Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh trường THCS vĩnh lộc

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI:
"GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CHO HỌC SINH
TRUNG HỌC CƠ SỞ"

1


2


PHẦN MỞ ĐẦU
I. BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI:
Vấn đề môi trường hiện nay bị ô nhiễm nghiêm trọng và cùng với nhiều biện pháp
đã được đề ra để bảo vệ môi trường, đã được Đảng và Nhà Nước ta quan tâm rất nhiều,
đối với các em học sinh thì ngành cũng đã có một số biện pháp để giáo dục ý thức bảo vệ
môi trường cho các em như : cho các em lao động nhặt rác sân trường , tham gia phong
trào làm cho thế giới sạch hơn, tuyên truyền dưới cờ về bảo vệ môi trường …. và ở một
số môn học cũng được lồng ghép chủ đề môi trường vào giảng dạy, cũng góp phần nào
làm sạch hơn môi trường của chúng ta .Tuy nhiên cũng chưa đi vào hoạt động có hiệu

quả lắm vì đa số các em chưa có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường , những việc
làm của các em chưa có tính tự giác, khi nào giáo viên nhắc nhỡ yêu cầu các em mới làm
, nếu có thì chỉ có số ít các em làm ,nếu như một trường mà chưa có được một tập thể học
sinh có ý thức về bảo vệ môi trường thì việc thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng
trƣờng học xanh – sạch – đẹp” khó có thể thực hiện tốt, bằng chứng là ở một số trường
học trong Huyện ta vẫn còn nhìn thấy rác ( bọc , giấy , chai nhựa , lá cây ….) cụ thể là

3


trường mà tôi đang giảng dạy, trường THCS Vĩnh Lộc. Trước thực tế như thế tôi cảm
thấy bản thân phải tìm cách nào để giáo dục các em ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn ,
không những trong nhà trường mà còn ở gia đình và xã hội, và tôi có một cách nhỏ có thể
áp dụng giáo dục cho học sinh trường tôi ý thức bảo vệ và làm sạch hơn môi trường.
II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong những năm gần đây cùng với tốc độ phát triển các khu công nghiệp,cụm công
nghiệp , trung tâm công nghiệp, cộng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, nền kinh tế nước ta
phát triển nhanh chóng, tăng tỷ trọng GDP , khoa học kỹ thuật, công nghệ phát triển giúp
người lao động thủ công thay thế bằng những máy móc. Tăng năng suất lao động rất
nhiều góp phần nâng cao và cải thiện đời sống nhân dân. Nhưng bên cạnh những kết quả
thu được cũng không ít tác hại riêng của nó gây ra như : ô nhiễm môi trường , chất thải
công nghiệp bọc nilon, chai nhựa, ….. gây nhiều hậu quả xấu đối với môi trường sống
con người , xuất hiện nhiều căn bệnh nguy hiểm không vacxin phòng bệnh .
Kinh tế tăng trưởng, xã hội phát triển ,dân số tăng nhanh, nhu cầu sinh hoạt của con
người đa dạng phong phú dẫn đến chất thải ngày càng nhiều.
4


Môi trường trong xã hội có nhiều các chất thải khác nhau. Ở đây tôi chỉ muốn đề cập đến
những loại chất thải gần gũi với chúng ta , nhất là các em học sinh và gia đình các em ,
loại chất thải đó là :
-Bọc nilon đây là một loại chất thải tiềm ẩn những nguy hiểm, nhưng mọi người không
để ý đến và nó cũng được sử dụng nhiều nhất trong sinh hoạt của chúng ta , hầu như gia
đình nào cũng sử dụng bọc nilon , thời gian phân hủy của nó cũng rất lâu khoảng về trăm
năm tùy loại bọc nilon.
-Chai nhựa và đây cũng là một loại chất thải rất nguy hiểm ,thời gian phân hủy của nó
cũng rất lâu.
-Giấy và lá cây đây là loại rác sẽ làm mất mỹ quan , mất đi cái đẹp và cũng tìm ẩn nguy
hiểm .
-Những chai lọ , chậu cây bằng sành , sứ .

-Vỏ trái cây , rau cải …..

5


Những chất thải trên tìm ẩn những nguy hiểm cho chúng ta , và nó làm mất vẽ đẹp cho
đất nước ta nói chung và trường học của ta nói riêng .
Đứng trước tình trạng này, con người phải có biện pháp làm trong sạch môi trường sống,
bởi vì mục tiêu đào tạo con người trong giai đoạn mới ở nước ta là phát triển con người
toàn diện .Chính vì thế nhà trường cần làm tốt việc giáo dục bảo vệ môi trường, nó có vai
trò quan trọng bởi vì lực lượng thanh, thiếu niên là lực lượng nồng cốt, là tương lai của
đất nước, góp phần xây dựng đất nước .
Chúng ta phải giáo dục ý thức bảo vệ môi trường với toàn thể học sinh vì lực lượng này
rất đông đảo, sẽ là thế hệ tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước và bảo vệ môi trường
chúng ta thêm xanh – sạch – đẹp . Nếu nhận thức của mỗi học sinh tốt, thực hiện tốt việc
bảo vệ môi trường đó cũng là lực lượng tốt bảo vệ, khôi phục thiên nhiên, góp phần xóa
đói giảm nghèo cải thiện sức khỏe con người. Nhưng ý thức không là chưa đủ mà cần
phải có những biện pháp , những cách làm , biện pháp để góp phần bảo vệ môi trường
.

6


Cho học sinh nhận ra trách nhiệm của mình đóng góp bảo vệ môi trường. Nhằm góp
tiếng nói chung trong quá trình đào tạo thế hệ trẻ. Tôi viết sáng kiến kinh nghiệm: “ Giáo
dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở”. Đề tài này chủ yếu áp
dụng cho học sinh THCS .
III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Trường THCS Vĩnh Lộc ( Xã Vĩnh Lộc , Huyện An Phú , Tỉnh An Giang )
VI. ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Dựa trên thực tế ,từ đó tôi chọn viết đề tài “ Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho
học sinh trung học cơ sở” và sẽ áp dụng cho các em học sinh trường tôi , và sau quá
trình thực hiện tôi thấy đã đem lại hiệu quả thiết thực . Việc giáo dục cho các em ý thức
bảo vệ môi trường không những làm cho môi trường xanh – sạch – đẹp mà còn đem lại
khoản tiền nho nhỏ cho gia đình các em và cho nhà trường để lấy làm phí hoạt động cho
Đoàn – Đội và đây là hoạt động có tính lâu dài .

7


PHẦN NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Môi trƣờng là gì ?
Là tổng hợp các điều kiện tự nhiên bao quanh sinh vật có ảnh hưởng trực tiếp
hoặc gián tiếp đến sự tồn tại và phát triển của sinh vật và cả xã hội loài người. Như các
nhân tố : đất , đá , không khí , tài nguyên thiên nhiên ,………
2. Giáo dục bảo vệ môi trƣờng là gì ?
Chúng ta thực hiện mọi biện pháp, việc làm ,cách làm nhằm mục đích là làm cho
môi trường xanh – sạch – đẹp.
Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và đã thải ra ngoài rất nhiều lượng
chất thải có hại cho con người và môi trường chúng ta , những chất thải như : bọc nilon,
chai nhựa , chai sành sứ , thủy tinh …..
Con người tỏ thái độ bàng quan, thiếu quan tâm , cho dù môi trường ô nhiễm ra sao, coi
đó là việc của xã hội, của người khác không phải của mình . Nguy hại hơn, những suy

8


nghĩ trên không phải của một số ít người, mà của rất nhiều người. Vì vậy, cần hiểu lại
vấn đề, cần có những hành vi ứng xử thật đúng đắn với môi trường và tài nguyên thiên
nhiên là vấn đề cấp bách đang đặt ra, bởi nếu không những vấn đề trên sẽ ảnh hưởng trực
tiếp đến cuộc sống của con người trong hiện tại và cả tương lai nữa.
Cho học sinh hiểu biết tổng hợp môi trường nơi đang sống. Hạn chế của chất thải có hại
cho con người và môi trường ảnh hưởng đến nguồn nước uống, sinh hoạt .
Bảo vệ môi trường là một việc làm thiết thực góp phần bảo vệ đất nước mình và xem đây
là nhiệm vụ quan trong của học sinh.
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ
1.Thực trạng của nhà trƣờng
Vị trí nhà trường: Trường nằm vị trí thuận lợi về giao thông, gần sông , xa nhà dân, xa
chợ, số lượng cây xanh nhiều đảm bảo cho bóng mát và môi trường trong lành.

9


Số lượng học sinh của nhà trường 483 em. Số lớp: 15 lớp . Học sinh có ý thức bảo vệ
cảnh quan môi trường và cảnh quan thiên nhiên tương đối sạch sẽ. Tuy nhiên vẫn còn
chưa sạch lắm và còn một bộ phân học sinh chưa có ý thức bảo vệ môi trường .
*Thuận lợi:
-Được sự quan tâm của các cấp chính quyền và toàn xã hội về vấn đề môi trường trong
trường học.
-Thường xuyên tổ chức cho các em lao động nhặt rác sân trường.
-Các em thường xuyên được tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường thông qua các
tiết học của các môn lồng ghép môi trường , sinh hoạt chủ nhiệm , sinh hoạt dưới cờ ,
tuyên truyền ….
-Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp “ cũng được áp dụng vào
và xem đây là tiêu chí thi đua của trường và của các lớp như : trồng cây xanh trong phòng
học , sân trường ,…….

10


Ngoài việc khai thác các nội dung trong các môn học như : Sinh học; Địa lý; Giáo dục
công dân… Do các giáo viên trên lớp thực hiện, bên cạnh đó nhà trường có nhà vệ sinh
cho học sinh và giáo viên, nhà trường luôn giáo dục ý thức bảo vệ môi trường bằng các
công việc hằng ngày như trồng cây, chăm sóc cây, trồng chậu cây cảnh, vệ sinh trường
lớp.Những nội dung đó đã được nhà trường đưa vào danh mục thi đua của từng lớp, từng
tuần, từng tháng cho mỗi lớp.
*Khó khăn:
Bên cạnh thuận lợi thì còn gặp phải những khó khăn:
-Học sinh là con gia đình có hòan cảnh kinh tế còn thiếu thốn và khó khăn.
-Ý thức của học sinh về môi trường và bảo vệ môi trường chưa cao.
-Diện tích quy hoạch sân chơi trong trường chưa có khu vực chuyên biệt và hình thức
phong phú, trồng cây xanh chỉ mang tính tạo cảnh quan.
-Đồ dùng dạy học của môn lồng ghép bảo vệ môi trường hầu như không có, việc dạy chủ
yếu là dạy chay, học chay.

11


-Ngoài việc cơ sở vật chất còn thiếu thốn ra hiện nay công tác giáo dục môi trường của
chúng ta gặp nhiều khó khăn.
-Hạn chế nữa mà chúng ta không thể bỏ qua đó là: Thông tin về giáo dục môi trường đã
có nhưng chưa đồng bộ, chưa đến được nhiều với học sinh, khi có vi phạm về môi trường
chưa có biện pháp xử lý kịp thời và có hiệu quả. Hình thức tuyên truyền còn mang tính
hình thức , cho xong việc , nên học sinh chưa có ý thức bảo vệ môi trường và chưa thấy
được tác hại của những chất thải độc hại .
-Gia đình các em cũng chưa giáo dục cho các em về ý thức bảo vệ môi trường , xem đây
là chuyện của nhà nước , của người khác .
-Nhà trường chưa có nơi đổ rác hợp lý , thùng rác không đủ cho nhà trường sử dụng, cho
các em lao động chưa đạt kết quả tốt .
-Nhà trường chưa có xe thu gom rác thải .
-Hiện tại sân trường còn rất nhiều rác và những chai nhựa chưa được xử lý : bọc nilon,
giấy , chai nhựa mũ , lá cây ……

12


2. Thực trạng tại địa phƣơng các em sinh sống
*Thuận lợi :
-Có một số gia đình có sử dụng thùng đựng rác sinh hoạt .
-Một số gia đình có ý thức giữ gìn vệ sinh chung .
-Học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung .
-Chính quyền địa phương cũng thường xuyên tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, mít
tinh về môi trường .
*Khó khăn:
Qua quá trình đi thực tế ở địa phương các em học sinh tôi có kết luận chung đại đa
số gia đình các em học sinh đều không có sọt rác gia đình , tất cả rác sinh hoạt hằng ngày
đều vứt bỏ đại , và vứt đại xuống sông nào là bọc , giấy , lá cây , xác chết động vật , rau
cải hư , chai nhựa , thủy tinh , ……chính những việc làm như thế sẽ làm cho môi trường
ô nhiễm, gây ra cho nguồn nước ô nhiễm và gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm cho người
dân nhất là bệnh về đường ruột cho người dân ,….

13


Xung quanh nơi các em sinh sống có rất nhiều hố rác.
Ý thức của người dân chưa cao , không biết là những việc làm như trên sẽ gây ra biết
ba nhiêu nguy hiểm cho mọi người. Và với quan niệm “ ai bệnh gì thì bị , miễn là mình
không bệnh thì thôi ” với tư tưởng ích kỹ, hẹp hòi như thế sẽ làm cho môi trường thêm ô
nhiễm nặng hơn .
Ở gia đình các em có cách sinh hoạt và vứt rác bừa bãi như thế thì làm sao các em có
ý thức bảo vệ môi trường được, và tất cả những gì các em được thầy cô ở nhà trường
tuyên truyền giáo dục đều không có tác dụng.Vì cha mẹ các em là tấm gương cho các em
nôi theo, nếu cha mẹ các em có những việc làm tốt góp phần bảo vệ môi trường , thì các
em sẽ có ý thức bảo vệ môi trường , nếu cha mẹ các em có những việc làm không tốt ảnh
hưởng bảo vệ môi trường , thì các em sẽ không có ý thức bảo vệ môi trường .
Cần phải có sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục ý thức
bảo vệ môi trường cho học sinh thì mới đạt được hiệu quả tốt nhất.
3. Tác hại của các loại rác ( bọc nilon, giấy , đồ hợp, chai nhựa , chai thuốc sâu , lọ sành
sứ , lá cây , đồ mũ hư,,…….)
14


*Bọc nilon : đây là loại rác có thời gian phân hủy rất lâu và chúng ta xem như bình
thường và gần gũi với mọi người , với mọi gia đình , hầu như nhà nào cũng có sử dụng
bọc nilon vì nó có rất nhiều lợi ích ( đựng đồ , giữ gìn sạch sẽ cho đồ vật….).Tuy nhiên
bên cạnh những lợi ích của nó , nó cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm cho người sử
dụng nếu chúng ta không biết cách để sử dụng chúng và nguy hiểm đến môi trường, và
làm mất đi vẽ đẹp cho nhà trường nói riêng và toàn đất nước ta nói chung nhất là ở các
khu đô thị …..Đây cũng là vấn đề mà hiện nay được nhiều người quan tâm.
Trong bọc nilon chứa rất nhiều chất nguy hiểm cho con người như, khi chúng ta đem
đi đốt chúng thì mùi hôi của chúng cũng gây ra căn bệnh cho chúng ta nhất là về mũi , và
khi ta dùng để đựng những thức ăn nóng thì độ nóng của thức ăn sẽ làm cho bọc nilon
sinh ra những chất rất nguy hiểm, vì mắt thường ta không thể nào nhìn thấy được những
hóa chất ấy.
Bọc nilon ảnh hưởng đến môi trường : làm cho môi trường ô nhiễm nặng nề , mất vẽ
mỹ quan, ảnh hưởng đến các sinh vật như cá , vì chúng tưởng bọc nilon là thức ăn mà ăn

15


vào thì sẽ chết . Chúng ta đốt bọc nilon thì hơi của nó bay vào bầu khí quyển gây ô
nhiễm môi trường không khí .
*Giấy , đồ hộp : Đây cũng là những vật rất gần gũi với chúng ta bên cạnh những lợi ích
do nó đem lại , nó cũng có những tác hại cho mội trường làm ô nhiễm môi trường, mất vẽ
đẹp .
* Chai nhựa , chai thuốc sâu , lọ sành sứ , đồ mũ hư : nhìn chung đây là những vật rất
có ích cho chúng ta và nó cũng rất gần gũi với chúng ta trong cuộc sống , tuy nhiên nó
cũng là những vật làm cho môi trường chúng ta ô nhiễm và gây nguy hiểm cho chúng ta .
III. CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ TIẾN HÀNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Trước những vấn đề cấp thiết trên đòi hỏi phải có những biện pháp giải quyết để tiến
hành giải quyết vần đề, ở đây tôi muốn đề cập đến biện pháp phân loại và xử lý rác thải.
1. Về nhà trƣờng :
Chúng ta phải giáo dục cho học sinh biết được những tác hại từ những chất thải trên
thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ , tổ chức cho các em thi về môi trường , diễn kịch

16


về môi trường …..từ đó các em sẽ có nhận thức đúng đắn hơn về môi trường xung quanh
nơi các em sinh sống học tập ,để tự bản thân các em nói ,các em diễn các em sẽ ý thức
cao hơn và có tác dụng hơn là thầy cô nói ,thầy cô sinh hoạt vì như thế các em sẽ nhàm
chán , nghe xong rồi sẽ quên .
Phải đưa nội dung bảo vệ môi trường vào nội quy học sinh và xem là tiêu chí thi
đua của các lớp.
Phải đề ra các kế hoạch thi đua bảo vệ môi trường ở trong trường và trong gia đình
các em và mỗi tuần sẽ báo cáo lại và nhận xét đánh giá .
Phải đưa khẩu hiệu phòng học “Xanh – sạch – đẹp” vào trong lớp , và cho các em
học sinh đăng kí lớp sạch .
Giáo viên giới thiệu cho các em học sinh biết về thế nào là rác vô cơ và rác hữu cơ ,
để từ đó các em sẽ phân biệt được rác vô cơ và rác hữu cơ. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành
phân loại rác ( vô cơ , hữu cơ). Chúng ta sẽ chia khu vực rác vô cơ và rác hữu cơ, chúng
ta không đổ những rác ấy vào chung mà phải chia ra riêng biệt vì nếu chúng ta đổ rác

17


chung hết vào sẽ gây sức ép cho những nơi chứa rác, chúng ta phải phân loại rác và xử lý
chúng hợp lý :
+ Như giấy vụn , lá cây : chúng ta đổ vào một khu vực riêng , rồi đem đi đốt nó sẽ
tạo thành phân bón rất tốt cho cây trồng.
+ Đồ hộp, sành sứ : chúng ta để riêng một khu vực rồi đem đi lựa chọn lại những vật
không thể tài sử dụng sẽ đem chôn xuống đất .
+ Chai nhựa , đồ kim loại , viết thước hư, bọc nilon : chúng ta đổ vào thùng riêng rồi
sẽ đem bán lại từ đó sẽ thu thêm được một khoản tiền , vì đây là những vật có thể tái sử
dụng.
Nếu như trước đây đem tất cả rác đổ chung vào thì sẽ gây sức ép cho những nơi chứa
rác và nhiều quá sẽ dẫn đến quá tải của nơi chứa rác, và không có được khoản tiền, có thể
gây quỹ cho Đoàn - Đội .
* Nhà trường phải chia ra khu vực chứa rác và thùng chứa rác theo phân loại trên và
hướng dẫn cho các em biết vị trí để bỏ rác cho đúng theo quy định. Mỗi tuần, tháng

18


chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra và thực hiện quá trình tiêu hủy rác, không để tồn lại quá
lâu.
* Đối với lớp học đòi hỏi các em phải có 3 sọt đựng rác để phân loại rác và phân công 3
học sinh phụ trách công việc đổ rác theo đúng quy định( từng loại rác, từng khu vực chứa
rác).
Như vậy với cách làm này sẽ góp phần giảm thiểu lượng rác thải và làm sạch thêm
cho sân trường, cũng giáo dục cho học sinh tính tiết kiệm, ý thức bảo vệ môi trường, thể
hiện ở chỗ là các em đổ rác theo quy định, theo phân loại rác, và các em cũng thấy được
rác không phải là thứ bỏ đi mà nó còn có thể đem lại lợi ích cho chúng ta. Như vậy chúng
sẽ góp phần cho sân trường thêm sạch hơn, hạn chế được lượng rác thải và cũng gây
được tính ý thức cho học sinh không bỏ rác bừa bãi nữa vì rác cũng đem lại lợi ích cho
các em, thu được khoản tiền từ rác thải .
2. Về gia đình học sinh :
Nhà trường giáo dục hướng dẫn các em cách phân loại rác và cách thực hiện tiêu hủy
và tái sử dụng rác thải như trên để các em về gia đình mình áp dụng và hướng dẫn mọi
19


người xung quanh thực hiện theo việc phân loại rác và khuyến khích mỗi gia đình các em
phải có những sọt rác sinh hoạt, không vứt rác bừa bãi và khuyến khích mỗi gia đình học
nên đào một hố đất nhỏ để đựng rác hữu cơ như lá cây , giấy vụn ,…. Tuy đây là một
việc làm nhỏ nhưng cũng góp phần giảm bớt lượng rác thải ra môi trường và đem lại một
nguồn thu từ rác thải cho gia đình, thay vì trước đây ta đem đi bỏ gây ô nhiễm môi
trường.
Các em học sinh vận động gia đình mình thực hiện và đòi hỏi gia đình các em phải ý
thức việc bảo vệ mội trường .
*Như vậy : với những biện pháp trên không những góp phần cho trường học, lớp học
và cả gia đình các em học sinh, địa phương nơi các em sinh sống thêm sạch sẽ hơn và
cũng góp phần giáo dục cho các em ý thức về bảo vệ môi trường rác thải cũng có lợi ích
cho chúng ta nếu biết cách sử dụng hợp lý, nếu không sẽ gây nguy hại cho chúng ta và
môi trường. Có sự giáo dục từ gia đình và nhà trường thì ý thức của các em trong việc
bảo vệ môi trường sẽ tốt hơn, hiệu quả hơn .
3. Tồn tại
20


-Thiếu cơ sở vật chất : thùng đựng rác
-Chưa có khu vực chứa rác hợp lý.
-Chưa có xe thu gom rác thải .
-Một số học sinh chưa có ý thức cao trong bảo vệ môi trường .
-Gia đình các em học sinh còn chưa nhận thức tốt vấn đề ô nhiễm môi trường .
IV . HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Đối với bản thân tác giả :
Đây là một cách có thể đem lại hiệu quả cao trong giáo dục ý thức bảo vệ và giữ gìn
môi trường cho học sinh trong , giữ cho lớp học thêm sạch, cho trường thêm sạch và đây
cũng là một cách mà tôi có thể sử dụng tốt trong gia đình tôi và đã đem lại hiệu quả tốt .
Giúp tôi có thêm kinh nghiệm trong giáo dục học sinh về bảo vệ môi trường và kinh
nghiệm trong gia đình về vấn đề xử lý rác thải. Gia đình tôi hiện nay đang áp dụng cách
này và tôi thấy sạch sẽ hơn , gọn gàng hơn .
2. Đối với học sinh :

21


Giúp các em hiểu sâu hơn về rác thải ( sự nguy hiểm và lợi ích của nó ) nếu biết sử
dụng đúng cách, giúp các em có ý thức trong việc giữ gìn môi trường vì rác không phải là
thứ bỏ đi mà nó đem lại lợi ích như trên, chính vì thế giúp các em ý thức hơn từ đó các
em sẽ không vứt rác bừa bãi mà bỏ rác đúng quy định. Lớp tôi đang chủ nhiệm cũng sẽ
tiến hành cách làm trên. Sẽ góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua trường học “Xanh –
sạch – đẹp”. Làm cho trường học thêm sạch hơn.
Kết quả sau thời gian thực hiện cách phân loại và xử lý rác thải như trên .
Số lƣợng học sinh ý thức tham gia bảo vệ môi trƣờng và tuyên truyền về bảo vệ môi
trƣờng trong nhà trƣờng .

Tổng
Năm học

số Ý thức

học sinh

Chƣa ý thức

Số lƣợng

Tỷ lệ

Số lƣợng Tỷ lệ

2009 – 2010

486

220

45.3

266

54.7

2010 – 2011

461

270

58.6

191

41.4

22


Đầu năm 2012 483

310

64.2

173

35.8

3. Nguyên nhân thành công và tồn tại
* Thành công :
-Các em học sinh có ý thức và thấy đây là việc làm mới trong việc phân loại và xử
lý rác nên các em tham gia tích cực .
-Giáo viên thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm khi giáo dục cho học sinh việc bảo vệ
môi trường .
-Gia đình các em học sinh thấy đây là việc làm có lợi ích nên cũng thực hiện khá
tốt .
* Tồn tại
-Chưa có cơ sở vật chất để thực hiện có hiệu quả( xe thu gom rác thải , thùng chứa
rác ..)
-Một bộ phận nhỏ các em học sinh chưa có ý thức cao .
-Một bộ phận nhỏ gia đình các em học sinh chưa có ý thức cao .
23


-Chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các đoàn thể .

PHẦN KẾT LUẬN
I.NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM
- Thông qua Đoàn - Đội đã có phát động nhiều phong trào thi đua về bảo vệ môi trường
, đã có tuyên truyền dưới nhiều hình thức như sinh hoạt dưới cờ, hái hoa dân chủ.
- Hoạt động dạy học cũng được lồng ghép nội dung môi trường vào một số môn như :
Địa , Sinh , GDCD.
- Liên hệ bàn bạc với nhà trường ý kiến kịp thời .
- Xử lý kịp thời và hiệu quả những trường hợp vi phạm , gây ô nhiễm môi trường .
- Phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể ( Công đoàn ,Đoàn thanh niên ,Đội …)
- Tham gia nhiều buổi tuyên truyền về môi trường do địa phương tổ chức.
II. Ý NGHĨA CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

24


Đây là cách làm tuy nhỏ nhưng đã đem lại hiệu quả tương đối cao.Vì nó góp phần
giáo dục học sinh ý thức bảo vệ và giữ gìn mội trường trong trường học cũng như trong
gia đình và xã hội, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học xanh –
sạch – đẹp .Giúp nhà trường có cách xử lý rác tốt hơn ,vạch ra cho các em học sinh
những biện pháp góp phần bảo vệ và giữ gìn môi trường sạch hơn và gia đình các em
cũng có cách để xử lý rác thải tốt hơn và đem lại hiệu quả cao .
III. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI
Có thể áp dụng và triển khai ở mỗi học sinh các khối lớp và các trường học trong
Huyện , vì đây là một cách làm không quá khó gì và nó gần gũi với chúng ta, với các em
học sinh, không đòi hỏi yêu cầu gì cao và cơ sở vật chất gì tốn kém cho việc làm trên .
IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ , ĐỀ XUẤT
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của xã hội và là hành vi đạo đức nó gắn liền với
nhau . Nếu môi trường trong lành tạo điều kiện cho học sinh phấn khởi học tập, phát huy
mọi tiềm năng tư duy, ngược lại nếu môi trường xung quanh bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng
xấu đến học sinh về mọi mặt, học sinh chán trường học dẫn đến chất lượng giáo dục giảm
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×