Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

àn chỉnh của lớp vỏ

0,5


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

địa lý.
* Biểu hiện: Trong tự nhiên, bất kỳ lãnh thổ nào cũng gồm nhiều thành phần

0,5

ảnh hưởng qua lại phụ thuộc nhau. Nếu một thành phần thay đổi sẽ dẫn đến
sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.
Ví dụ: Rừng bị phá hủy -> biến đổi khí hậu, dòng chảy không ổn định, lũ lụt,
hạn hán, đất bị thoái hóa, sinh vật bị suy giảm
* Ý nghĩa: Cho chúng ta thấy sự cần thiết phải nghiên cứu kĩ càng và toàn diện

0,5

điều kiện địa lí của bất kỳ lãnh thổ nào trước khi sử dụng chúng.

2. Đặc điểm ngành sản xuất nông nghiệp
- Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế

0,5

- Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi.

0,5

- Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ

0,5

- Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên
- Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

0,5

Câu III (3,0 điểm)

 Vẽ Biểu đồ tròn (tính đúng bán kính, vẽ chính xác đúng tỉ lệ %

1,5

Thể hiện đầy đủ (Số liệu, chú giải, tên biểu đồ)

 Nhận xét và phân tích thuận lợi khó khăn
-

Tỉ lệ nhóm 0-14T giảm (SLCM)

-

Tỉ lệ nhóm tuổi 15-59T tăng (SLCM)

-

Tỉ lệ nhóm > 60T tăng (SLCM)

Vậy cơ cấu dân số nước ta đang thay đổi theo xu hướng già hóa


 Thuận lợi:
+ Lao động giàu kinh nghiệm
+ Chất lượng cuộc sống tốt không ngừng cải thiện
 Khó khăn:
+ Thiếu lao động trong tương lai
+ Phúc lợi xã hội lớn

1,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×