Tải bản đầy đủ

Tổng hợp điểm mới 11 Nghị định có hiệu lực đầu tháng 01/2017

Tổng hợp điểm mới 11 Nghị định có hiệu lực đầu
tháng 01/2017
VnDoc.com xin điểm lại một số nội dung mới của 11 Nghị định bắt đầu có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 01 - 10/01/2017.

1. Tăng mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng
Nghị định 147/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) sửa đổi Nghị định
99/2010/NĐ-CP thì mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng sẽ được điều chỉnh như sau:
- Tăng từ 40 đồng/m3 như hiện nay lên mức 52 đồng/m3 nước thương phẩm đối với các
cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch.
- Tăng từ 20 đồng/1kwh như hiện nay lên mức 36 đồng/kWh điện thương phẩm đối với
các cơ sở sản xuất thủy điện.
2. Thêm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá
Từ ngày 01/01/2017, theo Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định
177/2013/NĐ-CP thì một số loại hàng hóa, dịch vụ mới sẽ thuộc diện thực hiện kê khai
giá. Đó là:
- Etanol nhiên liệu không biến tính; khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); khí thiên nhiên nén
(CNG).
- Dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt.
- Dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá.- Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thuộc danh mục nhà nước quy định
khung giá.
Ngoài ra, Nghị định 149/2016/NĐ-CP cũng thay đổi một số vấn đề về thẩm quyền liên
quan đến quản lý giá. Cụ thể:
- Thẩm quyền tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá đối với sữa dành cho trẻ em dưới
06 tuổi thuộc về Bộ Công Thương, thay vì Bộ Tài chính như hiện nay.
- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ định giá dịch vụ khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám,
chữa bệnh Nhà nước và dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (học phí)
ở địa phương thay vì Ủy ban nhân dân tỉnh như hiện nay.
3. Tăng mức lương tối thiểu vùng
Từ ngày 01/01/2017, theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng sẽ
được điều chỉnh tăng so với Nghị định 122/2015/NĐ-CP như sau:
- Vùng I: Tăng từ 3.500.000 đồng/tháng lên mức 3.750.000 đồng/tháng;
- Vùng II: Tăng từ 3.100.000 đồng/tháng lên mức 3.320.000 đồng/tháng;
- Vùng III: Tăng từ 2.700.000 đồng/tháng lên mức 2.900.000 đồng/tháng;
- Vùng IV: Tăng từ 2.400.000 đồng/tháng lên mức 2.580.000 đồng/tháng.
Ngoài ra, Nghị định 153/2016/NĐ-CP cũng điều chỉnh một số địa bàn áp dụng mức
lương tối thiểu vùng theo hướng từ vùng II thành vùng I, vùng III thành vùng II, vùng IV
thành vùng III, vùng III thành vùng IV.
4. Thêm 02 trường hợp miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Từ ngày 01/01/2017, theo Nghị định 154/2016/NĐ-CP thì sẽ có 08 trường hợp được miễn
phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; trong đó, bổ sung thêm 02 trường hợp so với
Nghị định 25/2013/NĐ-CP như sau:
- Nước thải từ các phương tiện đánh bắt thủy, hải sản của ngư dân;
- Nước thải sinh hoạt tập trung do đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước tiếp nhận
và đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định xả thải ra môi trường.
Trường hợp nước mưa tự nhiên chảy tràn trong diện tích thuộc khu vực nhà máy hóa chất
thì sẽ không là trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Nghị định 154/2016/NĐ-CP cũng quy định mức phí cố định trong công thức tính phí bảo
vệ môi trường phải nộp đối với nước thải công nghiệp là 1.500.000 đồng/năm (thay vì


không quá 2.500.000 đồng/năm như hiện nay).
5. Các loại chứng thư số được sử dụng để ký số
Nghị định 156/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2007/NĐ-CP đã quy định các loại
chứng thư số (CTS) được sử dụng để ký số trong hoạt động tài chính giữa tổ chức, cá
nhân với cơ quan tài chính, gồm:
- CTS được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.
- CTS được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ

các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.
- CTS nước ngoài được công nhận.
- CTS nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam.
- CTS nước ngoài được chấp nhận trong giao dịch quốc tế.
Nghị định 156/2016/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 10/01/2017.
6. Xe buýt sử dụng năng lượng sạch được miễn lệ phí trước bạ
Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày
01/01/2017).
Theo đó, phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng
sạch sẽ được miễn lệ phí trước bạ.
Ngoài ra, đối tượng chịu lệ phí trước bạ là súng thể thao quy định tại Khoản 2 Điều 2
Nghị định 45/2011/NĐ-CP cũng được quy định cụ thể hơn tại Nghị định này như sau:
súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao.
7. Tăng tỷ lệ % được hưởng do tăng thu cho TP. Đà Nẵng
Đó là nội dung nổi bật được quy định tại Điều 5 Nghị định 144/2016/NĐ-CP quy định
một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP. Đà
Nẵng có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Theo đó, Ngân sách trung ương sẽ bổ sung có mục tiêu cho TP. Đà Nẵng 70% (quy định
hiện hành là 30%) số tăng thu so với dự toán được giao từ các khoản thu phân chia giữa
ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (sau khi đã thưởng vượt thu theo Luật
ngân sách nhà nước).
8. Mẫu tờ khai lệ phí môn bài mới
Chính phủ đã ban hành Mẫu tờ khai lệ phí môn bài mới kèm theo Nghị định


139/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Theo đó, Hồ sơ khai lệ phí môn bài (Hồ sơ) sẽ được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực
tiếp. Cụ thể như sau:
- Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở cùng địa phương cấp
tỉnh thì người nộp lệ phí nộp Hồ sơ của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực
tiếp của người nộp lệ phí.
- Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp
tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc nộp Hồ sơ cho cơ quan thuế
quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.
9. Người có công cách mạng được miễn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi
Đó là nội dung mới nổi bật được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định
114/2016/NĐ-CP quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động
của tổ chức con nuôi nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Ngoài ra, các trường hợp sau cũng được miễn lệ phí:
- Cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú,
bác ruột nhận cháu làm con nuôi.
- Người nhận các trẻ em sau đây làm con nuôi: Trẻ khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc
mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Luật nuôi con nuôi và văn bản hướng dẫn.
10. Thứ tự ưu tiên sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi
Theo Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước có hiệu lực
từ ngày 01/01/2017 thì ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi sẽ được sử dụng theo thứ tự
ưu tiên sau đây:
- Tạm ứng cho ngân sách trung ương.
- Tạm ứng cho ngân sách cấp tỉnh.
- Gửi có kỳ hạn các Khoản ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại các ngân hàng
thương mại có mức độ an toàn cao theo xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
trong đó, ưu tiên gửi tại ngân hàng thương mại có tính an toàn cao hơn, khả năng thanh
Khoản tốt hơn và có mức lãi suất cao hơn.
- Mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ.
11. Nghị định 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật phí và lệ phí có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×