Tải bản đầy đủ

skkn tìm hiểu việc giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt chưa ngoan, chưa lễ phép và bỏ hoc

A.MỞ ĐẦU:
1-LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Như chúng ta đã biết, công cuộc đổi mới kinh tế xã hội đang diễn ra từng
ngày, từng giờ trên khắp đất nước. Nó đòi hỏi phải có những lớp người lao động
mới, có bản lĩnh, có năng lực, chủ động sáng tạo. Dám nghĩ dám làm thích ứng
được với thực tiễn xã hội luôn thay đổi và phát triển. Nhu cầu này đòi hỏi ngành
giáo dục phải có sự thay đổi cho phù hợp với tình hình đất nước. Và thực sự
ngành giáo dục đã từng bước thay đổi, thể hiện qua việc xác định mục đích giáo
dục đào tạo, hay nói đúng hơn là phát triển toàn diện về nhân cách con người thể
hiện qua hai mặt là : “Tài và Đức”.
Dù ở xã hội nào thì cái đức vẫn luôn được coi trọng vì: Cái đức là gốc, cái tài
là sự biểu hiện của cái đức. Vì vậy việc giáo dục cái đức cho học sinh là một yêu
cầu quan trọng, đang trở thành một vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm. Tình
trạng này không chỉ xuất hiện ngoài xã hội mà còn len lỏi vào trong cả trường
học. Biểu hiện rõ nhất là trong các lớp học vẫn còn có những học sinh thuộc
dạng cá biệt chưa ngoan, mất lễ phép với người lớn yếu kém về đạo đức. Cũng
chính vì sự chưa ngoan đó mà dẫn đến tình trạng học lực yếu, học lực kém dẫn
đến bỏ học làm ảnh hưởng không ít đến những thành viên khác trong lớp học và
ảnh hưởng đến toàn trường, sâu xa hơn là gánh nặng của xã hội.
Là người làm công tác giáo dục có nhiệm vụ nâng đỡ và uốn nắn để giúp học
sinh có sự phát triển đúng đắn về nhân cách, về đạo đức nhằm giúp các em có

điều kiện gần gũi nhau, thường xuyên trao đổi động viên uốn nắn kịp thời tiến
bộ qua từng ngày.
-Mặt khác trong những năm qua các mặt hoạt động Đội và phong trào Thanh
thiếu nhi của Liên Đội Trường Tiểu học luôn cũng cố và duy trì. Bên cạnh việc
đạt được thứ hạng cao trong các hội thi do Hội đồng Đội tỉnh, Hội đồng Đội
Trang 1


huyện và Hội đồng Đội xã tổ chức thì việc thực hiện nội qui, nề nếp của học sinh
từng bước được thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Các em học sinh đã
ngày càng ý thức hơn, chấp hành tốt hơn các nội qui, qui định của nhà trường
cũng như Liên đội.
-Trong việc thực hiện các nề nếp, việc tham gia thực hiện các phong trào
do Liên đội cũng như nhà trường phát động trong học sinh, nhà trường và Liên
đội luôn quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh chưa ngoan, chưa lễ
phép từ những việc làm đơn giản như: Đi thưa về trình, biết chào hỏi lễ phép với
ông bà, cha mẹ, với thầy cô và người lớn…
-Qua công tác giáo dục tư tưởng, tổ chức các hoạt động theo chủ điểm như:
Nhớ ơn thầy cô giáo, yêu quí mẹ và cô, giữ gìn văn hoá dân tộc…, Nhà trường
và Liên đội thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá tuyên dương-phê bình trong
những buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần từ đó các em sẽ ý thức được việc biết
vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô
-Tuy nhiên vẫn còn một số học sinh cá biệt, thiếu ý thức, thiếu sự quan tâm
của cha mẹ, lại thường hay giao du với các phần tử xấu ngoài xã hội dẫn đến
việc các em thiếu lễ phép với người lớn, không vâng lới thầy cô, cha mẹ…v..v.
Nhằm khắc phục tình trạng trên tôi chọn đề tài: “ Tìm hiểu việc giáo dục đạo
đức cho học sinh cá biệt chưa ngoan, chưa lễ phép và bỏ hoc” để nghiên cứu
thực hiện trong năm học này.
2/Đối tượng nghiên cứu:
-Học sinh toàn trường.
-Hướng dẫn học sinh có thói quen đi thưa về trình, biết lễ phép với người lớn,
biết vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô. Không nói tục, chửi thề…ý thức hơn trong
học tập, khắc phục dần tình trạng bỏ học.
3/Phạm vi nghiên cứu:
-Vì đây là đề tài khá nhạy cảm, gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện, sử
dụng các phương pháp nghiên cứu và được thực hiện lần đầu tiên tại đơn vị. Nên
việc nghiên cứu đề tài “Tìm hiểu việc giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt

Trang 2chưa ngoan, chưa lễ phép và bỏ hoc” còn gặp nhiều khó khăn rất mong các
đồng nghiệp đóng góp giúp đỡ.
4/Phương pháp nghiên cứu:
-Phương pháp khảo sát-quan sát.
-Phương pháp kiểm tra-đánh giá.
-Phương pháp trò chuyện.
-Tổ chức các hoạt động thi đua, tuyên dương, khen thưởng.
*Trên đây là một số phương pháp tiêu biểu mà tôi đã áp dụng trong đề tài
này. Vì mỗi phương pháp điều có cái hay trong quá trình áp dụng thực hiện. Nếu
chúng ta áp dụng đúng phương pháp trong từng thời điểm thích hợp thì hiệu quả
đạt được rất tốt trong việc thực hiện đề tài.

B.NỘI DUNG:
1-CƠ SỞ LÝ LUẬN:
Một số khái niệm có liên quan đến đề tài:
a/Giáo dục là gì:
- Theo nghĩa rộng, giáo dục được hiểu là quá trình hình thành và phát triển
nhân cách dưới ảnh hưởng của tất cả các hoạt động từ bên ngoài: Từ nhà
trường, gia đình , xã hội, từ môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo.
- Theo nghĩa hẹp: Giáo dục được hiểu là quá trình hình thành và phát triển
nhân cách người được giáo dục dưới quan hệ của những tác động sư phạm nhà
trường, liên quan đến các mặt giáo dục, đức dục, mỹ dục, thể dục và giáo dục lao
động.
b/Đạo đức là gì:
Đạo đức là một bộ phận của hình thái ý thức xã hội, là tổng hợp những qui
tắc, nguyên tắc chuẩn mực xã hội. Nhờ đó con người tự giác điều chỉnh các hành
vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích, với hạnh phúc của bản thân của cộng

Trang 3


đồng và sự tiến bộ xã hội trong mói quan hệ giữa con người với con người, giữa
cá nhân với xã hội.
c/Thế nào là học sinh ca biệt chưa ngoan, chưa lễ phép và dấu hiệu của học
sinh chưa ngoan chưa lễ phép:
-Học sinh chưa ngoan chưa lễ phép là hậu quả của sự phá vỡ những mối liên
hệ bình thường của học sinh với gia đình, nhà trường và xã hội. Trong ngôn ngữ
thường ngày trẻ chưa ngoan, chưa lễ phép còn được gọi là trẻ “khó dạy”, “
Chậm tiến”…
*Những dấu hiệu của học sinh chưa ngoan, chưa lễ phép và dẫn đến bỏ học
thường xuyên:
- Tính mâu thuẩn trong hành vi do những mâu thuẩn trong sự phát triển nhân
cách tạo nên. Trí tuệ phát triển nhưng tình cảm hầu như không phát triển, hoặc
ngược lại. Hay tầm hiểu biết rất hạn chế nhưng kinh nghiệm xấu trong cuộc sống
hàng ngày lại phong phú.
- Thái độ xung đột kéo dài đối với những người xung quanh.
- Lập trường sống ít kỹ.
- Tính không ổn định của các hứng thú, nguyện vọng lúc thế này, lúc thế
khác.
- Luôn chống đối các tác động giáo dục.
2-CƠ SỞ THỰC TIỂN:
-Đối với học sinh trong quá trình hình thành thì trường học chính là nơi các
em chính thức được học tập và rèn luyện một cách nghiêm túc nhất. Bước vào
trường học mỗi học sinh được tạo ra cơ hội để tiếp thu giáo dục, ý thức đầy đủ
về nghĩa vụ, trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động học tập rèn luyện của
mình.
-Trong môi trường mới các em tiếp thu và hình thành các quan hệ xã hội đa
dạng, nhất là với bạn bè xung quanh và được phát triển có định hướng rõ ràng.
Song, bên cạnh đó các em hầu như chưa thật sự nổ lực, phấn đấu để trở thành
Trang 4


người học sinh toàn diện, mà bên cạnh những cái hay, cái đẹp, vẫn còn tồn tại
những cái xấu, cái chưa hoàn hảo. Hay nói cách khác học sinh khá giỏi về học
lực, tốt về đạo đức rất nhiều nhưng học sinh yếu về học lực, có đạo đức chưa tốt
vẫn còn. Hầu như các em có đạo đức không tốt là những học sinh có hành vi đạo
đức xuất phát từ những động cơ xấu, không theo một chuẩn mực đạo đức nào.
-Như đã nói ở trên, những học sinh cá biệt chưa ngoan có tầm hiểu biết hạn
chế nhưng kinh nghiệm “xấu” trong cuộc sống hàng ngày lại rất phong phú, có
thái độ xung đột kéo dài đối với những người xung quanh, lập trường sống ít kỷ,
luôn chống đối các tác động giáo dục. Các em thường lập thành một nhóm riêng
không thích hoà đồng với mọi người, dửng dưng trước mọi hoạt động của lớp,
của trường. Nhìn chung những học sinh này thường có những hành vi không tốt
với mọi người như: Quậy phá, chọc ghẹo bạn bè, hổn hào với thầy cô, thích nghỉ
học, không tuân theo nội qui của trường, của lớp, thậm chí đánh nhau với bạn
bè…và còn rất nhiều những thói hư tật xấu khác.
-Theo tôi những hành động trên là những hành động có ý thức, nhưng do
nhận thức bị sai lệch. Vì thế trách nhiệm của những người làm công tác giáo dục
không kém phần quan trọng, nên xem việc giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt
chưa ngoan, chưa lễ phép, thường xuyên bỏ học là công việc quan trọng. Muốn
thực hiện tốt việc này đòi hỏi người thầy phải kiên trì, bền bỉ, khéo léo để từng
bước uốn nắn giúp đỡ cho các em trở thành một học sinh ngoan, có tư cách, có
đạo đức tốt.
Vì vậy điểm tựa vững chắt nhất của các em là gia đình và nhà trường, trong
đó đặc biệt quan trọng là giáo viên chủ nhiệm.
3/Nội dung vấn đề:
a/Vấn đề đặt ra: Những nguyên nhân dẫn đến học sinh chưa ngoan, chưa
lễ phép và tác hại.
*Nguyên nhân:

Trang 5


-Do tính hiếu động, sự lôi kéo của bạn bè xấu, sự thiếu quan tâm của gia
đình, nhà trường và xã hội. Vô tình đã thu hút các em vào những việc làm không
tốt, các em thường tỏ ra chai lì, không cảm thấy xấu hổ khi bị phê bình, có phản
ứng gay gắt, không lành mạnh… Những học sinh này thường biện hộ cho hành
vi sai lệch của mình. Các em thường lừa dối cha mẹ, thầy cô, các em thường
đánh nhau trong và ngoài nhà trường. Bắt chước những thói hư tật xấu của bạn
bè xấu. Do đó sẽ dẫn đến tình trạng phạm pháp ở lứa tuổi thanh thiếu niên ngày
càng tăng và tình trạng bỏ học diển ra phổ biến như hiện nay.
*Tác hại:
Việc học sinh chưa ngoan, chưa lễ phép, bỏ học sẽ gây nhiều tác hại:
-Đối với xã hội: Làm xã hội chậm phát triển, mất trật tự xã hội là gánh nặng
của xã hội.
-Đối với gia đình: Những học sinh này là mối lo ngại lớn, ảnh hưởng đến các
thành viên còn lại trong gia đình. Nói chung những em này luôn mang đến cho
gia đình nhiều phiền toái. Dẫn đến tương lai của các em mù mịt.
-Đối với nhà trường: Gây trở ngại lớn đến nề nếp, chất lượng, nội qui của
lớp. Làm ảnh hưởng đến phong trào thi đua của lớp, thậm chí còn để lại tai tiếng
cho trường, cho lớp.
-Đối với tập thể bạn bè: Các em này thường lôi kéo bạn bè tiêm nhiễm những
thói hư tật xấu của mình, gây ảnh hưởng lớn đến gia đình, nhà trường và xã hội.
-Đối với giáo viên: Luôn phải bận tâm với những phần tử hư hỏng này, phải
luôn tìm ra biện pháp phù hợp để hướng thiện cho các em, nó còn gây ảnh hưởng
đến việc đánh giá xếp loại thi đua của giáo viên.
-Đối với bản thân: Các em này sẽ bị ảnh hưởng lớn đến việc học tập, sự tiến
thân của các em sau này.
b/Tiến trình thực hiện

Trang 6


*Khái quát về thành tích học tập và các hoạt động hàng ngày của các em
thông qua việc sử dụng các phương pháp đã nêu ở phần I để tiến hành nghiên
cứu.
+Đọc tài liệu, tham khảo sách báo. Cụ thể:
-Giáo trình tâm lí học Đại cương
-Giáo trình giáo dục học tiểu học I ( NXB Đà Nẵng ) và các tài liệu đề
cương bài giảng tâm lí học, giáo dục học.
+Phương pháp trao đổi-trò chuyện:
-Tìm hiểu trực tiếp 20 học sinh được nghiên cứu để nắm bắt được những
thông tin cần thiết phục vụ cho nghiên cứu.
-Tiếp xúc gia đình của các em để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những
biểu hiện chưa ngoan và bỏ học ở các em, từ đó có hướng giúp đỡ các em vươn
lên.
+Phương pháp quan sát:
-Thông qua hoạt động học tập, vui chơi. Người thầy nắm rõ hơn những
biểu hiện hành vi đạo đức của các em. Qua đó làm cơ sở phục vụ cho việc
nghiên cứu.
*Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc có những biểu hiện chưa ngoan,
mất lễ phép và dẫn đến bỏ học ở các em, sau khi tìm hiểu:
+Đối với gia đình:
-Do mãi lo việc kinh tế không chú trọng đến việc giáo dục con em, bỏ phế
cho nhà trường.
-Gia đình thường có những xung đột, ảnh hưởng đến việc phát triển cân
bằng về tâm sinh lí ở các em.
-Mặt bằng dân trí còn thấp nên một số phụ huynh chưa nhận thức rõ tầm
quan trọng học tập của con em mình nên việc học hay nghỉ là quyền quyết định
của các em.
+Đối với nhà trường:

Trang 7


-Chú trọng nhiều hơn việc cung cấp những tri thức về chuẩn mực đạo đức
giúp học sinh hiểu rỏ thế nào là hành vi đạo đức tốt, thế nào là chưa tốt và tương
lai của học tập cho mai sau.
+Đối với xã hội:
-Còn tồn tại nhiều điều xấu ảnh hưởng đến hành vi đạo đức của các em.
-Văn hoá phẩm đồi truỵ, phim bạo lực, trò chơi bạo lực trên các bộ phim
nước ngoài, các trò chơi trên vi tính…ảnh hưởng rất nhiều đến việc phát triển và
hình thành nhân cách, hành vi đạo đức xấu ở các em.
-Các dịch vụ games mọc lên khắp khu vực trường học.
c/Biệnpháp khắc phục:
-Về phía nhà trường: Cần có những biện pháp giáo dục áp dụng với từng đối
tượng học sinh. Phối hợp với Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tạo nhiều
sân chơi lành mạnh, hình thành thói quen ở các em “Mình vì mọi người, mọi
người vì mình”. Giáo dục các em tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái thông
qua các hoạt động từ thiện, các hoạt động giúp đở bạn nghèo… do nhà trường và
Liên đội phát động. Qua đó có thể giáo dục các em tinh thần “ Lá lành đùm lá
rách” “ Một miếng khi đói bằng một gói khi no”…
-Đối với giáo viên chủ nhiệm: Cần phải thường xuyên làm tốt công tác chủ
nhiệm lớp, thường xuyên thăm hỏi gia đình các em. Mỗi giáo viên phải có lòng
vị tha, thương yêu học sinh như chính người thân của mình. Công bằng trong
thưởng phạt, giáo dục các em tinh thần tương thân tương ái, động viên kịp thời
trong mọi hoạt động, giúp các em không mặc cảm, tự ti và vươn lên. Ngoài ra
giáo viên cần phải chịu khó lắng nghe tâm tư, tình cảm của các em, qua đó phân
tích lí giải những ý kiến của các em, tạo cơ hội cho các em tâm sự những gút
mắc trong các em.
-Về phía gia đình: Cần phải luôn là chỗ dựa vững chắt cho các em, giúp các
em không cảm thấy cô đơn, lẽ loi, hụt hẩng. Gia đình cần nhận thức đúng đắn về
vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giáo dục con cái. Không nên quá lo về
Trang 8


kinh tế mà bỏ quên việc giáo dục con em mình, phải thường xuyên liên lạc với
nhà trường, nắm tình hình học tập của con em mình. Những thành viên trong gia
đình cần luôn noi gương tốt cho các em noi theo.
-Đối với xã hội: Cần quan tâm đến ngành giáo dục nhiều hơn nữa, phối kết
hợp với ban ngành địa phương làm lành mạnh, trong lành môi trường sống,
không còn những tệ nạn, những thói hư tật xấu…làm ảnh hưởng đến thế hệ trẻ
mai sau.
*Tự đánh giá kết quả:
-Qua việc nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng, nghiên cứu cơ sở lí luận, tìm ra
biện pháp khắc phục và áp dụng thực hiện trong phạm trường tiểu học Biển
Bạch Đông. Tôi thật sự hài lòng về kết quả thu được, các em đã gần gũi hơn với
bạn bè trong lớp, cởi mở hơn với thầy cô, không còn hằn học, không nói tục,
chửi thề. Các em ngày càng lễ phép hơn với người lớn, với thầy cô tình trạng bỏ
học cũng giảm đáng kể so với những năm học trước… Bên cạnh đó, đề tài này
còn giúp cho người giáo viên nắm rõ những nguyên nhân dẫn đến việc các em
chưa ngoan, chưa lễ phép, bỏ học và đề tài còn đề ra những phương pháp giải
quyết hữu hiệu giúp người giáo viên có thể từng ngày uốn nắn, giúp đở, hướng
dẫn các em trở người học sinh tốt, xứng đáng là con ngoan trò giỏi-Đội viên tốtCháu ngoan Bác Hồ.

C. KẾT LUẬN:
-Qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu thực tế việc giáo dục đạo đức cho học
sinh chưa ngoan, chưa lễ phép và bỏ học củaTrường tiểu học Biển Bạch Đông.
Tôi thấy rằng, việc giáo dục đạo đức và hình thành nhân cách cho học sinh, cho
thế hệ trẻ là một quá trình rèn luyện lâu dài, liên tục, diễn ra ở nhiều môi trường
khác nhau, liên quan nhiều đến các mối quan hệ xã hội. Vì vậy nó đòi hỏi người
thầy giáo phải có đức tính kiên trì, khéo léo trong ứng xử, bền bỉ, tế nhị để có thể
Trang 9


tìm hiểu sâu sắc từng đối tượng học sinh, và thương yêu các em với một tình
cảm chân thành, tạo mói quan hệ gần gũi. Cần có cách cư xử nhẹ nhàng, chừng
mực với từng đối tượng, thể hiện sự quan tâm đến các em, qua đó tạo cho các em
có sự tinh tưởng tuyệt đối với giáo viên và hướng các em đến một thói quen xem
ngôi trường như ngôi nhà thứ hai của minh.
-Muốn cho học sinh tránh những hành vi đạo đức sai lệch, chưa ngoan và
thường xuyên bỏ học thì người thầy phải biết kết hợp các phương pháp một cách
nhuần nhuyễn, phải nghiên cứu từng đối tượng một cách chính xác để sử dụng
các phương pháp giáo dục đạo đức thích hợp cho từng cá nhân nhằm làm thay
đổi suy nghĩ sai lệch ở từng đối tượng.
-Mặc khác, nhà trường, gia đình và xã hội cần phối hợp chặt chẽ nhằm hổ trợ
cho nhau để hoàn thành nhiệm vụ là giáo dục học sinh trở thành một con người
đầy đủ cả tài lẫn đức, xứng đáng là con ngoan trò giỏi- Đội viên tốt-cháu ngoan
Bác Hồ mà cả xã hội đang mong chờ.
-Trong thời gian tới tôi sẻ có những đề tài nghiên cứu nhằm hoàn thiện cho
công tác giáo dục học sinh một cách toàn diện cho trường tiểu học Biển Bạch
Đông.
Ngày 18 tháng 02 năm 2010
Người thực hiện

Trang 10


MỤC LỤC

A.MỞ ĐẦU.
1/ Lý do chọn đề tài.
2/Đối tượng nghiên cứu.
3/Phạm vi nghiên cứu.
4/Phương pháp nghiên cứu
B.NỘI DUNG.
1/Cơ sở lý luận.
2/Cơ sở thực tiển.
3/Nội dung vấn đề.
Trang 11


C.KẾT LUẬN.
D.NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CỦA HĐKH

PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI
Trang 12


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

-Tên đề tài: “Tiềm hiểu việc giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt, chưa ngoan,
chưa lễ phép và bỏ học”
-Người thực hiện: Dương Quốc Huy

Trường (đối với đơn vò trực thuộc
phòng

GD&ĐT),

Tổ

Phòng GD&ĐT

chuyên (hoặc trường, trung tâm, đơn vò trục

môn(Đối với đơn vò trực thuộc Sở

thuộc sở)

GD&ĐT)

Nội dung

Xếp loại

Nội dung

xếp loại

-Đặt vấn đề

-Đặt vấn đề

-Biện pháp

-Biện pháp

-Kết quả phổ biến, ứng dụng

-Kết quả phổ biến, ứng dụng

-Tính khoa học

-Tính khoa học

-Tính sáng tạo

-Tính sáng tạo

Xếp loại chung :.....................................

Xếp loại chung :.........................................

Ngày ....tháng .....năm 2010

Ngày ....tháng .....năm 2010

Hiệu trưởng
(hoặc tổ chuyên môn )

Trang 13

Thủ trưởng đơn vò


-Căn cứ kết quả xét, thẩm đònh của hội đồng khoa học ngành GD&ĐT cấp tỉnh;
Giám đốc sở GD&ĐT Cà Mau thống nhất công nhận SKKN và xếp loại :....................
Ngày .....tháng......năm 2010
GIÁM ĐỐC

Trang 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×