Tải bản đầy đủ

SKKN sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong dạy học môn toán lớp 3 bùi thị giao thủy

m / 38 em
1em / 38 em

Đa số các em đều thích thú, sôi nổi khi học toán, viết chữ rõ ràng, biết trình
bày bài toán sạch, đẹp. Một số em khá, giỏi trong lớp đã có thể hiểu và phân tích
được đề toán, tự tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng, giải toán đúng được bài toán. Từ
thực tế trên, tôi rút ra bài học kinh nghiệm như sau:
BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Để giúp học sinh phát huy được tính chủ động, tích cực trong học tập và
nâng cao chất lượng học toán của học sinh, giáo viên cần:

Nắm vững mục tiêu từng bài học, trên cơ sở đó có biện pháp tổ chức
dạy học thích hợp cho học sinh.

Phải lựa chọn nội dung thảo luận nhóm hợp lý thì việc áp dụng hình
thức dạy học theo nhóm mới mang lại hiệu quả.

Việc sử dụng hình thức dạy học theo nhóm phải được tiến hành
thường xuyên, đều khắp ở tất cả các môn học.

Phải thường xuyên thay đổi các hình thức tổ chức học tập của học

sinh để các em khỏi nhàm chán. chú ý tư duy độc lập của từng học sinh.

Lời nói của giáo viên phải nhẹ nhàng, chính xác thường xuyên động
viên, khen thưởng học sinh kịp thời để khích lệ các em.

12


Bùi Thị Giao Thuỷ - TH Chu Văn An, Pleiku


Phải đặt mình vào nhận thức của trẻ để giảng dạy, tránh gây áp lực
nặng nề cho các em.
Trên đây là một số giải pháp tôi đã thực hiện trong quá trình giảng dạy môn
toán cho học sinh lớp ba. Kính mong các quý thầy cô vui lòng góp ý chỉ bảo thêm
để các giải pháp này thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cho tôi giảng dạy tốt
hơn môn toán cho học sinh nhằm đáp ứng được mục tiêu giáo dục trong giai đoạn
hiện nay.
Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo.
Pleiku, tháng 12 năm 2008

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
+ Vũ Quốc Chung
- Đỗ Trung Hiệu
- Đỗ Đình Hoan
- Vũ Dương Thụy- Phương pháp dạy học môn toán ở tiểu học. NXB: Đại học
Sư phạm, 2005
+Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên cho GV tiểu học chu kì III(2003-2007) hai
tập, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2004.
+ Toán 3 NXB Giáo dục, Hà Nội, 2004.
+ Tài liệu tập huấn dạy và học tích cực của Bộ Giáo dục và đào tạo.-2001
+ Hội thảo về đổi mới chương trình và Sách giáo khoa tiểu học 2000 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo .
---------------------  --------------------

13


Bùi Thị Giao Thuỷ - TH Chu Văn An, Pleiku


MỤC LỤC
Trang
A. Phần mở đầu
B. Phần thứ hai: Những biện pháp giải quyết vấn đề
C. Phần thứ ba: Kết quả và việc phổ biến ứng dụng
nội dung vào thực tiễn
Tài liệu tham khảo:

1
4
15
17

14


Bùi Thị Giao Thuỷ - TH Chu Văn An, Pleiku

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO T.P PLEIKU

TÊN ĐỀ TÀI:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN
LỚP BA

NĂM HỌC: 2008 – 2009
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO T.P PLEIKU

15


Bùi Thị Giao Thuỷ - TH Chu Văn An, Pleiku

TÊN ĐỀ TÀI:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN
LỚP BA
MÃ SKKN: 1TO

Đơn vị

Họ và tên người viết : Bùi Thị Giao Thủy
Chuyên môn
: Giáo viên lớp Ba
: Trường Tiểu học Chu Văn An- TP Pleiku

NĂM HỌC: 2008 - 2009

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×