Tải bản đầy đủ

Giáo án âm nhạc tiểu học trọn bộ (từ lớp 1 đến lớp 5)

Trờng Tiểu học xó Chân Lý
Bui sỏng
Tiết 1 - 4B
Tiết 2 - 4A

Giỏo ỏn õm nhc

* Tuần 1 *
Khối 4
Thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2015
Tit 1
ễn tp 3 bi hỏt v ký hiu ghi nhc ó hc

I) Mục tiêu:
- Nhớ lại và thể hiện tốt 3 bài hát: Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng múa hát
dới trăng. Tập trình bày theo tổ, nhóm, cá nhân.
- Ôn tập để củng cố một số ký hiệu ghi nhạc đã học.
- Tạo không khí vui tơi, sôi nổi từ tiết học đầu tiên trong chơng trình âm nhạc 4
II) Chuẩn bị:
- Nhạc cụ, nhạc cụ gõ
- Băng đĩa nhạc bài hát lớp 3

III) Hoạt động dạy học:
Nội dung
(1)
1. Phần mở đầu
- ổn định
2. Phần hoạt động
Hoạt động 1
- Trả lời câu hỏi và
bài tập

Hoạt động 2
Ôn hát

Hoạt động 3
Ôn tập một số ký
hiệu ghi nhạc
Trơng Thị Hải

Hoạt động dạy
(2)

Hoạt động học
(3)

- Nhắc nhở HS 1 số yêu cầu đối với
môn học âm nhạc lớp 4
- Giới thiệu nội dung tiết học

- Nghe

?Kể tên các bài hát đã học ở lớp 3?
- Ghi bảng
! Hát 1 vài bài hát
! Cá nhân 1số bài
- Nhận xét

- Vài HS
- Theo dõi

- Giới thiệu 1 số bài hát cần ôn tập

trong tiết học
+ Quốc ca Việt Nam
+ Bài ca đi học
+ Cùng múa hát dới trăng
! Nghe nét giai điệu 3 bài hát sẽ đợc ôn
trong tiết học
! Chia nhóm hát
! Mỗi nhóm biểu diễn 1 bài hát
! Đệm theo phách - nhịp sử dụng nhạc
cụ gõ
- Nhận xét các nhóm

- Nghe giới thiệu

- Thực hiện
- Nghe

- Nghe
- 3nhóm
- Thực hiện
- Đệm nhạc cụ
- Nghe

? Kể tên những ký hiệu ghi nhạc đã đợc HS trả lời
giới thiệu ở lớp 3.
1

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý

Giỏo ỏn õm nhc

Nhận xét, đánh giá
? Ôn tập về khuông nhạc
! Mỗi HS tập kẻ 1 khuông nhạc vào vở
! Nói tên dòng và khe trên khuông nhạc
bàn tay
? Hãy viết khoá son ở đầu khuông nhạc
! Kiểm tra sửa sai
- Hớng dẫn lớp làm BT1 và BT2.
3. Phần kết
* Củng cố:
* Dặn dò:
Bui sỏng
Tiết 3 - 1B
Tiết 4 - 1A

! Nhắc lại tên các bài hát đã học
- Ôn lại các ký hiệu ÂN đã học ở lớp 3
- Về xem trớc bài hát ở tiết 2 trong
SGK

HS thực hiện
Lớp đọc đồng
thanh
HS viết khoá son
HS làm BT vào vở
-1HS
- Nghe
- Ghi nhớ

Khối 1
Thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2015
Tiết 1: Học hát bài : Quê hơng tơi đẹp
Dân ca: Nùng

I) Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và lời ca, hát đồng đều, rõ lời.
- Biết bài hát quê hơng tơi đẹp là dân ca Nùng.
II) Chuẩn bị:
- Hát chuẩn bài hát, băng bài hát, máy nghe.
- Nhạc cụ, một só tranh ảnh về dân tộc ít ngời thuộc vùng núi phía bắc
III) Hoạt động dạy học:
Nội dung

1.Phần đầu
- n định

Luyện thanh
2.P.hoạt động
Hoạt động1:
Dạy hát

Hoạt động dạy
- Nhắc nhở 1số yêu cầu học tập môn học
- Giới thiệu tên thầy, trò, lớp trởng
- T thế ngồi hát, đứng hát, thể hiện vỗ tay,
cách chỉ huy của GV
Hớng dẫn cách luyện thanh bằng các âm o, u,
a.
- ! HS tập

- Treo tranh giới thiệu bài
? Bức tranh vẽ cảnh gì? Những cảnh sắc này
em thờng thấy ở đâu?
Thuyết trình: Có một bài hát dân ca rất hay ca
ngợi t/y quê hơng đất nớc con ngời mà giờ
Trơng Thị Hải

2

Hoạt động học

- n định, trật tự,
lắng nghe, tự giới
thiệu về mình
- Thực hiện
- Nghe
- Tập theo đàn

Quan sát
- 1 HS trả lời
- Lắng nghe

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý

Hát mẫu

Chia câu
Đọc lời ca

Hát mẫu
Dạy từng câu
hát

Hát cả bài

Hoạt động2
Đệm phách

Vận động

3. Phần kết

Giỏo ỏn õm nhc

học ngày hôm nay chúng ta đợc học, đó là bài
hát: Quê hơng tơi đẹp (dân ca Nùng)
- Ghi bảng đầu bài
- Giải thích: Dân ca là điệu hát do nhân dân
sáng tạo ra không do 1 tác giả nào sáng tác
- Treo tranh giới thiệu dân tộc Nùng
- Mở băng bài hát hoặc GV hát và đệm đàn
KĐ: Phần lời ca do T/g Hoàng Anh sáng tác
với nét giai điệu mợt mà, trải rộng
- Bài đợc chia làm 5 câu hát
- Dùng thanh phách gõ tiết tấu lời ca từng câu
hát khoảng 1- 2 lần, đọc
! HS đọc theo
-! Đọc cá nhân
Đệm đàn,hát bài
Đàn từng câu, hát mẫu, bắt nhịp(1-2)
!HS hát cùng đàn
-Dạy theo nối truyền từng câu hát cho đến hết
bài
Lu ý: Cuối câu 3 có tiếng về ngân dài
1phách rỡi và dấu lặng đơn. Cuối câu 5 có
tiếng hớngngân dài 2 phách
- Dạo đàn bài bắt nhịp cho HS hát.
! Yêu cầu HS hát 2 lần
- Nghe hát và sửa sai
! hát cá nhân
- Nhận xét, đánh giá, nhắc nhở HS lấy hơi
sau mỗi câu hát
- Mẫu
- Hớng dẫn thực hiện từng câu
Quê hơng em biết bao tơi đẹp
x
x
x
x
Đồng lúa xanh núi rừng ngàn cây...
x
x
x
x
! HS thực hiện
! HS đứng tại chỗ nhún nhịp nhàng theo nhịp
? Qua bài hát em thấy cảnh sắc quê hơng hiện
lên đẹp nh thế nào?
- Giáo dục lòng yêu quê hơng đất nớc. ? Giờ
học hôm nay

Nhắc HS học
Trơng Thị Hải

3

- 1 HS nhắc lại

- Quan sát, nghe

- Thực hiện
- 1-2HS
Nghe
Nghe nhẩm theo
- Hát cùng đàn

- Ghi nhớ và hát
đúng
- Thực hiện

- 1 vài HS
- Nghe

- Theo dõi

-Thực hiện
- Đứng tại chỗ
thực hiện
-Tổ nhóm
dãy 2:Vận động
- Đồng lúa xanh,
núi rừng
- Ghi nhớ

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý
Bui sỏng
Tiết - 2A
Tiết - 2B

Giỏo ỏn õm nhc

Khối 2

Thứ t, ngày 9 tháng 9 năm 2015

Tiết 1: - Ôn các bài hát lớp 1
- Nghe hát Quốc ca

I) Mục tiêu:

- Gây không khí học tập sôi nổi cho HS trong tiết học âm nhạc đầu tiên ở lớp 2.
- Nhớ và hát lại các bài hát đã học ở lớp 1.
- Hát đúng giai điệu và lời ca, hát rõ lời, hoà giọng.
- Giáo dục thái độ nghiêm trang khi chào cờ nghe hát Quốc ca.
II) Chuẩn bị:

- Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ
- Băng nhạc Quốc ca.
III) Hoạt động dạy học:

Nội dung
1. Phần đầu
(5)

2.Phần hoạt
động
Hoạt động 1
(15)
Trơng Thị Hải

Hoạt động dạy
- Nhắc nhở t thế ngồi học, t thế đứng
hát, đệm hát và biểu diễn trớc lớp
- Cách học môn học âm nhạc lớp 2
? ở lớp 1 các em đã đợc học 12 bài hát
em hãy nhớ và kể tên các bài hát đó?
- Ghi bảng tên các bài hát theo thứ tự
1. Quê hơng tơi đẹp( Dân ca Nùng)
2. Mời bạn vui múa ca ( Phạm Tuyên)
3. Tìm bạn thân (Việt Anh)
4. Lý cây xanh (Dân ca Nam Bộ)
5. Đàn gà con (Phi-lip-pen-co)
6. Sắp đến tết rồi ( Hoàng Vân )
7. Bầu trời xanh(Nguyễn Văn Quỳ)
8. Tập tầm vông ( Lê Hữu lộc )
9. Quả ( Xanh Xanh )
10. Hoà bình cho bé (Huy Trân )
11. Đi tới trờng ( Đức Bằng )
12. Năm ngón tay ngoan( Trần Văn
Thụ)
- Giới thiệu nội dung tiết học
! Mỗi tổ chọn 1 bài để ôn tập
! Từng tổ trình diễn bài hát theo các
cách: Đệm theo nhịp phách, biểu diễn
phụ hoạ cho bài
- Nghe nhận xét, đáng giá các tổ thực
4

Hoạt động học
- Trật tự, lắng nghe
- Nhớ và kể tên các bài
hát đã học
- Theo dõi, nhớ lại nét
giai điệu các bài hát.

- Nghe
- 4 tổ chọn bài
- các tổ trình bầy bài hát
tự chọn
Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý

Giỏo ỏn õm nhc

hiện
! Nghe đàn hát lại các bài hát mà các
tổ vừa trình bầy.
! Cá nhân hát
! Nhóm biểu diễn trớc lớp
Mở băng nhạc bài quốc ca
? Em có biết bài hát năy không? Bài
Hoạt động 2: hát này em thấy khi nào?Tên bài hát
Nghe hát Quốc do ai sáng tác?
- Giới thiệu đó là bài hát quốc ca do
ca: Văn Cao
nhạc sĩ Văn Cao sáng tác, còn có tên
(10)
gọi là Tiến quân ca. Bài hát luôn đợc
dùng trong các buổi lễ chào cờ của nớc ta
? Khi nghe hát Quốc ca trong lễ chào
cờ chúng ta phải có thái độ nh thế
nào?
-Mở băng quốc ca
? Nét giai điệu của bài quốc ca nh thế
nào?
( Hùng dũng, tự hào)
Thực hành
chào cờ
* Củng cố :
- Giáo dục thái độ khi nghe hát Quốc
ca
3. Phần kết * Dặn dò:Khi nghe hát chào cờ các em
phải đứng nghiêm trang tỏ lòng thành
(5)
kính, biết ơn những ngời anh hùng đã
đấu tranh hi sinh vì nền hoà bình của tổ
quốc.
Bui sỏng
Tiết 2 - 5A
Tiết - 5B

- Thực hiện
1 vài HS
- Nhóm
- Nghe
- 1, 2HS
- Nghe

- 1 HS
- Đứng nghiêm tại chỗ
thực hành chào cờ.

- Nghe

- Ghi nhớ.

Khối 5
Thứ nm, ngày 10 tháng 9 năm 2015
Tit 1
Ôn tậpmột số bài hát đã học

I) Mục tiêu:
- Nhớ lại và hát đúng một số bài hát đã học ở lớp 4.
II) Chuẩn bị:
- Nhạc cụ, nhạc cụ gõ.
- Băng đĩa nhạc bài hát lớp 4.
III) Hoạt động dạy học:
Nội dung
1. Phần mở đầu
Trơng Thị Hải

Hoạt động dạy
5

Hoạt động học
Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý
- ổn định
2. P. hoạt động
Hoạt động 1
- Trả lời câu
hỏi và BT

Hoạt động 2
Ôn bài:

Hoạt động 3
Biểu diễn

Giỏo ỏn õm nhc

- Nhắc nhở HS 1 số yêu cầu đối với môn học
âm nhạc lớp 5
- Giới thiệu nội dung tiết học

- Nghe

?Kể tên các bài hát đã hoc ở lớp 4?
- Ghi bảng
! Hát 1 vài bài hát
! Cá nhân 1số bài
- Nhận xét
Giới thiệu 1 số bài hát cần ôn tập trong tiết học
+ Em yêu hoà bình
+ Chúc mừng
+Thiếu nhi thế giới liên hoan
! Nghe nét giai điệu 3 bài hát sẽ đợc ôn
! Chia nhóm hát
! Mỗi nhóm biểu diễn 1 bài hát
! Đệm theo phách nhịp sử dụng nhạc cụ gõ
- Nhận xét các nhóm

- Vài HS
- Theo dõi

! Từng nhóm lên trớc lớp vận động các bài hát
vừa ôn
Nhận xét, đánh giá
! Nghe nhạc vận động bài: Em yêu hoà bình

- Nhóm biểu
diễn
- Nghe
- Đứng tại chỗ
v/đg theo nhạc
- Vài HS

! Biểu diễn cá nhân
( HS có thể biểu diễn bài hát mà mình thích)
- Nhận xét, động viên
3. Phần kết
* Củng cố:
* Dặn dò:

Bui sỏng
Tiết 1 - 3A
Tiết 3 - 3B

! Nhắc lại tên các bài hát đã học
- Nhắc nhở động viên HS về ôn bài hát đã học
- Về xem trớc bài hát ở tiết 2 trong SGK
- Đọc thêm bài: Bác Hồ với bài hát kết đoàn
(SGK/4)

- Thực hiện
- Nghe
- Nghe

- Nghe
- 3nhóm
- Thực hiện
- Đệm nhạc cụ
- Nghe

- Nghe
- 1HS
- Nghe
- Ghi nhớ

Khối 3
Thứ sỏu, ngày 11 tháng 9 năm 2015
Tiết 1:

Học hát bài: Quốc ca Việt Nam ( Lời 1)
(Nhạc và lời: Văn Cao)

I) Mục tiêu:

- HS hiểu bài Quốc ca Việt Nam là nghi lễ của nhà nớc, thờng đợc cử hành
trong các lễ chào cờ.
- HS nắm vững nét giai điệu và thuộc lời 1 của bài Quốc ca.
Trơng Thị Hải

6

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý

Giỏo ỏn õm nhc

- Giáo dục HS có ý thức đứng nghiêm trang khi dự lễ chào cờ và hát Quốc ca
Việt Nam.
II) Chuẩn bị:

- Băng nhạc bài hát Quốc ca, máy nghe.
- Nhạc cụ, tranh ảnh lễ chào cờ.
III) Hoạt động dạy học:
Nội dung
(1)
1 Phần đầu
- ổn định
2. Phần hoạt động
Hoạt động 1:
Học hát lời 1

Hát mẫu

Đọc lời ca

Luyện thanh
Dạy hát từng câu

Hát cả bài

Trơng Thị Hải

Hoạt động dạy
(2)
Nhắc nhở HS 1 số yêu cầu đối với chơng
trình học lớp 3
- Giới thiệu nội dung tiết học
-Treo tranh cảnh lễ chào cờ
? Bức tranh vẽ cảnh gì?
Thuyết trình: Đây là cảnh lễ chào cờ của
đất nớc ta, mọi ngời đều đứng nghiêm
tranh chào cờ và hát vang bài Quốc ca.
Quốc ca là bài hát đợc nhạc sĩ Văn Cao
sáng tác năm 1944. CMT8 thành công nớc
VN ra đời tại kỳ họp quốc hội năm 1946
đã công nhận bài Tiến quân ca là Quốc ca
VN
- Ghi bảng đầu bài
- Mở băng nhạc
? Cảm nhận của em khi nghe xong bài hát
này?( Hào hùng, mạnh mẽ)
- Treo bảng chép sẵn lời 1
- Hát mẫu lời1 và giới thiệu học lời 1
- Dùng thanh phách hớng dẫn HS đọc từng
câu theo đúng tiết tấu
- Giải thích từ: Đờng vinh quang xây xác
quân thù là cách nói tợng trng về sự quyết
tâm cho chiến đấu đập tan mọi ý chí xâm
lợc của quân thù. Sa trờng đây là từ cổ
có nghĩa là chiến trờng.
! Nghe đàn luyện bằng các âm o, u, a theo
đúng độ cao
-Đàn từng câu hát, hát mẫu, bắt nhịp
! Hát cùng đàn
! Hát nối tiếp từng câu cho đến hết bài
- Chú ý những chỗ ngân 3 phách, nghỉ 3
phách( xa, nớc, ca...)và những chỗ có
chấm dôi ( xác, thắng, đấu, tiến...)
! Nghe dạo đàn hát
! Chia dãy
! Cá nhân
- Nhận xét, sửa sai
7

Hoạt động học
(3)
Trật tự, lắng
nghe
- Lắng nghe
- Theo dõi
-1HS
- Nghe

- 1HS nhắc lại
- Nghe
-HS tự nói cảm
nhận
- Theo dõi
- Lắng nghe
- Đọc đúng tiết
tấu
- Nghe giải thích
từ khó

Đứng tại chỗ
thực hiện
- Nghe hát cùng
đàn
- Thực hiện
- Nghe lu ý hát
cho đúng
- Hát cùng đàn
- Dãy hát
- Vài HS
- Nghe

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý

Thực hành chào cờ

Giỏo ỏn õm nhc

? Bài hát này chúng ta phải hát với nét giai
điệu nh thế nào?( Hào hùng mạnh mẽ thể
hiện đúng chất hành khúc)
? Khi hát quốc ca chúng ta phải có thái độ
nh thế nào?
! Đứng tại chỗ nghe đàn hát dõng dạc
! Nhóm lên trớc lớp thực hiện
Nhận xét, đánh giá

Hoạt động 2:
Tìm hiểu

- 1HS
- 1HS
- Đứng tại chỗ
hát cùng đàn
- Nhóm

? Bài Quốc ca đợc sáng tác khi nào?
?Ai là tác giả của bài hát này?
? Bài hát đợc hát khi nào? Khi hát em phải
có thái độ nh thế nào?

- Năm 1944
- Văn Cao
- Khi chào cờ,
phải đứng
nghiêm khi hát

* Củng cố:Khẳng định giá trị của bài hát
Quốc ca, GD học sinh có thái độ đúng khi
nghe và hát Quốc ca.
* Dặn dò: Học thuộc lời 1của bài, tập hát
lời 2

- Nghe, Ghi nhớ

3. Phần kết

Chân Lý, ngày tháng năm 2015

.

Bui chiu
Trơng Thị Hải

8

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý
Tiết 1 - 1B
Tiết 3 - 1A

Giỏo ỏn õm nhc
Khối 1

Thứ t, ngày 10 tháng 9 năm 2014
Tiết 1: Luyn bài hát: Quê hơng tơi đẹp
Dân ca: Nùng
I)Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và lời ca, hát đồng đều, rõlời.
- Tập biểu diễn bài hát
II) Chuẩn bị:- Hát chuẩn bài hát, băng bài hát, máy nghe, một số động tác phụ hoạ.
- Nhạc cụ, nhạc cụ gõ
III) Hoạt động dạy học:

Trơng Thị Hải

9

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý
1. Phần đầu
- ổn định
- Bài cũ
2.Phần hoạt
động
Hoạt động1:
Ôn hát

Vận động

Hoạt động2:
Đệm tiết
tấulời ca

Giỏo ỏn õm nhc

-Nhắc nhở t thế ngồi hát, đứng hát, thể hiện vỗ
tay, cách chỉ huy của GV
? Giờ trớc chúng ta học bài gì?
! Nghe đàn hát bài và gõ đệm theo phách

- n định, trật
tự,lắng nghe
- 1HS trả lời
- Thực hiện
- Lắng nghe

Giới thiệu nội dung tiết ôn tập
! Nghe đàn hát và đệm phách
(Đệm theo phách là đệm đều đặn theo lời ca)
!Thực hiện dãy 2 lần
! Cá nhân
Mẫu:
+ Câu1 và 2: Quê hơng em ...ngàn cây.Làm
động tác hái đào 2tay, chân dịch chuyển đều
sang 2 bên
+ Câu3: Ngàn lời ca vui mừng chào đón. Hai tay
chuyển từ từ vòng tròn trên đầu chân vẫn chuyển
đều
+ Câu 4 và 5: Vỗ tay đều sang 2 bên
! Nhóm thực hiện
! Cá nhân

- Nghe
- Thực hiện

Mẫu:
? Đệm tiết tấu có giống đệm phách không?
(Đệm tiết tấu mỗi tiếng trong lời ca đợc gõ 1 cái
theo giai điệu bài hát.)
! Đệm tiết tấu
! Dãy đệm
Biểu diễn
! Lên trớc lớp (3 em hát vận động, 2 em đệm
phách,2 em đệm tiết tấu.)
!Tổ nhóm
3. Phần kết
hực hiện dãy * Dặn dò: : Nhắc HS học thuộc bài

Trơng Thị Hải

10

Dãy
1-2HS
Theo dõi

- Nhóm HS
- Vài HS
Theo dõi, lắng
nghe, trả lời

- Thực hiện
- 7 HS
- Thực hiện
1 HS trả lời
Ghi nhớ

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý

Giỏo ỏn õm nhc

Bui chiu
Tiết 3 - 2A

Khối 2
Thứ sỏu, ngày 12 tháng 9 năm 2014
Tiết 1: - Luyn các bài hát lớp 1
- Nghe hát Quốc ca

I) Mục tiêu:

- Gây không khí học tập sôi nổi cho HS trong tiết học âm nhạc đầu tiên ở lớp 2.
- Nhớ và hát lại các bài hát đã học ở lớp 1.
- Hát đúng giai điệu và lời ca, hát rõ lời, hoà giọng.
- Giáo dục thái độ nghiêm trang khi chào cờ nghe hát Quốc ca.
II) Chuẩn bị:

- Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ
- Băng nhạc Quốc ca.
III) Hoạt động dạy học:
Nội dung

Hoạt động dạy

1. Phần đầu

- Nhắc nhở t thế ngồi học, t thế đứng
hát, đệm hát và biểu diễn trớc lớp
- Cách học môn học âm nhạc lớp 2.
GV gii thiu cỏc bi hỏt cn luyn
- Ghi bảng tên các bài hát theo thứ tự
1. Quê hơng tơi đẹp( Dân ca Nùng)
2. Mời bạn vui múa ca ( Phạm Tuyên)
3. Tìm bạn thân (Việt Anh)
4. Lý cây xanh (Dân ca Nam Bộ)
5. Đàn gà con (Phi-lip-pen-co)
6. Sắp đến tết rồi ( Hoàng Vân )
7. Bầu trời xanh(Nguyễn Văn Quỳ)
8. Tập tầm vông ( Lê Hữu lộc )
9. Quả ( Xanh Xanh )
10. Hoà bình cho bé (Huy Trân )
11. Đi tới trờng ( Đức Bằng )
12. Năm ngón tay ngoan( Trần Văn
Thụ)
- Giới thiệu nội dung tiết học

2.Phần hoạt
động

Trơng Thị Hải

! Mỗi tổ chọn 1 bài để ôn tập
! Từng tổ trình diễn bài hát theo các
cách: Đệm theo nhịp phách, biểu diễn
phụ hoạ cho bài
- Nghe nhận xét, đáng giá các tổ thực
hiện
! Cá nhân hát
11

Hoạt động học

- Trật tự, lắng nghe
- Nhớ và kể tên các bài
hát đã học
- Theo dõi, nhớ lại nét
giai điệu các bài hát.

- Nghe
- 4 tổ chọn bài
- các tổ trình bầy bài hát
tự chọn

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý

3. Phần kết
(5)

Giỏo ỏn õm nhc

! Nhóm biểu diễn trớc lớp
* Cng c, dn dũ
HS v ụn cỏc bi hỏt v chun b bi

- Thực hiện
1 vài HS
- Ghi nhớ.

Ban giỏm hiu ký duyt
Chân Lý, ngày tháng năm 2015

.
Bui sỏng
* Tuần 2 *
Tiết 1 - 4B
Khối 4
Tiết 2 - 4A
Thứ hai, ngày 15 tháng 9 năm 2014
Tiết 2:
Học hát bài: Em yêu hoà bình
Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn
I) Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu và lời ca. Thể hiện đúng những chỗ luyến, đảo phách và
nốt đen chấm dôi.
- Qua bài hát GD các em tình yêu qhơng đất nớc, yêu hoà bình.
II) Chuẩn bị:
- Nhạc cụ, băng nhạc, máy nghe, nhạc cụ gõ.
- Tranh ảnh minh hoạ cho nội dung bài hát
III) Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
(1)
1 Phần đầu
- n định
2. Phần hoạt
động
Hoạt động 1:
Hát mẫu:

Chia câu hát
Đọc lời ca
Luyện thanh
Trơng Thị Hải

Hoạt động dạy
(2)
Nhắc nhở HS 1 số yêu cầu khi học hát
- Giới thiệu nội dung tiết học
- Ghi bảng đầu bài
- Mở băng nhạc
? Cảm nhận của em khi nghe xong lời hát?
(Bài hát ca ngợi cảnh đất nớc hoà bình với
giai điệu vui tơi trong sáng
- Đây là b/hát của NS Nguyễn Đức Toàn
- Treo bảng chép sẵn lời ca
- Bài hát đợc chia thành 8 câu hát.
- Dùng thanh phách hớng dẫn HS đọc từng
câu theo đúng tiết tấu
! Cá nhân đọc
! Nghe đàn luyện bằng các âm o, u, a theo
đúng độ cao
12

Hoạt động học
(3)
Trật tự, lắng
nghe
- Lắng nghe
- 1HS nhắc lại
- Nghe
- HS cảm nhận
- Lắng nghe
- Nghe giới thiệu
- Theo dõi
- Nghe
- Đọc đúng tiết
tấu
- 2HS
Đứng tại chỗ
thực hiện

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý

Giỏo ỏn õm nhc

Dạy hát từng câu -Đàn từng câu hát, bắt nhịp cho HS tự hát
từng câu
- Nghe sửa sai
! Hát nối tiếp từng câu cho đến hết bài
! Hát cá nhân
Hát cả bài
! Nghe dạo đàn hát
! Chia dãy
! Cá nhân
- Nhận xét, sửa sai
? Bài hát này chúng ta phải hát với nét giai
điệu nh thế nào?( hát rõ ràng thể hiện tính
chất vui tơi )
Hát theo âm
! Dùng âm a để hát đúng nét giai điệụ bài
! Chia dãy: Dãy hát lời - dãy hát âm
Ghép cả bài
! Nghe đàn hát ghép cả bài
! Nhóm hát
Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 2
Em yêu hoà bình/, yêu đất nớc Việt Nam/
Đệm phách
Yêu từng gốc đa bờ tre đờng làng/
! Đệm đúng những chỗ đã gạch chân
? Đệm theo phách là đệm nh thế nào?
! Cá nhân hát đệm phách
Vận động
! Nhóm lên trớc lớp thực hiện
- Nhận xét, đánh giá
- Hớng dẫn: Đứng tại chỗ nhún đều theo nhịp
bài hát
Hớng dẫn HS thực hiện từng động tác
! Nhóm 4 HS
- Nhận xét
! Cá nhân
3. Phần kết
*Củng cố
? Chúng ta đợc học những gì?
! Nghe đàn trình bầy bài hát
- Nhắc lại cách hát, cách biểu diễn vận động
bài
* Dặn dò
- Về nhà tập hát múa
Bui sỏng
Tiết 3 - 1B
Tiết 4 - 1A

- Nghe hát cùng
đàn
- Thực hiện
- Vài HS
-Hát cùng đàn
- Dãy hát
- Vài HS
- Nghe
- 1HS
- Thực hiện
- Dãy
- Hát cùng đàn
- Nhóm
- Nghe
- Theo dõi
- THL
- Đệm đều đặn
- Vài HS
- Nhóm
- Nghe
- Theo dõi
Đứng tại chỗ
- Nhóm
- Nghe
- Vài HS
- 1HS
Thực hiện
Lắng nghe
- Ghi nhớ

Khối 1
Thứ hai, ngày 15 tháng 9 năm 2014
Tiết 2: ễn tập bài hát: Quê hơng tơi đẹp
Dân ca: Nùng

I)Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và lời ca, hát đồng đều, rõlời.
- Tập biểu diễn bài hát
13
Trơng Thị Hải

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý

Giỏo ỏn õm nhc

II) Chuẩn bị:
- Hát chuẩn bài hát, băng bài hát, máy nghe, một số động tác phụ hoạ.
- Nhạc cụ, nhạc cụ gõ
III) Hoạt động dạy học:
Nội dung
1. Phần đầu
- n định
- Bài cũ
2.Phần hoạt
động
Hoạt động1:
Ôn hát

Vận động

Hoạt động2:
Đệm tiết
tấulời ca

Biểu diễn

3. Phần kết

Hoạt động dạy

Hoạt động học

-Nhắc nhở t thế ngồi hát, đứng hát, thể hiện vỗ
tay, cách chỉ huy của GV
? Giờ trớc chúng ta học bài gì?
! Nghe đàn hát bài và gõ đệm theo phách

-n định , trật
tự,lắng nghe
- 1HS trả lời
- Thực hiện
- Lắng nghe

Giới thiệu nội dung tiết ôn tập
! Nghe đàn hát và đệm phách
(Đệm theo phách là đệm đều đặn theo lời ca)
!Thực hiện dãy 2 lần
! Cá nhân
Mẫu:
+ Câu1 và 2: Quê hơng em ...ngàn cây.Làm
động tác hái đào 2tay, chân dịch chuyển đều
sang 2 bên
+ Câu3: Ngàn lời ca vui mừng chào đón. Hai tay
chuyển từ từ vòng tròn trên đầu chân vẫn chuyển
đều
+ Câu 4 và 5: Vỗ tay đều sang 2 bên
- Hớng dẫn thực hiện từng động tác
! Nhóm thực hiện
! Cá nhân

- Nghe
- Thực hiện

Mẫu:
? Đệm tiết tấu có giống đệm phách không?
(Đệm tiết tấu mỗi tiếng trong lời ca đợc gõ 1 cái
theo giai điệu bài hát.)
! Đệm tiết tấu
! Dãy đệm
! Lên trớc lớp (3 em hát vận động, 2 em đệm
phách,2 em đệm tiết tấu.)
!Tổ nhóm

Trơng Thị Hải

14

Dãy
1-2HS
Theo dõi

- Thực hiện
- Nhóm HS
- Vài HS
Theo dõi, lắng
nghe, trả lời

- Thực hiện
- 7 HS
- Thực hiện

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý

Giỏo ỏn õm nhc

? Giờ học hôm nay chúng học gì?
- Cách vận động , đệm phách, tiết tấu
* Dặn dò: Nhắc HS học thuộc bài
Bui sỏng
Tiết 2 - 2A
Tiết 4 - 2B

1 HS trả lời
Ghi nhớ

Khối 2

Thứ t, ngày 17tháng 9 năm 2014

Tiết 2: Học hát bài : Thật là hay
Nhạc và lời : Hoàng Lân

I)Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và lời ca, hát đồng đều, rõlời.
- Biết bài hát là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Lân
II) Chuẩn bị:
- Hát chuẩn bài hát, băng bài hát, máy nghe.
- Tranh ảnh những chú chim đậu trên cành
- Nhạc cụ
III) Hoạt động dạy học:
Nội dung

1. Phần đầu
- n định

Hoạt động dạy

Hoạt động học

- Nhắc nhở t thế ngồi hát, đứng hát, thê hiện vỗ
tay

2.Phần hoạt
động
Hoạtđộng1:
- Treo tranh
Giới thiệu
? Bức tranh vẽ cảnh gì?
bài
Thuyết trình: Có nhiều loài chim có giọng hót
rất hay, chúng thờng thi nhau hót ríu rít. Nhạc
sĩ Hoàng lân muốn kể cho chúng ta nghe về 1
cuộc thi hót của các chú chim qua nét nhạc rất
vui đó là bài hát: Thật là hay
- Ghi bảng đầu bài
- Mở băng bài hát hoặc GV hát và đệm đàn
- Bài đợc chia làm 4câu hát, đều có chung 1 âm
Hát mẫu
hình tiết tấu
- Dùng thanh phách gõ tiết tấu lời ca từng câu
Đọc lời ca
hát khoảng 1- 2 lần, đọc
! HS đọc theo
! Đọc cá nhân
Đệm đàn, hát bài
Trơng Thị Hải

15

- n định, trật
tự,lắng nghe

- Quan sát
- 1 HS
- Lắng nghe

- 1 HS nhắc
- Nghe

Thực hiện
- 1 vài HS
- Thực hiện
Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý

Giỏo ỏn õm nhc

Hớng dẫn cách luyện thanh bằng các âm o, u,a.
- ! HS tập
Đàn từng câu, hát mẫu, bắt nhịp(1-2)
Dạy từng câu !HS hát cùng đàn
-Dạy theo lối truyền từng câu hát cho đến hết
hát
bài
- Dạo đàn bài bắt nhịp cho HS hát.
! HS hát 2 lần
- Nghe hát và sửa sai
! hát cá nhân
- Nhận xét, đánh giá, nhắc nhở HS lấy hơi sau
mỗi câu hát
- Hớng dẫn thực hiện từng câu theo âm tợng
Vận động
thanh a, o, u
! HS thực hiện
Hát mẫu
Luyệnthanh

Hoạtđộng2
Đệm tiết tấu

Đệm phách

3. Phần kết

Bui sỏng
Tiết 2 - 5B
Tiết 4 - 5A

! Gõ tiết tấu
? Gõ tiết tấu là gõ nh thế nào?
( Mỗi tiếng gõ 1 cái theo nét điệu lời ca)
! Đệm tiết tấu

- Nghe
- Tập theo đàn
- Quan sát, nghe
-Thực hiện
1-2HS
Nghe
- Nghe nhẩm theo
- Đứng tại chỗ
- 1HS
- 1HS trả lời
- Thực hiện
- Theo dõi

! Nghe đệm mẫu
Nghe véo von trong vòm cây, hoạ mi với chim
oanh. Hai chú chim cao giọng hót , hót líu lo
vang lừng...
!HS đệm
! Dùng thanh phách, song loan đệm
! Nhóm thực hiện
- Nhận xét, đánh giá
? So sánh 2 cách gõ đệm
( gõ tiết tấu nhanh, đệm phách thì đều đặn )
! Chia dãy đện theo 2 cách
- Nhận xét, đánh giá
*củng cố:
? Giờ học hôm nay chúng học gì?
? Trong bài hát có những loài chim nào?
- GD các em có ý tức chăm sóc và bảo vệ các
loài chim có ích...
? Khi hát em cảm thấy nét giai điệu bài hát này
nh thế nào?
* Dặn dò: Nhắc HS học thuộc bài, tập gõ đệm

- Hát cùng đàn
- Thực hiện
- 1HS so sánh
- Ghi nhớ
- Dãy đệm
- 1HS

- Nhịp nhàng,vui vẻ
- Ghi nhớ

Khối 5
Thứ nm, ngày 18 tháng 9 năm 2014
Tuần 2

Trơng Thị Hải

16

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý

Giỏo ỏn õm nhc

Học hát bài: Reo vang bình minh
Nhạc và lời: Lu Hữu Phớc
I) Mục tiêu
- Hát đúng giai điệu và lời ca. Ngắt câuvà lấy hơi đúng chỗ
- HS cảm nhận về vẻ đẹp của thiên nhiên buổi sáng qua nội dung diễn đạt trong
bài hát.
- Biết thêm về nhạc sĩ Lu Hữu Phớc thông qua bài hát.
II) Chuẩn bị
- Nhạc cụ, băng nhạc, máy nghe
- Tranh ảnh minh hoạ cho nội dung bài hát
- T liệu về nhạc sĩ Lu Hữu Phớc
- Nhạc cụ gõ.
III)Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
1 Phần đầu
- n định
2. Ph. hoạt động
Hoạt động 1:
Hát mẫu

Chia câu hát

Đọc lời ca
Luyện thanh
Dạy hát từng câu

Hát cả bài

Trơng Thị Hải

Hoạt động dạy
Nhắc nhở HS 1 số yêu cầu khi học hát
- Giới thiệu nội dung tiết học
- Ghi bảng đầu bài
- Mở băng nhạc
? Cảm nhận của em khi nghe xong lời hát?
( Lời hát vui rộn ràng, có giai điệu gần gũi
thân quentả cảnh sắc thiên nhiên buổi sáng)
- Đây là bài hát của nhạc sĩ Lu Hữu Phớc
(1921- 1989) Quê ông ở huyện Ô Môn- Cần
Thơ là nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho nền
âm nhạc VN...
- Treo bảng chép sẵn lời ca
- Bài hát đợc chia thành 2 đoạn nhạc, khi học
hát chúng ta có thể phân chia thành 11 câu
hát nhỏ cho dễ học.
- Dùng thanh phách hớng dẫn HS đọc từng
câu theo đúng tiết tấu
! Cá nhân đọc
! Nghe đàn luyện bằng các âm o, u, a theo
đúng độ cao
- Đàn từng câu hát, bắt nhịp cho HS tự hát
từng câu
- Nghe sửa sai
! Hát nối tiếp từng câu cho đến hết bài
! Hát cá nhân
! Nghe dạo đàn hát
! Chia dãy
! Cá nhân
- Nhận xét, sửa sai
? Bài hát này chúng ta phải hát với nét giai
17

Hoạt động học
Trật tự, lắng
nghe
- Lắng nghe
- 1HS nhắc lại
- Nghe
- HS cảm nhận
- Lắng nghe
- Nghe giới thiệu

- Theo dõi
- Nghe
- Đọc đúng tiết
tấu
- 2HS
Đứng tại chỗ
thực hiện
- Nghe hát cùng
đàn
- Thực hiện
- Vài HS
- Hát cùng đàn
- Dãy hát
- Vài HS
- Nghe
- 1HS

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý

Hát theo âm
Ghép cả bài
Đệm phách

Hoạt động 2:
Vận động

3. Phần kết
*Củng cố

* Dặn dò
Bui sỏng
Tiết 1 - 3A
Tiết 3 - 3B

Giỏo ỏn õm nhc

điệu nh thế nào?( hát rõ ràng thể hiện tính
chất vui tơi )
! Dùng âm a để hát đúng nét giai điệụ bài
! Chia dãy: Dãy hát lời - dãy hát âm
! Nghe đàn hát ghép cả bài
! Nhóm hát
Nhận xét, đánh giá
* Mẫu:
Reo vang reo, ca vang ca ! Cất tiếng hát
vang rừng xanh. Vang đồng !la bao la, tơi
xanh tơi. ánh sáng tng bừng hoa lá...
! Đệm đúng những chỗ đã gạch chân
? Đệm theo phách là đệm nh thế nào?
! Cá nhân hát đệm phách
! Nhóm lên trớc lớp thực hiện
- Nhận xét, đánh giá

- Thực hiện
- Dãy
-Hát cùng đàn
- Nhóm
- Nghe
- Theo dõi

- THL
- Đệm đều đặn
- Vài HS
- Nhóm
- Nghe

- Hớng dẫn: Đứng tại chỗ nhún đều theo
nhịp bài hát
Hớng dẫn HS thực hiện từng động tác
! Nhóm 4 HS
- Nhận xét
! Cá nhân

- Theo dõi

? Chúng ta đợc học những gì?
? Kể tên 1 số bài hát viết về phong cảnh buổi
sáng hoặc thiên nhiên nói chung?
( Bài ca đi học, gà gáy, khăn quàng thắp
sáng bình minh....)
! Nghe đàn trình bầy bài hát
- Nhắc lại cách hát, cách biểu diễn vận động
bài
- Về nhà tập hát múa

- 1HS
- Trả lời

Đứng tại chỗ
- Nhóm
- Nghe
- Vài HS

Thực hiện
Lắng nghe
- Ghi nhớ

Khối 3
Thứ sỏu, ngày 19 tháng 9 năm 2014
Tiết 2:

Học hát bài: Quốc ca Việt Nam ( Lời 2)
(Nhạc và lời: Văn Cao)
I) mục tiêu:

- HS hiểu bài Quốc ca Việt Nam là nghi lễ của nhà nớc, thờng đợc cử hành
trong các lễ chào cờ.
- HS nắm vững nét giai điệu và thuộc lời 2, khớp nối cả bài Quốc ca.
Trơng Thị Hải

18

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý

Giỏo ỏn õm nhc

- Giáo dục HS có ý thức đứng nghiêm trang khi dự lễ chào cờvà hát Quốc ca
Việt Nam.
II) Chuẩn bị:

- Băng nhạc bài hát Quốc ca, máy nghe.
- Nhạc cụ, tranh ảnh lễ chào cờ.
III) Hoạt động dạy học:

Nội dung
(1)
1 Phần đầu
- n định (2)
2. Phần hoạt động
Hoạt động 1: (20)
Học hát lời 2

Hát mẫu

Đọc lời ca

Luyện thanh
Dạy hát từng câu

Hát lời 2
(1)

Trơng Thị Hải

Hoạt động dạy
(2)
Nhắc nhở HS 1 số yêu cầu khi học hát

Hoạt động học
(3)
Trật tự, lắng nghe

- Giới thiệu nội dung tiết học
- Lắng nghe
-Treo tranh cảnh lễ chào cờ
- Theo dõi
? Bức tranh gợi cho em nhớ tới bài hát nào - 1 HS
đã học?
! Cá nhân hát lời 1
1 HS
- Nhận xét, giới thiệu lời 2
- Ghi bảng đầu bài
- 1HS nhắc lại
- Mở băng nhạc
- Nghe
? Cảm nhận của em khi nghe xong lời 2 - HS tự nói cảm
của bài hát này?( Hào hùng, mạnh mẽ, có nhận
nét giai điệu giống lời 1)
- Treo bảng chép sẵn lời 2
- Theo dõi
- Hát mẫu lời2
- Lắng nghe
- Dùng thanh phách hớng dẫn HS đọc từng - Đọc đúng tiết tấu
câu theo đúng tiết tấu
- Giải thích từ: Lầm than, gông xích, căm - Nghe giải thích từ
hờnđó là những từ ngc chỉ cảnh khổ cực khó
của nhân dân ta trong cuộc chiến tranh
! Nghe đàn luyện bằng các âm o, u, a theo Đứng tại chỗ thực
đúng độ cao
hiện
- Đàn từng câu hát, hát mẫu, bắt nhịp
- Nghe hát cùng đàn
! Hát cùng đàn
! Hát nối tiếp từng câu cho đến hết bài
- Thực hiện
- Chú ý những chỗ ngân 3 phách, nghỉ 3 - Nghe lu ý hát cho
phách(Than, mới, hơn...)và những chỗ có đúng
chấm dôi (Nuốt, quyết, đấu, tiến...)
! Nghe dạo đàn hát
- Hát cùng đàn
(2)
(3)
! Chia dãy
- Dãy hát
! Cá nhân
- Vài HS
- Nhận xét, sửa sai
- Nghe
? Bài hát này chúng ta phải hát với nét giai - 1 HS
điệu nh thế nào?( Hào hùng mạnh mẽ thể
hiện đung chất hành khúc)
? Khi hát quốc ca chúng ta phải có thái độ - 1HS
nh thế nào?
19
Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý
Ghép cả bài
Thực hành chào cờ

Hoạt động 2:(10)
Tìm hiểu

Giỏo ỏn õm nhc

! Nghe đàn hát ghép cả bài
! Nhóm hát
Nhận xét, đánh giá
! Đứng tại chỗ nghe đàn hát dõng dạc 1 vài
lần
! Nhóm lên trớc lớp thực hiện
Nhận xét, đánh giá

- Hát cùng đàn
- Nhóm
- Nghe
- Đứng tại chỗ hát
cùng đàn
- Nhóm

? Bài Quốc ca đợc sáng tác khi nào?
?Ai là tác giả của bài hát này?
? Bài hát đợc hát khi nào? Khi hát em phải
có thái độ nh thế nào?

- Năm 1944
- Văn Cao
- Khi chào cờ, phải
đứng nghiêm khi hát

3. Phần kết
* Củng cố:Khẳng định giá trị của bài hát - Nghe, Ghi nhớ
Quốc ca, GD học sinh có thái độ đúng khi
nghe và hát Quốc ca.
* Dặn dò: Học thuộc bài.
Bui chiu
Tiết 3 - 2A

Khối 2
Thứ sỏu, ngày 19 tháng 9 năm 2014

Tiết 2:

Luyn bài hát: Thật là hay.
I)Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca, hát đồng đều, rõ lời.
- Vận động tốt bài hát theo nội dung bài hát
- Biết đợc cách hát và đánh nhịp 2/4.
II) Chuẩn bị:
- Nhạc cụ, nhạc cụ gõ
- Một số động tác phụ hoạ
III) Hoạt động dạy học:
Nội dung

1. Phần
đầu
- n định
- Bài cũ

Hoạt động dạy

Hoạt động học

-Nhắc nhở t thế ngồi hát, đứng hát, thể hiện -n định,
vỗ tay, cách chỉ huy của GV
trật tự,
? Giờ trớc chúng ta học bài gì?
lắng nghe
! Nghe đàn hát bài: Thật là hay và gõ đệm -1HS trả lời
theo phách, tiết tấu.
-Thực hiện
!Thực hiện dãy 2 lần
Dãy
! Cá nhân
1-2HS
- Nhận xét, đánh giá
- Lắng nghe

Trơng Thị Hải

20

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý

Giỏo ỏn õm nhc

2.Phần
hoạt động
Hoạtđộng1: -Giới thiệu nội dung tiết học:
- Ghi bảng đầu bài
- Ôn hát
- Dạo đàn bài bắt nhịp cho HS hát.
! HS hát 2 lần( Lần 1 hát vừa phải Lần 2
hát nhanh hơn)
- Nghe hát và sửa sai !
! Cá nhân
Hoạtđộng2
Cách đánh Giới thiệu bài hát viết ở nhịp 2/4 gồm có 2
phách (Mạnh và nhẹ)
nhịp 2/4.

- Phách 1 đánh xuống, phách 2 đánh lên
! đánh theo sơ đồ
!Cá nhân
! Hát và đánh nhịp 2/4
! Chia dãy (Dãy hát, dãy đánh nhịp )
! HS thực hiện
! Hát và đánh nhịp bài Thật là hay

-Theo dõi
-1 HS nhắc lại
-Nghe
-Thực hiện
- vài HS
- Theo dõi

- Thực hiện
- Vài HS
- 2Dãy
- Đồng ca
-Thực hiện
- Nghe

Hoạt động3
-thực hiện
Tập gõ âm
! Nghe gõ âm hình tiết tấu
- Giống nhau
hình tiết tấu ...
! Gõ đúng
- Thực hiện
? Nhận xét về tiết tấu bài hát so với tiết tấu -1Vài HS
bài hát?
- Nghe
! Hát và gõ đúng tiết tấu vừa gõ.
! Cá nhân
- Nhận xét, đánh giá
3. Phần kết
*củng cố:
- 1 HS
? Giờ học hôm nay chúng học gì?
-Ghi nhớ
- Cách vận động bài, đệm phách, cách đánh
nhịp 2/4.
*Dặn dò: Học thuộc bài. Tập đánh nhịp.
Ban giỏm hiu ký duyt
Chân Lý, ngày tháng năm 2014

.

Trơng Thị Hải

21

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý

Bui sỏng
Tiết 1 - 4B
Tiết 2 - 4A

Giỏo ỏn õm nhc

* Tuần 3
Khối 4

*

Thứ hai, ngày 22 tháng 9 năm 2014
Tiết 3:
Ôn tập bài hát: Em yêu hoà bình
Bài tập cao độ và tiết tấu

I) Mục tiêu:
- Hát thuộc và truyền cảm bài hát. Trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo
phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca và gõ đệm với 2 âm sắc.
- Tập hát có lĩnh xớng, nối tiếp, hoà giọng và hát kết hợp VĐPH
- Thực hiện 3 bài tập cao độ và tiết tấu.
II) Chuẩn bị: - Nhạc cụ, băng nhạc, máy nghe
- Một số động tác phụ hoạ cho bài hát, gõ đệm với 2 âm sắc.
- Tập thể hiện tiết tấu có dấu lặng đen.
III)Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
(1)
1 Phần đầu
- n định
- Bài cũ
2. Phần hoạt động
Hoạt động 1:
Ôn hát

Trơng Thị Hải

Hoạt động dạy
(2)
Nhắc nhở HS 1 số yêu cầu khi học hát

Hoạt động học
(3)
Trật tự, lắng nghe

? Giờ trớc chúng ta học bài hát gì?
! Hát cá nhân
- Nhận xét
- Giới thiệu nội dung tiết học
- Ghi bảng đầu bài
- Mở băng
? Em hãy cho biết tên bài hát tên tác giả
sáng tác bài hát.
Bài hát đợc hát với tốc độ vừa phải. Lời hát
vui rộn ràng, có giai điệu gần gũi thân
quen tả cảnh thanh bình của làng quê, ca
ngợi nền hoà bình của nớc ta.
! Đàn giai điệu bài hát
- Y/c HS hát đúng sắc thái t/c của bài.
! Hát đồng ca

- 1HS
- 1-2HS
- Nghe
- Lắng nghe
- 1HS nhắc lại
- Nghe
- 1HS trả lời

22

- Lớp lắng nghe

- Nghe và nhẩm
theo giai điệu
- THL

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý

- Hát gõ đệm

Vận động

Hoạt động 2
Bài tập cao độ và
tiết tấu

3. Phần kết
* Củng cố

Giỏo ỏn õm nhc

! Hát cá nhân
- Nhận xét
- Ghi bảng âm HTT:
! Nghe gõ
! Gõ đúng tiết tấu
! Nghe hát và gõ tiết tấu trên
! Chia dãy: Dãy hát Dãy gõ
- Nhận xét, sửa sai
! Thay bằng nhạc cụ gõ

- Vài HS
- Nghe
- Nghe
- THL
- Nghe
- Chia 2 dãy
- Nghe
- THL

* Chú ý: Cho nửa lớp thực hiện thuần thục
sau đó kết hợp cả lớp
* Mẫu
ĐT1: tay vỗ theo phách, chân nhún ( thực
hiện ở 4 câu đầu)
ĐT2: tay giang ngang ngời nghiêng sang
trái rồi sang phải, chân nhún đều theo nhịp
(thực hiện ở C5-C7)
ĐT3: quay tại chỗ tay đa cao qua đầu (thực
hiện ở câu 8)
! Thực hiện theo mẫu
! Nghe băng vận động
- Nhận xét
! Nhóm biểu diễn
- Củng cố
- Đa bảng phụ có thang âm
? Nói tên từng nốt nhạc(C,E,G,A)
- Bài tập tiết tấu: đa bảng phụ có hình tiết
tấu
? Bài tập này có hình nốt và ký hiệu gì?
Vỗ tay theo tiết tấu 3 lần vừa vỗ vừa nói:
đen, đen, đen, lặng
!Gõ và bắt nhịp cho lớp cùng gõ.
! 1,2 HS thực hiện lại.
? Tiết tấu trên ở trong bài nào(Thật là hay)
- Luyện tập cao độ và tiết tấu:
! Đàn giai điệu từng chuỗi âm thanh ngắn
! Vừa đọc vừa gõ tiết tấu
! Chỉ định HS khá làm mẫu
! 1 vài HS khác thực hiện
- Nhận xét
? Giờ học này chúng ta đợc học gì?

- Theo dõi

- THL
- Nghe THL
- Nghe
- Nhóm 4 HS
- 2 HS đọc
- Theo dõi
- 2HS
- Nghe và quan
sát
- Thực hiện
-2HS
- Nghe và đọc
theo
- HS thực hiện
- Nghe
- HS thực hiện
- Nghe
- 1HS

- Cách hát , vận động bài
- Cách đọc nhạc
Trơng Thị Hải

23

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý

Giỏo ỏn õm nhc

-Về học thuộc bài hát và tập đọc nhạc

* Dặn dò

* Tuần 3
Khối 1

Bui sỏng
Tiết 3 - 1B
Tiết 4 - 1A

- Nghe, ghi nhớ

*

Thứ hai, ngày 22 tháng 9 năm 2014
Tiết 3:
Học hát bài : Mời bạn vui múa ca
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
I)Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và lời ca, hát đồng đều, rõ lời.
- Biết bài hát là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
II) Chuẩn bị:
- Hát chuẩn bài hát, băng bài hát, máy nghe.
- Nhạc cụ.
III) Hoạt động dạy học:
Nội dung
1. Phần đầu
- n định
2.Phần
hoạt động
Hoạt động1:
Dạy hát

Hoạt động dạy
Hoạt động học
-Nhắc nhở t thế ngồi hát, đứng hát, thể hiện vỗ -Trật tự, lắng nghe
tay

Hát mẫu

-Nghe
- Mở băng bài hát hoặc GV hát và đệm đàn
- Bài đợc chia làm 4câu hát
Thực hiện
- Dùng thanh phách gõ tiết tấu lời ca từng câu
hát khoảng 1- 2 lần, đọc
-1 vài HS
! HS đọc theo
-Thực hiện
-! đọc cá nhân

Đọc lời ca

Hát mẫu
Luyệnthanh

- Lắng nghe
Giới thiệu bài: Bài hát đợc trích từ nhạc cảnh
Mèo đi câu cá
-1 HS nhắc lại
- Ghi bảng đầu bài

Đệm đàn,hát bài

- Nghe
-Tập theo đàn

Hớng dẫn cách luyện thanh bằng các âm o, u,
a.
- ! HS tập
- Quan sát,nghe
Dạy
từng Đàn từng câu, hát mẫu, bắt nhịp(1-2)
-Thực hiện
câu hát
!HS hát cùng đàn
-Dạy theo nối truyền từng câu hát cho đến hết
bài
- Dạo đàn bài bắt nhịp cho HS hát.
Trơng Thị Hải

24

Năm học 2015 - 2016


Trờng Tiểu học xó Chân Lý

Giỏo ỏn õm nhc

! HS hát 2 lần
- Đồng ca
- Nghe hát và sửa sai
! hát cá nhân
1-2HS
- Nhận xét, đánh giá, nhắc nhở HS lấy hơi sau Nghe
mỗi câu hát
Vận động

Hoạt
đ

n
g2

Đệm phách

3. Phần kết

- Hớng dẫn thực hiện từng câu theo âm tợng -Nghe nhẩm theo
thanh a, o, u
-Hát cùng đàn
! HS thực hiện
-Ghi nhớ

! Nghe đệm mẫu
Chim ca líu lo, hoa nh đón chào
Bầu trời xanh, nớc long lanh...
!HS đệm
! Dùng thanh phách, song loan đệm
! Nhóm thực hiện
- Nhận xét, đánh giá

-Thực hiện
-Thực hiện
-Nghe

*củng cố:
- 1HS
? Giờ học hôm nay chúng học gì?
-Nhịp nhàng,vui vẻ
? Khi hát em cảm thấy nét giai điệu bài hát này -Ghi nhớ
nh thế nào?
* Dặn dò: Nhắc HS học thuộc bài, tập gõ đệm

Bui sỏng
Tiết 1 - 2A
Tiết 3 - 2B

* Tuần 3

Khối 2

*

Thứ t, ngày 22tháng 9 năm 2014

Tiết 3:

ễn tập bài hát: Thật là hay.
I)Mục tiêu:
- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca, hát đồng đều, rõ lời.
- Vận động tốt bài hát theo nội dung bài hát
- Biết đợc cách hát và đánh nhịp 2/4.
II) Chuẩn bị:
- Nhạc cụ, nhạc cụ gõ
- Một số động tác phụ hoạ
III) Hoạt động dạy học:
Nội dung

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Phần
Trơng Thị Hải

25

Năm học 2015 - 2016


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×