Tải bản đầy đủ

Thay đổi ngôn ngữ Revit Change Language for Revit

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit

Chuyển đổi ngôn ngữ Revit

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh
Home: www.facebook.com\hoanganhtraining
Company: www.huytraining.com

Company: www.huytraining.com

1


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit

Lời giới thiệu
• Nhiều bạn cài Revit bị chuyển thành ngôn ngữ khác như

tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, ….
• Bạn muốn quay lại bản tiếng anh để dễ sử dụng, mà không
muốn cài đặt lại phần mềm
• Nay, Nguyễn Hoàng Anh chia sẽ thu thuật để bạn có thể
chuyển đổi ngôn ngữ trong Revit một cách đơn giản nhất
áp dụng cho Revit 2014 2015 2016 2017.
• Chúc các bạn thành công

Company: www.huytraining.com

2


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit

Bước 1: Chọn thuộc tính file chạy Revit
1,1 Tắt Revit
1,2 click Phải chuột vào icon Revit chọn Properties

Company: www.huytraining.com

3


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit

Bước 2: sửa đổi đường dẫn
2,1 Vào thẻ taget
2,2 Sửa lại
"C:\Program Files\Autodesk\Revit 2017\Revit.exe" /language ENU
2,3 Tùy vào vị trí cài sửa lại cho phù hợp
2,4 Ngôn ngữ nào chọn theo bảng ở slide tiếp theo

Company: www.huytraining.com

4
Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit

Các ký hiệu ngôn ngữ trong Revit

Company: www.huytraining.com

5


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit

Bước 3: Revit Tiếng Anh

3,1, Bật lại revit sẽ hiện ra tiếng anh
3,2, Nếu vẫn chưa hiện bạn xem các Phương án kế tiếp

Company: www.huytraining.com

6


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit

Link tải ngôn ngữ
• Revit 2014
• https://knowledge.autodesk.com/support/revitproducts/downloads/caas/downloads/content/autodesk-revit2014-language-packs.html
• Revit 2015
• https://knowledge.autodesk.com/support/revitproducts/downloads/caas/downloads/content/autodesk-revitproducts-2015-language-packs.html
• Revit 2016 và 2017
• http://www.autodesk.com/education/free-software/revit

Company: www.huytraining.com

7


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit

Phương án cài lại từ autodesk
• Vào trang web để down phần mềm bản tiếng anh
• http://www.autodesk.com/education/free-software/revit
• Đăng nhập tải khỏa education
• Hướng dẫn tạo tài khoản education ở đây
• http://revit.huytraining.com/revit-architecture/tao-tai-khoaneducation-de-down-va-lay-key-cac-san-pham-autodesk.html
• Tải bản tiếng anh về

Company: www.huytraining.com

8


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit

Lấy nguồn từ trang revit.huytraining.com
• Bạn vào đây để download link trực tiếp
• http://revit.huytraining.com/revit-architecture/downloadphan-mem-revit-2017.html
• Gở bỏ sản phẩm Revit hiện có
• http://revit.huytraining.com/revit-architecture/uninstall-chocac-san-pham-cua-autodesk.html
• Cại đặt lại từ đầu

Company: www.huytraining.com

9


Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

Chuyển đổi ngôn ngữ Revit - Change Language for Revit

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh
Home: www.facebook.com\hoanganhtraining
Company: www.huytraining.com

Company: www.huytraining.com

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×