Tải bản đầy đủ

Thực hiện và áp dụng pháp luật

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT


Thực hiện pháp luật


Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích mà
các chủ thể pháp luật bằng hành vi của mình thực hiện các
quy định pháp luật trong thực tế đời sống.


Các hình
thức thực
hiện pháp
luật

Tuân thủ
pháp luật

Thi hành
pháp luật


Sử dụng
luật pháp

Áp dụng
pháp luậtVí dụ
• Tuân thủ pháp luật:
- Điều 33 (Hiến pháp 2013): Mọi người có quyền tự do kinh doanh
trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.
- Điều 207. Tội đua xe trái phép (Bộ luật hình sự 2009)
1. Người nào đua trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có
gắn động cơ gây thiệt hại cho sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc
đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này,
chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu
đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.


TUÂN THỦ PHÁP LUẬT


THI HÀNH PHÁP LUẬT


SỬ DỤNG PHÁP LUẬT


Áp dụng pháp luật


Áp dụng pháp luật là hình thức thực hiệp,pháp luât trong đó
nhà nước (thông qua cơ quan hoặc người có thẩm quyền) tổ
chức cho các chủ thể khác thực hiện pháp luật.


Áp dụng pháp luật tương tự


Hệ thống pháp luật không phải khi nào cũng
bao quát hết những quan hệ xã hội cần được
điều chỉnh bằng pháp luật do:
• Không phải khi nào nhà làm luật cũng nhận thức được một cách
đầy đủ và chính xác nhu cầu của những quan hệ xã hội khách quan
phong phú, đa dạng và phức tạp cần được pháp luật điều chỉnh
• Các quan hệ xã hội khách quan là một hệ thống “động”, luôn phát
triển và biến đổi mà nhà làm luật không, thể dự liệu hết


Hình thức áp dụng pháp luật
tương tự

Áp dụng tương tự quy phạm
pháp luật là khi có vụ việc
quan trọng cần giải quyết
nhưng không có quy phạm
pháp luật điều chỉnh trường
hợp đó mà có quy phạm điều
chỉnh trường hợp tương tự thì
nhà chức trách, cơ quan có
thẩm quyển có thể áp dụng,
quy phạm tương tự để giải
quyết trường hợp đang đặt ra.

Áp dụng tương tự pháp luật
(hay tương tự luật) là khi có vụ
việc quan trọng cần giải quyết
nhưng không tìm thấy cả quy
phạm pháp luật tương tự thì
cơ quan có thẩm quyền, nhà
chức trách phải dựa vào ý
thức pháp luật cụa mình; vào
tinh thần của pháp luật là bảo
vệ lợi ích của nhà nước và
của công dân để giải quyết.


Đặc điểm hình thức hoạt
động áp dụng pháp luật
Là hoạt động
điều chình cá
biệt- cụ thể
đối với các
quan hệ xã
hội, là sự điều
chỉnh bổ sung
tiếp nối sự
điều chỉnh
bằng các quy
phạm pháp
luật

Mang tính
tổ chứcquyền lực
nhà nước

Được tiến
hành theo
hình thức
thủ tục
được pháp
luật quy
định rất
chặt chẽ

Mang tính
sáng tạo
cao


Vai trò to lớn của hoạt động áp dụng pháp luật thể hiện ở
chỗ nó là một giai đoạn của cơ chế điều chỉnh pháp luật, nếu
tiến hành một cách không đúng đắn thì pháp luật hoặc là sẽ
không đi vao đời sống, hoặc là đi vào một cách sai lệch, làm
giảm hiệu quả hoặc thậm chí biến pháp luật thành vô hiệu.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×