Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa học trường tiểu học Xuân Huy, Phú Thọ năm 2016 - 2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM THAO
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN HUY
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ – LỚP 4
Thời gian làm bài 40 phút
I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1 (0,5 điểm): Nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào và ở khu vực nào trên
đất nước ta?
A. Khoảng 1700 năm ở khu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả.
B. Khoảng 700 năm TCN ở khu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả.
C. Khoảng 2700 năm ở khu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả.
Câu 2 (0,5 điểm): Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc?
A. Nhử giặc vào sâu trong đất liền rồi tấn công.
B. Cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở Sông Bạch Đằng, lợi dụng thuỷ
triều lên rồi nhử giặc vào bãi cọc.
C. Cho quân ta bơi thuyền nhẹ ra khiêu chiế,n vừa đánh vừa rút lui.
Câu 3 (0,5 điểm) Nhà Lý dời đô ra Thăng Long vào năm nào?
A. Mùa thu năm 1010 Lý Công Uẩn dời kinh đô ra Đại La và đổi tên là Thăng
Long.
B. Mùa thu năm 1010 Lý Công Uẩn dời kinh đô ra Đại La và đổi tên là Đông Đô

C. Mùa thu năm 1010 Lý Thường Kiệt dời kinh đô ra Đại La và đổi tên là Thăng
Long.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 4 (0,5 điểm): Nhà Trần thành lập trong hoàn cảnh nào?
A. Đến cuối thế kỉ XV nhà Lý ngày càng suy yếu, đầu năm 1216 Lý Chiêu Hoàng
nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Trần được thành lập.
B. Đến cuối thế kỉ XII nhà Lý ngày càng suy yếu, đầu năm 1216 Lý Huệ Tông
truyền ngôi cho nhà Trần . Nhà Trần được thành lập.
C. Đến cuối thế kỉ XII nhà Lý ngày càng suy yếu, đầu năm 1226 Lý Chiêu Hoàng
nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Trần được thành lập
Câu 5 (0,5 điểm): Khi giặc Mông-Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã
dùng kế gì để đánh giặc?
A. Rút khỏi kinh thành Thăng Long, để lại vườn không nhà trống.
B. Cho lính mai phục để tiêu diệt giặc.
C. Cho quân đánh trả và đã giành thắng lợi.
Câu 6 (0,5 điểm): Hồ Quý Ly đã thực hiện những cải cách nào được coi là tiến
bộ?
A . Những năm có nạn đói, nhà giàu phải bán thóc và chữa bệnh cho dân.
B. Thay thế các quan lại cao cấp nhà Trần bằng những người thực sự tài giỏi, các
quan phải thường xuyên thăm dân và quy định lại số ruộng, nô tỳ cho quan lại, quý
tộc.
C. Cả hai ý trên đều đúng.
Câu 7 (0,5 điểm): Dãy Hoàng Liên Sơn nằm ở đâu và có đặc điểm gì?
A. Nằm giữa sông Hồng và sông Đà. Là dãy núi cao nhất nước ta.
B. Nằm giữa sông Hồng và sông Đà. Là dãy núi cao, có đỉnh nhọn, sườn thoải.
C. Nằm giữa sông Hồng và sông Đà. Là dãy núi cao nhất nước ta, có nhiều đỉnh
nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 8 (0,5 điểm): Đặc điểm khí hậu và dân cư ở Tây Nguyên:
A. Khí hậu Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt. Tây Nguyên có nhiều dân tộc cùng
chung sống nhưng là nơi thưa dân nhất nước ta.
B. Khí hậu Tây Nguyên có hai mùa. Tây Nguyên có ít dân tộc cùng chung sống, là
nơi thưa dân nhất nước ta.
C. Khí hậu Tây Nguyên có hai mùa. Tây Nguyên có nhiều dân tộc cùng chung

sống, là nơi đông dân nhất nước ta.
Câu 9 (0,5 điểm): Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ đắp đê để làm gì?
A. Để làm đường giao thông, bảo vệ đồng ruộng.
B. Để giữ phù sa cho đồng ruộng.
C. Để ngăn lũ lụt.
Câu 10 (0,5 điểm): Người dân ở vùng Trung du Bắc Bộ sống chủ yếu bằng nghề?
A. Trồng cây ăn quả và trồng cà phê.
B. Trồng cà phê và trồng chè.
C. Trồng cây ăn quả và trồng chè.
Câu 11 (0,5 điểm): Đặc điểm địa hình của Trung du Bắc Bộ là?
A. Vùng đồi với đỉnh nhọn, sườn thoải.
B. Vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh nhau như bát úp.
C. Vùng núi với đỉnh nhọn, sườn dốc.
Câu 12 (0,5 điểm): Vì sao đồng bằng Bắc Bộ trồng được nhiều lúa nước ?
A. Đất phù sa màu mỡ.
B. Nguồn nước dồi dào.
C. Người dân có kinh nghiệm trồng lúa.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


D. Cả ba ý trên
II. Phần tự luận
Câu 1: (1 điểm). Nêu những biểu hiện cho thấy ý chí quyết tâm

tiêu diệt quân

xâm lược Nguyên Mông của vua tôi nhà Trần ?
Câu 2: (1 điểm). Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô ?
Câu 3: (1 điểm). Địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì
Câu 4: (1 điểm). Nêu một số nét chính mà em biết về thủ đô Hà Nội?
ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)
Hãy khoanh vào chữ đặt trước mỗi câu trả lời đúng được:
1. Khoanh vào B (0,5 điểm)
2. Khoanh vào B (0,5 điểm)
3. Khoanh vào A (0,5 điểm)
4. Khoanh vào C (0,5 điểm
5. Khoanh vào A (0,5 điểm)
6. Khoanh vào C (0,5 điểm)
7. Khoanh vào C (0,5 điểm)
8. Khoanh vào A (0,5 điểm)
9. Khoanh vào C (0,5 điểm)
10. Khoanh vào C (0,5 điểm)
11. Khoanh vào B (0,5 điểm)
12. Khoanh vào D (0,5 điểm)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Phần tự luận (4 điểm)
Câu 1. (1 điểm): Nêu những biểu hiện cho thấy ý chí quyết tâm tiêu diệt quân xâm
lược Nguyên Mông của vua tôi nhà Trần?
+ Vua tổ chức họp các bô lão tại Hội nghị Diên Hồng bàn kế đánh giặc.
+ Trần Quốc Tuấn viết Hịch tướng sĩ kêu gọi mọi người quyết tâm chống giặc.
+ Các chiến sĩ thích vào tay hai chữ “Sát Thát”.
+ Trần Quốc Toản bóp nát quả cam.
+ Tài thao lược của Trần Hưng Đạo.
Câu 2. (1 điểm): Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?
+ Vùng trung tâm của đất nước
+ Đất rộng lại bằng phẳng
+ Nhân dân không khổ vì ngập lụt
Câu 3 (1điểm): Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi
đắp lên có dạng hình tam giác, với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển. Đây
là đồng bằng châu thổ lớn thứ hai của nước ta. Đồng bằng có bề mặt khá bằng
phẳng, nhiều sông ngòi; ven các sông có đê ngăn lũ lụt.
Câu 4: (1 điểm). Nêu một số nét chính mà em biết về thủ đô Hà Nội?
Là thành phố lớn ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ. Là trung tâm chính trị, văn hóa,
khoa học và kinh tế lớn của đất nước.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×