country lane: đường làng.
b. N1 chỉ rõ vật liệu N2 được tạo nên
Steel door: cửa thép
Stone wall: tường đá
c. Dùng cho nghề nghiệp, môn thể thao
Pop singer: ca sĩ nhạc pop
Sheep farming: trại cừu
d. N1 chỉ sự thu hẹp phạm vi của N2
Sales department: phòng bán hàng
Human resources: phòng nhân sự


e.


N2 thuộc 1 phần của N1
Shop window: cửa sổ quấy hàng
Picture frame: khung hìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×