Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2016 - 2017

Trường TH…………………

KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2016-2017

Lớp: 5

Môn: TOÁN LỚP 5

Họ và tên: ………………………
ĐIỂM

(Thời gian làm bài 40 phút)
GIÁM THỊ

GIÁM KHẢO

1.

1.

2.


2.

Nhận xét:
Câu 1: (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (mỗi câu 0,5đ )
a) Chữ số 5 trong số thập phân 879,457 có giá trị là:
A.

5
10

B.

5
10000

C.

5
100

D.

5
1000

b) Số lớn nhất trong các số: 0,6; 0,32; 0,047; 0,205 là:
A. 0,32

B. 0,6

C. 0,047

D. 0,205

c) Diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài 2,18dm, chiều rộng 1,5dm là :
A. 3,247dm2

B. 32,7 dm2


C. 3,27 dm2

D. 3,207 dm2

d) 30% của 97 là̀:
A. 0,291

B. 291

C. 2,91

D. 29,1

đ) Tìm số tự nhiên y sao cho: 3,4 x y = 20,4
A. y = 5

B. y = 6

C. y = 7

D. y = 8

e) Số thích hợp chỗ có dấu chấm: 4dm2 25mm2 = ………………….mm2
A. 40025

B. 40250

C. 42500

D. 4250

Câu 2. Đặt tính rồi tính: ( 2đ )
a) 397,45 + 32,473

b) 627,50 – 461,39

c) 34,05 x 4,6

d) 45,54 : 1,8

………………….

………………….

……………….

……………….

………………….

………………….

……………….

……………….

………………….

………………….

……………….

……………….

………………….

………………….

……………….

……………….

Câu 3. Tính : ( 1,5đ )
3,9 x 100 = ………………

23,1 : 100 = …………………

30,09 x 1000 = ………………
Câu 4. ( 1,5đ )
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


a) Tìm x

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

7,9 – X = 2,5 + 0,3

26,34 x 0,5 + 26,34 x 0,5

………………………………..

………………………………………...

………………………………..

………………………………………...

………………………………..

………………………………………...

………………………………..

………………………………………...

Câu 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng 15m. Người ta dành 20%
diện tích để trồng rau. Tính diện tích phần đất trồng rau? (2đ )
Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5
Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời chính xác mỗi câu được 0,5đ
Câu

a

b

c

d

đ

e

Khoanh đúng

C

B

C

D

B

A

Câu 2. Đặt tính đúng mỗi bài 0,5 điểm. Lưu phép nhân phải xem từng tích riêng;phép
chia phải xem số dư tương ứng với từng chữ số của thương.
a) 1,833

b) 53,108

c) 37,281

d) 25,3

Câu 3. Tính: (1,5đ )
3,9 x 100 = 390 (0,5đ)

23,1 : 100 = 0,231 (0,5đ)

30,09 x 1000 = 30090 (0,5đ)
Câu 4. ( 1,5đ )
a) Tìm x:

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

7,9 – X = 2,5 + 0,3
7,9 – X = 2,8

26,34 x 0,5 + 26,34 x 0,5
(0,25đ)

X = 7,9 – 2,8

(0,25đ)

X = 5,1

(0,5đ)

= 26,34 x (0,5 + 0,5) (0,25đ)
= 26,34 x 1 = 26,34 (0,25đ)

Câu 5. (2 điểm)
Giải:
Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:
28 x 15 = 420 (m2)
Diện tích phần đất trồng rau là :
420 x 20 : 100 = 84 (m2)

(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)

Đáp số: 84 m2 .

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×