Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015- 2016
MÔN: LỊCH SỬ 9

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể giao đề).

(Đề thi gồm 01 trang)
I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1 (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng:
1. Việt Nam chính thức gia nhập và trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN vào năm
A. 1995
B. 1996
C. 1997
D. 1998
2. Mĩ tiến hành cuộc Chiến tranh Triều Tiên (6 – 1950) được coi là "..." đối với nền
kinh tế Nhật Bản.
A tiềm năng lớn
B. cơn lốc
C. nhảy vọt

D. ngọn gió thần
3. Tham gia Hội nghị I-an-ta gồm nguyên thủ của các quốc gia nào?
A. Anh, Pháp, Mỹ

B. Liên xô, Mỹ, Anh

C. Liên Xô, Pháp, Mỹ

D. Anh, Đức, Mỹ

6. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, đế quốc Pháp đẩy mạnh khai thác ở Việt Nam
nhằm
A. phát triển nông nghiệp ở Việt Nam.
B. phát triển nghề khai thác mỏ ở Việt Nam.
C. bù đắp những thiệt hại nặng nề do chiến tranh gây ra.
D. phát triển mọi mặt nền kinh tế cho vệt Nam .
Câu 2 (1 điểm): Sử dụng chữ cái (A, B, C hoặc D) đứng trước đáp án sau rồi sắp xếp
chúng theo các lĩnh vực cơ bản của Cách mạng khoa học – kĩ thuật.
A (Chất Pô-li-me (chất dẻo)...)
B (Năng lượng nguyên tử, năng lượng gió, năng lượng thủy triều...)
C (Máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động....)
D (Tháng 3 – 1997, các nhà khoa học đã tạo ra được con cừu .... Con cừu này
được đặt tên là Đô-li...)
Lĩnh vực
Thành tựu
Khoa học cơ bản
Công cụ sản xuất mới
Nguồn năng lượng mới
Vật liệu mới
II. TỰ LUẬN:
Câu 3 (3 điểm):
Trong khoảng hai mươi năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai kinh tế Mĩ phát
triển như thế nào? Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế Mĩ.
Câu 4 (4 điểm):
Hãy nêu các xu thế của thế giới ngày nay. Thời cơ và thách thức của Việt Nam.
................... HẾT ....................
Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

HDC KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015- 2016
MÔN: LỊCH SỬ 9

(Đáp án gồm 01 trang)
Câu 1 (2điểm): Mỗi ý đúng 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
Đáp án
A
D
B
C
Câu 2 (1 điểm): Mỗi ý đúng 0,25 điểm
Lĩnh vực
Thành tựu
Khoa học cơ bản
D
Công cụ sản xuất mới
C
Nguồn năng lượng mới
B
Vật liệu mới
A
Câu 3 (3 điểm): :
- Công nghiệp: 1945-1950, nước Mĩ chiếm hơn một nửa công nghiệp toàn thế giới
(57,47% - 1948)
- Nông nghiệp Mĩ gấp hai lần sản lượng năm nước … lại
- Nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng toàn thế giới (26,47 tỉ USD)
- Là chủ nợ duy nhất trên thế giới
- Về quận sự: Mĩ có lực lượng mạnh nhất … độc quyền về vũ khí nguyên tử
- Nguyên nhân:
+ Nước Mĩ thu được lợi nhuận từ Chiến tranh thế giới thứ hai…
+ Mĩ yên ổn sản xuất, dược đại dương che trở, không bị chiến tranh tàn phá..
+ Áp dụng thành công thành tựu của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật…
+ Các đối thủ cạnh tranh Nhật Bản, Tây Âu suy yếu…
Câu 4 (4 điểm):
- Tháng 12 – 1989, chiến tranh lạnh kết thúc, xu hướng của thế giới ngày nay là:
- Xu thế hòa hoãn hòa dịu trong quan hệ quốc tế...
- Một trật tự thế giới mới đang hình thành và ngày càng theo hướng đa cực nhiều
trung tâm...
- Hầu hết các nước đều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm...
- Nhưng ở nhiều khu vực xảy ra các cuộc xung đột nội vchiến với những hậu quả
nghiêm trọng...
- Tuy nhiên xu thế chung của thế giới ngày nay là hòa bình ổn định hợp tác và
phát triển kinh tế. "Hòa bình ổn định và hợp tác phát triển vừa là thời cơ vừa là
thách thức đối với các dân tộc"
- Thời cơ: Có điều kiện để hội nhập vào nền kinh tế của thế giới và khu vực, có
điều kiện rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển, áp dụng thành tựu KH KT vào sản xuất...
- Thách thức: nếu không chớp thời cơ để phát triển sẽ tụt hậu, hội nhập sẽ hoà tan,
đánh mất bản sắc dân tộc...

Lưu ý: cho điểm tối đa khi bài làm đủ ý, trình bày sạch sẽ, bố cục khoa học

0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

0,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×