Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 trường tiểu học Nơ Trang Lơng, Đắk Nông năm 2016 - 2017

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I lớp 3
Mạch kiến thức,

Số câu

kĩ năng (Chủ đề)

Số điểm

Khám phá máy
tính

Em tập vẽ

Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm


Em học gõ 10 ngón
Học và chơi cùng
máy tính
Tổng

Mức 1
TN
KQ

TL

Mức 2
TN
KQ

TL

Mức 3
TN
KQ

TL

Mức 4
TN
KQ

Tổng

TL

TN
KQ

TL

2

1


1

2

2

1

1,5

1

1

2,5

1

1

1

1

0,5

2,5

0,5

2,5

Số câu

4

4

Số điểm

2

2

Số câu

3

3

Số điểm

1,5

1,5

Số câu

10

1

1

1

10

3

Số điểm

5

1,5

2,5

1

5

5


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Trường Tiểu Nơ Trang Lơng
Họ và tên:....................................
Lớp: 3....
Điểm

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2016 – 2017
Môn: Tin Học
Thời gian làm bài 45 phút
Nhận xét của thầy giáo

Phần I:Trắc nghiệm
Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Các bộ phận quan trọng của máy tính?
A. Màn hình, thân máy

B. Bàn phím

C. Chuột

D. Cả A, B, C

Câu 2. Có mấy dạng thông tin cơ bản trong tin học?
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. Trên hàng phím cơ sở có hai phím có gai?
A. F, J

B. J, K

C. K, F

D. F, L

Câu 4. Em nhấn phím nào để bắt đầu lượt chơi mới trò chơi Block, Sticks,
Dots?
A. F3

B. F4

C. F2

D. F1

Câu 5. Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Blocks?
A.

B.

C.

D.
Câu 6. Khi tô nhầm để lấy lại hình trước đó em nhấn tổ hợp phím nào?

A. Alt + S

B. Shift + S

C. Ctrl + Z

Câu 7. Chỉ ra biểu tượng phần mềm Mario
A.

B.

D. Ctrl + S


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

C.

D.
Câu 8. Muốn kết thúc bài tập gõ giữa chừng em nhấn phím nào?

A. Alt

B. Shift

C. Esc

D. Enter

Câu 9. Để mở ( hay khởi động) một trò chơi em thực hiện thao tác nào?
A. Di chuyển chuột.

B. Nháy đúp chuột.

C. Nháy chuột.

D. Kéo thả chuột.

Câu 10. Phần mềm Mario giúp em?
A. Luyện tập chuột.

B. Giải trí.

C. Học toán.

D. Học cách gõ bàn phím.

II. Tự luận
Câu 1: Nêu các bước thực hiện tô màu bằng màu nền?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 2. Kể tên các hàng phím ở khu vực chính của bàn phím?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 3. Điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) để được câu hoàn chỉnh.
a, Màn hình máy tính có cấu tạo và hình dạng giống như màn hình....................
b, Em điều khiển máy tính bằng...........................................
III. Thực hành: Gõ nội dung sau:

Trong dam gi dep bang sen
La xanh bong trang lai chen nhi vang
Nhi vang bong trang la xanh
Gan bun ma chang hoi tanh mui bunTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x