Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 1 môn Mỹ thuật lớp 8 trường THCS Bản Díu, Hà Giang năm học 2016 - 2017

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

PHÒNG GD&ĐT XÍN MẦN
TRƯỜNG THCS BẢN DÍU
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2016 - 2017
Môn: Mĩ thuật - Lớp 8 (Thời gian: 90 phút)
Họ tên học sinh: ......................... .Lớp: ...........
Điểm
Điểm Số

Nhận xét của giáo viên

Quy đổi
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

ĐỀ BÀI
Bằng cảm xúc của mình, em hãy vẽ một bức tranh về đề tài “Ước mơ của em”.
(HS vẽ bài vào phần giấy có kích thước đã cho sẵn ở phía sau mặt giấy)

*********************


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

HƯỚNG DẪN CHẤM
Điểm

Yêu cầu
- Nội dung và hình ảnh: Rõ đề tài, tiêu biểu, thể hiện sự tìm tòi.

9 - 10

- Bố cục: Hợp lí, phù hợp với nội dung, có tính sáng tạo.
- Màu sắc: Biết phối hợp, pha trộn màu sắc, màu sắc hài hoà, gợi được ánh
sáng và đậm nhạt, tô màu gọn gàng.
- Nội dung và hình ảnh: Rõ đề tài, tiêu biểu, ít nhiều thể hiện sự tìm tòi.

7-8

- Bố cục: Hợp lí, phù hợp với nội dung, tính sáng tạo chưa cao.
- Màu sắc: Biết phối hợp, pha trộn màu sắc, màu sắc hài hoà, gợi được ánh
sáng và đậm nhạt, tô màu gọn gàng.
- Nội dung và hình ảnh: Rõ đề tài, thiếu tìm tòi sáng tạo.

5-6

- Bố cục: Hợp lí, phù hợp với nội dung.
- Màu sắc: Biết phối hợp, pha trộn màu sắc, màu sắc cơ bản hài hoà, ít nhiều
gợi được ánh sáng và đậm nhạt, tô màu cơ bản gọn gàng.
- Nội dung và hình ảnh: Chưa rõ đề tài, thiếu sự tìm tòi, cẩu thả.

3–4

- Bố cục: chưa hợp lí, chưa phù hợp với nội dung.
- Màu sắc: Cơ bản biết phối hợp, pha trộn màu sắc, màu sắc thiếu sự hài hoà,
chưa có ý thức gợi ánh sáng và đậm nhạt, tô màu còn vụng về, cẩu thả.
- Nội dung và hình ảnh: Chưa rõ đề tài, thiếu sự tìm tòi, cẩu thả.
- Bố cục: chưa hợp lí, chưa phù hợp với nội dung.


1–2

- Màu sắc: Có hạn chế về phối hợp, pha trộn màu sắc, màu sắc thiếu sự hài
hoà, chưa có ý thức gợi ánh sáng và đậm nhạt, tô màu còn vụng về, cẩu thả, bài
vẽ bẩn.

0 -

Không làm bài hoặc chưa biết làm bài.

* Quy đổi điểm:
Số điểm đạt được dưới 5.0: Chưa đạt
Số điểm đạt được từ 5.0 trở lên: ĐạtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×