Tải bản đầy đủ

Giáo án âm nhạc lớp 5 trọn bộ

TiÕt 1
«n tËp c¸c bµi h¸t líp 4

I. MỤC TIÊU
- Học sinh (HS) kể tên các bài hát đã học ở lớp 4
- Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu, biết biểu diễn bài hát.
- Giáo dục HS thái độ nghiêm trang khi chào cờ, nghe Quốc ca.
II. CHUẨN BỊ
- Hát tốt các bài hát lớp 1.
- Nhạc cụ gõ đệm (song loan, thanh phách,...).
- Băng nhạc bài Quốc ca.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Không tiến hành vì là bài đầu tiên của năm học.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập các bài hát lớp 4
- Hướng dẫn HS nhớ và ôn lại một số bài hát đã học ở lớp 4.
- Gợi ý để HS lần lượt nhớ tên các bài hát (đệm giai điệu, cho xem tranh kết
hợp nghe giai điệu hoặc tiết tấu,…)
- Có thể nhắc cho HS tên tác giả nếu các em không nhớ.
- Hướng dẫn HS ôn từng bài kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo.

- Mời HS lên biểu diễn trước lớp, GV đệm đàn, bắt nhịp.

1


- Mời HS nhận xét.
- Nhận xét chung (khen những em hát và biểu diễn tốt, nhắc nhở những em
chưa đạt cần cố gắng hơn).
Hoạt động 2: Nghe Quốc ca.
- Giới thiệu lại ngắn gọn về Quốc ca (Nguyên là bài Tiến quân ca do nhạc sĩ
Văn

Cao

sáng tác).
- Cho HS nghe băng nhạc trình bày bài Quốc ca. (Hoặc GV có thể hát cho
HS nghe).
- Đặt câu hỏi cho HS:
+ Quốc ca được hát khi nào?
+ Khi chào cờ các em phải đứng như thế nào?
- Hướng dẫn HS tập đứng chào cờ, nghe hát Quốc ca với thái độ nghiêm
túc.
4.Củng cố,dặn dò
- Nhận xét tiết học. Cuối cùng, nhắc HS về ôn lại những bài hát đã được ôn
trong tiết này và nhớ thêm các bài hát đã học ở lớp 4.

TiÕt 2
«n tËp bµi h¸t reo vang b×nh minh

I. MỤC TIÊU
- Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu.
- Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Lưu Hữu Phước
2


- Biết kết hợp hát với vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp, theo phách.
II. CHUẨN BỊ
- Hát chuẩn xác bài hát Reo vang bình minh
- Nhạc cụ gõ đệm (song loan, thanh phách …)
- Băng nhạc, máy nghe

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: HS ôn lại một số bài hát của lớp 4 để khởi động giọng
3. Bài mới: Hoạt động 1: ¤n tËp bµi h¸t Reo vang bình minh
- Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát.
- Chia lớp thành 4 nhóm hát luân phiên
- Sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận xét.
Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
-Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhịp, theo phách
- Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách: 2 l-ît
- Hướng dẫn HS hát và vỗ, gõ đệm theo nhịp: 2 l-ît
Chú ý những chỗ có dấu lặng sẽ không gõ nhưng vẫn phải giữ đều nhịp.
-Hướng dẫn HS đứng vừa hát vừa nhún chân nhịp nhàng.
4.Củng cố, dặn dò:
- Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách một lần
trước khi kết thúc tiết học.
- Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả sáng tác bài hát
- Nhận xét chung (khen những em hát thuộc lời, gõ phách và tiết tấu đúng yêu cầu;
nhắc nhở những em chưa tập trung trong tiết học cần cố gắng hơn).
3


- Dặn HS về ôn lại bài hát vừa tập.

TiÕt 3
TËp biÓu diÔn bµi h¸t reo vang b×nh minh
I. MỤC TIÊU
- Học sinh hát thuộc lời, diễn cảm và biết biểu diễn theo bài hát.
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản.
II. CHUẨN BỊ
- Nhạc cụ quen dùng
- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,...).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn bài hát.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Reo vang bình minh
- Đệm giai điệu bài Reo vang bình minh
- Hỏi học sinh tên bài hát vừa được nghe giai điệu, tác giả của bài hát.
- Hướng dẫn học sinh ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức:
- Bắt giọng cho học sinh hát (Có thể dùng thêm nhạc cụ gõ để gõ đệm theo
phách)
- Mời HS hát theo dãy, nhóm, cá nhân.
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Tập biểu diễn bài hát
4


- Hỏt kt hp v tay hoc gừ m theo nhp
- Hỏt kt hp v tay hoc gừ m theo phỏch
-Hỏt kt hp v tay hoc gừ m theo tit tu li ca
- Mi mt nhúm HS lờn trỡnh by bi hỏt trc lp
- Nhn xột.
4.Cng c,dn dũ:
- Nhn xột (khen cỏ nhõn v nhng nhúm biu din tt, nhc nh nhng nhúm
cha t cn c gng hn).
- Dn HS v ụn li bi hỏt Tht l hay, tp ỏnh nhp 2 theo bi hỏt tht u,
ỳng.

Tiết 4
ôn tập bài hát hãy giữ cho em bầu trời xanh
I. MC TIấU
- Hỏt thuc li ca, ỳng giai iu v tit tu, c lp hỏt ng u, ho ging.
- Hỏt kt hp gừ m theo nhp, phỏch v tit tu li ca.
II. CHUN B
- n m, mỏy nghe v bng nhc.
- Nhc c m, gừ (song loan, thanh phỏch,...).
III. CC HOT NG DY HC
1. n nh t chc, nhc HS sa t th ngi ngay ngn.

5


2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp khởi động giọng bằng cách cho HS hát đồng thanh
bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh
3. Bài mới:

Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh
- GV đệm đàn hát mẫu (hoặc cho HS nghe băng).
- Hát đồng thanh một vài lượt
- Các tổ nhóm hát luân phiên
Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm.
- Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo nhịp (gõ vào những phách mạnh).
- Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo phách:
- HS hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca (gõ vào tất cả các tiếng theo đúng
tiết tấu bài hát).
4.Củng cố,dặn dò:
- Cuối cùng, GV củng cố bài học cho HS bằng cách cho HS hát ôn dưới
hình thức nhóm, tổ, cá nhân.
- GV cho HS nhắc lại tên bài hát vừa học
- Hỏi HS đã thực hiện các kiểu gõ đệm nào
- Nhận xét tiết học, khen những em hát và gõ đệm đúng yêu cầu, hoạt động
tích cực trong giờ học. Nhắc nhở những em chưa hát đúng hoặc chưa tập
trung cần cố gắng hơn.
- Dặn HS về ôn lại bài hát để có thể hát tốt ở tiết sau.

TiÕt 5
6


- tập biểu diễn bài hát hãy giữ cho em bầu trời xanh

- ôn tập đọc nhạc: tđn số 2

I. MC TIấU
- Hc sinh hỏt thuc li, din cm v bit biu din bi hỏt bng mt s ng
tỏc mỳa n gin.
- HS bit gừ m thnh tho theo nhp, phỏch v tit tu.
- c nhc v ghộp li chun xỏc
II. CHUN B
- Nhc c, mỏy nghe, bng nhc.
- Nhc c gừ m (song loan, thanh phỏch,...)
-Mt s ng tỏc mỳa n gin.
III. CC HOT NG DY HC
1. n nh t chc: nhc HS sa t th ngi ngay ngn.
2. Kim tra bi c:
- HS nhc li tờn bi hỏt ó c hc tit trc.
- GV bt ging cho HS hỏt ng thanh bi hỏt kt hp khi ng ging.
3. Bi mi:
Hot ng 1: Tp biu din bi hỏt Hóy gi cho em bu tri xanh
- Hng dn HS ụn li bi hỏt di nhiu hỡnh thc: Hỏt theo nhúm, t, cỏ
nhõn, kt hp s dng cỏc nhc c gừ m theo nhp, phỏch v tit tu li
ca.
- Hng dn cho HS mt vi ng tỏc minh ho cho bi hỏt:
- Cho HS tp biu din trc lp (va hỏt kt hp vn ng ph ho).
7


- Hỏi học sinh nhận xét xem nhóm nào, bạn nào biểu diễn hay nhất
- GV nhận xét.
Hoạt động 2: Ôn TĐN số 2
- HS luyện tập cao độ của bài một vài lượt
- Luyện tập tiết tấu một lượt
- Tập đọc nhac, ghép nối lời ca
- Dãy A đọc nhạc, dãy B ghép lời ( sau đổi luân phiên)
- 4 em đọc nhạc, 6 em ghép lời ca
- Cả lớp đọc đồng thanh bài TĐN số 2
4.Củng cố, dặn dò:
- HS hát kết hợp vận động phụ hoạ theo bài hát một lần.
- Nhận xét buổi học

TIẾT 6
«n tËp bµi h¸t con chim hay hãt

I. MỤC TIÊU
- HS biết đây là một bài hát do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác nhạc, lời theo
đồng dao
- Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu và tiết tấu, cả lớp hát đồng đều, hoà giọng.
- Biết gõ đệm theo nhịp, phách.
II. CHUẨN BỊ
- Hát chuẩn xác bài Con chim hay hót
- Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm (song loan, thanh phách,…).
8


- Máy nghe, băng nhạc mẫu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức: nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Cả lớp hát tập thể một bài để khởi động giọng
3. Bài mới:

Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Con chim hay hót
- GV cho HS nghe băng hát mẫu
- HS hát bài hát bằng nhiều hình thức: Hát đồng thanh, nhóm, cá nhân.
- Các nhóm lên trình bày bài hát trước lớp
Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát
- GV hát và vỗ tay hoặc gõ đệm mẫu theo phách:
Con chim hay hót nó đứng nó hót cành đa
x

x

x

x

x

x

xx

- GV hát kết hợp vỗ, gõ đệm mẫu theo nhịp:
Con chim hay hót nó đứng nó hót cành đa
x

x

x

x

- Mỗi kiểu vỗ tay hoặc gõ đệm GV cho HS thực hiện từ 3 đến 4 lượt
- Mời đội văn nghệ của lớp biểu diễn bài hát
4.Củng cố, dặn dò:
- GV củng cố bằng cách hỏi lại HS tên bài hát vừa học, tác giả- Cho cả lớp
đứng lên hát và vỗ tay theo nhịp, phách của bài hát.
- GV nhận xét, dặn dò (thực hiện như các tiết truớc).
- Nhắc HS về ôn lại bài hát vừa tập.
9


TiÕt 7
TËp biÓu diÔn bµi h¸t con chim hay hãt
I. MỤC TIÊU
- Học sinh hát thuộc lời, diễn cảm và hoà giọng.
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản.
- Tập biểu diễn bài hát thật vui, sinh động.
II. CHUẨN BỊ
- Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc.
- Nhạc cụ gõ đệm (song loan, thanh phách,...), nhạc cụ quen dùng.
-Một số động tác múa phụ hoạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ:
+ HS nhắc lại tên bài hát đã được học ở tiết trước.
+ Nêu tên tác giả sáng tác bài hát
+ GV bắt nhịp cho HS hát đồng thanh bài hát để khởi động giọng.
3. Bài mới:

Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Con chim hay hót
- GV đệm đàn cho HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: hát theo nhóm,
tổ, cá nhân,...
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ đệm theo nhịp,
10


phách và tiết tấu lời ca.
(Hướng dẫn thêm cách hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca)
- GV nhận xét.
Hoạt động 2: Hát với tốc độ khác nhau.
- GV hướng dẫn HS hát với 2 tốc độ khác nhau:
Lần đầu hát với tốc độ vừa phải
Lần thứ 2 hát với tốc độ nhanh hơn
- Đặt câu hỏi: So sánh lần hát đầu và lần hát thứ hai, lần nào nhanh hơn, lần
nào chậm hơn
- Nhận xét và chỉ cho HS thấy nếu hát với tốc độ khác nhau thì khả năng
diễn đạt bài hát cũng khác nhau (nếu hát nhanh quá sẽ hát không rõ lời
và không thể hiện hết các động tác,... và ngược lại).
Hoạt động 3: Hát kết hợp vận động.
- Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ.
-GV hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ hoạ theo bài hát.
+ Cho cả lớp thực hiện hát kết hợp vận động tại chỗ
Mời từng nhóm (5 - 6 em) lên đứng thành vòng tròn vừa hát kết hợp vận
động phụ hoạ.
- Gọi HS nhận xét xem nhóm nào biểu diễn hay nhất (hát đúng giai điệu,
tiết tấu bài hát, kết hợp các động tác đều đặn nhịp nhàng
4.Củng cố, dặn dò:
GV nhận xét, khen ngợi cá nhân và các nhóm đã hoàn thành tốt mục tiêu
của tiết học đồng thời nhắc nhở những em chưa thuộc lời hát và động tác
minh hoạ cần tập trung và cố gắng hơn.

11


12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×