Tải bản đầy đủ

BAI TAP SOAN THAO VAN BAN 89

Thực hành 5

Soạn thảo nội dung văn bản dưới đây, lưu lại với tên tập tin là thuchanh5.doc
trong ổ đĩa D:

ĐẠI HỌC ANND

THỜI KHOÁ BIỂU
2

Thứ
Lớp

Sáng

Chiều

Sáng

4
Chiều


Sáng

×

×

D15A
D15B
D15C
D15D
D15E

3

×
×
×

×
×

5
Chiều

Sáng

×

×

×

×

Chiều

×
×


×

×

×

DANH SÁCH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
STT

Điểm thi

Tên

Tổng

Tin học

Ngoại ngữ

Tâm lý

1.

Nam

6

8

5

19

2.

Cường

6

9

5

20

3.

Thành

7

4

6

17

4.

Giang

5

7

8

20

Trang 1

Ghi chú


DANH SÁCH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP
STT

Điểm thi

Tên

Tổng

Tin học

Ngoại ngữ

Tâm lý

1.

Nam

6

8

5

19

2.

Cường

6

9

5

20

3.

Thành

7

4

6

17

4.

Giang

5

7

8

20

Ghi chú


Bài tập thực hành số 4

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC
Khai giảng
thường xuyên
CÁC LỚP TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A, B, …QUỐC GIA
CÁC LỚP
BAN NGÀY
BUỔI TỐI

A–B
 Trình độ A: WIN, WORD, EXCEL
 Trình độ B: ACCESS1, ACCESS2
A–B

CHUYÊN ĐỀ

Gồm các lớp: A

Lập trình, Đồ họa,
Sửa chửa, Mạng máy
tính…

Gồm các lớp: B

Ghi danh :  (08) 7711473

1

CÁC SÁCH GIÁO KHOA
Office 2003
 Corel X3, Photoshop CS3
 AutoCAD 2007
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×