Tải bản đầy đủ

Lời bài hát: La La Land - Demi Lovato

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Lời bài hát: La La Land
I am confident
But I still have my moments
Baby, that's just me
I'm not a supermodel
I still eat McDonald's
Baby, that's just me
Well, some may say I need to be afraid
Of losing everything
Because of where I
Had my start and where I made my name
Well, everything's the same
In the la-la land machine *
Machine, machine
Who said I can't wear my
Converse with my dress
Well, baby, that's just me [ah]
Who says I can't be single
And have to go out and mingle

Baby, that's not me
Well, some may say I need to be afraid
Of losing everything
'cause of where I
Had my start and where I made my name
Well, everything's the same
In the la-la land...


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tell me, do you feel the way I feel
'Cause nothing else is real
In the la-la land machine
Well, some may say I need to be afraid
Of losing everything
Because of where I
Had my start and where I made my name
Well, everything's the same
In the la-la land machine
Well, I'm not gonna change
In the la-la land machine
Well, I will stay the same
In the la-la land machine
Machine
Machine
I won't change anything in my life
I won't change anything in my life
I'm staying myself tonight
I'm staying myself tonight
La, la, la, la, la

Lời Việt
Em liều lĩnh
Nhưng em vẫn có những khoảnh khắc của riêng em
Cưng à, đó chính là em
Em chẳng phải một siêu mẫu
Em vẫn còn ăn McDonald's


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Cưng à, đó mới là em
Oh, một vài người có thể nói rằng Em cần phải trải qua sự sợ hãi
Khi mất đi mọi thứ
Vì ở nơi mà em
Có sự khởi đầu của mình và ở nơi mà em đã làm nên cái tên của mình
Oh, mọi thứ đều giống hệt nhau mà thôi
Ở mảnh đất tâm hồn*
Tâm hồn, tâm hồn
Ai nói rằng em không thể mặc
Khác đi so với trang phục của em
oH, cưng ơi, đó mới là em
Ai nói rằng em không thể đơn độc
Và phải ra đường và hoà lẫn vào đám đông
Cưng à, đó chẳng phải là em
Ai đó có thể nói em cần phải trải qua nỗi sợ
Khi mất đi tất cả
Vì ở nơi em
có sự khởi đầu của mình và làm nên cái tên của riêng em
Mọi thứ chỉ giống hệt nhau mà thôi
Ở mảnh đất...
Nói em nghe, anh có thể cảm nhận theo cách mà em cảm nhận không?
Ví chẳng có gì khác là thực tại
Ở mảnh đất tâm hồn
Ai đó có thể nói em cần phải trải qua nỗi sợ
Khi mất đi tất cả
Vì ở nơi em


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
có sự khởi đầu của mình và làm nên cái tên của riêng em
Mọi thứ chỉ giống hệt nhau mà thôi
Ở mảnh đất tâm hồn
Em sẽ không thay đổi
Ở mảnh đất tâm hồn
Em sẽ sống như thế
Ở mảnh đất tâm hồn
Tâm hồn
Tâm hồn
Em sẽ chẳng thay đổi gì trong cuộc đời em [x2]
Em đang sống với chính mình tối nay [x2]
La, la,la, la ,la
(*): Ngoài nghĩa máy móc ra "machine" còn có nghĩa là trung tâm đầu não hay não bộ. Mình tạm
dịch là "tâm hồn" cho phù hợp với ngữ cảnh. Nếu bạn nào có cách dịch hay hơn thì góp ý giùm mình
nha!! Thanks!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×