Tải bản đầy đủ

Giáo án âm nhạc lớp 3 chi tiết cả năm (4 cột)

Tiết 1 dạy lớp:

Thứ ngày tháng năm 2011
, tiết 2 dạy lớp:
, Tiết 3 dạy lớp:

HỌC HÁT : QUỐC

, tiết 4 dạy lớp:

CA VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU :
- Biết hát bài “Quốc ca Việt Nam” Nhạc và lời Văn Cao
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca
- Bồi dưỡng HS niềm tự hào dân tộc,từ đó cố gắng học hành đểgóp phần xây dựng và bảo vệ
Tổ Quốc theo lời Bác Hồ dạy
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh SGK. Đàn.
* HS : SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1. Khởi động : ( 1’ ) . - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2. Kiểm tra bài cũ : (4’) Cho HS chọn một vài bài hát ở lớp 2
-Nhận xét,biểu dương
3. Bài mới :
a. Giới thiệu bài : Học hát:“Quốc ca Việt Nam” Nhạc và lời Văn Cao.
b. Các hoạt động :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
15’ Hoạt động 1 : Dạy hát.(Lời 1)
* Mục tiêu : Biết hát bài “Quốc ca Việt
Nam” Hát đúng giai điệu lời ca, đồng đều rõ
lời.
* Cách tiến hành :
- Treo tranh nêu câu hỏi và giới thiệu bài.
-Nhìn tranh và trả lời câu hỏi.
- Hát mẫu.
-Chú ý lắng nghe.
- Hướng dẫn đọc lời ca.
-Cả lớp thực hiện.
- Chia bài hát làm 10 câu.
- Dạy hát từng câu cho đến hết bài.
-Cả lớp thực hiện.
- Luyện hát cả bài
-Tổ, nhóm, cá nhân.
- Quan sát sửa sai.
-Chỉ định HS hát
-Nhóm,cá nhân
* Kết luận: Biết hát đúng các tiếng ngân dài
3 phách
Hoạt động 2 : Trả lời câu hỏi:
10’ * Mục tiêu : Biết trả lời câu hỏi theo gợi ý
của GV.
* Cách tiến hành :
-Đặt câu hỏi gợi ý:
- Vài cá nhân.trả lời
- Bài quốc ca do ai sáng tác?
- Bài quốc ca được hát khi nào?
- Nhận xét biểu dương.
*Kết luận: HS nắm được nội dung.bài hát


4.Củng cố : ( 3’ )
- Vừa học bài gì ? Nhạc và lời ?
- Bồi dưỡng HS niềm tự hào dân tộc,từ đó cố gắng học hành đểgóp phần xây dựng và
bảo vệ Tổ Quốc theo lời Bác Hồ dạy


- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị : Học hát “Quốc ca Việt Nam” (TT)

Tiết 1 dạy lớp:

Thứ ngày tháng năm 2011
, tiết 2 dạy lớp:
, Tiết 3 dạy lớp:

HỌC HÁT : QUỐC

, tiết 4 dạy lớp:

CA VIỆT NAM (TT)

I. MỤC TIÊU :
- Biết hát đúng giai điệu thuộc lời ca.
- Giáo dục HS ý thức nghiêm trang khi chào cờ,hát quốc ca.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh trong SGK, đàn.
* HS : SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ :
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a.Giới thiệu bài : Học hát bài “Quốc ca Việt Nam” ,nhạc và lời: Văn Cao
b.Các hoạt động :
TL
15’

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1 :Học hát bài“Quốc ca Việt
Nam”(Lời 2)
* Mục tiêu : Biết hát bài “Quốc ca Việt
Nam” hát đúng giai điệu lời ca, đồng đều
rõ lời.
* Cách tiến hành
- Hát ôn lại lời 1 bài: “Quốc ca Việt Nam”. - Cả lớp thực hiện.
-Nghe sửa sai.
- Dạy hát lời 2
-Hát mẫu
-Lắng nghe
- hướng dẫn đọc lời ca.(lời2)
- Cả lớp thực hiện.
- Chia bài hát làm 10câu.
- Dạy hát từng câu cho đến hết bài.
- Luyện hát.
-Quan sát sửa sai
-Tổ nhóm, cá nhân
*Kết luận: Hát đúng tính chất bài hát
-Hoạt động 2:Tập nghi thức chào cờ
-Mục tiêu:Có ý thức khi chào cờ hát quốc
10’ ca
-Cách tiến hành:
-Hướng dẫn nghi thức chào cờ hát quốc ca
-Luyện tập
-Cả lớp thực hiện
Quan sác sửa sai
-Tổ, nhóm
*Kết luận:Có ý thức khi chào cờ
4.Củng cố : ( 3’
- Giáo dục HS ý thức nghiêm trang khi chào cờ, hát quốc ca.


IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : ( 2’ )
- Nhận xét tiết học.

Lớp 3a2
Tiết 1

Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2014
Luyện âm nhạc
ÔN BÀI HÁT : BÀI CA ĐI HỌC

I. Mục tiêu :
- Biết hát bài :“Bài ca đi hc” Nhạc và lời: Phan Trần Bảng.
- Biết hát đúng giai điệu lời 1, đồng đều rõ lời.
- Biết hát gõ đệm theo phách
-Giáo dục HS biết yêu cảnh đẹp thiên nhiên trên con đường đến trường.
II. Đồ dùng :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. Hoạt động dạy và học :
TG
1’
4’

1’

15’

Hoạt động của giáo viên
1.Khởi động : ( 1’ ) Kiểm tra dụng cụ
2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ )
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài
hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a.Giới thiệu bài : Học hát:
“Bài ca đi học” Nhạc và lời:Phan Trần
Bảng.
b.Các hoạt động :
Hoạt động 1 : Dạy hát.lời 1
* Mục tiêu Biết hát bài: “Bài ca đi
học” Hát đúng giai điệu lời ca, đồng
đều rõ lời.
* Cách tiến hành :
- Treo tranh nêu câu hỏi và giới thiệu
bài.
- Hát mẫu.
- Hướng dẫn đọc lời ca.

Hoạt động của học sinh

-Nhìn tranh và trả lời câu hỏi.
-Chú ý lắng nghe.
-Cả lớp thực hiện.
-Cả lớp thực hiện.
-Tổ, nhóm, cá nhân.
-Nhóm,cá nhân

- Cả lớp theo dõi.
- Cả lớp thực hiện.


10’

3’

Lớp 3a2
Tiết 1

- Chia lời 1 bài hát làm 4 câu.
- Dạy hát từng câu cho đến hết bài.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Luyện hát cả bài
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Quan sát sửa sai.
-Chỉ định HS hát
.
* Kết luận: Biết hát đúng các tiếng có
luyến
Hoạt động 2 : Hát vỗ tay theo phách.
* Mục tiêu : Biết thể hiện bài hát qua
cách gõ đệm theo phách.
* Cách tiến hành :
-Thực hiện mẫu câu 1
- Bắt nhịp cho HS thực hiện lại cả bài
-Quan sát sửa sai.
- Luyện hát kết hợp vỗ tay theo phách.
-Kiểm tra
-Nhận xét biểu dương
* Kết luận: HS hát biết kết hợp gõ
đệm chuẩn xác theo hướng dẫn
4.Củng cố :
- Vừa học
bài gì ?Nhạc và lời?
-Giáo dục HS biết yêu
cảnh đẹp thiên nhiên trên con đường
đến trường.

Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2014
Luyện âm nhạc


BÀI CA ĐI HỌC(TT)
I. MỤC TIÊU :
- Biết hát đúng giai điệu đúng lời 2 và thuộc cả bài hát
- Biết vận động theo bài hát.
-Giáo dục HS biết yêu mến trường lớp,yêu bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre. .
* HS : SGK, phách tre.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : ( 1’ ) - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ )
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a.Giới thiệu bài : bài hát “Bài ca đi học”(TT)
b.Các hoạt động :
TL
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1 : Dạy hát (TT)
* Mục tiêu : Biết hát bài “Bài ca đi học” .Hát đúng
15’ giai điệu lời ca và thuộc cả bài.
* Cách tiến hành :
-Cho HS ôn lại lời 1 bài :Bài ca đi học
- Chú ý quan sát và trả lời câu hỏi.
-Nghe sửa sai
-Dạy hát lời 2
- Hướng dẫn đọc lời ca.(lời2)
- Cả lớp thực hiện.
- Chia bài hát làm 4 câu.
- Dạy hát từng câu cho đến hết bài.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Luyện hát cả bài
-Quan sát sửa sai.
- Kiểm tra.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Nhận xét, biểu dương.
* Kết luận: Biết được tính chất bài hát
10’ Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động.phụ họa.
* Mục tiêu: Biết thể hiện bài hát kết hợp vận
động.phụ họa.
* Cách tiến hành :
-Làm mẫu
- Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa.
-Cả lớp theo dõi
- Luyện hát kết hợp vận động.
-Cả lớp thực hiện
-Quan sát sửa sai.
-Chỉ định HS lên biểu diễn bài hát.
-Tổ, nhóm, cá nhân.
- Nhận xét, biểu dương.
* Kết luận: HS hát biết kết hợp vài động tác đơn giản. - Tổ, nhóm, cá nhân.

HỌC HÁT : ĐẾM SAO


I. Mục tiêu :
- Biết bài hát “Đếm sao” nhạc và lời: Văn Chung.
Biết hát đúng giai điệu và lời ca hát đồng đều rõ lời.
- Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách.
- Giáo dục HS tình yêu thiên nhiên.
II. Đồ dug :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. Hoạt động dạy và học :


TG
1’

4’
15’

10’

Nội dung
Hoạt động của giáo viên
1.Khởi động :
- Hướng dẫn HS
luyện thanh.
2.Kiểm tra bài - Hỏi: tiết trước học bài gì ?
cũ :
- Mời HS lên thể
hiện bài hát.
- Nhận xét biểu
3.Bài mới :
dương.
a. Giới thiệu
bài :
Học hát: “Đếm sao”. Nhạc và
b. Các hoạt
lời: Văn Chung.
động :
Hoạt động 1 :
Dạy hát.
* Cách tiến hành :
* Mục tiêu :
- Treo tranh nêu câu hỏi và giới
Biết hát bài
thiệu bài.
“Đếm sao” Hát - Hát mẫu.
đúng giai điệu
- Hướng dẫn đọc lời ca.
lời ca, đồng đều - Chia bài hát làm 5 câu.
rõ lời.
- Dạy hát từng câu cho đến hết
bài.
- Luyện hát cả bài
- Quan sát sửa sai.
-Chỉ định HS hát
* Kết luận: Biết hát đúng các
tiếng có luyến
Hoạt động 2 :
Hát vỗ tay theo
phách
* Cách tiến hành :
* Mục tiêu :
-Thực hiện mẫu câu 1
Biết thể hiện bài - Bắt nhịp cho HS thực hiện lại
hát qua cách gõ cả bài
đệm theo phách -Quan sát sửa sai.
- Luyện hát kết hợp vỗ tay theo
phách.
-Kiểm tra
-Nhận xét biểu dương
* Kết luận: HS hát biết kết hợp
4. Củng cố :
gõ đệm chuẩn xác theo hướng
dẫn

- Vừa học bài gì? Nhạc và
lời?
- Giáo dục HS tình yêu thiên
nhiên.

Hoạt động của học sinh
-Nhìn tranh và trả lời câu
hỏi.
-Chú ý lắng nghe.
-Cả lớp thực hiện.
-Tổ, nhóm, cá nhân.
-Nhóm,cá nhân

- Cả lớp theo dõi.
- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
.
.

- Tổ, nhóm, cá nhân


Tiết 1 dạy lớp:

Thứ ngày tháng năm 2011
, tiết 2 dạy lớp:
, Tiết 3 dạy lớp:

, tiết 4 dạy lớp:

ÔN HÁT BÀI : ĐẾM SAO - TRÒ CHƠI ÂM NHẠC
I. MỤC TIÊU :
- Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca
- Biết hát gõ đệm theo nhịp.
-HS hào hứng tham gia trò chơi âm nhạc
- Giáo dục HS tinh thần tập thể trong các hoạt động của lớp
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ :
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a. Giới thiệu bài : Ôn hát: “Đếm sao”
b. Các hoạt động :
TL
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
10’ Hoạt động 1 : Ôn hát “Đếm sao”
* Mục tiêu : Ôn bài hát “Đếm sao”
Nhằm nâng cao chất lượng giọng hát.Hát đúng
giai điệu thuộc lời ca
* Cách tiến hành :


15’

- Hát ôn lại bài “Đếm sao”
- Quan sát sửa sai.
- Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- Luyện hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- Quan sát sửa sai.
- Kiểm tra.
- Nhận xét, biểu dương.
* Kết luận: HS hát biết kết hợp gõ đệm đúng
theo hướng dẫn.
Hoạt động 2 : Trò chơi âm nhạc
* Mục tiêu : HS hào hứng tham gia trò chơi âm
nhạc
* Cách tiến hành :
- Giới thiệu trò chơi
- Hướng dẫn trò chơi
- Nhận xét biểu dương.
* Kết luận: Biết chơi trò chơi âm nhạc

- Cả lớp thực hiện.
- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.

Lắng nghe
Tham gia trò chơi
.

4. Củng cố : ( 3’ )
- Vừa học bài gì ?
- Giáo dục HS yêu thích môn âm nhạc.

Lớp 3a2
Tiết 1

Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014
Luyện âm nhạc
HỌC HÁT : GÀ GÁY

I. Mục tiêu:
- Ôn bài hát “Gà gáy” là dân ca của đồng bào Cống (Lai Châu)
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca hát đồng đều rõ lời.
- Biết hát kết gõ đệm theo nhịp, phách.
- Giáo dục HS biết yêu thích những bài hát dân ca.
II. Đồ dung day – học :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. Các hoạt động dạy- học:
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1’
1.Khởi động : - Hướng dẫn HS luyện
thanh.
2.Kiểm tra bài
4’
cũ :
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
3.Bài mới :
a.Giới thiệu
25’ bài : “Gà gáy”
Hoạt động 1 :
Dạy hát.


.
-Chú ý lắng nghe.
-Cả lớp thực hiện.

* Cách tiến hành :
- Hướng dẫn đọc lời ca.
- Chia bài hát làm 4 câu.
- Dạy hát từng câu cho đến
-Cả lớp thực hiện.
hết bài.
-Tổ, nhóm, cá nhân.
- Luyện hát cả bài
- Quan sát sửa sai.
-Nhóm,cá nhân
-Chỉ định HS hát
* Kết luận: Biết hát đúng các
tiếng có luyến
Hoạt động 2 :
Hát gõ đệm
theo phách
nhịp.

3’

* Cách tiến hành :
-Thực hiện mẫu câu 1
- Bắt nhịp cho HS thực hiện
lại cả bài
-Quan sát sửa sai.
- Luyện hát kết hợp vỗ tay
theo phách.nhịp
-Kiểm tra
-Nhận xét biểu dương
* Kết luận: HS hát biết kết
hợp gõ đệm chuẩn xác theo
hướng dẫn.

4.Củng cố :
- Vừa học bài gì ?
- Giáo dục HS biết yêu
thích những bài hát dân ca.

- Cả lớp theo dõi.
- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Tổ, nhóm, cá nhân


Tiết 1 dạy lớp:

Thứ ngày tháng năm 2011
, tiết 2 dạy lớp:
, Tiết 3 dạy lớp:
ÔN HÁT :

, tiết 4 dạy lớp:

GÀ GÁY

I. MỤC TIÊU :
- Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca hát đồng đều rõ lời.
- Tập biểu diễn bài hát.
- Giáo dục HS biết yêu thích những bài hát dân ca.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : ( 1’ ) . - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ )
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a.Giới thiệu bài : Ôn bài hát “Gà gáy”
b.Các hoạt động :
TL
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
10’ Hoạt động 1 : Ôn hát bài “Gà gáy”
* Mục tiêu : Ôn bài hát Nhằm nâng cao chất
lượng giọng hát.hát đúng giai điệu thuộc lời ca.
* Cách tiến hành :
- Hát ôn lại bài “Gà gáy”


15’

- Nghe sửa sai.
- Cho HS luyện hát kết hợp gõ đệm nhịp
- Chỉ định HS hát
- Nhận xét, biểu dương.
* Kết luận:Hát biết kết hợp gõ đệm.
Hoạt động 2 :Tập biếu diễn bài hát
* Mục tiêu : Biết biểu diễn một bài hát
* Cách tiến hành :
- Hướng dẫn HS biểu diễn bài hát kết hợp vận
động.
-Cho HS lên biểu diễn trước lớp
- Nhận xét biểu dương.
* Kết luận: Biết biểu diễn một bài hát

- Cả lớp thực hiện.
- Cả lớp thực hiện
-Nhóm,tổ, cá nhân

- Cả lớp theo dõi.
-Tổ, nhóm, cá nhân.

4. Củng cố : ( 3’)
- Vừa học bài gì ?
- Giáo dục HS biết yêu thích những bài hát dân ca.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : ( 2’ )
- Nhận xét tiết học.
- Mời HS lên biểu diễn.
- Nhận xét biểu dương.
- Về nhà luyện hát và kết hợp vận động.
-Chuẩn bị:Ôn tập 3 bài hát

Lớp 3a2
Tiết 1

Thứ tư ngày 5 tháng 11năm 2014
Luyện âm nhạc
ÔN 3 BÀI HÁT :BÀI CA ĐI HỌC, ĐẾM SAO,GÀ GÁY

I. Mục tiêu :
- Thuộc bài hát, hát đúng giai điệu lời ca 3 bài hát
- Biết hát gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
- Giáo dục HS yêu thích môn âm nhạc.
II. Đồ dung dạy- học :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre. .
* HS : SGK, phách tre.
III. Hoạt động dạy – học :
TG
1’

Nội dung
1.Khởi
động :
2.Kiểm tra

Hoạt động của thầy
Kiểm tra dụng cụ học tập, sĩ số. Hướng dẫn HS luyện thanh.
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?

Hoạt động của trò

- Cả lớp thực hiện.


4

bài cũ :
3.Bài mới :

- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.

- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Vài cá nhân

a.Giới thiệu
30’ bài :
Ôn 3 bài hát: “Bài ca đi học,đếm sao,
b.Các hoạt gà gáy”
động :

Hoạt động
1 : Ôn hát
“Bài ca đi
hoc”

Hoạt động
2 : Ôn hát
“đếm sao”

Hoạt động
3 : Ôn hát
“gà gáy”

- Hát ôn lại bài “Bài ca đi học”
- Nghe sửa sai.
- Quan sát sửa sai.
- Cho biểu diễn trước lớp.
- Nhận xét biểu dương.
* Kết luận: Biết thể hiện một bài hát.

- Hát ôn lại bài “đếm sao”
- Quan sát sửa sai.
- Cho biểu diễn trước lớp.
- Nhận xét biểu dương.
* Kết luận: Biết thể hiện một bài hát.

- Hát ôn lại bài “gà gáy”
- Quan sát sửa sai.
- Cho biểu diễn trước lớp.
- Nhận xét biểu dương.
* Kết luận: Biết thể hiện một bài hát.

- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Vài cá nhân

- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Vài cá nhân

- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.

Vừa học bài gì ?
- Giáo dục HS yêu
thích môn âm nhạc.

- Vài cá nhân


4.Củng cố :
3’

Tiết 1
Lớp 3a2

Thứ tư ngày 19 tháng 11 năm 2014
Luyện âm nhạc
HỌC HÁT : LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT

I. Mục tiêu:
- Biết bài hát “Lớp chúng ta đoàn lết” Nhạc và lời: Mộng Lân
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca hát đồng đều rõ lời.
- Biết hát gõ đệm theo nhịp,tiết tấu
- Giáo dục HS tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
II. Đồ dung:
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. Hoạt động dạy và học:
TG
Nội dung
30’ Hoạt động 1 :
Dạy hát.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh


* Mục tiêu :
Biết hát bài
“Lớp

2 .Hoạt động
2: Hát gõ đệm
theo nhịp, tiết
tấu.

4.Củng cố :

chúng ta đoàn kết” .Hát đúng giai
điệu lời ca, đồng đều, rõ lời.
* Cách tiến hành :
- Treo tranh nêu câu hỏi và giới
thiệu bài.
- Hát mẫu.
- Hướng dẫn đọc lời ca.
- Chia bài hát làm 4 câu.
- Dạy hát từng câu cho đến hết
bài.
- Luyện hát cả bài
- Quan sát sửa sai.
-Chỉ định HS hát
* Kết luận: Biết hát đúng tính
chất bài hát

* Mục tiêu : Biết thể hiện bài hát
qua cách gõ đệm theo nhịp, tiết
tấu.
* Cách tiến hành :
-Thực hiện mẫu câu 1
- Bắt nhịp cho HS thực hiện lại cả
bài
-Quan sát sửa sai.
- Luyện hát kết hợp vỗ tay theo
nhịp, tiết tấu.
-Kiểm tra
-Nhận xét biểu dương
* Kết luận: HS hát biết kết hợp
gõ đệm chuẩn xác theo hướng
dẫn
- Vừa học bài gì ?
- Giáo dục HS biết
yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn
nhau.

-Nhìn tranh và trả lời câu
hỏi.
-Chú ý lắng nghe.
-Cả lớp thực hiện.
-Cả lớp thực hiện.
-Tổ, nhóm, cá nhân.
-Nhóm,cá nhân

- Cả lớp theo dõi.
- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
.


3’

TuÇn 10
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011
Tiết 1 dạy lớp:
, tiết 2 dạy lớp:
, Tiết 3 dạy lớp:
ÔN HÁT : LỚP CHÚNG

, tiết 4 dạy lớp:

TA ĐOÀN KẾT

I. MỤC TIÊU :
- Thuộc bài hát, hát đúng giai điệu lời ca, đồng đều rõ lời.
- Biết vận động theo bài hát
- Tập biểu diễn bài hát.
- Giáo dục HS biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : ( 1’ ) - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ )
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.


- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a.Giới thiệu bài : Ôn bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết”
b.Các hoạt động :
TL

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động 1 : Ôn hát “Lớp chúng ta
đoàn kết”
* Mục tiêu : Ôn bài hát “Lớp chúng ta
đoàn kết” Nhằm nâng cao chất lượng
giọng hát.Hát đúng giai điệu,thuộc lời
ca
* Cách tiến hành :
- Hát ôn lại bài “Lớp chúng ta đoàn
kết”
-Nghe sửa sai.
- Luyện hát kết hợp gõ đệm
- Quan sát sửa sai.
- Kiểm tra.
- Nhận xét, biểu dương.
15’ * Kết luận: Hát đúng tính chất bài hát
Hoạt động 2: Tập biểu diễn bài hát
* Mục tiêu : Biết biểu diễn một bài hát
* Cách tiến hành :
- Hướng dẫn HS biểu diễn bài hát
-Cho HS lên biểu diễn trước lớp
-Nhận xét sửa sai.
-*Kết luận: HS biết biểu diễn một bài
hát.

Hoạt động của học sinh

10’

- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Tổ, nhóm, cá nhân.

-Cả lớp theo dõi
-Tổ nhóm,cá nhân
.

4.Củng cố : ( 3’)
- Vừa ôn bài gì ?
- Giáo dục HS biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.


Tiết 1
Lớp 3a2

Thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2014
Luyện âm nhạc
HỌC HÁT : CON CHIM NON

I. Mục tiêu :
- Biết bài hát “Con chim non” Dân ca của nước pháp
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca hát đồng đều rõ lời.
- Biết hát gõ đệmtheo nhịp
- Giáo dục HS biết yêu quý loài chim.
II. Đồ dùng :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. Hoạt động dạy học :
TG

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh


25’

4’

Hoạt động 1 :
Dạy hát.
- Treo tranh nêu câu hỏi và giới
thiệu bài.
- Hát mẫu.
- Hướng dẫn đọc lời ca.
- Chia bài hát làm 4 câu.
- Dạy hát từng câu cho đến hết
bài.
- Luyện hát cả bài
- Quan sát sửa sai.
-Chỉ định HS hát
* Kết luận: Biết hát đúng các
tiếng có luyến
Hoạt động 2 :
Hát gõ đệm
theo nhịp.
-Thực hiện mẫu câu 1
- Bắt nhịp cho HS thực hiện lại
cả bài
-Quan sát sửa sai.
- Luyện hát kết hợp vỗ tay
theonhịp.
-Kiểm tra
-Nhận xét biểu dương
* Kết luận: HS hát biết kết hợp
gõ đệm chuẩn xác theo hướng
dẫn
4.Củ
ng cố :
- Vừa học bài
gì ?
- Giáo dục HS
biết yêu quý loài chim.

-Nhìn tranh và trả lời câu
hỏi.
-Chú ý lắng nghe.
-Cả lớp thực hiện.
-Cả lớp thực hiện.
-Tổ, nhóm, cá nhân.
-Nhóm,cá nhân

- Cả lớp theo dõi.
- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
.


ÔN HÁT : CON CHIM NON
I. Mục tiêu :
- Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca hát đồng đều rõ lời.
- Hát biết kết hợp vận động theo nhịp 3
4
- Giáo dục HS long yêu quí đối với dân ca.
II. Đồ dùng :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. Hoạt động dạy và học :
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
10’ Hoạt động 1 :
Ôn hát “Con chim non”
Nhằm nâng cao chất lượng
giọng hát.
* Cách tiến hành :
- Cả lớp thực hiện.


- Hát ôn lại bài “Con chim non”
- Nghe sửa sai.
- Luyện hát kết hợp gõ đệm
theo phách
- Quan sát sửa sai.
- Kiểm tra.
- Nhận xét, biểu dương.
* Kết luận: Biết thể hiện một
bài hát.

15’ Hoạt động 2 :
Hát kết hợp
vận động

4.Củng cố :

( 3’)
.

theo nhịp 3
4
- Luyện hát kết hợp kết hợp vẫn
động.theo nhịp 3
4
- Quan sát sửa sai.
* Kết luận: HS biết thể hiện bài
hát theo nhịp 3
4
- Vừa học bài gì ?
- Giáo dục HS long yêu quí đối
với dân ca

- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Tổ, nhóm, cá nhân.

- Cả lớp theo dõi
- Tổ, nhóm, cá nhân.t


Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2014
Luyện Âm Nhạc
HỌC HÁT BÀI: NGÀY MÙA VUI

Tiết 1

I. Mục tiêu :
- Biết bài hát “Ngày mùa vui”Dân ca: Thái ở Tây Bắc, lời mới: Hoàng Lân
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca hát đồng đều rõ lời.
- Biết hát gõ đệm theo nhịp, phách,tiết tấu.
- Bồi dưỡng HS lòng yêu lao động và kính trọng người lao động theo tấm gương
đạo đức Bác Hồ.
II. Đồ dung dạy – học :
* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. Các hoạt động dạy – học :
TG
15’

Nội dung
Hoạt động
1 : Dạy hát

Hoạt động của thầy
.
* Cách tiến hành :

Hoạt động của trò


- Treo tranh nêu câu hỏi và giới
thiệu bài.
- Hát mẫu.
- Hướng dẫn đọc lời ca.
- Chia bài hát làm 4 câu.( lời 1)
- Dạy hát từng câu cho đến hết
bài.
- Luyện hát cả lời 1
- Quan sát sửa sai.
-Chỉ định HS hát
* Kết luận: Biết hát đúng các
tiếng có luyến
10’

Hoạt động
2 : Hát gõ
đệm theo
phách, tiết
tấu, nhịp.

* Cách tiến hành :
-Thực hiện mẫu câu 1
- Bắt nhịp cho HS thực hiện lại
cả lời 1
-Quan sát sửa sai.
- Luyện hát kết hợp vỗ tay theo
phách.nhịp, tiết tấu.
-Kiểm tra.
-Nhận xét biểu dương
* Kết luận: HS hát biết kết hợp
gõ đệm chuẩn xác theo hướng
dẫn

3’
4.Củng cố :
- Vừa học bài gì ?
- Bồi dưỡng HS lòng yêu lao
động và kính trọng người lao
động theo tấm gương đạo đức
Bác Hồ.

-Nhìn tranh và trả lời câu
hỏi.
-Chú ý lắng nghe.
-Cả lớp thực hiện.
-Cả lớp thực hiện.
-Tổ, nhóm, cá nhân.
-Nhóm,cá nhân

- Cả lớp theo dõi.
- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.
- Tổ, nhóm, cá nhân.


TuÇn 14
Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2011
Tiết 1 dạy lớp:
, tiết 2 dạy lớp:
, Tiết 3 dạy lớp:
HỌC HÁT : NGÀY

, tiết 4 dạy lớp:

MÙA VUI

- GIỚI THỆU NHẠC CỤ DÂN TỘC
I. MỤC TIÊU :
- Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca hát đồng đều rõ lời
- Biết vận động theo bài hát
-Nhận biết một số nhạc cụ dân tộc.
- Bồi dưỡng HS lòng yêu lao động và kính trọng người lao động theo tấm
gương đạo đức Bác Hồ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :


* GV : Tranh trong SGK, Đàn, Phách tre.
* HS : SGK, phách tre.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Khởi động : ( 1’ ). - Hướng dẫn HS luyện thanh.
2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ )
- Hỏi: tiết trước học bài gì ?
- Mời HS lên thể hiện bài hát.
- Nhận xét biểu dương.
3.Bài mới : ( 25’ )
a.Giới thiệu bài : Ôn bài hát “Ngày mùa vui”, Giới thiệu nhạc cụ dân tộc
b.Các hoạt động :
TL
Hoạt động của giáo viên
15’ Hoạt động 1 : Ôn hát “Ngày mùa vui”
* Mục tiêu : Ôn bài hát “Ngày mùa vui”
Nhằm nâng cao chất lượng giọng hát.
* Cách tiến hành :
- Hát ôn lại lời 1 “Ngày mùa vui”
- nghe sửa sai
-Dạy hát lời 2
-Hát mẫu
-Hướng dẫn đọc lời ca
-Chia lời 2 thành 4 câu
-Dạy hát từng câu cho đến hết bài
-Luyện hát cả bài
-Nghe sửa sai
-Chỉ định HS hát
- Hướng dẫn HS hát cả bài kết hợp vận
động phụ họa
-Cho HS lên biểu diễn bài hát
- Nhận xét, biểu dương.
* Kết luận: Biết thể hiện một bài hát.
Hoạt động 2 : Giới thiệu một số nhạc cụ
10’ dân tộc.
* Mục tiêu : Biết một số nhạc cụ dân tộc.
* Cách tiến hành :
- Cho HS xem tranh và giới thiệu một số
nhạc cụ dân tộc.(Đàn bầu,đàn nguyệt,đàn
tranh.)
- Đàn cho HS nghe từng âm sắc của từng
loại nhạc cụ.
- Đặt câu hỏi ?

Hoạt động của học sinh

- Cả lớp thực hiện.
- Tổ, nhóm, cá nhân.

-Quan sát và chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe.
- HS trả lời.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×