Tải bản đầy đủ

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số


TRƯỜNG THPT ĐẠ TÔNG

Ki m tra bài cể ũ
1
a /( 8).
-8

Tính
4 7
b / .
7 4


Bài t p:ậ
Bài t p:ậ
4.7
7.4
=
1
=

-8
-8
=
1
=
Có th thay th phép chia phân s ể ế ố
b ng phép nhân phân s c không?ằ ố đượ

L s ngh ch oà ố ị đả c a phân sủ ố
8

1
8

Hai số
8


1
8

L hai s ngh ch o c a nhauà ố ị đả ủ
L s ngh ch oà ố ị đả c a ủ
1
8

8

BÀi 12
V y em hi u th nào là hai s ngh ch oậ ể ế ố ị đả ?
L s ngh ch oà ố ị đả c a phân sủ ố
7
4

4
7

Hai số
4
7


7
4

L hai s ngh ch o c a nhauà ố ị đả ủ
L s ngh ch oà ố ị đả c a ủ
4
7

7
4


Định nghĩa:
Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của
chúng bằng 1.
1 11
; 5; ; ( , , 0, 0)
7 10
a
a b a b
b

− ∈ ≠ ≠
Z
?3 Tìm số nghịch đảo của
Các số nghịch đảo lần lượt là
1 10
7; ; ; ( , , 0, 0)
5 11
b
a b a b
a
∈ ≠ ≠
− −
Z

Quy tắc:
Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho
một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch
đảo của số chia.
. .
: . ; : . ( 0)
.
a c a d a d c d a d
a a c
b d b c b c d c c
= = = = ≠

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×