Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 1 môn toán 7 tỉnh hà nam năm học 2016 2017(có đáp án)


Câu 4.

A
D
M
B
C

E
a) tam giác ABM = tam giác CDM (c.g.c)
b) tam giác ABM = tam giác CDM (c.g.c) suy ra góc BAC = góc ACD suy ra
AB//CD. Mặt khác AB vuông góc với BC nên CD vuông góc với BC
suy ra góc BCD = 900.
c) Ta có BM = ½ BD
tam giác BEC = tam giác CDB (c.g.c) suy ra EC = BD suy ra BM = ½ EC
Câu 5.
2
1
2
Ta có x   0; y  1  0 với y  1

2
3
3
2016
Do đó A 
2017
1
2
Dấu = khi x =  ; y  1
2
3
2016
1
2
Vậy Min A =
khi x =  ; y  1
2017
2
3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×