Tải bản đầy đủ

CÁCH HỌC SPEAKING PART II HIỆU QUẢ

Hunghanuenglish.com
Biên soạn: Mr. Hung Hanu 1


Hunghanuenglish.com
Biên soạn: Mr. Hung Hanu 2

I.PHÂN LOẠI CÂU HỎI
Các chủ đề nói speaking part II được xếp thành 4 loại như sau:
Describe a person – Miêu tả con người
Ví dụ:
Describe someone that impressed you a lot
Describe someone you admire
Describe someone who has a great influence on you
Describe an object – Miêu tả đồ vật
Ví dụ
Describe an important book you have read
Describe an interesting photo
Describe a personal posession that is important to you
Desribe a place – Miêu tả nơi chốn
Ví dụ

Describe a place you have visited that really impressed you
Describe a tourist attraction place that you have visited
Desctibe a place where you go shopping for clothes
Describe a past event – Miêu tả một sự kiện, một trải nghiệm đã qua
Ví dụ
Describe a paticular situation in which you were successful
Describe a time when you worked hard and felt a great sense of achivement
Describe an important event in your life
Với 4 loại câu hỏi như vậy, thí sinh có 1 phút để chuẩn bị nội dung cần trình bày .
Thời gian trả lời câu hỏi từ 1 – 2 phút. Nếu thí sinh trình bày quá 2 phút , giám
khảo sẽ cắt ngang : OK. Time’s up. I have to stop you and now let’s go to part III.
II. PHƯƠNG PHÁP MERGING


Hunghanuenglish.com
Biên soạn: Mr. Hung Hanu 3
Trong phần II này, Hung Hanu giới thiệu đến các bạn phương pháp merging để trả lời các
topic part II nhanh và hiệu quả hơn. Vậy như thế nào là phương pháp merging? Merging
hiểu đơn giản là chúng ta sẽ gom các đề có thể áp dụng được một câu trả lời chung hoặc
không có nhiều khác biệt trong nội dung trả lời vào với nhau. Các bạn có thể thấy các ví
dụ cho 4 loại topic lớn thường gặp trong part II ở trên, đều gộp được vào với nhau và
theo quy tắc gộp đề, chúng ta áp dụng được một bài mẫu trả lời cho những đề như vậy.
Ví dụ :
Describe someone who has a great influence on you
Một người có ảnh hưởng tích cực đến bạn , cũng chính là người mà bạn ngưỡng mộ. Và
người mà bạn ngưỡng mộ , hoàn toàn có thể là một nam nữ diễn viên bạn yêu thích tôn
thờ. Như vậy, mặc dù đọc thoáng qua, nội dung nghe có vẻ hoàn toàn khác nhau song
chúng ta không nhất thiết phải “vắt óc” nghĩa ra 3bài trả lời cho 3 câu hỏi này khi nhìn ra
được “sợi dây” liên kết giữa chúng. Hay nói cách khác , chúng ta chỉ cần soạn 1 bài trả
lời (có thể chỉnh sửa bổ sung nếu thấy cần thiết ) cho 3 câu hỏi này mà thôi. Đó chính là
sức mạnh , điểm ưu việt của phương pháp gộp đề này . Cụ thể hơn:
Đề thi speaking part II có khoảng 300 topics và rất nhiều đề tinh ý một chút bạn sẽ thấy
sẽ nhóm được vào nhau như Hung Hanu đã nói ở trên. Khi merge , bạn sẽ chỉ còn phải
học tầm hơn 100 topics cho speaking part II mà thôi.
Describe a personal posession that is important to you
Một món đồ nào đó có ý nghĩa với bạn, hoàn toàn có thể là một bức ảnh khiến bạn ấn
tượng hoặc là một cuốn sách khiến bạn đọc một mạch.
MIÊU TẢ CON NGƯỜI
Khi trả lời những câu hỏi liên quan đến miêu tả con người, bài nói của bạn có thể đi theo
trật tự nội dung như sau:

Bước 1 : Người đó là ai, làm công việc gì và bạn quen biết họ như thế nào, trong hoàn
cảnh nào
Bước 2 : Miêu tả ngoại hình, tính cách, nghề nghiệp của người đó
Bước 3: Người đó ảnh hưởng như thế nào đến bạn / đặc biệt như thế nào với bạn
Bước 4: Tại sao bạn ngưỡng mộ, quý trọng người đó . Bạn đánh giá như thế nào về
người đó
Lưu ý: Bạn có thể đảo trật tự nội dung trả hoặc nhấn mạnh thêm hoặc lược bớt những
phần mà bạn cho không/ cần thiết tuỳ theo nội dung cụ thể của câu hỏi.


Hunghanuenglish.com
Biên soạn: Mr. Hung Hanu 4
Describe someone you admire
You should say:
Who he/she is?
When you first saw him/her?
Why you admire him/her
And explain how he/she has influenced the way you think

Generally, people may have admiration for a celebrity like a singer or an actor… but for
me, there is a person who is considered my role model… and now I would like to talk
about my manager.
Đây là đoạn mở đầu của bài nói. Những thông tin cơ bản nhất về tên tuổi, công việc, giới
tính, bạn nên đề cập trong phần mở đầu. Bạn có thể bắt đầu bằng các cụm từ như sau:
Well, the person I’m going to talk about is....... hoặc I would like to talk about ....hoặcI
guess I could begin by saying something about
About our relationship, as a student with little experience in tourism industry, it is lucky
for me to have a talented mentor at work… who keeps an eye on my professional training
as well as daily life matters.
I still remember the first time we got to know each other in the interview, when the
conversation was started in a formal manner, but ended up being just like an intimate chat
between old friends, because we shared so many common things in our interests and
background. She struck me with her politeness and a bright smile, by which my stress
was slowly released.
Regarding the frequency that we keep in touch, due to my internship schedule that
requires daily presence at the office, I’ve got plenty of chances to work with my mentor.
She motivates me to strengthen my skills, and never beats about the bush when it
comes to criticism, so that my performance can be enhanced. Specifically, she advises me
never to let my English out of practice, so that I can maintain my English at advanced
level.
Đây là đoạn thân bài. Nội dung tập trung về mối quan hệ giữa nhân vật “tôi” và người
nhân vật “tôi” ngưỡng mộ mà cụ thể là hoàn cảnh hai người quen biết nhau , người đó
đặc biệt như thế nào trong mắt nhân vật tôi .
Lastly, I should also mention the reason why I admire my manager, well… she has
many years of experience in the industry…and deep understanding of my country’s


Hunghanuenglish.com
Biên soạn: Mr. Hung Hanu 5
history, culture, and geography… that may take aback anyone in the first meeting.
With her passion in promoting Vietnam’s tourism, she is the perfect example of a
diligent and passionate employee.
Đoạn cuối nhân vật tôi đưa ra lý do tại sao ngưỡng mộ quản lý của mình.
Với nội dung như vậy, bạn hoàn toàn có thể dụng cho câu hỏi: Describe someone who
has a great influence on you
MIÊU TẢ ĐỒ VẬT
Khi trả lời câu hỏi, miêu tả đồ vật, bài nói của bạn có thể đi theo trật tự nội dung
như sau:
Bước 1: Đồ vật đó là gì . Những thông tin cơ bản về đồ vật đó ( Được viết bởi ai, phát
hành năm nào nếu đó là một cuốn sách ). Bạn có nó/ nhìn thấy nó trong hoàn cảnh nào?
Bước 2: Nội dung cụ thể của nó/ Chức năng, vai trò của đồ vật đó
Bước 3: Đánh giá nhận xét của bạn về món đồ
Bước 4: Tại sao đồ vật đó lại quan trọng đối với bạn/ khiến bạn cảm thấy thích thú/ hài
lòng/ Bạn học hỏi, nhận được những lợi ích gì từ đồ vật đó
Lưu ý: Bạn có thể đảo trật tự nội dung trả hoặc nhấn mạnh thêm hoặc lược bớt những
phần mà bạn cho không/ cần thiết tuỳ theo nội dung cụ thể của câu hỏi.

Describe a story or a novel that was particularly interesting to you
You should say:
What the story/novel is
What it is about
Why you find it interesting

I would like to talk about my favorite classic novel called The Godfather, which is
written by a well-known Italian author, Mario Puzo. I came across this novel when I was
trying to find a dictionary at a bookstore. It was published in hard-cover version and
there was a colorful illustration on the front which caught my eye.


Hunghanuenglish.com
Biên soạn: Mr. Hung Hanu 6
Đây là đoạn mở đầu. Những thông tin cơ bản về cuốn sách được đề cập trong phần này.
Đồng thời bài mẫu cũng nói rõ là nhân vật tôi biết cuốn sách này trong hoàn cảnh nào.
Bạn hoàn toàn có thể đề cập những nội dung như vậy trong 2 – 3 câu đầu của bài nói

At first, although I was not much impressed by the novel’s preview, I still bought it and
started to read the story right after getting home. Surprisingly, the more I read “The
Godfather”, the more it appealed to me. This novel told the story of an
Italian imaginary character named Vito Corleone, who was a mafia
boss in America after World War I. What attracted me in this story was the way the
author described Vito “tricks to survive in a chaotic society”.
Đoạn thân bài, người nói đề cập nội dung chính của cuốn tiểu thuyết nói về điều gì . Cảm
nhận của người nói về cuốn tiểu thuyết đó như thế nào. Tương ưng với bước 2 và bước .
Thanks to this novel, I learned a lot about the course of American history in that lawless
period. After finishing this book, I read some more novels by Mario Puzo and they were
all fascinating. I realize that reading books is a good way to gain knowledge;
therefore, everyone should get into the habit of reading.
Đoạn kết , người nói đề cập việc mình học được những gì từ cuốn sách, cuốn sách hữu
ích đối với mình như thế nào trong việc tiệp nhận trí thức văn hoá đọc.
Với nội dung như vậy, bạn hoàn toàn có thể áp dụng câu trả lời này cho đề: Describe a
personal posession that is important to you
MIÊU TẢ NƠI CHỐN
Khi trả lời câu hỏi, miêu tả đồ vật, bài nói của bạn có thể đi theo trật tự nội dung
như sau:
Bước 1: Đó là nơi nào ? Những thông tin cơ bản về nơi đó ( địa điểm, vị trí.... )
Bước 2: Đi vào miêu tả chi tiết hơn về đặc điểm văn hoá, con người của nơi đó
Bước 3: Bạn đã làm những gì khi đến nơi đó / Bạn có những trải nghiệm như thế nào khi
đến nơi đó
Bước 4: Nơi đó đã để lại cho bạn những cảm xúc, suy nghĩ gì / Nơi đó đã để lại ấn tượng
trong bạn như thế nào ?


Hunghanuenglish.com
Biên soạn: Mr. Hung Hanu 7
Lưu ý: Bạn có thể đảo trật tự nội dung trả hoặc nhấn mạnh thêm hoặc lược bớt những
phần mà bạn cho không/ cần thiết tuỳ theo nội dung cụ thể của câu hỏi.
Describe a place you have visited that really impressed you
You should say:
Where this place is
Why you went there
What you did there
Why you thought this place was interesting.

I am not a frequent traveler and haven’t visited many cities. But among the few cities
that I have visited, the one that I really liked was Singapore. Singapore is clean, green
and safe. It is the cleanliest city I have seen in my life.
Đây là đoạn mở đầu của bài nói. Mặc dù không phải là người thường xuyên đi du lịch
nhưng không có nghĩa là bạn thừa nhận không có nơi nào khiến mình cảm thấy ấn tượng.
Bạn cần phải trả lời câu hỏi đề ra trong mọi trường hợp .
I have a cousin who works in Singapore. When he came home last year, he invited me to
Singapore. I readily agreed because he was willing to bear the whole expenses of the
trip. When I arrived in Singapore I was quite impressed with the way the city looked.
The streets were incredibly clean and I couldn’t spot even one ugly-looking building.
Đoạn này tác giả nói rõ hơn những cảm nhận của mình về Singapore : Quang cảnh
thành phố, đường phố . Người nói cũng đề cập vì sao mặc dù không hào hứng với việc đi
du lịch nhưng lại sẵn sàng viếng thăm Singapore vì anh họ đã tài trợ chuyến đi. Đây là
những thông tin mang đậm dấu ấn cá nhân. Bạn nên “cá nhân hoá” những thông tin cần
thiết trong bài nói của mình để câu trả lời đặc sắc hơn .
During my stay in Singapore, I did some shopping and visited places like the Singapore
zoo and botanic garden. My cousin also took me to the Universal Studios in Singapore.
The public transport system in Singapore is pretty reliable. You don’t have to spend
hours waiting for buses or trains. People are warm and friendly. Another thing that I
liked about Singapore is its multi-cultural nature. During the ten days that I spent in
Singapore I came across people from many different nations. The city is lively even
after the sun goes down. People are always walking in the streets making you feel safe.
Many shops are open 24 hours. I spent only ten days in Singapore but I would have liked
to stay longer.


Hunghanuenglish.com
Biên soạn: Mr. Hung Hanu 8
Đoạn cuối người nói đề cập những công việc/ hoạt động mình thực hiện khi tham quan
Sigapore , đồng thời đưa ra những lý do vì sao đất nước này này lại khiến anh ta cảm
thấy ấn tượng, tương đương với bước 3 và bước 4
Với nội dung như vậy, bạn hoàn toàn có thể áp dụng câu trả lời này cho đề: Describe a
tourist attraction place that you have visited
MIÊU TẢ TRẢI NGHIỆM, GIAI ĐOẠN SỰ VIỆC ĐÃ QUA
Khi trả lời câu hỏi, miêu tả một trải nghiệm hay sự việc nào đó bạn đã trải qua, bài
nói của bạn có thể đi theo trật tự nội dung như sau:
Bước 1: Trải nghiệm, sự việc đó là gì, xảy ra khi nào ?
Bước 2: Đi vào miêu tả chi tiết hơn về trải nghiệm đó, sự việc đó: xảy ra ở đâu, có những
ai tham gia , lý do
Bước 3: Các hoạt động diễn ra, có điểm nhấn đặc biệt nào không ? Hoặc bạn có thể đưa
Bước 4: Cảm nhận của bạn về trải nghiệm đó
Lưu ý: Bạn có thể đảo trật tự nội dung trả hoặc nhấn mạnh thêm hoặc lược bớt những
phần mà bạn cho không/ cần thiết tuỳ theo nội dung cụ thể của câu hỏi.
Describe a paticular situation in which you were successful
What it was and when it happened
Why you chose this area of activity
How easy or difficult it was to achieve

The success I think I am proud of is my outstanding performance in the board final
exam that I attended many years back. I got the highest mark in our locality and because
of that I got many congratulations and this success story was reported in the local
newspaper.
Đây là đoạn mở đầu của bài nói. Tác giả nói rằng thành công mình từng đạt được là kết
quả học tập xuất sắc trong kỳ thi cuối kỳ cách đây nhiều năm và thành tích xuất sắc đó
của tác giả được nhắc đến trong một tờ báo địa phương. Chúng ta thấy đây là giai đoạn
đã qua, thời điểm đã qua nên động từ chia ở thì quá khứ đơn. Do đó trong quá trình


Hunghanuenglish.com
Biên soạn: Mr. Hung Hanu 9
luyện nói, đăc biệt chú ý đến cách phát âm của các động từ bất quy tắc và có quy tắc ở
thì này
It was the year 2002 when I passed my school board final exam. I can't recall the exact
month the result was published but that would be either January or February.
Since the success was a part of my academic study and exam and not related to any
extracurricular activity, I would say it happened naturally and I had no involvement in
choosing it. To say more specifically, if someone achieves some successes in
photography or in art, s/he has some history how and why she came to photography or
art, what was the motivation etc. but for me that success was an academic success and I
did not have to choose anything. I needed to study attentively, though. I followed a rigid
study routine for a couple of years and that helped me achieve this success. I would say
that it was easy to achieve as I had a planned routine that I followed and I enjoyed
reading my academic lessons. I have devoted a great deal of time reading academic
books, reference books, different magazines related to subjects, took note, did group
discussions and other activities and all those activities helped me to achieve this success.
Đoạn này tác giả miêu tả chi tiết về thành công của mình. Tác giả tạo điểm nhận , khác
biệt hoá bài nói của mình băng cách so sánh thành công của mình với thành công của
người khác ( To say more specially, if some one achieves ........ I needed to study
attentively, though ) . Đồng thời giải thích lý do tại sao mình lại đạt được thành công như
vậy ( I followed a ridgid study routine....... )
This was an important success for me as it highly inspired me to do better in my further
academic years. This success gave me the impression that if I can do better, my hard
work would be rewarded accordingly and I would be in a better position in my future.
Thus this success inspired me to achieve next success.
Cảm nhận của tác giả về thành công của mình : Thành công đó đã tạo cảm hứng động
lực cho tác giả thế nào.
Với nội dung như vậy, bạn hoàn toàn có thể áp dụng câu trả lời này cho đề Describe a
time when you worked hard and felt a great sense of achivement
III. CÁC BƯỚC LUYỆN TẬP
Ok. Như vậy bạn đã hiểu thế nào là phương pháp merging qua một loạt các ví dụ trên.
Dưới đây là các bước luyện tập ở nhad
-Chọn 1 cuốn sách tập hợp nhiều bài mẫu speaking và merge các đề có thể có chung 1
câu trả lời hoăc ít phải biến đổi câu trả lời .


Hunghanuenglish.com
Biên soạn: Mr. Hung Hanu 10
-Mỗi ngày dành > 45 phút để thực hành. Không cần phải nói nhiều chủ đề trong 1ngày .
Mà chỉ cần nói 1 -2 chủ đề và nói cho đến khi bạn cảm thấy chủ đề đó mình thực hiện tốt
nhất
-Ghi lại bài nói mà bạn thể hiện tốt nhất vào máy ghi âm
-Nghe lại giọng của mình, để xem mắc những lỗi nào về phát âm – từ vựng – ngữ pháp.
Nếu bạn không thể tự tìm ra lỗi, thì nên nhờ thầy cô hoặc ai đó tốt về speaking nhận xét
IV. THỰC HÀNH MERGING
Gộp các đề sau vào nhóm những đề có thể có cách trả lời giống nhau và tiến hành lập dàn
ý theo các bước đã hướng dẫn ở trên và viết câu trả lời.
Describe a film you watched at home or in a cinema.
Describe a situation when a child made you laugh.
Describe a time when you tried a new food for the first time.
Describe an experience you suffered for the first time.
Describe a game or sports you often play.
Talk about an indoor activity you have.
Describe an activity you often do for your health or your fitness.
Describe a course you would like to study (or, do).
Talk about a film which was adapted from a book.
Describe your favourite work of art.
Describe a funny situation that happened to you.
Describe a person/ a thing that made you smile.
Describe a TV program that inspires you a lot.
Describe a television program that you like to watch.
Describe a famous TV program in your country.


Hunghanuenglish.com
Biên soạn: Mr. Hung Hanu 11
Describe the best film you saw this year.
Theo lý thuyết merging, chúng ta sẽ gộp các đề thành các nhóm như dưới đây. Các bài
mẫu do Hung Hanu tổng hợp từ các nguồn sách, tài liệu tốt trên mạng nên bạn yên tâm
nhé, từ band 7.5 + trở lên.
Describe a film you watched at home or in a cinema.
Talk about a film which was adapted from a book.
Describe your favourite work of art
Describe the best film you saw this year.

As a frequent moviegoer, I watch a lot of films. One of the movies that I enjoyed the
most recently was The Martian.

The movie was based on a novel of the same title by Andy Weir. Just like many other scifi films, it was about man travelling in space, however, this time, our main character
was stuck on Mars due to a dust storm which nearly killed him. All of
the crewmates thought that he was dead, so they went back to Earth without him. But
fortunately he was still alive, thus two and a half hours of the movie told the story of how
he fought for his life in the brutal environment of Mars, until NASA devised a plan to
rescue him.

My best friend is a big fan of astronomy, so she had read the novel before. That is why
she insisted on me going to see the movie with her. After watching
the trailer and reading the plot, I was hooked. It was maybe the best two and a half
hours of my week so far.

After watching the movie, I was amazed at how ingenious and strong humans can be
when it comes to a life and death situation. Mark Watney, the hero of the movie, was a


Hunghanuenglish.com
Biên soạn: Mr. Hung Hanu 12
perfect portrayal of a young, humorous, brilliant and skillful engineer cum botanist.
Although the hostile environment of Mars threatened his existence many times,
he relentlessly refused to quit. Instead, he overcame one problem at a time until he was
successfully rescued. The message that I learned from the film is never to give up,
however hopeless things seem to be.

Describe a game or sports you often play.
Talk about an indoor activity you have.
Describe an activity you often do for your health or your fitness
Describe a course you would like to study (or, do).

Staying in good shape is everyone’s concern and I am no exception. To be honest, I
have been so caught up in my study since I entered university that I have a problem in
organizing my daily routine. However, I have been participating in a yoga class for
about 2 years, which takes me only 1 hour a day, to try to lead a healthy lifestyle.
Unlike dancing or running, yoga definitely involves stretching actions. You might look
at yoga and think that it is light and easy but it is more demanding than it appears. Yoga
allows me to work on all the parts of my body. It can burn a lot of calories in just one
hour of training. Also, it enhances my flexibility and suppleness in every single
movement.
What I enjoy the most about yoga is meditation. It is all about regulating your
breathing and helping you take things off your mind easily. Another thing is that doing
yoga is supposed to be good for curing headaches and digestion related problems, so it
benefits not only physical well-being but also mental health.
By maintaining a schedule of taking part in the yoga class on a daily basis, I feel
extremely relaxed and full of energy after the class. It helps me to keep fit and refresh
my mind after a long stressful day. And of course, I don’t see myself stopping practicing
this activity any time soon.


Hunghanuenglish.com
Biên soạn: Mr. Hung Hanu 13
Describe a time when you tried a new food for the first time.
Describe an experience you suffered for the first time

Well, I’m a great fan of barbecues and I would like to talk about the first time I tried
some typical barbecue food. This happened when I was 10 years old.
My family went out to have dinner to celebrate my younger sister’s birthday.
After
putting so much thought into some new savory food to have for our meal, we decided to
go to a BBQ restaurant on Ba Trieu street.
We ordered four dishes with three different tastes. One of them which
really interested
me was grilled-Australian beef, flavoured with
something spicy, rich and aromatic. It
not only tasted delicious, but
also looked appealing. Also, it went well with two kinds of
dipping sauces and was served with baguettes. There was also a salad, which gave it a
mild taste to contrast with the spicy flavors.
The idea of a barbecue originated in America, and for us it was a novel and
sophisticated meal.
What I really enjoyed was that we could watch as it was cooked in front of us. I loved
how juicy it was and the aroma it had. Just mentioning it makes my mouth water. I
mean, the BBQ was out of this world. That was the first time I had tried it, and I would
have liked to have kept on coming back for more, but I was just too full.
Describe a TV program that inspires you a lot

Describe a television program that you like to watch.

Describe a famous TV program in your country.
Well I guess I could start – off by pointing something about the type of the program.
Actually nowadays I don’t watch television that often but I used to be a couch potato in
high school years. I remember sitting in front of the TV and channel surfed until I sound


Hunghanuenglish.com
Biên soạn: Mr. Hung Hanu 14
something interesting. One day, a documentary on Discovery Channel named “The
Sacrifice of Genius” caught my entire attention.
I really have to add that this program was a serial that consists of 10 episodes. It
mainly emphasized on telling the sacrificing life stories of some well – respected
scientists in the world such as Louis Pastuer and Marie Curie. By their great passion in
researching, those incredible people had gone through so many adversities in order to
devote themselves to science.
With reference to how often I watched it, as far as I remember, this documentary
was broadcasted every Thursday. I was so passionate about it that no matter how busy I
was, I managed to watch the box at 9 pm on Thursday.
Although it is a really interesting program, it was not very prevalent during that time. I
guess this is because people are often more fond of entertaining programs, rather than
academic ones. But after all, this program inspired me a lot and provoke my persistence
sense especially when I encounter difficulties in life.
Describe a person/ a thing that made you smile.

Describe a funny situation that happened to you.

Describe a situation when a child made you laugh.

One of my best friends has a 3-year-old baby girl; so every time we went out, she would
take her with us. Her little girl is such a witty kid, and she is always full of energy. As
she begins to be aware of the outside world, she asks a lot of questions just to satisfy her
curiosity.

It happened one day when we went out shopping. While her mother and I took
turns trying clothes on, she was sitting quietly on the bench. Then she looked at me and
her mother and started to express her opinions on our clothes.

The way she talked was so funny that we could not stop laughing. She was so used to
playing with her Barbie doll that she suggested we should dress like one of her dolls. She
even taught us how to walk like models because she thought that was pretty.


Hunghanuenglish.com
Biên soạn: Mr. Hung Hanu 15
All the customers who walked in the store noticed her, even the store owner couldn’t
stop laughing at her since she was still a baby girl, but she talked and acted like
a grown-up.

Vậy bạn đã hiểu như thế nào là phương pháp merging rồi chứ?. Vừa hiệu quả mà lại
không khiến bạn tốn nhiều thời gian so với tư duy học thông thường đúng không
nào?. Tinh ý một chút, bạn cũng hoàn toàn có thể áp dụng cách này cho Writing Task
II vì đề thi Writing Task II cũng có những câu hỏi giống nhau về mặt ý. Trên cơ sở đó,
bạn phát huy và dành thời gian ôn luyện thêm nhé.

Biên soạn: MR. HUNG HANU

Website http://hunghanuenglish.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ChinhphucIELTScungMr.Hung/

Group: https://www.facebook.com/groups/878467765553684/?fref=tsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×