Tải bản đầy đủ

Chương 4: Công nghệ chế tạo Bê tông

Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt

CHƯƠNG 4
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BÊ TÔNG

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1. Các bước công nghệ
Các bước công nghệ để chế tạo bê tông gồm:
 Cân đong
 Nhào trộn
 Vận chuyển
 Đổ khuôn

 Đầm chặt
 Bảo dưỡng
 Hoàn thiện
 Kiểm tra chất lượng
________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.1. Cân đong:
Để định lượng các vật liệu thành phần nên tiến hành theo phương
pháp cân khối lượng.
Nếu cốt liệu ẩm thì lượng nước nhào trộn cần được điều chỉnh
theo độ ẩm của cốt liệu.
Cân khối lượng nên sử dụng các loại thiết bị tự động có độ chính
xác cao.

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.2. Nhào trộn:
Nhào trộn phải đảm bảo tạo ra hỗn hợp BT đồng nhất cả về màu
sắc và cấu trúc.
Nhào trộn bằng máy đảm bảo chất lượng bê tông đồng đều.

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông

Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.2. Nhào trộn:
 Các loại máy trộn

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.2. Nhào trộn:
 Công nghệ trộn bê tông:
Nạp vật liệu: được thực hiện bằng thùng hoặc máng
nghiêng theo trình tự chính xác: cốt liệu, ximăng, nước, phụ
gia.
Dung tích trộn: Tỷ lệ giữa dung tích trộn/dung tích thùng
trộn tùy thuộc vào loại máy trộn.
Tỷ lệ này từ 0.6-0.7 cho máy trộn thùng lật;
0.35-0.4 cho máy trộn trục ngang hay máy nhào

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.2. Nhào trộn:
 Công nghệ trộn bê tông:
Thời gian trộn: Tùy thuộc vào các yếu tố sau:


Tính chất và kích thước cốt liệuTốc độ máy trộnLoại máy trộnĐộ dẻo mong muốnTỷ lệ cốt liệu mịn

Thời gian trộn từ 1-3 phút cho BT thường
đến 12 phút cho các loại BT đặc biệt.
________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.2. Nhào trộn:
 Công nghệ trộn bê tông:
Trình tự trộn:
25% nước

1 lít nước + PG

50% (CL thô
+CL mịn)

Ximăng

75% nước

50% (CL thô
+CL mịn)

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.2. Nhào trộn:
 Công nghệ trộn bê tông:
Trình tự trộn:
50% (CL thô
+CL mịn)

100% nước +
PG

Ximăng

50% (CL thô
+CL mịn)

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.3. Vận chuyển:
Phải đảm bảo hỗn hợp đồng nhất tại thời điểm thi công.
Các phương pháp vận chuyển, gồm:

Xẻng, cáng;

 Xe đẩy thủ công

Cần trục

 Xe tải

Băng chuyền

 Máng đổ

Thùng lồng dây tời

 Ôtô gắn thùng trộn

Bơm BT

 Trực thăng

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.3. Vận chuyển:

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.3. Vận chuyển:

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.3. Vận chuyển:

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.3. Vận chuyển:

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.3. Vận chuyển:

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.3. Vận chuyển:

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.4. Đổ bê tông:
 Đổ BT tiếp xúc trực tiếp với đất (móng, cột…);
 Đổ BT trên mặt đất rộng hoặc dùng khuôn (mặt đường ôtô, sân
bay…);
 Đổ BT thành từng lớp với ván khuôn (mố, trụ, đập…);
 Đổ BT công trình dân dụng (cột, dầm, sàn…);
 Đổ BT dưới nước

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.4. Đổ BT:

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.4. Đổ BT:

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.4. Đổ BT:

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.4. Đổ BT:

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.4. Đổ BT:

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.4. Đổ BT:

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.4. Đổ BT:

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Công nghệ chế tạo bê tông

4.1. Các bước công nghệ

4.1.4. Đổ BT:

________________________________________________________________________________
TS. Đào Văn Đông
Viện KH & CN XD giao thông
Bộ môn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×