Tải bản đầy đủ

HƯỚNG dẫn GAME THI VIOLYMPIC MỚI

i với khối cấp 1,2 thì giao diện sẽ như hình bên dưới:

Sau khi đọc kỹ yêu cầu của dạng bài, bạn ấn vào nút bắt đầu, màn hình sẽ xuất hiện bảng câu
hỏi​. (Sau 20 giây nếu học sinh không click nút bắt đầu làm bài thì hệ thống sẽ tự mở đề và đếm ngược thời
gian)
Cách thi:
Người thi tự chọn một đường đi trong mê cung để đưa chú sóc đến được kim cương. Dùng con trỏ chuột
hoặc các nút điều hướng trên bàn phím để di chuyển đến các ô trống liền kề chú sóc sẽ đi đến đó (chỉ đi
qua 2 ô liền nhau có chung cạnh). Trên đường đi chú sóc gặp các ô chứa dấu hỏi có hình ngôi sao màu
vàng. Để đi qua được ô này, người thi phải giải đúng bài toán trong đó. Nếu trả lời sai ô chứa dẩu hỏi sẽ
hóa đá, người thi cần tìm đường khác để đưa được chú sóc đến kim cương.
Luật thi:
- Thời gian thi: 20 phút
- Số điểm tối đa: 100 điểm.
- Vượt qua được mức dễ được cộng 40 điểm, vượt qua mức trung bình được cộng 40 điểm, vượt qua mức
khó, đi đến kim cương được cộng 20 điểm.


- Khi người thi chọn nút “Bắt Đầu” thì hệ thống sẽ tính thời gian làm bài của người thi. Có đồng hồ đếm
ngược thời gian thông báo thời gian làm bài còn lại.
- Ở các ngôi sao màu vàng người thi có thể gặp dạng đề tự luận điền vào ô trống hoặc trắc nghiệm.


- Bạn ấn vào ô nhập kết quả trả lời (nhớ chỉ nhập đáp số theo yêu cầu).
- Nếu kết quả là số tự nhiên hoặc số thập phân các bạn có thể nhập luôn được đáp số.


- Nếu kết quả là phân số … các bạn phải kích vào công thức hỗ trợ bên dưới để nhập đáp số.
- Người thi có thể gặp dạng đề trắc nghiệm:

- Bài thi kết thúc khi người thi đã hoàn thành, khi hết giờ làm bài. Điểm sẽ được lưu lại.


4. Game Hoàn Thành Phép Tính
Bạn gặp màn hình hướng dẫn, bạn đọc kỹ yêu cầu

Sau khi đọc kỹ yêu cầu của dạng bài, bạn ấn vào nút bắt đầu, màn hình sẽ xuất hiện bảng câu
hỏi​. (Sau 20 giây nếu học sinh không click nút bắt đầu làm bài thì hệ thống sẽ tự mở đề và đếm ngược thời
gian).

Cách thi:


Người thi phối hợp giữa con trỏ chuột và bàn phím để điền các số còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành
phép tính.
Luật thi:
- Thời gian thi: 20 phút
- Số điểm tối đa: 100 điểm
- Số câu hỏi: 10 câu hỏi
- Khi người thi chọn nút “Bắt Đầu” thì hệ thống sẽ tính thời gian làm bài của người thi. Có đồng hồ đếm
ngược thời gian thông báo thời gian làm bài còn lại.
- Nếu điền đúng đáp án, câu hỏi đó sẽ được tính điểm và màn hình sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
- Nếu người thi điền sai đáp án, câu hỏi đó không được tính điểm, màn hình sẽ chuyển tiếp sang câu hỏi
khác.
- Bài thi kết thúc khi người thi đã hoàn thành, khi hết giờ làm bài. Điểm sẽ được lưu lại.

5. Game 12 Con Giáp
Bạn gặp màn hình hướng dẫn, bạn đọc kỹ yêu cầu


Sau khi đọc kỹ yêu cầu của dạng bài, bạn ấn vào nút bắt đầu, màn hình sẽ xuất hiện bảng câu
hỏi​. (Sau 20 giây nếu học sinh không click nút bắt đầu làm bài thì hệ thống sẽ tự mở đề và đếm ngược thời

gian).

Cách thi:
Dùng con trỏ chuột nhấp vào một trong các con giáp bất kỳ mà bạn thích thì câu hỏi sẽ hiện
ra, nhiệm vụ của bạn là trả lời đúng câu hỏi và chọn sang các con giáp tiếp theo. Bạn chỉ có
thể chọn tối đa 10 con giáp tương đương với 10 câu hỏi.
Luật thi:
- Thời gian thi: 20 phút
- Số điểm tối đa: 100 điểm
- Khi người thi chọn nút “Bắt đầu” thì hệ thống bắt đầu tính thời gian làm bài của người thi.
Có đồng hồ đếm ngược thời gian thông báo thời gian làm bài còn lại.-

Khi người thi có sự lựa chọn và trả lời đúng thì sẽ được cộng 10 điểm và 1 huy hiệu
của con giáp sẽ đổi màu.
Khi lựa chọn, trả lời sai thì con giáp đó sẽ mất đi bạn sẽ không chọn lại được con giáp
đó nữa và bạn sẽ không được điểm nào.
Bài thi kết thúc khi người thi đã hoàn thành, khi hết giờ chơi. Điểm, thời gian thi, số
huy hiệu con giáp mà bạn đạt được sẽ được lưu lại.


- Bài thi kết thúc khi người thi đã hoàn thành, khi hết giờ làm bài. Điểm sẽ được lưu lại.

6. Game Thế Giới Côn Trùng
Bạn gặp màn hình, di chuyển chuột ấn vào phần Hướng dẫn

Hãy đọc kỹ yêu cầu trước khi vào thi


Sau khi đọc kỹ yêu cầu của dạng bài, bạn ấn vào nút Vào thi, màn hình sẽ xuất hiện bảng câu
hỏi​. (Sau 20 giây nếu học sinh không click nút Vào thi làm bài thì hệ thống sẽ tự mở đề và đếm ngược thời
gian)

Cách thi:
Người chơi sẽ đưa ra đáp án đúng bằng cách click chuột vào một trong những chiếc lá ở dưới câu hỏi.
Luật thi:
- Thời gian thi: 20 phút
- Số điểm tối đa: 100 điểm
- Số câu hỏi: 10 câu.
- Khi người thi chọn nút “Vào thi” thì hệ thống sẽ tính thời gian làm bài của người thi. Có đồng hồ đếm
ngược thời gian thông báo thời gian làm bài còn lại.


- Khi lựa chọn và làm đúng bảng điểm góc phải sẽ tự động cộng thêm 10 điểm.
- Khi lựa chọn và làm sai, câu hỏi đó không được tính điểm. Câu hỏi khác hiện ra để người thi làm tiếp.
- Bài thi kết thúc khi người thi đã hoàn thành, khi hết giờ làm bài. Điểm sẽ được lưu lại.

7. Game Đập Dế
Bạn gặp màn hình hướng dẫn, bạn đọc kỹ yêu cầu


Sau khi đọc kỹ yêu cầu của dạng bài, bạn ấn vào nút bắt đầu, màn hình sẽ xuất hiện bảng câu
hỏi​. (Sau 20 giây nếu học sinh không click nút bắt đầu làm bài thì hệ thống sẽ tự mở đề và đếm ngược thời
gian)

Cách thi:
Người chơi cần đưa ra câu trả lời đúng của mình bằng cách di chuyển cái búa đập vào một trong các chú
dế đang cầm đáp án.
Luật thi:
- Thời gian thi: 20 phút
- Số điểm tối đa: 100 điểm
- Số câu hỏi: 10 câu.
- Khi người thi chọn nút “Bắt Đầu” thì hệ thống sẽ tính thời gian làm bài của người thi. Có đồng hồ đếm
ngược thời gian thông báo thời gian làm bài còn lại.
- Khi lựa chọn và làm đúng bảng điểm góc phải sẽ tự động cộng thêm 10 điểm.
- Khi lựa chọn và làm sai, câu hỏi đó không được tính điểm. Câu hỏi khác hiện ra để người thi làm tiếp.
- Bài thi kết thúc khi người thi đã hoàn thành, khi hết giờ làm bài. Điểm sẽ được lưu lại.


8. Game Cuộc Đua Cún Cưng
9. Game Đừng Để Điểm Rơi
10.

Game Triệu Phú Toán Học

Bạn gặp màn hình hướng dẫn, bạn đọc kỹ yêu cầu


Sau khi đọc kỹ yêu cầu của dạng bài, bạn ấn vào nút bắt đầu, màn hình sẽ xuất hiện bảng câu
hỏi​. (Sau 20 giây nếu học sinh không click nút bắt đầu làm bài thì hệ thống sẽ tự mở đề và đếm ngược thời
gian)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×