Tải bản đầy đủ

SKKN một số PP dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong môn GDQPAN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Một số phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong môn GDQP - AN

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, tình hình chính trị thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến hết
sức phức tạp. Vì vậy, việc đưa môn GDQP – AN vào giảng dạy như một môn học
chính khóa tronh nhà trường phổ thông là một quyết sách đúng đắn và sáng suốt của
Đảng ta. Tuy nhiên, việc nhận thức được vai trò và ý nghĩa của môn học này ở đa
phần học sinh nói riêng và người dân nói chung vẫn còn hời hợt, mờ nhạt. Do đó
nhiệm vụ đầu tiên của người giáo viên giáo dục QP – AN là phải nâng cao ý thức của
học sinh đối với môn học này.
Giáo dục quốc phòng – an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân,
nhằm thống nhất nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng con người mới
XHCN có sự phát triển toàn diện. Giáo dục QPAN cho học sinh là một nhiệm vụ cấp
bách, quan trọng trong chiến lược đào tạo con người mới XHCN, nhằm giáo dục cho
thế hệ trẻ nói chung, học sinh nói riêng lòng yêu nước, yêu CNXH, ý thức tổ chức kỷ
luật, tinh thần tập thể ; bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, quốc
phòng của Đảng, kỹ năng quân sự để sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang khi cần
thiết đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, giáo
dục QP-AN còn góp phần nâng cao ý thức xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nâng cao dân
trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Giáo dục quốc phòng -An ninh ( GDQP-AN) là một môn học chính trong các
bậc học từ bậc trung học phổ thông ( THPT). Cũng như các môn học khác, Giáo dục
quốc phòng - An ninh đang ngày càng phát huy vai trò và ý nghĩa của nó trong việc
giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Những chuyển biến to lớn, sâu sắc trong thời đại ngày
nay càng chứng tỏ sự cần thiết, phải có nội dung và phương pháp dạy học GDQPAN
cho phù hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác giáo dục đào
tạo. Song, so với yên cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo thì chúng
ta vẫn thấy rằng chưa thể thỏa mản với những gì đã đạt được.
Sau nhiều năm giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng – an ninh theo phương
pháp mới, bản thân tôi nhận thấy trong một tiết dạy giáo viên phải chuyển tải quá
nhiều kiến thức, đồng thời việc phân chia thời gian học lý thuyết và thực hành một
Trường THPT Số 1 Bảo Thắng

1

Kiều Ngọc Sơn


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Một số phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong môn GDQP - AN

cách hợp lý khoa học để giải quyết được hết nội dung bài dạy là việc hết sức khó
khăn. Mặt khác, học sinh thường học phần lí thuyết một cách thờ ơ cũng như còn coi
nhẹ việc luyện tập thực hành. Vì vậy, đòi hỏi mỗi giáo viên phải đổi mới phương
pháp giảng dạy. Mặt khác, đối với giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh , công
việc giảng dạy phải gắn liền với nghiên cứu khoa học. Đây là con đường ngắn nhất để
không ngừng tích luỹ kiến thức, nâng cao trình độ, gọt sắc tư duy, góp phần tìm ra
những hình thức, biện pháp thích hợp truyền đạt tri thức tới người học.
Đổi mới mạnh mẽ, sâu rộng phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra,
đánh giá đòi hỏi giáo viên cần phải đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích
cực hoá hơn nữa quá trình học tập của học sinh, phải tạo ra được cơ chế buộc học
sinh phải tham khảo tài liệu, chủ động nắm bắt nội dung môn học, nhằm hiểu sâu hơn
kiến thức. Đồng thời, cần cải tiến phương pháp học tập của học sinh, để dự báo năng
lực học tập, tự giáo dục của học sinh, năng lực giảng dạy của giáo viên, từ đó điều
chỉnh, cải tiến phương pháp học tập của học sinh, phương pháp giảng dạy của thầy.
Có như vậy, chúng ta mới thực sự biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.
Qua đó tôi mạnh dạn viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số phương pháp dạy
học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong môn Giáo dục quốc phòng – An
ninh.” Với lí do trên, tôi chọn đề tài này. Nhưng trong quá trình nghiên cứu, tất sẽ
không tránh khỏi những thiếu xót, bởi đây là 1 đề tài rất mới mẻ. Rất mong bạn bè,


đồng nghiệp… góp ý, tạo điều kiện để tôi hoàn thành đề tài này. Và nếu thành công,
đó sẽ là cơ sở để tôi có thể tiếp tục nghiên cứu ở những bài, chương rộng hơn sau
này.

Trường THPT Số 1 Bảo Thắng

2

Kiều Ngọc Sơn


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Một số phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong môn GDQP - AN

II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
Hiện nay, nền giáo dục nước ta đang bước vào giai đoạn, mà việc đổi mới
phương pháp giảng dạy là một vấn đề cấp bách được đặt ra. Phải vận dụng những
phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo
và đào tạo khả năng tự học cho học sinh. Để thực hiện tốt chủ trương này thì cần phải
tạo cho học sinh sự hứng thú đối với môn học và tham gia đầy đủ các tiết học lí
thuyết cũng như thực hành. Đặc biệt đối với môn giáo dục QP-AN, một môn học khá
mới mẻ với các em học sinh khi mới bước vào bậc THPT.
Mỗi tiết học giáo dục quốc phòng – an ninh chính khóa đã truyền thụ cho các
em học sinh những tri thức cơ bản của nền Giáo dục quốc phòng toàn dân, những
hiểu biết về tổ chức QĐND Việt Nam, về nhà trường quân đội, về lịch sử QĐND
Việt Nam, truyền thống đấu tranh dựng nước - giữ nước của dân tộc và Luật biên giới
Quốc gia. Đó là những kiến thức rất bổ ích, thiết thực với học sinh phổ thông trước
ngưỡng cửa cuộc đời. Qua các tiết học thực hành các em còn được làm quen với tác
phong quân đội như điều lệnh, đội ngũ; các tư thế vận động cơ bản trong chiến đấu;
băng bó, cứu thương....làm quen với các phương tiện chiến đấu như ném lựu đạn,
cách bắn súng tiểu liên AK ... Qua học tập môn Giáo dục quốc phòng – an ninh đã
giáo dục cho học sinh lòng yêu nước - tự hào dân tộc, nâng cao tinh thần cảnh giác,
chống mọi âm mưu diễn biến hoà bình của kẻ thù. Đồng thời các bài tập còn rèn
luyện cho các em sức khỏe, khả năng phản ứng mau lẹ, tác phong chuẩn mực, chững
chạc hơn trong cuộc sống. Chính vì vậy, việc tạo hứng thú cho các em trong mỗi tiết
học dù là lí thuyết hay thực hành cũng là điều hết sức cần thiết và phải được đặt lên
hàng đầu trong việc giảng dạy bộ môn giáo dục QP-AN.
Giáo dục quốc phòng – an ninh trong trường THPT là môn học chính khóa, là
bộ môn khoa học tổng hợp có phạm vi vô cùng rộng lớn và khá phức tạp, nên không
thể đơn giản, sơ sài mà nó phải được coi là một hệ thống chương trình và phải được
quán triệt trong tất cả các môn học trong mọi hoạt động của học sinh, ở mọi lúc, mọi

Trường THPT Số 1 Bảo Thắng

3

Kiều Ngọc Sơn


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Một số phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong môn GDQP - AN

nơi, có vậy mới có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng hiện tại và tương
lai.
2. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ
a. thuận lợi.
Trường THPT Số 1 Bảo Thắng là một trường có bề dày lịch sử 45 năm xây dựng
và trưởng thành. về kết quả đào tạo học sinh và là trường đạt chuẩn quốc gia, nên vấn
đề chuyên môn giảng dạy luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm sâu sát , tạo điều kiện
đầu tư cơ sở vật chất cũng như đồ dùng học tập và thao luyện . Trường có một đội
ngũ sư phạm hùng hậu đều đạt chuẩn và trên chuẩn về kiến thức, có chuyên môn
vững, nhiệt tình, tận tụy với công tác quản lý và giảng dạy.
Hội đồng sư phạm nhà trường về tuổi đời công tác được dàn trải qua nhiều thế
hệ, và luôn có sự đoàn kết gắn bó mật thiết với nhau.
Đối với môn Giáo dục quốc phòng – An ninh. Nhà trường cùng các cấp lãnh đạo
luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi. Đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng –
an ninh đều được đào tạo vững về chuyên môn, nhiệt tình và tâm huyết với môn học.
Điều kiện sân bãi, phòng học, dụng cụ trang thiết bị cần thiết cho môn học Giáo
dục quốc phòng – an ninh tương đối đầy đủ.
Nề nếp, kỷ cương của nhà trường đối với học sinh chặt chẽ qua từng cấp, từng
khâu nên đa phần các em chăm ngoan và có ý thức học tập tốt.
b. Khó khăn
Đội ngũ giáo viên giáo dục Quốc phòng – An ninh hoàn toàn là giáo viên được
đào tạo từ chuyên ngành giáo dục thể chất. Đối với lĩnh vực Quốc phòng – An ninh,
tuy được đào qua lớp giáo viên giáo dục Quốc phòng và được tập huấn về chuyên
môn thường xuyên hàng năm, nhưng do đây là một lĩnh vực khá mới mẻ và thời gian
được lĩnh hội về chuyên môn có hạn nên ít nhiều đã gặp phải khó khăn trong giảng
dạy.
Đối với học sinh : Do khách quan các em được sinh ra và lớn lên trong thời bình
và do yêu cầu về lượng kiến thức của các môn học, giờ học cộng thêm áp lực từ phía
không ít phụ huynh nên đã tác động ít nhiều đến suy nghĩ và việc xác định nhiệm vụ
học tập đối với bộ môn này. Và một phận nhỏ học sinh còn coi đây là môn học phụ,
Trường THPT Số 1 Bảo Thắng

4

Kiều Ngọc Sơn


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Một số phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong môn GDQP - AN

học để cho có điểm… dẫn đến ý thức học tập môn Giáo dục quốc phòng – an ninh
chưa cao. Tình trạng học sinh chưa trang bị đầy đủ sách giáo khoa về môn giáo dục
quốc phòng – an ninh cũng làm cho việc giảng dạy theo phương pháp mới còn bị hạn
chế nhất định. Nhiều tiết học còn mang tính hình thức, học sinh chưa tích cực, nhiệt
tình trong giờ học
Chất lượng dụng cụ, trang thiết bị cho môn học còn thiếu và chất lượng không
đạt yêu cầu: Tranh ảnh giảng dạy còn hạn chế ở một số nội dung, súng tấp chất lượng
kém chỉ tập được một vài lần là súng hỏng. Đặc biệt chất lượng máy bắn tập TB 95
không sử dụng được. Sân bãi chuyên dụng không có. Ví dụ như : giao thông hào, các
loại địa hịnh, địa vật che khuất… dẫn đến việc áp dụng thực tế vào giảng dạy gặp
nhiều khó khăn.
3. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
3.1. Đổi mới phương pháp dạy lý thuyết và thực hành.
3.1.1. Soạn bài lý thuyết bằng phương pháp trình chiếu
- Về thiết kế bài giảng:
Bài giảng điện tử cần được thiết kế sao cho có nội dung và hình thức trực quan,
sinh động và lôi cuốn; vì vậy, phải lồng ghép thêm các tư liệu hình ảnh, các đoạn
phim ngắn hay âm thanh có liên quan đến nội dung bài giảng; yếu tố thẩm mỹ cũng
cần được coi trọng trong việc thiết kế bài giảng điện tử sao cho có màu sắc, hình thức
đẹp nhưng không rối mắt do tạo quá nhiều hiệu ứng (chuyển trang, chạy chữ…) làm
cho học sinh mất tập trung vào nội dung chính của bài giảng và mất thời gian vô ích.
Các công đoạn thường theo một qui trình sau:
- Sau khi soạn nội dung (phần chữ cho các slide) cho bài giảng, chỉnh sửa và thu gọn
cho phù hợp với nội dung các tiết học trong giáo án điện tử. Theo kinh nghiệm của
tôi sẽ đưa lên slide những thông tin lẽ ra viết lên bảng (khi dạy bằng phương pháp
truyền thống), chủ yếu là các đề mục và một số nội dung tóm tắc hay các trích dẫn…
tuyệt đối không bê nguyên bài soạn vào slide. Và vì vậy, cũng xin nói thêm là sử
dụng giáo án điện tử nhưng vẫn phải có bài soạn…
- Công việc đầu tiên khi thiết kế slide cho bài giảng điện tử là phải chọn màu nền,
phông chữ, kiểu chữ và cỡ chữ cho bài giảng. Đây là khâu khá quan trọng, làm tốt
Trường THPT Số 1 Bảo Thắng

5

Kiều Ngọc Sơn


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Một số phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong môn GDQP - AN

khâu này sẽ giúp học sinh dù ngồi cuối lớp vẫn theo dõi được slide đồng thời chữ
không quá lớn, chiếm quá nhiều “đất” của mỗi slide; màu nền, màu chữ cũng cần hài
hòa sao cho đảm bảo độ tương phản nhưng không quá lòe loẹt hay ảm đạm gây phản
cảm. Do chưa có một chuẩn chung, do đó tôi phải thiết kế thử và giảng thử nhiều lần
trên lớp, lấy ý kiến giáo viên trong tổ và của học sinh để chọn được một phương án
phù hợp nhất. Nên cố gắng mô hình hóa nội dung bài giảng thành các sơ đồ, mô hình,
đồ thị để chuyển các slide. Công việc này chiếm mất nhiều thời gian, công sức của
giáo viên, nhưng bù lại việc truyền tải bài giảng đến học sinh sẽ rất trực quan, sinh
động, giúp học sinh hưng phấn hơn khi tiếp thu bài giảng và do đó hiệu quả tiếp thu
bài giảng sẽ cao hơn.
- Việc thiết kế kết cấu bài giảng cũng như sự tiện lợi khi giảng cũng cần được chú
trọng. Tôi chọn giải pháp để tất cả các chương trình cùng một tệp Powerpoint và sử
dụng tính năng Huperlink của Powerpoint để liên kết giữa các chương trong bài giảng
và giửa các nội dung bài giảng với các tư liệu được sử dụng. Ví dụ: khi giáo viên
đang giảng ở trang danh mục các chương, có thể chuyển ngay đến chương bất kỳ của
bài giảng bằng cách nhắp chuột lên đầu mục chương đó trong danh sách. Hay có thể
sử dụng các nút chức năng để chuyển đến phần tư liệu và quay về vị trí bài giảng ban
đầu… Tóm lại, giáo viên có thể chuyển đến một vị trí tùy ý trong bài giảng chỉ bằng
một vài lần nhắp chuột mà không phải lần tìm mất thời gian.
- Các tư liệu sưu tầm được phải chọn lọc, phân loại, cắt ghép sao cho phù hợp với
mỗi tiết, mỗi chương trình bài giảng. Thời lượng của tư liệu, nhất là phim tư liệu nên
vừa đủ minh họa cho phần bài giảng tránh kéo dài không cần thiết làm loãng thông
tin và ảnh hưởng đến thời gian của tiết học. Các phim tư liệu có thời lượng dài, bổ ích
cho môn học được thu xếp cho học sinh xem vào một vài tiết học riêng. Yêu cầu học
sinh thu hoạch, liên hệ với bài giảng.
- Giáo viên trên lớp với giáo án điện tử:
Với việc dạy học bằng giáo án điện tử giáo viên sẽ hạn chế tối đa việc viết
bảng, thời gian, sức lực giáo viên tập trung cho bài giảng có sức lôi cuốn học sinh
hơn.Tuy nhiên, giáo án điên tử chỉ là sự trợ giúp, còn chất lượng bài giảng tốt hay

Trường THPT Số 1 Bảo Thắng

6

Kiều Ngọc Sơn


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Một số phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong môn GDQP - AN

không phụ thuộc vào các yếu tố: Sự truyền đạt tri thức, trình độ của giáo viên và thái
độ của người học.
Trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn GDQP-AN
sẽ có rất nhiều phát kiến mới, giáo án điện tử bước đầu mang đến cho giáo viên và
người học những kết quả thiết thực.
3.1.2. Giảng thực hành theo ba bước.
- Bước một làm nhanh.
- Bước hai làm chậm có phân tích.
- Bước ba làm tổng thể.
Làm theo phương pháp này giáo dục cho HS hiểu và biết được các nguyên tắc,
tính kỷ luật trong quân đội
3.2. Đổi mới các sử dụng đồ dùng dạy học.
Trong dạy học. Nhất là việc giảng dạy môn GDQP – AN việc sử dụng đồ dùng
dạy học là rất quan trọng vì trong môn này việc dạy thực hành ngoài sân bãi không
gian, diện tích lớn nếu việc sử dụng đồ dùng dạy học không khéo sẽ mất nhiều thời
gian trong tiết dạy dẫn đế hiệu quả trong tiết dạy không cao.
VD:
- Dạy tiết ném lựu đạn xa chúng đích, chúng mục tiêu. Nếu để HS tự do ném, không
có đồ dùng hỗ trợ thì công việc thu gom lựu đạn sau mỗi lần ném mất rất nhiều thời
gian.
- Hay bài bắn súng CKC bài 1b. Nếu chúng ta cắm bia cách 100m mà giảng lý thuyết
thì một số em khá giỏi nắm bắt được. còn một số em còn chưa biết ngắm thế nào,
ngắm vào đâu. Mà mỗi lần như vậy giáo viên lại di chuyển để giải thích cho HS thì
mất nhiều thời gia và công sức.
Chính vì vậy tôi đã vận dụng và sáng tạo ra hai mô hình phục vụ các nội dung
này để giảm thiểu số thời gian và công sức của giáo viên khi giảng dạy cũng như giúp
HS nắm bài học rễ dàng và hiệu quả hơn.
a. Sản phẩn 1(Bia ném lựu đạn đa năng) áp dụng với bài ném lựu đạn xa chúng đích,
chúng mục tiêu.

Trường THPT Số 1 Bảo Thắng

7

Kiều Ngọc Sơn


SNG KIN KINH NGHIM
Mt s phng phỏp dy hc nhm to hng thỳ cho hc sinh trong mụn GDQP - AN

- S dng bia s 8 cú chõn vng(Bng si mng hoc st). Chõn ca bia b trớ mt
lũ so khi HS cú nộm v bia bia cng khụng m ch dao ng.
- Bờn cnh ú tụi b trớ mt b li ng kớnh bng ng kớnh ca sõn nộm lu
n khi HS nộm lu n vo khong ú lu n s khụng di chuyn ra xa m di
sc ca li lu n s ln v mt ch. Do ú vic nht lu n s d dng v
nhanh chúng.
b. Sn phm 2 (Bia ngm xa gn). p dng vi bi Cỏch bn sỳng CKC - AK
- S dng mt bia con v mt thc ngm di. Khi ỏp dng bia tht cm ỳng c ly
cũn giỏo viờn ging lý thuyt bng bia con v thc ngm di. Bng phng phỏp
ny HS nhanh chúng bit ly ng ngm c bn, cỏc em bit th no l ng
ngm ỳng, ng ngm c bn. Quan trng hn l lm cho cỏc em HS yu kộm nm
c bi.
VD: Tit 18 khi 11
Bài 4: cách bắn súng CKC - Ak
I. Mục tiêu.
- Giúp hoc sinh nắm đ-ợc một số nội dung cơ bảnvề lí thuyết bắn, động tác bắn và
biết bắn mục tiêu cố định.
- Học sinh nắm đ-ợc lí thuyết bắn, thực hành ngắm bắn mục tiêu cố định một cách cơ
bản chính xác.
- Chấp hành nghiêm quy định giờ học, luyện tập nghiêm túc đạt chất l-ợng.
II. Địa điểm, ph-ơng tiện.
1. Địa điểm: Sân văn hoá ngoài trời.
2. Ph-ơng tiện:
- Súng AK 4 khẩu.
- Đồng tiền di động: 4 cái.
- Bia ngắm chụm: 4 cái.
- Bao cát: 4 bao.
- Chiếu: 4 cái.
- Bút bi: 4 cái.
- Kính kiểm tra: 1 cái
Trng THPT S 1 Bo Thng

8

Kiu Ngc Sn


SNG KIN KINH NGHIM
Mt s phng phỏp dy hc nhm to hng thỳ cho hc sinh trong mụn GDQP - AN

- Bia số 4: 1 cái.
III.

Lên lớp

1.ổn định tổ chức:
2.Nêu nội dung, mục tiêu bài học.
3.Giảng bài mới:
4.Luyện tập:
5.Củng cố bài:
6.Kiểm tra:
Nội dung
Tiết 18

Ph-ơng pháp tổ chức

I. Ngắm bắn.

Trục nòng súng
đ-ờng

1. Khái niệm về ngắm bắn
Ng-ời bắn sau khi -ớc l-ợng cự li, lấy th-ớc

đạn
Mặt phẳng ngang

ngắm t-ơng ứng, dùng bộ phận ngắm ngắm vào mục
tiêu và bóp cò, làm nh- vậy gọi là ngắm bắn.
Đ-ờng ngắm cơ bản
Đ-ờng ngắm cơ bản là đ-ờng thẳng từ mắt ng-ời
ngắm qua khe th-ớc ngắm đến đỉnh đầu ngắm, sao

(thc ngm ri)

cho đỉnh đầu ngắm nằm giữa và ngang bằng với 2
mép trên của khe th-ớc ngắm, mặt súng không
nghiêng.
Đ-ờng ngắm đúng.

Bệ bắn

Đ-ờng ngắm đúng là đ-ờng ngắm cơ bản đến
H-ớng bắn

mục tiêu điịnh ngắm

Gv

2. Thứ tự thực hành ngắm.
a. Lấy th-ớc ngắm. Th-ớc ngắm t-ơng ứng với
cự li.
b. Lấy đ-ờng ngắm cơ bản.
c. Lấy đ-ờng ngắm đúng.
Trng THPT S 1 Bo Thng

9

Kiu Ngc Sn


SNG KIN KINH NGHIM
Mt s phng phỏp dy hc nhm to hng thỳ cho hc sinh trong mụn GDQP - AN

Nội dung
3. Các yếu tố ảnh h-ởng đến kết quả bắn.

Ph-ơng pháp tổ chức

- Lấy sai đ-ờng ngắm cơ bản.
- Lấy sai đ-ờng ngắm đúng.
- Mặt súng nghiêng.
- ảnh h-ởng do gió.
4. Tập ngắm chụm.

(bia s 4 con)
- Giáo viên phân tích và thí

ý nghĩa.
-

Giúp ng-ời tập biết đ-ợc mức độ chính xác

phạm động tác.

đ-ờng ngắm của mình khi ngắm bắn, để từ đó

- Học sinh theo dõi ghi chép.

có thể điều chỉnh khi ngắm.

- Gv lấy đ-ờng ngắm mẫu và

- Giúp giáo viên biết mức độ từng ng-ời để h-ớng
dẫn sửa chữa hoặc bổ sung những thiếu sót.

tổ chức cho học sinh tham
quan đ-ờng ngắm mẫu.

Thực hành ngắm chụm.
- Lấy đ-ờng ngắm mẫu.
- Tập ngắm chụm.

3.3. T chc thi u cỏc ni dung hi thao.
mt s ni dung nh: iu lnh; thỏo lp sỳng; cỏc t th vn ng trờn
chin trng. Nu giỏo viờn ging dy bỡnh thng nh mt tit hc thỡ HS s nhm
chỏn v chớnh giỏo viờn cng khụng tuyn chn c VV tham gia vo hi thao
quc phũng. Mt khỏc vi tõm sinh lý la tui hc trũ vic thi u, phõn th hng thỡ
hc sinh s rt hng thỳ v tham gia nhit tỡnh. T ú vic HS tip thu bi hc s t
hiu qu cao.
ỏp dng c hiu qu phng phỏp ny giỏo viờn cn phõn b thi gian
trong mt tit hc tht hp lý khi ỏp dng ni dung thi u vo sao cho t hiu
qu cao.

Trng THPT S 1 Bo Thng

10

Kiu Ngc Sn


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Một số phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong môn GDQP - AN

3.4 Áp dụng phương pháp trò chơi Quốc phòng vào giảng dạy.
a. Đánh chiếm lô cốt(Đánh trận giả):
- Tình huống giả định: Một nhóm địch đang cổ thủ tại một lô cốt được trang bị một
súng máy và các loại vũ khí khác. Chúng đang từ lô cốt bắn sối sả ra làm chậm được
tấn công của quân ta.
- Nhiệm vụ: Một tiểu đội có nhiệm vụ tiêu diệt lô cốt để quân ta hành quân tấn công
được rễ dàng.
- Chuẩn bị: Một loa cá nhân chạy thẻ nhớ có cà tiếng súng đạn bắn(Hiện nay loa cá
nhân này học sinh có rất nhiều). Một số bao cát; nghế giáo viên để là vật che chắn.
- Vũ khí được trang bị: Súng tiểu liên AK; Bộc phá khối hoặc ống; Lựu đạn
- Cách chơi: Tiểu đội trưởng tập trung tiểu đội của mình giao nhiệm vụ từng thành
viên. Chia làm ba mũi tấn công.
+ Mũi một gồm hai đồng chí tấn công bên trái được trang bị súng AK; một khối bộc
phá; lựu đạn. Nhiệm vụ đạt bộc phá ở lỗ châu mai.
+ Mũi hai: Hai đồng chí đánh trực diện được trang bị súng AK; lựu đạn. Nhiệm vụ
thu hút hỏa lực địch về phía mình để thuật lợi cho mũi một vận động tiêu diện mục
tiêu.
+ Mũi ba: Ba đồng chí tấn công bên phải được trang bị súng AK, lựu đạn. Nhiệm vụ
thu hút hỏa lực của địch và tiêu diệt những tên còn sống sót và bỏ chốn.
Các em HS khi thực hiện trò chơi này phải nắm chắc các tư thể vận động trên
chiến trường, các lợi dụng địa hình địa vật vì khi tiếp cận mục tiêu các em phải sử
dụng những kỹ thuật đó.
Qua trò chơi này các em nắm chắc và biết các áp dụng các động tác vận động
trên chiến trường, biết cách lợi dụng địa hình địa vật

Trường THPT Số 1 Bảo Thắng

11

Kiều Ngọc Sơn


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Một số phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong môn GDQP - AN

VD: Tiết 26 khối 12
BÀI 7:
LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
Tiết 2: Cách lợi dụng địa hình, địa vật
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nắm được vị trí lợi dụng, tư thế động tác khi lợi dụng các loại địa hình, địa vật
2. Kỹ năng:
- Bước đầu vận dụng phù hợp các tư thê, động tác với các lại địa hình, địa vật và
trong các tình huống khác nhau
3. Thái độ:
- Có ý thức, thái độ đúng đắn, nghiêm túc, không ngại khó, không ngại bẩn
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo án, SGK, SGV, các tài liệu liên quan đến bài học
- Súng TL AK: 4 khẩu, lựu đạn 4 quả, cờ tượng trưng, vật che khuất, che đỡ
- Bồi dưỡng cán bộ chuyên trách
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Đọc trước nội dung của tiết học
- Trang thiết bị quy định
III. CẤU TRÚC NỘI DUNG
1. Cấu trúc nội dung:
- Lợi dụng địa hình, địa vật che khuất
- Lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ
- Lợi dụng địa hình trống trải
2. Nội dung trọng tâm:
- Tư thế, động tác khi lợi dụng địa hình địa vật che đỡ, che khuất và địa hình trống
trải

Trường THPT Số 1 Bảo Thắng

12

Kiều Ngọc Sơn


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Một số phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong môn GDQP - AN

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp:
- Lớp trưởng tập trung lớp, kiểm tra quân số, trang phục, vật chất quy định. Sau đó
báo cáo giáo viên
- Giáo viên nhận lớp và kiểm tra lại
2. Kiểm tra bài cũ:
- Hãy lấy các ví dụ về địa hình, địa vật che khuất, che đỡ và địa hình trống trải?
- Nêu lại ý nghĩa, yêu cầu khi lợi dụng?
- Nêu những điểm chú ý khi lợi dụng?
3. Giảng bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Lợi dụng địa hình, địa vật che khuất, che đỡ và địa hình trống
trải (7 Phút)
* GV giới thiệu lần lượt cách lợi dụng Lớp tập trung theo đội hình
các loại địa hình địa vật theo trình tự
- Nêu vị trí lợi dụng:
- Tư thế động tác khi lợi dụng:
Cho HS quan sát hình ảnh về động tác

Hướng dẫn thực hành động tác theo 2
bước:
+ Làm nhanh
+ Làm chậm, có phân tích động tác

Trường THPT Số 1 Bảo Thắng

Học sinh chú ý nghe giảng
Tập trung quan sát hình ảnh minh
hoạ, tư thế, động tác mà GV làm mẫu
Lên thực hiện động tác theo chỉ định

13

Kiều Ngọc Sơn


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Một số phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong môn GDQP - AN

- Gọi 3 HS lên thực hiện động tác

của GV

- Nhận xét và nêu những điểm chú ý khi
thực hiện động tác lợi dụng
Hoạt động 2: Luyện tập (15 phút)
Lớp chia làm 4 tổ luyện tập theo sự
chỉ huy của cán bộ chuyên trách . Học
sinh tích cực luyện tập theo sơ đồ
GV luôn bao quát toàn bộ lớp

Uốn nắn, sửa sai động tác cho học sinh

V. Trò chơi: 10 phút
VI. CỦNG CỐ
GV gọi 4 HS đại diện của mỗi tổ lên 4 học sinh đại diện cho mỗi tổ lên
thực hiện lại động tác theo yêu cầu của thực hiện theo yêu cầu của GV, số
học sinh còn lại chú ý quan sát và cho

GV

nhận xét
Lớp trưởng tập trung lớp theo sơ đồ:
Nhận xét, bổ sung và kết luận

VI. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ
- Nhận xét ý thức thái độ học tập của học sinh
- Nhắc nhở học sinh vệ sinh bãi tập,ôn tập động tác, đọc nội dung bài sau
- Kiểm tra lại trang thiết bị

Trường THPT Số 1 Bảo Thắng

14

Kiều Ngọc Sơn


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Một số phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong môn GDQP - AN

- Đánh giá, xếp loại giờ học.
Ngoài ra còn có thể áp dụng trò chơi giải mật mã bằng tín hiệu Morse. Tuy
nhiên trò chơi này tương đối khó đòi hỏi HS phải được tập nhiều mới giải được mật
thư.
Qua thực nghiệm giờ dạy kết quả cho thấy HS rất hứng thú học, phát huy được
tính tự giác tích cực của HS. HS hăng hái cộng tác, tư duy để đạt hiểu quả cao nhất.
Bên cạnh đó giáo viên cũng thấy hứng thu hơn khi giảng dạy.
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm :
Qua thực tế những năm giảng dạy môn giáo dục quốc phòng – an ninh. Với sự
cố gắng nghiên cứu, trao dồi, học hỏi kinh nghiệm qua đồng nghiệp bản thân tôi đã
đúc kết được một số biện pháp cụ thể như trên và đã đưa vào áp dụng giảng dạy cho
các học sinh hai khối lớp 10, 12 của Trường THPT Số 1 Bảo Thắng.
So sánh với thực tế và sau khi tiến hành áp dụng một số kinh nghiệm và các giải
pháp của sáng kiến kinh nghiệm đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau :
- Tiết học môn giáo dục quốc phòng – an ninh sinh động hơn.
- Học sinh phát huy được tính tự giác và tích cực hơn.
- Ý thức học tập, kỷ luật của học sinh được thể hiện ở mức độ cao hơn.
- Học sinh lĩnh hội được kiến thức nhanh và sâu rộng hơn.
* Kết quả đánh giá xếp loại cuối năm của môn giáo dục quốc phòng – an ninh
của từng năm học được nâng dần lên:
Xếp
loại

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

2011 - 2012

34%

47%

8%

1%

2012 - 2013

43%

46%

11%

0%

Năm học

Trường THPT Số 1 Bảo Thắng

15

Kiều Ngọc Sơn


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Một số phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong môn GDQP - AN

III. KẾT LUẬN
Như chúng ta đã biết, đổi mới phương pháp dạy học nhằm giúp cho học sinh tự
tìm tòi sáng tạo và chiếm lĩnh tri thức một cách nhẹ nhàng, tự nhiên và hiệu quả.
Đồng thời cũng làm cho các em hứng thú và có tình yêu với môn học. Dạy học QPAN cũng như vậy. Đối tượng dạy học của bộ môn khá đặc biệt. Các em là một học
sinh THPT chứ không phải là người lính trong quân đội hay trong các trường chuyên
nghiệp nên việc yêu cầu các em phải tìm hiểu những vấn đề liên quan đến chính trị,
quân sự, quốc phòng không phải là điều dễ dàng. Hay việc bắt các em phải tập luyện
những tư thế, động tác trong đấu trên chiến trường chưa được các em nhận thức một
cách đúng đắn. Hơn thế nữa tâm lí chung của học sinh là tập cho vui chứ nó không có
ý nghĩa gì với thời đại hiện nay làm cho các em không nghiêm túc, thậm chí ngại học,
ngại vận động. Vì vậy, với vai trò, trách nhiệm của một giáo viên dạy GDQP-AN, tôi
mạnh dạn nghiên cứu và đề xuất một phương pháp nhằm tạo sự hứng thú cho các em
với môn học này. Từ đó,dần dần nâng cao nhận thức của học sinh thành ý thức chủ
động, tích cực trong học tập để bồi dưỡng kiến thức cũng như kỹ năng về quân sự,
quốc phòng cho bản thân.
Qua quá trình giảng dạy, tôi đã vận dụng và khai thác triệt để những kinh
nghiệm vốn có kết hợp với việc đổi mới phương pháp giảng dạy trong cả tiết lí thuyết
cũng như luyện tập thực hành. Kết quả cho thấy chất lượng bộ môn được nâng cao
hơn . Bên cạnh đó học sinh thấy yêu thích học môn GDQP-AN và giờ dạy GDQPAN thêm sinh động , hấp dẫn và thành công hơn. Đây có thể nói là bước đầu thành
công trong công tác giảng dạy bộ môn này.
Trong quá trình giảng dạy tôi đúc rút ra kinh nghiệm thực tiễn như đã trình bày
ở trên. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu đề tài này chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu
sót và hạn chế, rất mong sự đóng góp ý kiến của lãnh đạo, của quý thầy cô giáo, các
đồng nghiệp cũng như sự chỉ đạo về chuyên môn của trường để bản thân được học
hỏi thêm, mỗi ngày phát huy tốt hơn giờ dạy GDQP-AN ở trường THPT và đề tài
sáng kiến của tôi được toàn vẹn hơn. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí.

Trường THPT Số 1 Bảo Thắng

16

Kiều Ngọc Sơn


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Một số phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong môn GDQP - AN

Xác nhận của BGH nhà trường
Hiệu trưởng

Người làm sáng kiến

Nguyễn Đắc Sơn

Kiều Ngọc Sơn

Trường THPT Số 1 Bảo Thắng

17

Kiều Ngọc Sơn


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Một số phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong môn GDQP - AN

MỤC LỤC
Néi dung

Trang

Tªn ®Ò tµi

0

Đặt vấn đề

1

Giải quyết vấn đề

3

Cơ sở lý luận

3

Thực trạng của vấn đề

4

Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề

5

Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

15

Kết luận

16

Mục lục

18

Trường THPT Số 1 Bảo Thắng

18

Kiều Ngọc SơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×