Tải bản đầy đủ

Bài 11: Chân, tay, tai, mắt, miệng

Bài 11 :
Kết quả cần đạt
1. Hiểu được nội dung, ý nghĩa của truyện Chân, Tay, Tai,
Mắt, Miệng; biết ứng dụng nội dung truyện vào thực tế đời
sống
2. Hiểu cụm danh từ là gì và nắm bắt được cấu tạo của cụm
danh từ
3. Nắm được yêu cầu của các bước trong việc xây dựng bài văn
kể chuyện đời thường
Văn bản:
Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
( Truyện ngụ ngôn )
I.Mục tiêu cần đạt
- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
- Biết ứng dụng nội dung truyện vào thực tế cuộc sống.
II.Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy-học
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của
học sinh
Nội dung cần đạt
Hđộng 1: Giới thiệu truyện
ngụ ngôn:

1. Nhắc lại định nghĩa
truyện ngụ ngôn :
Truyện ngụ ngôn là loịa
truyện kể bằng văn xuôi
hoặc văn vần, mượn
truyện về loài vật, đồ
vật hoặc về chính con
người để nói bóng nói
gió, kín đáo chuyện con
người, nhằm khuyên
I. Giới thiệu tác phẩm
- Truyện ngụ ngôn “
Chân, Tay, Tai, Mắt,
Miệng” có nhân vật là
những bộ phận của cơ thể
con người đã được nhân
hoá. Truyện mượn các bộ
phận của cơ thể người để
nói chuyện con người.
nhủ, răn dạy người ta
bài học nào đó trong
cuộc sống.
2. Trong khi chuẩn bị bài
trước ở nhà, khi đọc tiêu
đề câu chuyện này, em
hãy cho biết trong
truyện ngụ ngôn “Chân,
Tay, Tai, Mắt, Miệng”
thì nhân vật là những
ai ?
3. Dựa vào những hiểu
biết của mình, em có thể
nêu tên một vài truyện
có đề tài tương tự truyện
ngụ ngôn này có trong
kho tàng truyện ngụ
ngôn Việt Nam ko ?
Hs trả câu hỏi
Hs trả lời: Lục
súc tranh công,
Hoa điểu tranh
năng...
Hđ 2 : Hướng dẫn học sinh
đọc và giải thích từ khó.
1. Gọi 6 học sinh lên đọc,
phân thành năm vai theo
thứ tự : Dẫn truyện,
Chân, Tay, Tai, Mắt,
Miệng.
2. Cần lưu ý hs có giọng
đọc thay đổi thích hợp
với từng nhân vật và
từng đoạn.
- Đoạn đầu giọng than
thở, bất mãn.
- Đoạn Chân, Tay, Tai,
Mắt đến gặp lão Miệng
có giọng hăm hở, nóng
vội
- Đoạn tả kết quả của sự
“đình công” của Chân,
Tay, Tai, Mắt thì giọng
uể oải, lề mề.
3. Giải thích từ khó
Hs đọc
Hđ 3 : Trả lời và thảo luận câu
hỏi.
1. Vì sao cô Mắt, cậu
Chân, cậu Tay, bác Tai
lại so bì với lão Miệng ?
Khi Chân, Tay, Tai, Mắt
quyết định đình công thì
đã có chuyện gì xảy ra ?
Cuối cùng tất cả đã
nhận ra điều gì ?
2. Truyện mượn các bộ
phận của cơ thể người
để nói chuyện con
người. Có thể ví cơ thể
người như một tổ chức,
một cộng đồng...mà
Chân, Tay, Tai, Mắt,
Miệng là những cá nhân
trong tổ chức, cộng
đồng đó. Từ mỗi quan
hệ này, truyện nhằm
khuyên nhủ răn dạy
người ta điều gì ?
Hs trả lời
Hs trả lời
Hs trả lời
II. Tìm hiểu tác phẩm
1. Cô Mắt, cậu Chân, cậu
Tay, bác Tai so bì với lão
Miệng vì đến một ngày
nọ, họ nhận thấy họ phải
“làm việc mệt nhọc quanh
năm, còn lão Miệng
chẳng làm gì cả, chỉ ngồi
ăn không”.
-> Nhìn vào bề ngoài
công việc thì lí do đó là
có lí vì :
- Mắt phải nhìn
- Chân phải đi
- Tay phải làm
- Riêng có Miệng được ăn
Rõ ràng bốn nhân vật đó
phải phục vụ cho Miệng,
còn miệng được hưởng
thụ tất cả.
2.Bốn nhân vật trên so bì
với lão Miệng vì chỉ nhìn
thấy vẻ ngoài mà chưa
nhìn ra sự thống nhất chặt
chẽ bên trong: nhờ Miệng
ăn mà toàn bộ cơ thể
được nuôi dưỡng khoẻ
mạnh.
3. Từ quan hệ không thể
tách rời giữa các nhân
vật- bộ phận cơ thể
người- trong truyện, có
thể chỉ ra ngụ ý của
truyện và bài học cho con
người :
- Cá nhân không thể tồn
tại nếu tách khỏi cộng
đồng. Đây là một phương
diện rất quan trọng của
mối quan hệ giữa người
với người, giữa các nhân
với cộng đồng
- Lời khuyên thiết thực và
khôn ngoan với mỗi
người : “Mỗi người vì
mọi người, mọi người vì
mỗi người”. Mỗi hành
động, ứng xử của cá nhân
không chỉ đơn giản tác
động đến cá nhân ấy mà
còn có ảnh hưởng đến cả
cộng đồng, tập thể.
Hđ 4 : Đọc phần ghi nhớ
GV hướng dẫn hs đọc phần
Ghi nhớ và phân tích các ý
trong mục tiêu này, yêu cầu hs
học thuộc lòng phần Ghi nhớ
Hs đọc phần
Ghi nhớ
III. Ghi nhớ ( SGK – 116
)
Hđ 5 : Luyện tập
1 Nhắc lại định nghĩa truyện
ngụ ngôn và tên gọi của các
truyện ngụ ngôn đã học
2. Yêu cầu hs chứng minh các
đặc điểm cơ bản của thể loại
này từ những truyện các em đã
học trên lớp và tự học ở nhà.
Hs trả lời

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×