Tải bản đầy đủ

ĐẢM bảo CHẤT LƯỢNG THUỐC

THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC

TRƯỜNG: CĐ PHƯƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG
LỚP: DC1A5
GVHD:


Thành viên nhóm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trần Thị Mỹ Linh
Hà Thị Mỹ Duyên
Cao Trần Kỳ Duyên
Bùi Nguyễn Vi Na


Trần Thị Đỗ Nguyên
Lê Thị Thu Nguyệt
Nguyễn Thị Ty TY
Phan Đình QuangTÌNH HUỐNG 1

Bệnh nhân nam 56t tới mua thuốc
1.Enalapril 5mg.
2. Aspirin 81mg
3. Allopurinol 300mgTÌNH HUỐNG 2
Bn nữ tới mua thuốc đau bụng kinh, ds kê đơn :

1. Diclofenac kalli 25mg
2. Diclofenac natri 75mg
3. Multivitamin
4. Vitamin 3P
5. Vitamin C, A, ETÌNH HUỐNG 3
Một PNCT 2tháng bị viêm họng đến mua thuốc uống, dược sỹ kê đơn

1.
2.

Paracetamol 500mg 1v x 3 lần/ngày
Cefalexin 1v x 3 lần/ngày - Mybacin ( neomycin) Ngậm 1 viên, mỗi lần dùng
cách 2 - 3 giờ

3.


Bình súc miệng Listerine


NGUYÊN TẮC NHÀ THUỐC ĐẠT TIÊU CHUẨN GPP

1.
2.
3.
4.

Đặt lợi ích của người bệnh và sức khỏe cộng đồng lên trên hết.
Cung cấp thuốc đảm bảo chất lượng kèm theo thông tin về thuốc, tư vấn thích hợp cho
người sử dụng và theo dỏi việc sử dụng thuốc của họ
Tham gia vào hoạt động tự điều trị, bao gồm cung cấp thuốc và tư vấn dùng thuốc, tự
điều trị triệu chứng của các bệnh đơn giản
Góp phần đẩy mạnh việc kê đơn phù hợp, kinh tế và việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý,
có hiệu quả

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×