Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán trường tiểu học Y Tý số 2, Lào Cai năm 2016 - 2017

TRƯỜNG TH Y TÝ SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ CM KHỐI: 2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I
Môn thi: Toán

(Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian chép đề)
I. Phần trắc nghiệm: (3 Điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: 3dm = …. cm
A: 23

B: 30

C: 9 D: 10

Câu 2: 6l – 2l = …. l
A: 2


B:3

C: 8 D: 4

Câu 3: 8kg - 4kg + 9kg =….. kg
A: 5

B: 23

C: 15 D: 13

II. Phần tự luận (6 Điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính
72 – 44

80 - 5

16 + 36

50 + 39

Câu 2: Tìm X
X - 4 = 12

25 + X = 83

Câu 3: Tính
5+6–8=

7+7–9=

Câu 4: Năm nay bà 65 tuổi , mẹ kém bà 27 tuổi . Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi ?
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI HỌC KỲ 1
I. Phần trắc nghiệm: (3 Điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Mỗi câu đúng được 1 điểm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 1. B: 30


Câu 2. D: 4
Câu 3: 13
II. Phần tự luận (6 Điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 Điểm)
Làm đúng 1 phép tính được 0,5 điểm
28

75

52

53

Câu 2: Tìm X (1 Điểm)
Làm đúng 1 phép tính được 0,5 điểm
X - 4 = 12

25 + X = 83

X = 12 + 4

X = 83 – 25

X = 16

X = 57

Câu 3: Tính (1 điểm)
Làm đúng 1 phép tính được 0,5 điểm
5+6–8=3

7+7–9=5

Câu 4: (2 Điểm)
Làm được câu lời giải được 0,5 điểm
Làm được phép tính đúng được 1 điểm
Ghi đúng đáp số được 0,5 điểm
Bài giải
Số tuổi của mẹ là
65 – 27 = 38 (tuổi)
Đáp số : 38 tuổi.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×