Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm dạy môn công nghệ lớp 8

ạng p = q = r = 1

1200
300

x’
Hình 6 .

1200
Y’

Giả sử ta muốn vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân hoặc vuông góc đều theo
hình vẽ này ta tiến hành như sau :

14


Hình 7.

TRÌNH TỰ
VẼ


HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO
XIÊN GÓC CÂN

VUÔNG

GÓC

ĐỀU
1.

Vẽ

mặt

trước x’o’z’ làm cơ
sở

15


2.

Từ

các

đỉnh của mặt cơ sở,
vẽ các đường song
song với trục o’y’
và theo hệ số biến
dạng của nó, đặt
các đoạn thẳng lên
các

đường

song

song đó.

3.

Nối

các

điểm đã được xác
định, vẽ các đường
khác và hoàn thành
hình chiếu trục đo
bằng nét mảnh.

16


4. Sửa chữa,
tẩy các đường nét
phụ và tô đậm hình
chiếu trục đo.
Cách vẽ hình chiếu của vật thể :

Hình 8a .

17


Hình 8b .

18


Hình 8c .

Giả sử ta muốn vẽ ba hình chiếu của vật thể ( Hình 8c.) thì ta phải biết phân tích
hình dạng của vật thể đó ra thành những phần có hình dạng có các khối hình học.
- vẽ hình hộp bao ngoài và dạng hình chữ L.
- vẽ rãnh của phần nằm ngang

19


- Vẽ lỗ hình trụ của phần thẳng đứng
- Cạnh khuất của vật thể được vẽ bằng nét đứt.
Có một số vật thể khi xem hình chiếu đứng và hình chiếu bằng ta có thể suy ra hình
dạng của vật thể. Nhưng cũng có một số vật thể có các hình chiếu đứng giống nhau và
hình chiếu bằng giống nhau. Muốn phân biệt cần vẽ thêm hình chiếu cạnh trên P3 (Hình
9. )

20


Hình 9 .

P3
Chú ý: Không vẽ các đường bao của các mặt phẳng chiếu.
Cạnh thấy của vật thể được vẽ bằng nét liền đậm.
4. Cách ghi kích thước :

21


Kích thước trên bản vẽ kĩ thuật thể hiện độ lớn của vật thể, cần được ghi đầy đủ, rõ
ràng.
Muốn ghi kích thước cần vẽ các đường gióng kích thước, đường ghi kích thước và
viết chữ số kích thước.
Một số quy định cơ bản về nguyên tắc ghi kích thước:
Chữ số kích thước chỉ trị số kích thước thật của vật thể, nó không phụ thuộc vào tỷ
lệ bản vẽ.
- Trên bản vẽ kĩ thuật, không đơn vị đo sau trị số đo độ dài (mm)
- Chữ số kích thước viết ở phía trên đường kích thước.
- Các đường gióng không được cắt qua các đường kích thước .
- Kích thước của đường tròn được ghi như trên ( Hình 10a.) Trước con số kích
thước đường kính có ghi kí hiệu .
- Những cung bé hơn nửa đường tròn được ghi kích thước bán kính kèm thêm kí
hiệu R ở phía trước. (Hình 10b.)

R6

22


12

Hb

Ha

Hình 10 .
Để tránh làm bản vẽ phức tạp mỗi chiều của vật thể chỉ được ghi một
lần. Con số ghi chỉ hướng về một phía.
III . KẾT THÚC VẤN ĐỀ:
1. Kết quả đối chứng :
Sau khi học xong phần I – Vẽ kĩ thuật của bộ môn Công Nghệ 8. Với phương
pháp dạy trên, tôi tổ chức khảo sát để đối chứng, so sánh với đầu năm.
Kết quả :
80% Học sinh vẽ được hình chiếu vuông góc.
15% Học sinh vẽ được hình chiếu vuông góc và hình chiếu trục đo.
5% Học sinh vẽ được một số đường vẽ đơn giản của vật thể
2. Kiến nghị, đề xuất:

23


Qua kết quả đối chứng ta thấy chất lượng của Học sinh được nâng lên rỏ rệt. Học
sinh đã nắm được những kiến thức cơ bản .
Để đạt được kết quả cao khi giảng dạy phần vẽ kĩ thuật ngoài việc kết hợp với
phương tiện dạy học như máy chiếu, các hình ảnh trực quan thì giáo viên nên hướng dẫn
học sinh làm thêm các mô hình liên quan đến bài học ( Đặc biệt trong bài hình chiếu giáo
viên nên yêu cầu học học sinh dung bao diêm hoạc vỏ bao thuốc lá để gấp trước ba mặt
phẳng chiếu)1. Nhờ đó Học sinh sẽ lĩnh hội được kiến thức một cách tốt hơn, kết quả
giảng dạy sẽ cao hơn.
Trên đây là những kinh nghiệm giảng dạy trong phần I – Vẽ Kĩ Thuật môn học
Công Nghệ 8. Rất mong được sự góp ý của các đồng nghiệp.

24


Tài liệu kham khảo:

25


- Sách kiến thức kĩ năng môn công nghệ 8
- Sách giáo viên môn công nghệ 8, 10, 11.
- Giáo trình môn hình hoạ dành cho các trường cao đẳng.
- Giáo trình vẽ kĩ thuật dành cho các trường trung cấp, cao đẳng…

26


27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×