Tải bản đầy đủ

SKKN đổi mới giờ sinh hoạt lớp, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh

ĐỔI MỚI GIỜ SINH HOẠT LỚP- PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ
ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH
1. Đặt vấn đề
Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
là một yêu cầu bức thiết đối với ngành giáo dục, với mỗi nhà trường và mỗi giáo
viên hiện nay. Như chúng ta đã biết, chất lượng và hiệu quả giáo dục học sinh
không chỉ phụ thuộc vào kết quả học tập các bộ môn văn hóa mà còn phụ thuộc
vào rất nhiều các hoạt động giáo dục khác như rèn luyện đạo đức, hoạt động ngoài
giờ lên lớp, giáo dục kĩ năng sống...Là một giáo viên giảng dạy bộ môn Ngữ văn ở
trường trung học phổ thông, lại làm kiêm nhiệm công tác chủ nhiêm, tôi luôn trăn
trở suy nghĩ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này và thấy bản thân mình cần phải có
biện pháp tích cực để góp phần nâng cao chất lượng bộ môn ở các lớp mình đang
tham gia giảng dạy và chất lượng lớp chủ nhiệm.Để có thể đạt được mục tiêu ấy
ngoài việc tích cực đổi mới các giờ dạy bộ môn Ngữ văn, tôi nghĩ rằng cũng cần
đổi mới giờ sinh hoạt lớp.
Vì nhiều lí do khác nhau, lâu nay trong các nhà trường thường chỉ chú trọng
đến các giờ dạy văn hóa mà chưa quan tâm đúng mức đến việc quản lí, tổ chức,
dạy và học tiết sinh hoạt. Phần lớn các em học sinh cũng không có nhận thức đúng
đắn về vai trò của giờ học này. Chính vì thế thái độ học tập của các em chưa tích
cực, đặc biệt không mấy hứng thú.
Đối với các thầy cô giáo làm công tác chủ nhiệm lớp, giờ sinh hoạt là

khoảng thời gian vô cùng quý báu để triển khai công việc, chấn chỉnh nền nếp, uốn
nắn học sinh, khơi dậy trong các em sự thích thú, khả năng sáng tạo....và đặc biệt
là giáo dục kĩ năng sống cho các em một cách tập trung và hiệu quả.
Với mong muốn nâng cao chất lượng , hiệu quả giờ sinh hoạt cuối tuần, từng
bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, hoàn thành tốt nhiệm
vụ của người giáo viên chủ nhiệm, tôi đã chọn đề tài Đổi mới giờ sinh hoạt lớpphát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.
2. Giải quyết vấn đề
1


2.1. Cơ sở lí luận của vấn đề
Đảng ta đã quyết tâm phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Thực hiện
nhiệm vụ đó, ngành giáo dục nhiều năm nay đã không ngừng triển khai tới tất cả
các nhà trường, các thầy cô giáo yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lí,
ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác chủ nhiệm, giáo dục kĩ năng sống,
tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp....Đã có rất nhiều cuộc tập huấn đổi mới
phương pháp được tổ chức, nhiều tài liệu có tính chất lí luận về các vấn đề này đã
được ban hành. Trong đó có cả những nội dung tập huấn về công tác chủ nhiệm.
Công tác chủ nhiệm lớp là làm công việc chỉ đạo, quản lý giáo dục toàn diện
HS một lớp. Đồng thời là người chỉ đạo mọi hoạt động của học sinh bao gồm: hoạt
động học tập, hoạt động rèn luyện theo quy định của điều lệ trường phổ thông. Bên
cạnh đó, chủ nhiệm lớp là cầu nối giữa tập thể HS với các tổ chức xã hội trong và
ngoài nhà trường; là người tổ chức phối hợp các lực lượng, giáo dục.
Cùng với nhà trường, thông qua công tác chủ nhiệm, góp phần định hình, định
hướng tính cách của học sinh.
Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) là nhà quản lý, nhà tâm lý; là nơi để các em
học sinh chia sẻ những buồn vui, là một chỗ dựa tinh thần vững vàng cho các em
trong cuộc sống. Đồng thời, GVCN là người đánh giá khách quan kết quả rèn
luyện của mỗi HS và phong trào chung của lớp.
Đổi mới công tác chủ nhiệm là phải đổi mới cả nội dung và phương pháp.
Đổi mới phương pháp vừa là yêu cầu để phù hợp với đổi mới nội dung, vừa là
động lực thúc đẩy nội dung không ngừng hoàn thiện.Nếu chỉ đổi mới nội dung mà
không đổi mới phương pháp thì sa vào tình trạng không đồng bộ; gặp rất nhiều khó
khăn khi giải quyết vấn đề. Ngược lại, nếu chỉ đổi mới phương pháp mà không đổi
mới nội dung thì sa vào tình trạng “bình mới rượu cũ”, vô tình tạo sức ỳ cho sự
phát triển nội dung.
Công tác chủ nhiệm có vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục đạo đức kĩ
năng sống, nâng cao tri thức cho các em học sinh. Trong qui định của Bộ Giáo dục
2và Đào tạo, công tác chủ nhiệm được tính 4 tiết trên tuần. Trong đó có một tiết chính
khóa, đó là giờ sinh hoạt lớp ngày cuối tuần. Như vậy sinh hoạt là một môn học bắt
buộc. Tuy nhiên đây là một môn học có nhiều điểm khác biệt với những môn học
văn hóa khác.Vì sinh hoạt lớp là dạng hoạt động giáo dục tập thể, là một hình thức
tổ chức tự quản cho học sinh và là một trong những biện pháp cơ bản góp phần xây
dựng tập thể học sinh đoàn kết. Chính thông qua các giờ sinh hoạt lớp, các em học
sinh có thể bày tỏ, chia sẻ tâm tư, tình cảm và tự đánh giá, nhận xét nhau thẳng thắn,
tích cực. Các học sinh trong lớp được liên kết lại với nhau, giáo viên gắn bó với học
sinh trong một cộng đồng thu nhỏ để giải quyết những vấn đề của cuộc sống thực
hàng ngày ở nhà trường, lớp học. Học sinh được mở rộng các mối liên hệ, tăng
cường sự hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục xu hướng hẹp hòi, cục bộ, bè phái
trong đời sống tập thể. Đây cũng là dịp để học sinh làm quen với nhiều loại hình
hoạt động khác nhau, giúp các em phát triển các kĩ năng cơ bản và cần thiết cho bản
thân. Các em phải được vừa học vừa chơi, được thể hiện khả năng của mình...
Nếu như các bộ môn văn hóa đều có chương trình, sách giáo khoa, sách giáo
viên, chuẩn kiến thức kĩ năng, tài liệu tham khảo..., thì bộ môn sinh hoạt lại không
có một tài liệu hướng dẫn cụ thể nào. Vài năm gần đây, việc thiết kế giáo án sinh
hoạt lớp đã được triển khai đến các nhà trường, các thầy cô giáo làm công tác chủ
nhiệm. Như vậy, nội dung và cách thức cơ bản để tiến hành giờ sinh hoạt lớp đã
được thống nhất trong các nhà trường. Tuy nhiên việc thực hiện ở mỗi nơi, mỗi giáo
viên..., vẫn có sự khác biệt.
2.2. Thực trạng của vấn đề

Vai trò của giáo viên chủ nhiệm rất quan trọng và ảnh hưởng rất nhiều đến
học sinh trong tập thể lớp.Hay nói cách khác chủ nhiệm chính là linh hồn của tập
thể lớp, vừa là nhà quản lí, vừa là nhà giáo dục trong một tập thể thu nhỏ. Một
trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo viên chủ nhiệm đó là việc tổ chức giờ
sinh hoạt lớp. Làm sao để gây được hứng thú cho học sinh, không làm cho giờ sinh

3


hoạt bị căng thẳng hoặc nhàm chán, biết lôi cuốn học sinh vào những hoạt động
tích cực trong giờ sinh hoạt lớp? Đây là một câu hỏi không dễ có câu trả lời. Thực
tế cho thấy, các giờ sinh hoạt lớp thường không đạt được hiệu quả như mục tiêu đã
đặt ra. Nhiều giáo viên chủ nhiệm lên lớp qua quýt hoặc không chú ý đầy đủ mục
tiêu giờ dạy, không đầu tư đúng mức cho giờ dạy. Nhiều học sinh thường không
thích giờ sinh hoạt lớp.
Thâm nhập vào các diễn đàn của teen, tôi đã rút ra được khung cảnh và diễn
biến của một số giờ sinh hoạt lớp khiến các em "uể oải".
Ví dụ 1:
"Thầy chủ nhiệm lớp tớ nghiêm có tiếng, nên tiết sinh hoạt im phăng phắc,
thầy chỉ định ai phát biểu, báo cáo tình hình gì mà thấy yêu cầu thì mới được nêu ý
kiến, còn lại đừng ai nghĩ đến việc xung phong đứng lên thẳng thắn bày tỏ quan
điểm riêng kiểu “Thưa thầy, em nghĩ khác cơ ạ”.
Có bạn thừa nhận nhiều lúc muốn “có nhời" thưa lại với mấy kiểu áp đặt của
thầy chủ nhiệm đối với những hoạt động của lớp lắm, nhưng rồi nghĩ “một cánh én
nhỏ chẳng làm nên mùa xuân” nên lại thôi ngay ý định".
Điều tệ nhất là trong lớp lại có khá nhiều “cánh én” khác nghĩ thầm trong đầu
hệt như em ấy, và thế là cả một tập thể im ắng, không có lời phản biện nào đã khiến
cho buổi sinh hoạt trở thành một chiều, vô cùng thụ động và chẳng có tác dụng gì
nhiều với những vấn đề đáng lẽ cả lớp phải cùng nhau nhiệt tình thảo luận.
Ví dụ 2:
“Với tớ và hội bạn ở lớp thì tiết sinh hoạt lại nhẹ nhõm lắm, vì không phải là
tiết học môn gì cả, tha hồ xả hơi và cả nhóm tranh thủ chép bài tập về nhà cho kịp
các tiết sau. Cô giáo vừa hiền, ít nói và chả mấy khi tham gia tiết sinh hoạt, giao hết

4


cho cán bộ lớp điều hành. Tụi cán bộ lớp cũng chả muốn chơi nổi làm gì vừa mất
công mất sức vừa ngại bị phản ứng nên nói qua loa cho xong rồi cũng yên phận về
chỗ”.
Ví dụ 3:
“Trong buổi sinh hoạt lớp cô giáo chủ nhiệm thường phê bình thẳng thắn
những hiện tượng lệch lạc của học sinh. Cô chỉ đích danh từng em và từng khuyết
điểm đã mắc phải và dặn dò phải cố gắng sửa chữa trong tuần tiếp theo. Một số học
sinh nói nhỏ với bạn: Như thế này không phải sinh hoạt lớp mà là giờ "luận tội"...
Ví dụ 4:
“Tất nhiên chúng tớ bao giờ chả đoán được nội dung của tiết sinh hoạt. Cô
giáo chủ nhiệm với mấy cán bộ lớp sẽ tổng kết lại tất cả một cách dài dòng những gì
ghi trong sổ Nam Tào (Sổ ghi đầu bài ) tuần trước rồi phê bình kiểm điểm trước lớp.
Cái mới duy nhất của mỗi tiết "phụ mà chính" này là “nín thở chờ xem tuần này anh
nào nhà ta bị lên thớt và vận xui tới đâu với mấy hình phạt...”
Như vậy có thể thấy một số lí do chính dẫn đến giờ sinh hoạt kém hiệu quả là:
- Nội dung giờ sinh hoạt lớp khô cứng lặp đi lặp lại, không thực sự gắn với nhu cầu
của học sinh. Các em không thực sự cảm nhận được vấn đề trong chủ đề là vấn đề
của chính họ phải giải quyết mà là vấn đề của thầy, cô.
- Hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp đơn điệu, nhàm chán, không hứng thú với học
sinh bởi các em không được cùng nhau tổ chức, tham gia vào giờ sinh hoạt lớp
- Giáo viên quá nghiêm khắc, không gần gũi, thân thiện, không đặt mình vào vị trí
của học sinh để hiểu các em.
- Giáo viên thường phê bình học trò hơn là khen ngợi ( 60 - 70% ), lẽ ra phải là

5


ngược lại.
2.3.Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
Trong quá trình thực hiện đề tài này, tôi đã vận dụng và phối hợp nhiều
phương pháp như:
Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đọc các tài liệu liên quan đến vấn đề Đổi
mới phương pháp dạy học, giáo viên chủ nhiệm và đổi mới công tác chủ nhiệm
Phương pháp điều tra quan sát: Thông qua việc dự giờ thăm lớp, qua thực tế
dạy học giờ sinh hoạt lớp của giáo viên và học sinh trong các nhà trường.
Phương pháp tổng kết và đúc rút kinh nghiệm: Tìm hiểu nguyên nhân, đưa
ra giải pháp.
Phương pháp đàm thoại: Trao đổi với giáo viên trong tổ chuyên môn và tổ
chủ nhiệm
Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành thực nghiệm để kiểm nghiệm tính khả
thi và tác dụng của các ý kiến đóng góp về việc đổi mới giờ sinh hoạt lớp.
2.3.1. Một số kinh nghiệm đổi mới giờ sinh hoạt lớp
* Giáo viên chủ nhiệm phải xây dựng được một đội ngũ cán sự lớp có năng
lực, nhiệt tình, gương mẫu, có trách nhiệm cao và có uy tín trước các bạn khác. Đội
ngũ này sẽ hỗ trợ đắc lực cho các thầy cô chủ nhiệm trong công tác tổ chức, quản lí
các hoạt động giáo dục học sinh lớp chủ nhệm nói chung và thực hiện giờ sinh hoạt
nói riêng. Bởi vì giờ sinh hoạt giáo viên chỉ giữ vai trò thiết kế, giám sát là chính,
còn học sinh sẽ thi công nên học sinh phải có ý thức tự quản, có khả năng tổ chức
điều hành tốt.
* Tạo hứng thú cho HS, GV chủ nhiệm cần:
- Đa dạng hóa về nội dung tiết sinh hoạt lớp. Nội dung tiết sinh hoạt tập thể hàng
tuần phải cụ thể bổ ích, phải gắn với nhu cầu hứng thú của học sinh và phù hợp với
6


tâm lý, khả năng tiếp thu và trình độ hiểu biết của học sinh, huy động đến mức cao
nhất trí tuệ và tình cảm tập thể của học sinh. Tăng cường những nội dung sinh hoạt
có liên quan đến các công việc chung của lớp, phù hợp với nhu cầu và sở thích của
học sinh. Để học sinh được bàn bạc nỗ lực cố gắng và hợp tác với nhau để hoàn
thành công việc được giao.
- Thu hút tối đa sự tham gia của mọi học sinh dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ cố vấn
của giáo viên nhằm tăng cường vai trò tự quản của học sinh. Tạo môi trường chung
để học sinh cùng trải nghiệm những xúc cảm tích cực, tăng cường giao lưu giữa các
em, tạo ra môi trường lớp học mang bầu không khí tin tưởng, thân mật, cởi mở, sẵn
sàng giúp đỡ và lắng nghe ý kến của nhau. Từ đó tình cảm gắn bó, chia sẻ giữa các
em được hình thành và củng cố.
- Đa dạng hóa về hình thức tố chức tiết sinh hoạt lớp: tổ chức trò chơi, hội thảo, ứng
dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức thực hiện giờ sinh hoạt
- Giáo viên phải thực sự giao lưu - đối thoại với học sinh, để học sinh cởi mở, thân
thiện và đoàn kết hơn giúp học sinh tin tưởng và không ức chế về tâm lí. Khi các em
mạnh dạn đưa ra những quan điểm, chính kiến của mình, chúng ta nên sẵn sàng lắng
nghe và tiếp nhận những ý kiến đó một cách tôn trọng. Là người tổng chỉ huy tổ
chức, thực hiện chủ trương, các kế hoạch của nhà trường và của lớp học và phát
huy năng lực của các thành viên. Càng tận tâm, nhiệt huyết với nghề thì người giáo
viên chủ nhiệm càng biết cách uyển chuyển đặt mình vào vị trí các em, lắng nghe
tích cực tiếng nói của học sinh để có những chia sẻ, uốn nắn, định hướng hiệu quả
- Cần khen chê học sinh đúng mức, đúng chỗ, đúng đối tượng.Nếu giáo viên chủ
nhiệm biết khen chê đúng mực sẽ khiến học trò hứng thú trong học tập.Về nguyên
tắc khen phải nhiều hơn chê để tạo tâm lí tích cực vì ai cũng thích khen. Nhưng tôi
cũng xin lưu ý các đồng nghiệp một vài điều. Khi chúng ta khen học sinh thì sự
khen ngợi đó phải cụ thể, gọi đúng tên bản chất sự việc. Thái độ khen ngợi phải
7


chân thật, gây được cảm xúc tích cực nơi người được khen.Đối với những hành vi
tích cực mới cần khen ngay khi nó vừa xuất hiện, nhất là với những em hay mắc
khuyết điểm, những em học yếu, nhút nhát... vừa có một tiến bộ nào đó. Ngay cả khi
ta phê bình học sinh cũng cần lưu ý là phê bình hành vi cụ thể chứ không khái quát
hoá thành nhận định liên quan đến nhân cách. Tuyệt đối tránh lối phê bình chì chiết,
nhắc đi nhắc lại những khuyết điểm cũ đã xảy ra từ lâu.
* Giáo viên chủ nhiệm lập kế hoạch ( nội dung, cách thức sinh hoạt ) cho từng tuần,
từng tháng, cả kì và toàn năm học, trên cơ sở nhiệm vụ năm học, các hoạt động chủ
điểm của các tổ chức nhà trường, mục tiêu, kế hoạch của lớp chủ nhiệm.
* Thiết kế giáo án sinh hoạt lớp cụ thể, chi tiết( theo mẫu chung). Tuy nhiên để giờ
sinh hoạt đạt hiệu quả giáo viên giao nội dung chuẩn bị hoạt động tập thể cho học
sinh ( theo nhóm hoặc tổ) trước hai tuần và phải duyệt trước khi các em thực hiện
trên lớp trước ít nhất hai ngày.Thay vì cách làm xưa nay là GVCN “thuyết giảng”
về bài học đạo đức một chiều; phê bình những sai phạm cũng như biểu dương những
thành tích một chiều thì nay chúng ta đưa ra những “Chuyên đề” phù hợp cho học
sinh trong giờ sinh hoạt cuối tuần. Nội dung các chuyên đề phải thật gần gũi, thiết
thực, phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi. Có thể theo chủ điểm hàng tháng hoặc
những vấn đề đang được xã hội quan tâm như môi trường sống, an toàn giao thông;
tình bạn, tình yêu trong lứa tuổi học trò; Hoặc chọn nghề cho tương lai như thế nào;
tiêu tiền như thế nào khi chúng ta còn sống phụ thuộc vào cha mẹ; lợi ích của việc
đọc sách và lòng đam mê tìm hiểu kiến thức; bạo lực gia đình và trách nhiệm của
chúng ta; tự học như thế nào để có kết quả tốt; kinh nghiệm học giỏi bộ môn; khắc
sâu kiến thức và phương pháp học tập…Khi đưa ra những chuyên đề này, những
tình huống có vấn đề để phát huy trí lực học sinh; khơi gợi những bức xúc, những
suy nghĩ đa chiều để các em bộc lộ. Từ đó, GVCN có sự định hướng đúng đắn; mở
ra hướng suy nghĩ tích cực cho các em. Cần có thời gian, đầu tư chuẩn bị cho
chuyên đề qua việc gần gũi, thân thiện để nắm tâm tư, tình cảm của học sinh cũng

8


như những bức xúc, những vấn đề nhạy cảm mà các em không có dịp bày tỏ hoặc
không biết tâm sự cùng ai. Tránh tình trạng thiếu sự chuẩn bị hoặc chưa chuẩn bị
chu đáo; vội đưa ra những vấn đề quá tầm nghĩ, tầm tư duy của học sinh sẽ gây khó
khăn cho việc thảo luận. Cũng không nên tìm, đưa ra những vấn đề to tát của “người
lớn” buộc các em phải “gồng mình” để trả lời khiên cưỡng, không thực tế, sáo
rỗng…
2.3.2. Nội dung thực nghiệm
2.3.2.1. Mục đích thực nghiệm.
Ứng dụng đổi mới giờ sinh hoạt trong các giờ sinh hoạt tại lớp chủ nhiệm trong
năm học 2012- 2013. Kiểm chứng tính khả thi của phương pháp trên trong việc
thực hiện giờ sinh hoạt lớp.
2.3.2.2 Nội dung thực nghiệm:
Trong năm học 2012- 2013 tôi đã áp dụng việc đổi mới ở các giờ sinh hoạt
tại lớp chủ nhiệm của mình - lớp 10D, trường trung học phổ thông số 1 thành phố
Lào Cai . Sau đây là hai ví dụ về việc đổi mới giờ sinh hoạt cuối tuần mà tôi đã
tiến hành.
Tiết học tuần 2 với nội dung sinh hoạt theo chủ đề do các em học sinh tự tổ
chức ( thời gian 40 phút )
Chủ đề: Tọa đàm Kỉ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ
1. Ôn lại lịch sử ngày 8-3
2. Thi kể về những người phụ nữ tiêu biểu của Việt Nam qua các thời kì lịch sử
3. Văn nghệ
- Nhảy Hiphop : Thế Vũ
- Hát các bài hát về mẹ: uỳnh nh, Hương trình bày
Tiết sinh hoạt tuần 12(có video kèm theo).
* Mục tiêu tiết học: Tổng kết đánh giá việc thực hiện nội quy nền nếp, kết
quả học tập rèn luyện đạo đức của học sinh trong lớp; Uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời
9


những biểu hiện sai lệch, những khuyết điểm của học sinh để các em có ý thức sửa
chữa, khắc phục trong các tuần sau; Triển khai công việc trong tuần tới; Tổ chức
hoạt động tập thể đê gây hứng thú, phát huy khả năng tổ chức, thể hiện mình trước
đám đông của các em. Đồng thời cũng là dịp để các em ôn luyện và khắc sâu hơn
kiến thức môn Ngữ văn, thấy được giá trị nhân văn sâu sắc của văn học dân gian
Việt Nam( Gắn với chương trình Ngữ văn 10, tuần 11 ôn tập văn học dân gian và
đặc trưng của các lớp D là nâng cao Toán, Văn, nh).
* Nội dung, cách thức, phương tiện:
Phần 1: Tổng kết đánh giá việc thực hiện nội qui nền nếp: Các tổ trưởng và
lớp trưởng thực hiện
Phần 2: Triển khai nhiệm vụ tuần 13: Lớp trưởng( ghi thời khóa biểu), Bí
thư( phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt
Nam 20-11) thực hiện.
Phần 3: Tổ chức hoạt động tập thể ( học sinh thực hiện). Có hai nội dung.
Thứ nhất là trò chơi Đố vui (tìm hiểu văn học dân gian). Thứ hai là biểu diễn văn
nghệ( Nhảy hiphoop). Phần này có sử dụng công nghệ thông tin, loa đài.
Phần 4: Giáo viên nhận xét đánh giá về việc thực hiện nội qui nền nếp, học
tập của học sinh trong tuần 12, ý thức của học sinh trong giờ học, những yêu cầu
đối với cả lớp trong tuần 13.
*Tiến trình: Băng video kèm theo
2.4.Hiệu quả áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
Sau khi thực hiện đề tài Đổi mới giờ sinh hoạt lớp- phát huy tính tích cực
chủ động sáng tạo của học sinh ở lớp 10D, năm học 2012- 2013, tôi nhận thấy kết
quả giờ sinh hoạt lớp có chuyển biến rõ rệt theo chiều hướng rất tích cực.
những giờ sinh hoạt có đổi mới thực sự về hình thức tổ chức và nội dung, các
em học sinh tỏ ra hết sức hào hứng. Với những nội dung tổng kết đánh giá kết quả
rèn luyện , học tập trong tuần, triển khai nhiệm vụ tuần sau, các em lắng nghe
nghiêm túc để rút kinh nghiệm sửa chữa khuyết điểm kịp thời, thực hiện tốt nhiệm
vụ, tiết kiệm thời gian để còn được tham gia vào các hoạt động tập thể vui tươi bổ
10


ích. Sang phần nội dung thứ hai là tổ chức trò chơi, hội thảo chuyên đề... các em
tham gia rất sôi nổi, nhiệt tình bởi đây là giờ học mà các em cảm thấy thực sự được
học mà ch i ch i mà học, thoải mái, đỡ căng thẳng mà vẫn lĩnh hội được rất nhiều
tri thức và trên hết là các em được thể hiện mình, phát huy được tính tích cực chủ
động sáng tạo, tinh thần đoàn kết, biết ganh đua lành mạnh. Nếu một bạn mắc lỗi,
cả tổ sẽ bị ảnh hưởng, bị mất quyền lợi. Vì thế các thành viên trong tổ sẽ kiểm
điểm sâu sắc, ý thức phê bình và tự phê bình của các em được nâng lên rõ rệt. ua
việc tổ chức, tham gia hoạt động tập thể mà nhiều em bộc lộ rõ khả năng tổ chức,
quản lí, khả năng giao tiếp, văn nghệ thể thao. Nhiều em vốn tính nhút nhát thiếu
tự tin đã trở nên bạo dạn và tự tin hơn. Nhiều vấn đề khúc mắc trong học tập, trong
tâm tư tình cảm, sinh hoạt hàng ngày của các em...đã được tháo gỡ trong những
buổi sinh hoạt cởi mở, chân tình, thân thiện, vui tươi này. Như vậy hiệu quả của
giờ sinh hoạt lớp sẽ góp phần không nhỏ vào việc hoàn thiện nhân cách , mở mang
tri thức, kĩ năng sống.. cho các em học sinh. Nghĩa là góp phần không nhỏ vào việc
đào tạo ra những con người toàn diện,để các em học sinh có khả năng đối mặt với
những thách thức trong cuộc sống, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã
hội.
3. Kết luận
Đổi mới giờ sinh hoạt lớp, phát huy tính tích cực chủ động , sáng tạo của
học sinh là một việc làm cần thiết đôí với mỗi giáo viên làm công tác chủ nhiệm để
góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục trong mỗi tập thể lớp nói riêng, các nhà
trường nói chung. Để đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà, không
thể không đổi mới công tác giáo viên chủ nhiệm, trong đó thực hiện giờ sinh hoạt
lớp là một khâu quan trọng .Tuy nhiên để việc đổi mới thực sự có hiệu quả, giáo
viên chủ nhiệm phải thực sự tâm huyết, nhiệt tình, luôn tìm tòi sáng tạo, dành
nhiều thời gian, công sức cho công việc này.

11


Danh môc t- liÖu tham kh¶o

1. Điều lệ trường THPT
2. Tài liệu tập huấn công tác chủ nhiệm
3. Văn học dân gian Việt Nam- NXB Giáo dục
4. Báo Giáo dục và Thời đại

12


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI
TRƯỜNG THPT SỐ I TP LÀO CAI
…………………………

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI:
ĐỔI MỚI GIỜ SINH HOẠT- PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC,
CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH.
----------------------------------------

Họ và tên tác giả : Lưu Thị Ngân Hà
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Tổ chuyên môn: Ngữ văn
Đơn vị công tác: Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai

ào Cai tháng 3 n m 2 14

13


BẢN TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN KNH NGHIỆM
ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI GIỜ SINH HOẠT LỚP

1. Đặt vấn đề
2. Giải quyết vấn đề
2.1. Cơ sở lí luận của vấn đề
2.2. Thực trạng của vấn đề
2.3.Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
2.3.2. Nội dung thực nghiệm
2.3.2.1. Mục đích thực nghiệm.
2.4.Hiệu quả áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
3. Kết luận

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×