Tải bản đầy đủ

SKKN một số kinh nghiệm dạy kỹ năng nghe môn tiếng anh ở trường THPT số 2 văn bàn

Sáng kiến kinh nghiệm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI
TRƢỜNG THPT SỐ 2 VĂN BÀN
  

Họ và tên giáo viên:Triệu Thị Khé
Tổ chuyên môn: Tổ văn-ngoại ngữ
Năm vào ngành: 2010

Tháng 4 năm 2014

1


Sáng kiến kinh nghiệm
A - PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Mục tiêu của môn tiếng Anh là nhằm hình thành và phát triển ở học sinh những kiến thức cơ
bản về tiếng Anh và những phẩm chất trí tuệ cần thiết để tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao
động. Vì vậy SGK tiếng Anh THPT hệ 7 năm từ lớp 10 đến lớp 12 đều được biên soạn theo cùng quan

điểm nhằm đề cao các phương pháp học tập tích cực chủ động của học sinh.Trong khung chương trình
của hệ tiếng Anh này thì cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đều được chú trọng đưa vào giảng dạy ở
từng đơn vị bài học với những chủ đề phong phú sinh động, có nội dung gần gũi với đời sống xung
quanh của học sinh. Từng kỹ năng lại được luyện tập thông qua các dạng bài tập và các dạng hoạt
động trên lớp tương đối hợp lí linh hoạt.
Một trong 4 kỹ năng mà người học tiếng Anh nói chung, học sinh THPT nói riêng, thường gặp
những khó khăn nhất định trong quá trình học đó là kỹ năng nghe.
Trên thực tế để có được kỹ năng nghe tiếng Anh thì người học ngoại ngữ phải có quá trình
luyện tập nghe thường xuyên, lâu dài với những hình thức và nội dung nghe khác nhau. Việc dạy và
học nghe môn tiếng Anh tuy không còn mới mẽ nhưng khó đối với tất cả giáo viên và học sinh bậc
THPT. Với việc nghiên cứu đề tài này, tôi mong muốn sẽ phần nào giúp giáo viên dần khắc phục
những khó khăn trên để tiến hành dạy nghe môn tiếng Anh có hiệu quả tốt hơn, học sinh tích cực, chủ
động trong việc tiếp thu, lĩnh hội kiến thức của bài học. Đó cũng là lý do mà tôi chọn đề tài này.
II - NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:
Để thực hiện tốt đề tài nghiên cứu, người thực hiện đề tài này cần phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
1- Nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn tiếng Anh, các kỹ thuật dạy nghe.
2- Thao giảng, dạy thử nghiệm
3- Dự giờ đồng nghiệp , trao đổi, rút kinh nghiệm.
4- Kiểm tra, đánh giá kết quả việc nắm bài của học sinh để từ đó có sự điều chỉnh, bổ sung hợp
lý.
III- PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU:
Đề tài tập trung nghiên cứu phương pháp giảng dạy và học tập kỹ năng nghe tiếng Anh của
giáo viên và học sinh bậc THPT. Song đối tượng nghiên cứu điển hình mà tôi đã mạnh dạn áp dụng đề
tài này là hai lớp 10A5và lớp 11A1

2


Sáng kiến kinh nghiệm

IV- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU :
Với việc nghiên cứu thành công đề tài, sáng kiến kinh nghiệm sẽ giúp giáo viên có được những kinh
nghiệm sau:
1. Cách thức tổ chức một tiết dạy nghe có hiệu quả
2. Các bước tiến hành một tiết dạy nghe có hiệu quả
3. Hướng dẫn học sinh tự luyện tập, rèn luyện để có kỹ năng ,kỷ xảo nghe tiếng Anh.
V- PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
1. Phương pháp quan sát: Người thực hiện đề tài tự tìm tòi nghiên cứu, tiến hành dự giờ thăm lớp của
đồng nghiệp.
2. Phương pháp trao đổi, thảo luận: Sau khi dự giờ của đồng nghiệp, đồng nghiệp dự giờ người thực

hiện đề tài, đồng nghiệp và người thực hiện đề tài tiến hành trao đổi, thảo luận để từ đó rút ra những
kinh nghiệm cho tiết dạy.
3. Phương pháp thực nghiệm: Giáo viên tiến hành dạy thể nghiệm theo từng mục đích yêu cầu cụ thể
một số tiết dạy nghe.
4. Phương pháp điều tra: Giáo viên đặt câu hỏi để kiểm tra đánh giá việc nắm nội dung bài học của học
sinh.
B - PHẦN NỘI DUNG
I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN:
1- Mục đích dạy học:
Mục đích của việc dạy ngoại ngữ không phải là cung cấp cho học sinh kiến thức của ngôn ngữ
đó, mà mục đích cuối cùng của việc dạy ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng là dạy học sinh khả
năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Khả năng giao tiếp của học sinh thể hiện qua các kỹ năng: Nghe, Nói,
Đọc, Viết. Kỹ năng nghe tiếng Anh của học sinh được hình thành qua một quá trình học tập rèn luyện
trong môi trường Anh ngữ. Ngoài việc học tập ở trường lớp, học sinh phải tự học tập rèn luyện nghe
thông qua các hình thức và các phương thức khác nhau.
2-Các yếu tố cơ bản trực tiếp tác động đến hiệu quả của tiết dạy nghe.

3


Sáng kiến kinh nghiệm
a- Giáo viên:- Với phương pháp dạy học mới, tích cực thì giáo viên đóng vai trò chỉ đạo, điều
khiển học sinh hoạt động trong giờ học.
- Để tiến hành một tiết dạy nghe có hiệu quả thì giáo viên cần thực hiện tốt các yếu tố cơ bản
sau:
+ Chọn và sử dụng linh hoạt các kỷ thuật dạy nghe phù hợp với từng nội dung bài dạy.
+ Tổ chức, điều khiển lớp học, phân bố thời gian hợp lý.
+ Sử dụng thành thạo các phương tiện, các đồ dùng dạy học phục vụ dạy nghe.
+ Sáng tạo ra các đồ dùng dạy học phù hợp phục vụ cho tiết dạy.
+ Truyền cảm, lôi cuốn, hấp dẫn học sinh.
b- Phương pháp - kỹ thuật dạy nghe (Listening Techniques)
Phương pháp dạy nghe được quy định bởi nội dung dạy nghe, nói cách khác, nội dung bài dạy nghe chi
phối việc lựa chọn, vận dụng phối hợp các phương pháp, các kỹ thuật dạy nghe. Mỗi kỹ thuật dạy học
phù hợp với một hình thức bài dạy cụ thể .
c- Các phương tiện thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ cho việc dạy nghe:
- Việc sử dụng thiết bị tranh ảnh hỗ trợ cho dạy học đối với môn ngoại ngữ nói chung và tiếng
Anh nói riêng được coi là một phương tiện thể hiện một phần nội dung chính của SGK. Trong tất cả
đơn vị bài học chương trình SGK mới phần nội dung của bài nghe được ghi trong băng cát sét còn
SGK chỉ in các bài tập luyện nghe. Muốn thực hiện tốt các bài luyện nghe này thì người học phải được
nghe các nội dung bài học trong băng . Hơn thế nữa, thiết bị dạy học còn là phương tiện tích cực trong
việc đổi mới phương pháp dạy học, thúc đẩy động cơ và gây hứng thú học tập.
d- Học sinh:
Trong mối tương quan giữa cách dạy và cách học: Giáo viên là người tổ chức, điều khiển học
sinh tự chiếm lĩnh tri thức bằng chính những thao tác, những hành động trí tuệ của riêng mình dưới
vai trò tổ chức điều khiển của giáo viên .
Để tiết dạy nghe được tốt thì học sinh cần phải có những kỹ năng cần thiết trong việc nghe hiểu
bằng tiếng Anh.
II- Thực trạng dạy nghe môn Tiếng anh ở trƣờng THPT số 2 Văn Bàn
1. Ƣu điểm

4


Sáng kiến kinh nghiệm
Mặc dù có những điều kiện khách quan và chủ quan ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình giảng
dạy nhưng chúng tôi đã biết khắc phục vượt lên những khó khăn trước mắt, từng bước nâng cao chất
lượng giờ dạy nghe môn tiếng Anh nhằm đáp ứng mục đích chương trình, SGK hệ 7 năm
a- Về phía giáo viên:
- Đã tiếp cận sử dụng tương đối tốt các kỹ thuật dạy học đặc trưng , kỹ thuật dạy nghe và chủ
động với cách thức tổ chức một tiết dạy nghe
- Phối hợp khá linh hoạt các kỹ thuật dạy học
- Sử dụng vận hành các trang thiết bị dạy học hiện đại phục vụ tốt cho quá trình dạy nghe:
băng đĩa hình máy cassette, máy chiếu..
b- Về phía học sinh:
- Học sinh đã được quen dần với môn học nghe.
- Nhiều học sinh đã nghe và nhận biết được giọng đọc, nói của người bản ngữ.
- Phần lớn học sinh nghe được những bài nghe có nội dung đơn giản, vừa phải thực hiện được
các yêu cầu, bài tập của giáo viên sau khi nghe lần 3
- Một số học sinh đã hình thành kỹ năng, kỹ xảo trong học tập.
2- Tồn tại:
- Động cơ để nghe hiểu bằng tiếng Anh của học sinh còn hạn chế.
- Nhiều em ít có cơ hội để nghe, ít tiếp cận với các thông tin đại chúng mà qua đó có thể nghe
tiếng Anh.
- Một số em còn ngại nghe và nói bằng tiếng Anh, còn sợ bị mắc lỗi.
- Học sinh chưa quen với tốc độ đọc, nói trong băng của người Anh.
- Đồ dùng dạy học phục vụ cho việc giảng dạy còn quá ít, một số còn thiếu: đài casstte, băng
nghe.
- Chất lượng băng thâu chưa tốt, giọng đọc còn chưa rõ, tiếng ồn nhiều.
III- MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC TẾ ĐỂ TIẾN HÀNH MỘT TIẾT DẠY NGHE ĐẠT HIỆU
QUẢ:
1- Lập kế hoạch cho một tiết dạy nghe:
a- Đối với giáo viên
Để một tiết dạy nghe được tốt thì người giáo viên cần thực hiện các bước sau:

5


Sáng kiến kinh nghiệm
- Nghiên cứu các kỷ nội dung tiết dạy từ sách giáo khoa, sách giáo viên:
SGK, SGV là cơ sở quan trọng, để giáo viên hoạch định giảng dạy của mình cho tiết học.
Việc nghiên cứu kỹ SGK, SGV sẽ giúp cho giáo viên tổ chức, điều khiển tiết dạy nghe đi đúng
trọng tâm, trọng điểm; phân bố thời gian cho các bước, các hoạt đông một cách khoa học.
- Nghiên cứu mục đích yêu cầu của tiết dạy:
Mục đích, yêu cầu của tiết dạy là đích mà cả giáo viên và học sinh cần phải đạt được sau tiết
học. Đối với tiết dạy nghe, thông thường mục đích, yêu cầu của tiết dạy là giúp học sinh luyện tập và
phát triển các kỹ năng: Listening (nghe), Speaking (nói), Reading ( đọc), Writing (viết) .Trong đó kỹ
năng nghe là chủ yếu. Sau khi kết thúc phần nghe học sinh hiểu được nội dung chính của bài nghe và
thực hiện một số yêu cầu hay bài tập ngôn ngữ nào đó.
- Lựa chọn và phối hợp các kỹ thuật dạy nghe một cách linh hoạt và phù hợp:
Việc lựa chọn kỹ thuật dạy nghe phải được xác định trên căn cứ là nội dung của tiết dạy, đặc
điểm, năng lực của lớp học và các giai đoạn trong tiến trình dạy nghe gồm có 3 giai đoạn: Giai đoạn
trước khi nghe (Pre-Listening), giai đoạn trong khi nghe (While-listening), giai đoạn luyện tập " Postlistening ". Trong mỗi giai đoạn có các kỹ thuật dạy nghe đặc trưng phù hợp với từng giai đoạn đó.
Sử dụng tốt các phương tiện, đồ dùng dạy học phục vụ cho tiết dạy nghe:
* Sử dụng máy cassette, máy vi tính:
+ Trước khi thực hiện dạy học cần chuẩn bị máy tốt, băng rõ và pin dự phòng khi mất điện
+Phải đảm bảo tính an toàn khi thao tác.
+ Xem xét sự cần thiết, hiệu quả mang lại, thời gian cụ thể cho từng công đoạn...
* Sử dụng tranh minh hoạ:chủ yếu là tranh ảnh trong SGK:
Một trong những thế mạnh của bộ SGK biên soạn theo chương trình hệ 7 năm là có nhiều tranh
ảnh minh hoạ. Việc tận dụng đến mức tối đa các hình ảnh trong SGK để giúp học sinh hiểu bài học
mới là việc cần chú trọng trong tất cả các bài học.
- Cần phải lên một giáo án hợp lý, khoa học.
Giáo viên cần hoạch định rõ hoạt động của thầy, hoạt động của trò, thời gian cho các hoạt
động, các yêu cầu của từng bài tập, các phương án trả lời của học sinh
- Trao đổi, thảo luận về phương án giảng dạy.

6


Sáng kiến kinh nghiệm
Hiệu quả của tiết dạy nghe sẽ được nâng cao hơn nếu phương án giảng dạy được đưa ra thảo
luận cùng đồng nghiệp trước khi dạy việc làm này không chỉ mang lại kết quả tích cực cho tiết dạy
nghe mà kỹ năng khác cũng có kết quả như vậy.
b- Đối với học sinh
Giáo viên yêu cầu học sinh chuẩn bị tốt cho tiết học tới bằng cách:
- Ra hệ thống các câu hỏi gợi mở về bài mà các em sắp được học để học sinh có thời gian suy nghĩ ,
tìm hiểu tài liệu....
- Yêu cầu học sinh thực hiện một số bài tập liên quan đến nội dung tiết dạy nghe.
- Khuyến khích, động viên học sinh tự tin, chủ động, sáng tạo nêu ra những vấn đề, câu hỏi có liên
quan đến nội dung bài dạy
2 Thực hiện tốt tiến trình dạy nghe
Đối với một tiết dạy ngữ pháp hay từ vựng, thông thường trong tiến trình của tiết dạy có 3 giai
đoạn đó là: Presentation - Practice - Production. Tiến trình của một tiết dạy nghe cũng phải trải qua 3
giai đoạn: Pre - Listening, While - Listening, và Post - Listening. Tiến trình dạy học này không
những giúp học sinh nắm hiểu bài mà còn giúp các em sử dụng kỹ năng nghe trong giao tiếp thực tế.
Song vấn đề tiên quyết là giáo viên cần phải xác định rỏ ràng mục đích yêu cầu cầu của từng bài nghe
cụ thể để từ đó định hướng cho học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ trong những giai đoạn tiếp theo.
a. Pre - Listening: ( about 10 - minutes)
( True / F, Prediction, Open Prediction, Ordering, Pre- Questions)
Là giai đoan giúp học sinh có định hướng, suy nghĩ về đề tài hay tình huống trước khi học sinh
nghe.
- Giáo viên nên tạo tâm thế chuẩn bị làm bài nghe cho học sinh bằng cách dẫn dắt gợi hỏi về chủ đề
bài nghe, yêu cầu học sinh quan sát tranh, đọc từ và đoán xem các em chuẩn bị nghe chủ đề gì, ai sắp
nói với ai .
- Giáo viên có thể yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm đoán sơ bộ về nội dung sắp nghe thông qua
tranh hay tình huống bài nghe.Có thể các em nói không chính xác với nhưĩng gì các em sắp nghe
nhưng vấn đề đặt ra là các em có hứng thú trước khi nghe.
- Giáo viên giúp các em lường trước những khó khăn có thể gặp phải về phát âm hay cấu trúc mới.

7


Sáng kiến kinh nghiệm
- Cuối cùng giáo viên nói rõ cho họ sinh biết các em sẽ được nghe bao nhiêu lần và hướng dẫn yêu cầu
nhiệm vụ khi nghe ( chọn đúng, sai, trả lời câu hỏi)
b. While - Listening: (about 20 - minutes) ( Selecting, Deliberate Mistakes, Grids, Listen and
Draw, Comprehension Questions)
Đây là giai đoạn mà ở đó học sinh có cơ hội luyện tập. ở giai đoan này giáo viên đưa ra các
dạng bài tập, yêu cầu học sinh thực hiện. Học sinh có thể mắc lỗi ở giai đoạn này vì vậy giáo viên chú
ý cần sữa lỗi cho học sinh và đưa ra các phương án trả lời đúng.
Giáo viên bật băng hay đọc bài nghe 2 đến 3 lần ( nếu nội dung khó có thể cho các em nghe 4
lần ). Lần đầu gúp học sinh làm quen với bài nghe hiểu bao quát nội dung bài nghe. Lần thứ hai nghe
thông tin chính xác để hoàn thành bài tập. Lần thứ ba nghe và kiểm tra lại bài tập đã làm. Mục tiêu
chính của nghe hiểu là học sinh nghe lấy nội dung chính hay lấy thông tin chi tiết đồng thời hiểu được
thái độ quan điểm của tác giả. Do đó giáo viên cho học sinh nghe cả bài để họ nắm được ý chung cũng
như bố cục cả bài và làm bài tập, sau đó có thể cho nghe lại từng đoạn để nắm kết quả hoặc nghe lại
những chổ khó để khẳng định đáp án. Nên hạn chế cho học sinh nghe từng câu, hoặc từng từ một vì
làm như vậy sẽ khiến người học có thói quen phải hiểu nghĩa từng từ từng câu khi nghe.
c. Post - Listening (at least 15 minutes)( Roleplay, Recall the story, Write- it- up, Further
practice ...)
- Đây là giai đoạn luyện tập sau khi nghe. ở giai đoạn này học sinh sử dụng những kiến thức, kỹ năng
ngôn ngữ đã được luyện tập ở giai đoạn " While - Listening" vào các tình huống giao tiếp thực tế, có
ý nghĩa. Sau khi nghe học sinh cần thực hiện một số bài tập như: báo cáo trước lớp hay trong nhóm về
kết quả bài tập, các học sinh khác nghe cho ý kiến nhận xét hoặc chữa bài cho bạn. Giáo viên cần phải
kết hợp các kỹ năng khác để phát triển mở rộng thêm bài nghe như recall, write-it-up, discussion.....
theo trật tự.
IV. GIÁO ÁN MẪU:

The 4th period

Grade 11
Unit 1: FRIENDSHIP ( Listening)

I/ Objectives
Through the lesson, students will be able to:
1. Knowledge:

8


Sáng kiến kinh nghiệm
Decide on True or false statements.
Complete the missing information in the given table
2. Skill: listen for specific information
Take notes while listening
3. Attitude: learn how to describe the best friend and how to keep the friendship
II/ Method
Communicative approach
III/ Teaching Aids
Teacher’s book
Text book
Pictures and cards of timetable
IV/ Procedure
1. Class Organization:2ms
Greeting
Checking the attendance
2. New lesson:
Teacher’s Activities
Students’ Activities
Content
- Ask students to close the - Close the books
Warm up:(5 ms)
books
1. Who is your best friend?
2. When did you firsr meet ?
3. How long have you known each other?
4. What qualities & characteristics of your
- Listen to the
best friend do you admire?
-Ask students some questions teacher and answer Suggested answer:
about friendship:
the questions.
My best friend is Quy . We first met when
we were at university. We’ve known each
other for 8 years . What I like best about her
is that she is very helpful.
ACTIVITY 1 :PRE – LISTENING: 9ms
Asks ss to listen and repeat:
- Open their books
-T helps ss to pronounce the
and read the words
words given in the book and
in the text book
explain the meaning of them
(chorus)
Teaches some words taken
from the listening passage
ACTIVITY 2 : WHILE – LISTENING:20ms
- Ask the students to go
- Open their books
through the statements
- Read the
- Elicit the key words so that
statements and
they focus on listening.
understand them

9

- Apartment building (n):
- sense of humour (n):
- favourite (a):
- guitarist (n):
- motorbike (n):
- around (prep):
- give sb a ring (exp):
- go through a rough time (exp):
Task 1 :
- Lan’s talk
1. F (They used to live in the same building
there)
2. F. (It is what people think)


Sáng kiến kinh nghiệm
before listening
- Have them listen to the tape
twice
- Ask Sts to write the answers
on the Bb.
- Ask other students to remark
and correct .
- Let Ss to listen the tape
again.
- Give feedback.

- Listen and do the
task

- Do as directed

- T gets Ss to work in pairs and
check their answers

4. F (Lan went to Do Son first and then
called Ha, so Ha rode on her motorbike to
Do Son to meet Lan)
5.T
6. F (They have been best friends since
Lan’s frip to Do Son)
- Long’s talk
1. F (they met in college)
2. F (Minh was a guitarist)
3. T

- Listen and
compare their
answers.

4. T
5. T

- T may ask them to try to fill
the table with the things they - Ss try to fill the
remember from the previous table
times of listening.

- T plays the tape again

3. T

- Ss to complete
their notes.

Task 2 :
Lan -They used to live in the same
residential area in Ha Noi
-Lan went on a two-day trip to Do Son and
Ha went their to hepl her -Ha’s very
friendly and helpful
-Ha’sociable.She got many friends in Do
Son and she introduced Lan around
Long -They met in college
-Minh play the guitar and Long was a singer
-They work together -Minh has a sense of
humour
-Minh likes to go plays and movies
-Minh is a good listener
-Minh is friendly and helpful

- Work in pairs and
check the answers

-T corrects and gives the
results
ACTIVITY 3 : POST – SPEAKING:7ms
- T gets sts to work in pairs to
talk about how Ha has been
Lan's best friend and how
Minh has been Long's best
friend.
Sts work in pairs

10

a.Who is Lan’s best friend? - Ha
b. How long have they been friend?
- for a long time
c.Where did they use to live?
- They used to live in Nguyen Cong Tru


Sáng kiến kinh nghiệm
Residential area in Ha Noi
d.When did Ha’ family move to Hai Phong?
- in 1985
e. How is Ha? - Ha is very friendly.
f.When did lan first start to get to know Ha?
- When Lan was going on a two day trip to
Do Son last year
g. How and where did Long and Minh
meet? - They met in college Long was a
singer and Minh was a guitarist
h.What is Minh’good quality?
- He has a good sense of humour, he is
funny , helpful and very good listener
i.What do they like to go together?
- They like to go to the plays and movies
together.

- T calls some pairs to present
their answers.
— T elicits feedback from the
class
and
gives
final
comments.

3. Consolidation and homework (2ms)
— T summarises the main points of the lesson.
— T asks Ss to learn by heart all new words
—Write a paragraph for 100 words about how you and your friend has become best friend
—Prepare writing

The 34th period

Grade 10
Unit 6: AN EXCURSION ( Listening)

I/ Objectives
Through the lesson, students will be able to:
1. Knowledge:
Put the pictures into the correct order of the listening story.
Complete the missing information in the listening story
Answer the comprehension questions
2. Skill: Listen for specific information
Take notes while listening
3. Attitude: Make plans for a picnic
II/ Method
Communicative approach
III/ Teaching Aids
Teacher’s book
Text book
Cassette player and tape
IV/ Procedure
1. Class Organization:2ms
Greeting
Checking the attendance
2. Checking old lesson: 5ms
Rewrite new words

11


Sáng kiến kinh nghiệm
3. New lesson: C. LISTENING
Teacher’s Activities
- Ask Ss some questions:

Students’ Activities
Content
- Listen to the
Warm up – Lead in :3ms
questions, think and
answer
1. Have you ever gone for a picnic?
individually.
2. How do you feel when you go for a
picnic?

- Introduce new lesson: We
often go for a picnic to relax.
Today, we’ll listen to the tape
about a great picnic to the
- Listen to the
Botanical Garden
introduction
ACTIVITY 1 : BEFORE YOU LISTEN(5 ms)
- Ask Ss the questions on
- Answer the
page 67
questions in
individuals

- Pre teach some words
related to the passage

Work in pairs :

-Write down and
repeat after
teacher’s reading

ACTIVITY 2 : WHILE YOU LISTEN (20 ms)
- Ask Ss to explain the
- Explain the
requirement of Task 1
requirement
- Instruct Ss to do the task
- Listen to the
- Ask Ss to look at the
instruction.
pictures and guess the order
- Play the tape and ask Ss to
listen and do the task.
- Look at the
- Ask Ss to discuss with
pictures
friends about the answers.
- Listen to the tape
- Call some Ss to give their
and do the task
answers
- Discuss in pairs
- Play the tape again and ask
Ss to check their answers
- Give answer and
- Correct
explain
- Listen again and
check
- Instruct Ss: you will listen to
the tape again and fill in the
blanks with words to
- Listen to the
complete the sentences
instruction

12

-

Listen and repeat
Glorious (a) = beautiful, shining
Destination (n)
Tour (n)
Delicious (a)
Spacious (a)
Guitar (n)
Left-overs (n)
Botanical garden (n)

Task 1 : Pictures ordering
* Suggested answers
1. a
2. e
3. b
4. c
5. f
6. d

Task 2 : Filling in the blanks


Sáng kiến kinh nghiệm
- Ask Ss to read the sentences
first
- Play the tape and ask Ss to
listen and fill in the blanks
- Ask Ss to compare the
answers with a friend

- Call some Ss to read aloud
their answers
- Play the tape again and give
correct answers
- Ask Ss to read the questions
carefully

- Read the
sentences
- Listen to the tape
and fill in the
blanks
- Compare the
answers with a
friend
- Give the answers
- Listen again and
check
- Read the
questions

- Play the tape and ask Ss to
answer the questions
- Ask Ss to compare the
- Listen to answer
answers with their friend
the questions
- Call some Ss to write down - Compare the
the answers on the board
answers with a
- Feedback, play the tape
friend
again and give correct
answers
- Give the answers
ACTIVITY 3 : AFTER YOU LISTEN(7 ms)
- Ask Ss to work in groups,
- Work in groups,
think about their picnic this
plan for the picnic
weekend and plan for it
- Give some suggestions
- Notice the
suggestions
- Call some Ss to present in
- Present in front of
front of the class
the class
4. Consolidation and homework (3 ms)
- T summarises the main points of the lesson.
- T asks Ss to learn by heart all new words
- Rewrite their plan
- Prepare next part, part D: Writing

with the missing words
* Suggested answers
1. was just a few
2. to pay a visit
3. at the school gate
4. a short tour
5. playing some more

Task 3 : Answering questions
* Suggested answers
1. It was very nice
2. Yes, it was
3. The garden was beautiful.
4. Because it was so peaceful and
quite in the garden
5. They took pictures, played
games, talked, sang and danced
Plan for the picnic
Destination
Means of transport
How many?
How long?
Food?
Activities?

V- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC SAU KHI ÁP DỤNG ĐỀ TÀI:
Việc vận dụng sáng kiến kinh nghiệm này bản thân tôi đả đạt được một số kết quả hết sức khả
quan. Trước hết những kinh nghiệm này rất phù hợp với chương trình, SGK mới. Học sinh có hứng
thú học tập hơn, tích cực chủ động sáng tạo để mở rộng vốn hiểu biết, đồng thời cũng rất linh hoạt

13


Sáng kiến kinh nghiệm
trong việc thực hiện nhiệm vụ lĩnh hội kiến thức và phát triển kỹ năng. Không khí học tập sôi nổi nhẹ
nhàng. Học sinh có cơ hội để khẳng định mình, không còn lúng túng, lo ngại khi bước vào giờ học.
Đây cũng chính là những nguyên nhân đi đến những kết quả tương đối khả quan của hai lớp mà tôi đã
day, cụ thể là:

Lớp

Giỏi

Khá

Yếu

T.Bình

Kém

TSHS
SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

11A1

37

01

2,7

03

8,1

29

78,4

4

10,8

0

0

10A5

36

0

0

4

11

26

72

6

17

0

0

VI- BÀI HOC KINH NGHIỆM
Sau khi áp dụng thành công đề tài này bản thân tôi đã gặt được những kết quả đáng kể và
những kinh nghiệm quý báu cho bản thân như sau:
1- Giáo viên phải luôn tạo môi trường ngoại ngữ trong giờ học và phải sử dụng tiếng Anh như là
ngôn ngữ chính đễ giao tiếp. Tùy theo khối lớp và đối tượng học sinh, giáo viên có thể sử dụng những
câu tiếng Anh ngắn gọn, đơn giản, dể hiểu, dể nhớ, dể thuộc.
- Phải luôn biết khích lệ học sinh sử dụng kiến thức đã học để sử dụng trong giao tiếp.
- Không nên quá chú ý đến lỗi của học sinh trong khi nói. Hãy để các em nghe và nói tự nhiên. Đừng
bao giờ buộc học sinh phải dừng nói trong khi học sinh đó đang cố gắng diễn tả ý nghĩa của mình bằng
tiếng Anh, làm như vậy sẽ khiến các em cảm thấy sợ mắc lỗi khi nghe và nói.
-Nên lồng ghép các hoạt động nghe và nói tiếng Anh với hình thức " vừa chơi - vừa học",hướng dẫn
các em tập nghe tiếng Anh qua đài, tivi, nghe các bài hát bằng tiếng Anh ....
Bằng việc tạo ra các môi trường ngoại ngữ như vậy thì học sinh mới có thể luyện tập tốt kỹ
năng nghe và các kỹ năng giao tiếp khác.
2- Giáo viên cần sự lôi cuốn, thu hút học sinh vào nội dung bài nghe bằng các hình thức hoạt
động, các kỹ thuật dạy nghe phù hợp cho từng giai đoạn của một tiết dạy nghe
3- Sáng tạo những đồ dùng nghe phù hợp với nội dung của bài nghe: tranh ảnh, mô hình, băng .
4- Giáo viên cần phải chọn, sử dụng và phối hợp linh hoạt các phương pháp, kỹ thuật dạy nghe
trong tiến trình của giờ dạy. ở giai đoạn luyện tập sau khi nghe, ngoài các bài tập sách giáo khoa, giáo
viên cần đưa ra các bài tập phù hợp, có tính năng giao tiếp thực tế cao.

14


Sáng kiến kinh nghiệm
VII- NHỮNG KIẾN NGHỊ:
Xuất phát từ cơ sở lý luận, thực tiển, mục đích dạy học cũng như những thành công và hạn chế
trong khi thực hiện đề tài, để góp phần cho việc dạy tiếng Anh nói chung, dạy nghe nói riêng đạt chất
lựơng ngày càng cải thiện bản thân tôi có những kiến nghị thiết thực sau:
*Về phía cơ sở:
- Là môi trường ngoại ngữ cho nên các kỹ năng phải được luyện tập theo đăc trưng của phương pháp
dạy học, vì vậy cần phải có phòng bộ môn để tránh gây tiếng ồn cho những lớp học bên cạnh cũng như
không bị tác động của tiếng ồn từ ngoài vào. (có thể cho kết hợp với các phòng bộ môn khác)
- Hệ thống điện cần phải được tu sữa để đảm bảo tính hữu dụng và an toàn khi sữ dụng.
- Cần cung cấp thêm đài, băng cassett (đài casette không đủ cho giáo viên –chỉ dùng được 1 cái còn 2
cái hỏng )
- Bổ sung đĩa CD hằng năm vì chất lượng âm thanh năm sau không đảm bảo)
* Về phía lãnh đạo cấp trên:
Cần bố trí dạy tự chọn môn anh từ đầu năm để giáo viên có thời gian luyện tập thêm cho các
em nhằm nâng cao chất lượng hơn nữa.
C - KẾT LUẬN
Ở bậc THPT việc đưa tiết dạy nghe môn tiếng Anh vào chương trình là điều kiện tốt để học
sinh có thể phát triển một cách đầy đủ các kỹ năng ngôn ngữ. Kỹ năng nghe tuy là khó, song nếu giáo
viên biết dẫn dắt điều khiển và sử dụng linh hoạt các thủ thuật , làm cho không khí lớp học thêm thú vị
sôi nổi gây hứng thú cho học sinh thì hiệu suất giảng dạy sẽ cao hơn .
Trên đây là toàn bộ kinh nghiệm của tôi về dạy kỹ năng nghe. Phương pháp dạy kỹ năng này đã
được đề cập tới nhiều trong những lần bồi dưỡng thay sách giáo khoa mới. Song với lòng nhiệt tình,
say mê, ham học hỏi trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, tôi mạnh dạn viết lên bản kinh
nghiệm này để cùng tháo gỡ, chia sẻ những vướng mắc với đồng nghiệp trong sự nghiệp đổi mới
phương pháp dạy học. Tôi rất mong sự đóng góp của các đồng nghiệp để bản kinh nghiệm của tôi
được đầy đủ hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Võ Lao, ngày 18 tháng 4 năm 2014
Người thực hiện

Triệu Thị Khé

15


Sáng kiến kinh nghiệm
CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. SGV, SGK lớp 10, 11, 12 của Bộ GD-ĐT.
2. English language Teaching Methodology của Bộ GD-ĐT 2003.
3. The ELTTP Methodology course.
4. Giáo dục học đại cương - NXB Hà Nội 1995.
5. Đánh giá trong Giáo dục của Bộ GD-ĐT.
6. Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS môn Tiếng Anh.
( Tác giả: Nguyễn Hạnh Dung )
7. Tài liệu tập huấn đổi mới phương pháp môn tiếng Anh THPT.
8. Giới thiệu giáo án Tiếng Anh lớp 10,11,12. ( NXB Giáo dục )
9.Phương pháp dạyTiếng Anh trong trường phổ thông.( Tác giả: Nguyễn Hạnh Dung )
10.. Teach English.

( Adrian Doff )

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×