Tải bản đầy đủ

Giáo án âm nhạc lớp 3 trọn bộ

TIẾT 1
Ôn bài hát: Quốc ca Việt Nam
Nhịp đi - Hùng mạnh

Nhạc và lời: VĂN CAO

1


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- HS biết hát theo giai điệu và lời1.
- Giáo dục HS ý thức trang nghiêm khi dự lễ chào cờ và hát Quốc ca.
II. CHUẨN BỊ
- Hát chuẩn xác và thể hiện tính chất hùng mạnh của bài hát.
- Máy nghe, băng nhạc bài Quốc ca, bảng phụ chép sẵn lời ca 1.
- Nhạc cụ quen dùng, tranh ảnh minh hoạ lễ chào cờ,...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức : Nhắc HS tư thế ngồi học ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Không tiến hành vì là tiết đầu tiên của năm học, có thể cho HS hát
ôn một vài bài hát đã học ở lớp 2 nhằm tạo không khí vui vẻ cho tiết học.
3. Bài mới:

Hoạt động 1: Ôn bài hát Quốc ca (lời 1)
- GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát: Quốc ca trước đây là bài Tiến quân ca viết vào năm
1944 của nhạc sĩ Văn Cao với nội dung kêu gọi toàn dân vùng lên cứu nước. Quốc ca được hát khi làm lễ
chào cờ. Khi hát hoặc cử nhạc Quốc ca phải đứng nghiêm trang và hướng nhìn Quốc kì.
- Cho HS xem hình ảnh lá cờ Việt Nam và lễ chào cờ.

- Cho HS nghe băng bài Quốc ca (hoặc GV hát mẫu thật chuẩn xác).
- Giải thích những từ khó trong bài để HS có thể hiểu được nội dung lời ca.
- Các tổ, nhóm, cá nhân luyện tập.
Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi
- Đặt một số câu hỏi để HS suy nghĩ trả lời:
* Bài Quốc ca được hát khi nào?
* Ai là tác giả bài hát Quốc ca?
* Khi chào cờ và hát Quốc ca, chúng ta phải có thái độ như thế nào?
Nhận xét HS trả lời, sau đó nêu lại yêu cầu khi chào cờ và hát Quốc ca để HS hiểu rõ và ghi nhớ.

4. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học, khen những em hát thuộc và thể hiện đúng yêu cầu bài học, thái độ
đúng mực khi học hát đồng thời nhắc nhở những em chưa tích cực trong tiết học cần cố gắng để
đạt kết quả tốt hơn ở những tiết học sau.
- Dặn HS về nhà ôn luyện lời 1 bài Quốc ca.
* Lưu ý
- GV chú ý những tiếng ngân hoặc nghỉ đến 3 phách để hướng dẫn HS hát đúng.
- Trong bài có hai câu hát giai điệu giống nhau chỉ khác ở hai tiếng cuối, GV hướng dẫn kĩ cho
HS, vì các em dễ nhầm lẫn chỗ này:
* Đường vinh quang xây xác quân thù
* Vì nhân dân chiến đấu không ngừng
- Tập xong lời 1, cho HS hát lại nhiều lần để nhớ lời và giai điệu, GV giữ nhịp đều cho HS trong
quá trình luyện hát.

2


TIẾT 2

Ôn bài hát: Quốc ca Việt Nam (lời 2)
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- HS biết hát theo giai điệu và đúng lời lời 2
- Tập cho HS nghi thức chào cờ và hát Quốc ca.
II. CHUẨN BỊ

- Hát chuẩn xác lời 2 và thể hiện tính hùng mạnh của bài hát.
- Máy nghe, băng (đĩa) nhạc bài Quốc ca Việt Nam, bảng phụ chép sẵn lời ca 2.
- Nhạc cụ quen dùng.
- Tranh ảnh minh hoạ nghi lễ chào cờ.
- Nắm nội dung lời 2 để giải thích cho HS ý nghĩa lời ca.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
- HS hát tập thể lời 1 của bài Quốc ca
- GV mời một nhóm khoảng 3 em lên hát trước lớp. Nhận xét HS về phần hát và tư thế,
thái độ của các em khi hát Quốc ca.
3. Bài mới
Hoạt động 1: Ôn bài hát Quốc ca (lời 2)
- GV tóm tắt nội dung lời ca 2 cho HS hiểu: Trong những ngày trước Cách mạng tháng Tám
(1945), nhân dân ta sống khổ cực dưới ách thống trị của chế độ thực dân phong kiến. Lòng căm
hờn đã thôi thúc nhân dân ta đoàn kết đứng lên đánh đuổi thực dân phong kiến, giành lại độc lập
tự do cho Tổ quốc.
- Cho HS nghe băng bài Quốc ca (hoặc GV hát mẫu thật chuẩn xác lời 2).
- HS tập đọc lời 2 theo tiết tấu
- Giải thích những từ khó trong bài để HS có thể hiểu được nội dung lời ca (lầm than, gông
xích, căm hờn).
- Với đối tượng HS khá, có thể GV đàn giai điệu cho HS hát thầm lời ca
- GV lưu ý những tiếng ngân (hoặc nghỉ) 3 phách và cao độ khác nhau của 2 tiếng cuối hai
câu ( thù, ngừng) như ở lời 1 để hướng dẫn HS hát đúng.
- HS hát lại nhiều lần để nhớ lời và giai điệu, GV giữ nhịp đều cho HS trong quá trình luyện
hát.
- Hát nối lời 1 và lời 2 của bài Quốc ca. Sửa những chỗ HS hát chưa đúng yêu cầu. Hát thể
hiện tính chất hùng mạnh không hẳn là hát quá to mà cần hát có lực, nhấn phách mạnh trong
từng câu hát thể hiện khí thế đoàn quân đang tiến bước.
Hoạt động 2: Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca
- Hướng dẫn HS tư thế đứng chào cờ và hát Quốc ca: Đứng nghiêm trang, mắt hướng nhìn
về Quốc kì. GV có thể mời một vài HS lên thực hiện tư thế mẫu.
3


- Cho HS cả lớp tập đứng chào cờ và hát Quốc ca.
- Nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò
- Một nhóm khoảng 4 em lên tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca trước lớp. Mời 2 em nhận
xét các bạn của mình. GV uốn nắn, sửa sai cho các em ( nếu có)
- GV nhận xét tiết học, khen những em có ý thức cố gắng học tập, thái độ đúng mực khi học
hát và tập chào cờ đồng thời động viên, nhắc nhở những em chưa thực hiện đúng các yêu cầu
trong tiết học cần cố gắng để đạt kết quả tốt hơn ở những tiết học sau.
- Dặn HS về nhà ôn luyện bài Quốc ca.

TIẾT 3

Ôn bài hát:Bài ca đi học
Bài ca đi học
Nhịp đi - Khoẻ

4

Nhạc và lời: PHAN TRẦN BẢNG


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- HS biết hát theo giai điệu và lời 1
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát
II. CHUẨN BỊ
- Hát chuẩn xác bài hát, thể hiện tính chất vui tươi, trong sáng của bài hát.
- Máy nghe, băng nhạc, bảng phụ chép sẵn lời ca 1.
- Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm và tranh ảnh minh hoạ cho bài hát.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: HS nhắc lại tên bài hát khi chào cờ. Cả lớp đứng lên hát ôn bài Quốc ca
với tư thế và thái độ nghiêm trang.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tậpbài hát Bài ca đi học (lời 1)
Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
* Kết hợp gõ đệm theo nhịp (GV làm mẫu):
Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh
x

x

x

x

* Kết hợp gõ đệm theo phách

Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh
x

x

x

x

x

x

xx

* Kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca

Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4. Củng cố, dặn dò
- HS nhắc lại tên bài hát vừa học, cả lớp hát đồng thanh lời 1 theo hướng dẫn của GV.
- Dặn HS về học thuộc lời 1 bài hát Bài ca đi học
- GV nhận xét tiết học, khen những em thực hiện tốt theo yêu cầu của bài học. Biết kết hợp
vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát, thái độ tích cực khi học hát đồng thời nhắc nhở những em chưa
thực hiện đúng các yêu cầu trong tiết học cần cố gắng hơn.
* Lưu ý
- Nhạc sĩ Phan Trần Bảng tốt nghiệp lớp Sư phạm âm nhạc đầu tiên của Bộ Giáo dục, ông đã viết nhiều ca
khúc hay cho trẻ em như: Trường em xinh, Vườn cam Bác Hồ, Cộc cách tùng cheng,...
- Bài hát Bài ca đi học là một hành khúc vui tươi viết ở giọng Rê trưởng, mô tả cảnh học sinh đến trường
trong niềm hân hoan cùng bạn bè

- Bài hát có chung một âm hình tiết tấu
- Trong bài có hai câu hát 1 và 3 giai điệu giống nhau, câu 2 và 4 giai điệu khác ở phần cuối, GV có thể
nhấn mạnh hoặc cho HS nhận xét nhằm phát huy khả năng của các em đối với bộ môn, giúp các em thuộc
bài nhanh hơn.

5


TIẾT 4

Tập biểu diễn bài: Bài ca đi học
Nhạc và lời: Phan Trần Bảng

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- HS biết hát theo giai điệu và đúng lời 2
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát
- Tập biểu diễn bài hát
II. CHUẨN BỊ
- Hát chuẩn xác bài hát, thể hiện tính chất vui tươi, trong sáng của bài hát.
- Máy nghe, băng nhạc, bảng phụ chép sẵn lời ca 2.
- Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm và một vài động tác phụ hoạ cho bài hát.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Cả lớp hát tập thể một bài để khởi động giọng.
2. Kiểm tra bài cũ: HS nghe GV đàn một nét giai điệu của bài hát Bài ca đi học, nhắc lại tên
bài hát đã học ở tiết trước. Cả lớp hát ôn lời 1 bài hát Bài ca đi học, hát kết hợp vỗ tay đệm theo
bài hát.GV nhận xét.
3. Bài mới
Hoạt động 1: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát
- Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca như tiết học trước. Sử dụng nhạc cụ
gõ đệm: trống nhỏ, song loan, thanh phách).
- Chia lớp thành các tổ, nhóm hát và gõ đệm luân phiên
- GV hướng dẫn HS tập biểu diễn bài hát: 4 em hát, 3 em vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp, 3 em vỗ tay hoặc
gõ đệm theo phách.
Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Hướng dẫn HS hát lời ca 1 và vận động phụ hoạ .GV thực hiện động tác mẫu theo gợi ý sau:

LỜI CA

ĐỘNG TÁC PHỤ HOẠ

Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh.
x
x
x
x

1.Nhún chân sang trái, sang phải theo nhịp. Hai
tay đưa lên cao chếch hình chữ V, nghiêng
người cùng bên với nhịp chân.

Đàn bướm phơi phới lướt trên cành hoa rung rinh.
x
x
x
x
Bầy chim xinh xinh hót trên lùm cây xanh xanh.
x
x
x
x
Chào đón chúng em mau bước nhanh chân tới trường.
x
x
x
x

2.Hai tay đưa ngang như động tác vẫy cánh.
Chân vẫn nhún đều như ở câu 1.

* Lời 2
Câu 1: Giữ nguyên động tác như ở lời 1.

6

3.Hai tay đưa lên miệng giả động tác chim hót.
4.Tay trái chống hông, tay phải đưa lên cao làm
động tác vẫy chào


Câu 2: Hai tay đưa lên ôm chéo trước ngực.
Câu 3: Nắm tay bạn bên cạnh, nghiêng người nhẹ nhàng theo nhịp
Câu 4: Giữ nguyên động tác như ở lời 1.
- GV cũng có thể gợi ý để HS tự nghĩ thêm những động tác nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của các
em.
- Sau khi hướng dẫn từng động tác, GV cho HS luyện tập vài lần để nhớ thực hiện thuần thục hơn.

4. Củng cố,dặn dò
- HS nhắc lại tên bài hát vừa học, tác giả; cả lớp hát đồng thanh lại bài hát theo hướng dẫn của
GV.
- GV nhận xét tiết học, khen những em tích cực học hát, biết kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo
bài hát, thể hiện các động tác vận động phụ hoạ nhịp nhàng, đồng thời nhắc nhở những em chưa
thực hiện đúng các yêu cầu trong tiết học cần cố gắng hơn ở các tiết học sau.
- Dặn HS về nhà ôn luyện bài hát Bài ca đi học.

TIẾT 5

Ôn tập bài hát: Đếm sao (Trích)
Đếm sao
Vừa phải - Nhịp nhàng

Nhạc và lời: VĂN CHUNG

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- HS biết hát theo giai điệu và lời ca.
- HS biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát
7


II. CHUẨN BỊ
- Hát chuẩn xác bài hát.
- Máy nghe, băng nhạc, bảng phụ chép sẵn lời ca.
- Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm và tranh ảnh minh hoạ cho bài hát.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: HS nhắc lại tên bài đã học ở tiết trước.
- Cả lớp đứng lên hát ôn bài hát Bài ca đi học, kết hợp vận động phụ hoạ theo bài hát.
- Mời một nhóm HS lên trình bày bài hát Bài ca đi học (kết hợp gõ đệm và vận động phụ
hoạ theo bài hát)
- GV nhận xét.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Đếm sao.
- HS xem tranh minh hoạ kết hợp nghe hát mẫu (nghe băng hoặc GV hát).
GV lưu ý để hướng dẫn HS như sau: Mỗi tiếng trong lời ca là một phách, có những tiếng ngân 2 hoặc 3
phách. Cụ thể:
Câu 1: Tiếng sáng, ông ngân 2 phách, tiếng sao ngân 3 phách.
Câu 2: Tiếng sáng ngân 2 phách, tiếng vàng ngân 3 phách.
Câu 3: Tiếng sao ngân 2 phách, tiếng sáng ngân 2 phách.
Câu 4: Tiếng sao ngân 3 phách, tiếng trên ngân 2 phách, tiếng cao ngân 3 phách.
- Dạy từng câu hát nối tiếp cho đến hết bài.
- GV chú ý đếm phách ở những tiếng ngân 2, 3 phách (những tiếng có gạch chân trong bài) để giúp HS
hát đúng và đều.
- Tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để nhớ lời và thuộc giai điệu, GV giữ nhịp đều cho HS trong
quá trình luyện hát, sửa sai cho HS ( nếu có)
Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát
* Kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách (GV thực hiện mẫu):
Một ông sao sáng, hai ông sáng sao
x

x

x

xx

x

xx

x

xxx

Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng
x

x

x

xx

x

x

x

x

xxx

Bốn ông sáng sao, kìa năm ông sao sáng
x

x

x

xx

x

x

x

x

xx

Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao
x

x

x

x

xxx

xx x

xxx

- Các tổ, nhóm, cá nhân luyện tập luân phiên

- GV mời một vài tốp HS lên trình bày bài hát trước lớp ( hát kết hợp gõ đệm theo phách)
4. Củng cố, dặn dò
- HS nhắc lại tên bài hát vừa học, tác giả; cả lớp hát đồng thanh theo hướng dẫn của GV.
8


- GV nhận xét tiết học, khen những em hát thuộc bài hát, đúng giai điệu, tiết tấu bài hát và
biết vận động phụ hoạ nhịp nhàng, nhắc nhở những em chưa thực hiện đúng các yêu cầu trong
tiết học cần cố gắng hơn. Dặn HS về học thuộc bài hát Đếm sao.

TIẾT 6

- Ôn tập bài hát: Đếm sao
- Trò chơi âm nhạc
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ
II. CHUẨN BỊ
- Máy nghe, băng nhạc.
- Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm và có thể chuẩn bị một số mũ gắn hình ngôi sao để HS
biểu diễn trên lớp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Có thể tiến hành trong quá trình ôn tập bài hát.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Đếm sao.

- Cho HS nghe lại giai điệu bài hát (nghe băng hoặc GV đàn giai điệu).
- Cho HS hát ôn bài hát bằng những hình thức: Đồng ca, tốp ca, tam ca, song ca…kết hợp vỗ tay
hoặc gõ đệm theo phách:
Một ông sao sáng, hai ông sáng sao
x

x

x

xx

x

xx

x xxx

Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng
x

x

x

xx

x

x

x

x

xxx

Bốn ông sáng sao, kìa năm ông sao sáng
x

x

x

xx

x

x

x

x

xx

Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao
x

x

x

x

xxx xx x

xxx

3
- Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 4 ( Sử dụng nhạc cụ gõ đệm như: trống nhỏ,
song loan, thanh phách).
Một ông sao sáng, hai ông sáng sao
x

x

x

x

Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng
x

x

x

x
9


Bốn ông sáng sao, kìa năm ông sao sáng
x

x

x

x

Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao
x

x

x

x

- GV h ướng dẫn HS hát nhấn vào phách mạnh ( những tiếng có đánh dấu x và gạch chân)
- Mời từng nhóm, dãy biểu diễn hát kết hợp gõ đệm theo bài hát
- GV nhận xét.
Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Chia bài thành 4 câu hát, GV giới thiệu một số động tác minh hoạ và thực hiện mẫu để HS
quan sát và tập làm theo
LỜI CA
Một ông sao sáng, hai ông sáng sao
x
x
x
x

ĐỘNG TÁC PHỤ HOẠ
1.Ngón tay trỏ đưa áp sát đầu và nghiêng
người về phía bên phải, bên trái theo nhịp 3

Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng
x

x

x

x

Bốn ông sáng sao, kìa năm ông sao sáng
x

x

x
x

3.Thực hiện như động tác 1.

x

Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao
x

2.Thực hiện như động tác 1.

x

x

4.Guộn hai tay về phía bên phải ( tay phải
cao, tay trái thấp) sau đó đổi bên sang trái
theo nhịp
Cuối câu hát hai tay đưa vòng chéo qua
trước mặt lên cao rồi từ từ hạ xuống.

- Luyện tập các động tác trên luân phiên theo tổ, nhóm. Có thể cho một dãy hát và dãy còn lại
tập vận động phụ hoạ.
- GV khuyến khích HS tự sáng tạo thêm các động tác mới sao cho phù hợp với nội dung lời ca.
Thi đua giữa các tổ, nhóm, cá nhân nhằm tạo không khí vui, sôi nởi trong lớp học.
Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc
*Trò chơi: Nói theo tiết tấu
GV hướng dẫn HS đếm từ 1 đến 10 ông sao theo tiết tấu sau:
Một ông sao sáng, hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao
…………………………………………
Chín ông sao sáng, mười ông sáng sao.
* Trò chơi: Hát theo các nguyên âm.
- GV hướng dẫn HS hát bằng các nguyên âm theo giai điệu của bài Đếm sao. GV dùng kí hiệu
bằng thế tay để thể hiện các nguyên âm. Ví dụ: nguyên âm i – giơ một ngón trỏ; nguyên âm a –
dùng hai ngón trỏ và giữa chúc ngược xuống,...
- Lúc đầu cho cả lớp hát đồng thanh lời ca, sau đó GV có thể chỉ định từng nhóm, dãy thực hiện
hát bằng các nguyên âm theo hiệu lệnh của mình, hoặc thay đổi hình thức mỗi dãy đảm nhận một
10


nguyên âm, khi GV thể hiện kí hiệu nguyên âm nào thì dãy đó sẽ hát bằng nguyên âm đó cho
đến khi GV thể hiện kí hiệu nguyên âm khác,...
- Trước khi thực hiện trò chơi, GV nên cho HS tập nhận biết nhanh các nguyên âm để thực hiện
tốt trò chơi này.
4. Củng cố, dặn dò
- HS nhắc lại tên bài hát vừa học, tác giả; cả lớp hát đồng thanh lại bài hát Đếm sao theo
hướng dẫn của GV.
- GV nhận xét tiết học, khen những em hát thuộc bài hát, thể hiện được tình cảm, sắc thái vui
tươi, biết thể hiện các động tác vận động phụ hoạ nhịp nhàng, thái độ tích cực khi học hát cũng
như trong hoạt động trò chơi, đồng thời nhắc nhở những em chưa thật tích cực trong các hoạt
động của tiết học cần cố gắng hơn ở các tiết học sau.
- Dặn HS về học thuộc bài hát Đếm sao.

TIẾT 7

Ôn tập bài hát: Gà gáy
Gà gáy
Vui - Linh hoạt

Dân ca Cống (Lai Châu)
Lời mới: HUY TRÂN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- HS biết bài Gà gáy là bài hát dân ca
- Biết hát theo giai điệu và lời ca
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
II. CHUẨN BỊ
- Hát chuẩn xác bài hát, thể hiện tính chất vui tươi, linh hoạt trong bài hát.
11


- Máy nghe, băng nhạc, bảng phụ chép sẵn lời ca.
- Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm và tranh ảnh minh hoạ cho bài hát (cảnh nhà sàn,
núi cao, gà gáy,...).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
- HS nghe GV đàn một nét giai điệu, nhắc lại tên bài hát được học ở tiết trước.
- Cả lớp hát ôn bài Đếm sao, kết hợp vỗ tay hoặc vận động phụ hoạ nhịp nhàng.
- GV gọi một vài HS thể hiện lại bài hát và nhận xét.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Gà gáy
- HS xem tranh minh hoạ kết hợp nghe hát mẫu (nghe băng hoặc nghe GV hát).
- Chia bài hát thành 4 câu, chú ý hướng dẫn HS lấy hơi ở mỗi câu hát vì mỗi câu hát khá dài, đặc biệt ở
câu 3 nên lấy hơi 2 lần (ở đầu câu và sau tiếng rồi).
- Tập xong bài hát, cho HS ôn lại nhiều lần để thuộc lời và nhớ giai điệu. Chú ý các tiếng “ ai ơi” ở cuối
mỗi câu hát GV hướng dẫn HS hát cho đúng ( cuối câu 1: ngân dài 2 phách, nghỉ 1 phách ở cuối câu 2, 3
và 4).
Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát
* Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, (GV thực hiện mẫu):
Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi!
x

x

x

x

xx xx

- Cả lớp luyện hát và gõ đệm theo phách thật đều, sau đó chia lớp thành các nhóm hát nối tiếp từng câu
liên tục và nhịp nhàng
- Dãy A hát lời, dãy B gõ đệm. Sau đổi luân phiên giữa 2 dãy
* Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp:

Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi!
x

x

x x

GV hướng dẫn HS hát nhấn vào các phách mạnh của nhịp 2 và gõ đệm đúng yêu cầu.
4. Củng cố,dặn dò
- HS nhắc lại tên bài hát vừa học. Cả lớp hát lại đồng thanh bài hát theo hướng dẫn của GV.
- GV nhận xét tiết học, khen những em hát thuộc lời ca, hát đúng giai điệu, tiết tấu bài hát và
biết gõ đệm đúng yêu cầu bài học, đồng thời nhắc nhở những em chưa thực hiện đúng các yêu
cầu trong tiết học cần cố gắng hơn.
- Dặn HS về nhà học thuộc bài hát Gà gáy.

12


TIẾT 8

Tập biểu diễn bài hát: Gà gáy
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- HS hát theo giai điệu và đúng lời ca
- HS biết hát kết hợp vận động phụ hoạ và biểu diễn bài hát.
II. CHUẨN BỊ
- Hát chuẩn xác bài hát, thể hiện tính chất vui tươi, trong sáng của bài hát.
- Máy nghe, băng nhạc.
- Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm và một vài động tác phụ hoạ cho bài hát.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Nhắc HS tư thế ngồi học ngay ngắn.
2. Kiểm tra bài cũ: Có thể tiến hành trong quá trình ôn tập bài hát.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Gà gáy.
- Cho HS nghe giai điệu bài hát, hỏi HS tên bài hát, dân ca của dân tộc nào?
- HS nghe GV đàn và hát thầm bài hát Gà gáy một lượt, sau đó hướng dẫn HS ôn tập bài hát
- HS ôn hát kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ đệm theo phách, theo nhịp. Trong quá trình ôn hát, GV có thể
kết hợp đánh giá, nhận xét HS.
Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- GV thực hiện động tác mẫu theo gợi ý sau:

LỜI CA
Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi!
x

x

x x

ĐỘNG TÁC PHỤ HOẠ
1.Đưa hai tay lên sát miệng như gọi loa,
nghiêng bên phải rồi bên trái nhịp nhàng
theo nhịp 2

Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi!
x
x
x x

2.Thực hiện như động tác tr ên

Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi!
x
x
x
x x

3.Một tay chống vào hông, tay kia giơ cao

Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi!
x
x
x x

4.Vỗ tay và nghiêng đầu bên phải, bên trái

lên vẫy đều bên phải, bên trái theo nhịp.
nhịp nhàng.

- GV hướng dẫn từng động tác, sau khi tập xong, cho HS thực hiện lại vài lượt cho thuần thục.
- Mời một vài nhóm, cá nhân lên biểu diễn trước lớp ( hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách và vận động
phụ hoạ).
- Khuyến khích các tổ, nhóm sáng tạo thêm động tác phụ hoạ mới. GV xếp loại thi đua để gây

không khí hào hứng học tập cho HS.
4. Củng cố, dặn dò
- HS nhắc lại tên bài hát vừa học, cả lớp hát đồng thanh bài hát Gà gáy theo hướng dẫn của
GV.
13


- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà luyện tập bài hát Gà gáy.

TIẾT 9

Ôn tập 3 bài hát: Bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát
- HS tham gia tập biểu diễn bài hát.
II. CHUẨN BỊ
- Máy nghe, băng nhạc.
- Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm và tranh ảnh minh hoạ cho các bài hát.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Có thể tiến hành trong quá trình ôn tập các bài hát.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Bài ca đi học.
- Hỏi HS bài hát nào thể hiện niềm hân hoan khi được đến trường của các bạn nhỏ? Tác giả bài
hát tên gì?
- Cho cả lớp ôn hát lại bài hát, GV mở băng hoặc đệm đàn.
- Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp và tiết tấu lời ca.
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vận động phụ hoạ nhịp nhàng theo bài hát.
- Mời từng nhóm, dãy hoặc cá nhân lên biểu diễn hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động phụ hoạ
nhịp nhàng.
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Đếm sao.

- Cho HS nghe lại giai điệu bài hát ( nghe băng hoặc GV đàn giai điệu). Hỏi HS nhận biết tên bài
hát, tác giả.
- Cho HS hát ôn bài hát bằng những hình thức: Hát đồng thanh, nhóm – dãy, cá nhân, hát nối
tiếp,... kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, theo nhịp 3/4.
- Trò chơi kết hợp bài hát:
Trước hết, GV cho HS luyện tập đếm phách của nhịp 3/4: 1-2-3, 1-2-3, liên tục và đều đặn. Khi
đếm 1, các em tự vỗ tay một cái; khi đếm 2-3, các em đưa tay phải ra trước như đang chạm vào
bàn tay của bạn đối diện mình 2 cái. Đếm 1, lại tiếp tục vỗ tay mình, 2-3 thì đổi sang tay trái. Cứ
thế, GV tập cho HS thuần thục thao tác vỗ tay và đổi bên.
Vào trò chơi, từng đôi bạn quay mặt đối diện nhau, cả lớp cùng đếm đồng thanh và kết hợp vỗ
tay như đã hướng dẫn (khi đếm 2-3, các em vỗ vào tay của bạn đối diện mình – tay phải cùng
thực hiện trước rồi đến tay trái sau,...).
14


Lúc đầu chưa quen, có thể chia lớp thành 2 dãy, một bên hát, một bên vừa đếm vừa vỗ, rồi đổi
bên. Khi đã quen cách chơi, cả lớp vừa hát kết hợp vỗ tay như đã hướng dẫn. Chú ý khi hát kết
hợp trò chơi phải biết vỗ vào đúng phách mạnh, nhẹ của nhịp 3/4 (phách mạnh tự vỗ vào tay
mình, 2 phách nhẹ vỗ vào tay bạn).
Hoạt động 3: Ôn tập bài hát Gà gáy.
- Cho HS xem tranh kết hợp nghe giai điệu để nhận biết tên bài hát, xuất xứ.
- Hướng dẫn HS ôn hát theo hình thức hát nối tiếp lần lượt từng nhóm, dãy...
- Hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, nhịp của bài hát.
- Cho cả lớp đứng lên hát kết hợp vận động phụ hoạ theo bài hát một cách nhịp nhàng, linh hoạt.
4. Củng cố, dặn dò
- HS nhắc lại tên các bài hát vừa được ôn, tác giả.
- GV nhận xét tiết học, khen những em hát thuộc bài hát, thể hiện được tình cảm, sắc thái vui
tươi trong từng bài hát, biết gõ đệm theo bài hát, thể hiện các động tác vận động phụ hoạ nhịp
nhàng, thái độ tích cực khi học hát cũng như trong hoạt động trò chơi, đồng thời nhắc nhở những
em chưa thật tích cực trong các hoạt động của tiết học cần cố gắng hơn ở các tiết học sau.
- Dặn HS về học thuộc các bài hát đã được ôn ở tiết học này.

TIẾT 10

Ôn tập bài hát Lớp chúng ta đoàn kết
Lớp chúng ta đoàn kết
Hơi nhanh - Vui

Nhạc và lời: MỘNG LÂN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- HS biết hát theo giai điệu và lời ca của bài hát
15


- HS biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
II. CHUẨN BỊ
- Hát chuẩn xác bài hát, thể hiện tính chất vui tươi, sôi nổi của bài hát.
- Máy nghe, băng nhạc, bảng phụ chép sẵn lời ca.
- Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm theo bài hát.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Cho HS nghe giai điệu một trong các bài hát đã ôn ở tiết học trước. HS
nhắc tên bài hát, tác giả và hát ôn lại bài hát đồng thanh theo hướng dẫn của GV để kết hợp khởi
động giọng.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Lớp chúng ta đoàn kết.

- Cho HS nghe băng hát mẫu (hoặc nghe GV hát mẫu).
- Cho HS ôn hát lại nhiều lần để thuộc lời, đúng giai điệu, tiết tấu bài hát. GV giữ nhịp đều cho
HS trong quá trình luyện hát (sửa cho HS hát chưa đúng).
Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát
- Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo nhịp, phách mạnh đầu tiên rơi vào tiếng mình (GV làm
mẫu):
Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta chan hoà tình thân…
x

x

x

x

- Hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca:
Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta chan hoà tình thân…
x
x
x
x x x
x x x x
x x x
- Các tổ, nhóm, cá nhân luân phiên luyện tập
4. Củng cố, dặn dò
- HS nhắc lại tên bài hát vừa học, tác giả; cả lớp hát đồng thanh bài hát theo hướng dẫn của
GV (GV đệm đàn hoặc cho HS hát kết hợp gõ đệm).
- GV nhận xét tiết học, khen những em hát thuộc lời, hát đúng giai điệu, tiết tấu bài hát và
biết gõ đệm đúng yêu cầu bài hát, thái độ tích cực khi học hát đồng thời nhắc nhở những em
chưa thực hiện đúng các yêu cầu trong tiết học cần cố gắng hơn.
Dặn HS về học thuộc lời 1 bài hát Lớp chúng ta đoàn kết.
* Lưu ý
- Nhạc sĩ Mộng Lân có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc thiếu nhi nước ta. Ông đã viết
nhiều ca khúc hay cho trẻ em như: Em là mầm non của Đảng, Quê em bừng sáng, Nguyễn Bá
Ngọc, Tấm ảnh Bác Hồ, Tiếng hát ngày hè,.... Bài hát Lớp chúng ta đoàn kết là một bài hát
vui, sôi nổi, gồm 4 câu hát có chung một âm hình tiết tấu:
- Hướng dẫn HS hát nhấn vào các phách mạnh của nhịp 2 và gõ đệm đúng yêu cầu.
- Chú ý ở câu cuối "Quyết kết đoàn, giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan” có
những tiếng cao độ khó hát, GV cần hướng dẫn để giúp HS hát đúng câu hát này.

16


TIẾT 11

Tập biểu diễn bài hát Lớp chúng ta đoàn kết
Nhạc và lời: MỘNG LÂN
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ nhịp nhàng theo bài hát.
- Nhắc nhở HS ý thức đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
II. CHUẨN BỊ
- Máy nghe, băng nhạc.
- Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm và ôn lại bài hát Hoa lá mùa xuân đã học ở lớp 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Có thể tiến hành trong quá trình ôn tập bài hát.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Lớp chúng ta đoàn kết.
- Cho HS nghe giai điệu bài hát, hỏi HS tên bài hát, tác giả?
- Cho HS nghe lại băng bài hát Lớp chúng ta đoàn kết
- Hướng dẫn HS ôn hát, thể hiện sắc thái vui tươi sôi nổi.
- Hát kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ đệm theo phách, theo nhịp và tiết tấu lời ca của bài hát. Trong quá
trình ôn hát, GV có thể kết hợp đánh giá nhận xét đối với những cá nhân hát và gõ đệm đúng yêu cầu.
* Hát kết hợp gõ đệm theo phách

Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta chan hoà tình thân…
x

x

x

x

x

x

x

x

- Cả lớp luyện hát và gõ đệm theo phách thật đều, sau đó chia lớp thành các nhóm hát nối tiếp từng câu
liên tục và nhịp nhàng
- Dãy A hát lời, dãy B gõ đệm. Sau đổi luân phiên giữa 2 dãy

* Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp:
Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta chan hoà tình thân…
x
x
x
- Cả lớp thực hiện một vài lượt
- Các tổ, nhóm, cá nhân luân phiên luyện tập.
Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ

x

- GV giới thiệu chi tiết 4 động tác mẫu theo gợi ý sau
LỜI CA
Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta chan hoà tình thân.
x

x

x

x

x

x

x

x

Lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà.

ĐỘNG TÁC PHỤ HOẠ
1. Giơ hai tay cao trên đỉnh đầu và kết hợp
vỗ tay theo phách.
2.Thực hiện như động tác trên

17


x

x

x

x

x

x

x

x

Đầy tình thân quý mến nhau luôn thi đua học chăm

3.HS nắm tay nhau theo hàng ngang

tiến tới.

đồng
thời nhún nghiêng mình theo nhịp 2.
4.Vỗ tay thấp ngang vai và nghiêng đầu
về 2 phía phải, trái theo nhịp 2

x

x

x

x

Quyết kết đoàn giữ vững bền giúp đỡ nhau xứng đáng

trò ngoan.
x

x

x

x

- GV hướng dẫn HS thực hiện từng động tác, sau khi tập xong, cho HS thực hiện lại vài lượt cho
thuần thục.
- Mời một vài nhóm lên biểu diễn trước lớp ( hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách và vận động phụ hoạ).
- Khuyến khích các tổ, nhóm sáng tạo thêm động tác phụ hoạ mới. GV xếp loại thi đua để gây

không khí hào hứng học tập cho HS.
Hoạt động 3: Tập biểu diễn bài hát.
-Mời từng nhóm, dãy hoặc cá nhân lên biểu diễn trước lớp với hình thức hát kết hợp gõ đệm và
vận động phụ hoạ nhịp nhàng theo bài hát.
- GV đàn hoặc bắt nhịp cho 6 em tham gia hát, 3 em gõ đệm theo nhịp bằng thanh phách, 3 em gõ
đệm theo phách bằng song loan hoặc trống nhỏ.
Có thể cho các em xếp hàng biểu diễn theo đ ội hình: 6 - 3 – 3:
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Hoặc chọn 15 em tham gia biểu diễn, xếp theo đội hình 9 – 3 – 3:
X

X

X

X

X X X X
X X
X
X
X

X

X

4. Củng cố, dặn dò
- HS nhắc lại tên bài hát vừa học, tác giả; cả lớp hát đồng thanh lại bài hát Lớp chúng ta
đoàn kết theo hướng dẫn của GV.
- GV nhận xét tiết học, khen những em hát thuộc bài hát, thể hiện được tình cảm, sắc thái vui
tươi; biết phụ hoạ nhịp nhàng theo bài hát; có thái độ tích cực trong tiết học đồng thời nhắc nhở
những em chưa thực hiện đúng các yêu cầu trong tiết học cần rèn luyện thêm.
- Dặn HS về ôn luyện bài hát Lớp chúng ta đoàn kết.

18


TIẾT 12

Ôn tập bài hát Con chim non
Con chim non
Vừa phải - nhịp nhàng

Dân ca Pháp

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát
- Giáo dục cho các em HS lòng yêu thích làn điệu dân ca
II. CHUẨN BỊ
- Hát chuẩn xác bài hát, thể hiện tính chất nhịp nhàng, trong sáng của bài hát.
- Máy nghe, băng nhạc, bảng phụ chép sẵn lời ca.
- Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm theo bài hát.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: HS hát tập thể bài hát Lớp chúng ta đoàn kết theo hướng dẫn của GV để
khởi động giọng.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Con chim non.
- Cho HS xem tranh ảnh minh hoạ về nước Pháp, vị trí nước Pháp trên bản đồ thế giới.
- Cho HS nghe băng hát mẫu (hoặc nghe GV hát).
- Cả lớp hát tập thể, chú ý nhấn vào những tiếng thuộc phách mạnh trong bài:

19


Bình minh lên có con chim non
Hoà tiếng hót véo von. Hoà tiếng hót véo von.
Giọng hót vui say sưa...
- Cho HS ôn hát lại nhiều lần,GV giữ nhịp đều cho HS trong quá trình luyện hát (sửa cho HS hát chưa
đúng).
- Các tổ, nhóm hát luân phiên.
Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát
- GV ghi số phách 1 – 2 – 3, 1 – 2 – 3,... lên bảng và hướng dẫn HS tập đếm đều đặn, nhịp nhàng.
- HS vừa đếm vừa kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm vào các phách mạnh của nhịp. Cụ thể:
* Phách 1( là phách mạnh) thì gõ đệm 1 tiếng
* Phách 2 và 3 (là hai phách nhẹ) thì mở tay ra.
Hướng dẫn HS thực hiện đều đặn và nhịp nhàng

3

- Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 4 , vỗ tay hoặc gõ vào những tiếng có gạch chân (là phách
mạnh)
Bình minh lên có con chim non
x

x

Hoà tiếng hót véo von. Hoà tiếng hót véo von. Giọng hót vui say sưa …
x

x

x

x

x

x

- Chia HS thành 2 nhóm, một nhóm hát, một nhóm gõ đệm theo nhịp, sau đó đổi ngược lại.
- Chú ý tiếng Bình đầu tiên là phách nhẹ (phách 3), tiếng minh tiếp theo mới là phách mạnh để hướng
dẫn HS không vỗ tay hoặc gõ đ ệm nhầm.
- Hướng dẫn trò chơi: Vỗ đệm theo nhịp.
-GV thực hiện mẫu
+ Phách 1: Vỗ hai tay xuống bàn
+ Phách 2 và 3: Vỗ hai tay vào nhau.
Nhắc nhở HS không vỗ tay quá mạnh xuống mặt bàn gây ảnh huởng đến lớp những bên cạnh và cố gắng

3

thể hiện nhịp nhàng theo đúng tính chất của nhịp 4 .

4. Củng cố, dặn dò
- HS nhắc lại tên bài hát vừa học, cả lớp hát đồng thanh bài hát theo hướng dẫn của GV (GV
đệm đàn cho HS hát kết hợp gõ đệm).
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà ôn luyện bài hát con chim non.

TIẾT 13

Tập biểu diễn bài hát Con chim non
Dân ca Pháp
20


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát
- HS biết hát kết hợp vận động phụ hoạ theo bài hát.
II. CHUẨN BỊ
- Máy nghe, băng nhạc.
- Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm và một vài động tác phụ hoạ cho bài hát.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Có thể tiến hành trong quá trình ôn tập bài hát.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Con chim non.
- Cho HS nghe giai điệu bài hát, hỏi HS tên bài hát, dân ca của nước nào?
- Cho HS nghe lại băng bài hát Con chim non, sau đó hướng dẫn HS ôn hát và thể hiện tính chất nhịp
nhàng trong sáng.
- Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vỗ tay đệm theo nhịp 3: Phách mạnh vỗ tay xuống bàn, hai phách nhẹ vỗ
tay vào nhau.
- Hướng dẫn HS sử dụng các nhạc cụ gõ đệm theo nhịp của bài hát
Bình minh lên có con chim non
x

x

Hoà tiếng hót véo von. Hoà tiếng hót véo von. Giọng hót vui say sưa …
x

x

x

x

x

- Trong quá trình ôn hát, GV có thể kết hợp đánh giá nhận xét đối với những cá nhân hát và gõ đệm đúng
yêu cầu.
Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
GV gợi ý và thực hiện động tác mẫu:

LỜI CA

ĐỘNG TÁC PHỤ HOẠ

Bình minh lên có con chim non.
x
x

1. Chân nhún nhịp nhàng sang trái, phải theo nhịp 3, tay
chỉ cùng bên với bước chân.

Hoà tiếng hót véo von, hoà tiếng hót véo von,
x
x
x
x
giọng hót vui say sưa.
x
x
Này chim ơi hát lên cho vang lời thân ái thiết tha
x
x
x
x
rộn vang tới chốn xa
x
x
Càng mến yêu quê nhà
x
x

2.Tiếp tục nhún chân nhịp nhàng; hai tay đưa lên miệng
thành hình loa, giả động tác chim hót.

3.Thực hiện như động tác 1

4.Hai tay đưa lên ôm chéo trước ngực.

- GV hướng dẫn từng động tác; sau khi tập xong, cho HS thực hiện lại vài lần cho thuần thục các động tác
- Mời HS lên biểu diễn trước lớp ( kết hợp gõ đệm theo nhịp và vận động phụ hoạ theo bài hát). GV có
thể chọn 3 em hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, 4 em múa phụ hoạ và sắp xếp đội hình 4-2-2 như gợi ý sau:

21


X
X

X

X

X

X
X

X

- Thay đổi các nhóm luân phiên biểu diễn sao cho nhiều HS trong lớp được tham gia.
- GV nhận xét và đánh giá xếp loại.

4. Củng cố, dặn dò
- Cả lớp hát đồng thanh bài hát Con chim non theo hướng dẫn của GV trước khi kết thúc tiết học.
- GV nhận xét tiết học, khen những em có thái độ tích cực khi học hát; nhắc nhở những em chưa thực
hiện đúng các yêu cầu trong tiết học cần cố gắng hơn ở các tiết học sau.
- Dặn HS về nhà ôn luyện bài hát Con chim non.

TIẾT 14

Ôn tập bài hát Ngày mùa vui
Ngày mùa vui
Rộn ràng - Vui - Hơi nhanh

22

Dân ca Thái
Lời mới: HOÀNG LÂN


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- HS biết hát theo giai điệu và lời ca 1 của bài hát
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát
II. CHUẨN BỊ
- Hát chuẩn xác bài hát, thể hiện tính chất vui tươi, rộn ràng.
- Tranh ảnh minh hoạ phong cảnh miền Tây Bắc hoặc cảnh sinh hoạt của đồng bào Thái.
- Máy nghe, băng nhạc, bảng phụ chép sẵn lời ca.
- Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Cả lớp ôn hát đồng thanh bài hát Con chim non theo hướng dẫn của GV,
kết hợp vỗ tay đệm theo nhịp.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Ngày mùa vui
- GV Giới thiệu miền Tây Bắc trên bản đồ Việt Nam và tranh ảnh sinh hoạt, trang phục của đồng bào
Thái
- HS nghe băng hát mẫu (hoặc nghe GV hát)
- Hát tập thể một vài lượt.
- Các tổ, nhóm hát luân phiên
- Chú ý những tiếng có luyến trong bài hát như: bõ công, ấm no, có đâu (những tiếng gạch chân), GV
hướng dẫn kĩ để giúp HS hát đúng.
- Cho HS ôn hát lại nhiều lần để thuộc lời, đúng giai điệu, tiết tấu bài hát. GV giữ nhịp đều cho HS trong
quá trình luyện hát (sửa cho HS hát chưa đúng).
Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm.
- Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách ( GV thực hiện mẫu):

Ngoài đồng lúa chín thơm, con chim hót trong vườn.
x

x

xx

x

x

xx

- Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo nhịp (GV thực hiện mẫu):

Ngoài đồng lúa chín thơm, con chim hót trong vườn.
x

x

x

x

- Hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca:
Ngoài đồng lúa chín thơm, con chim hót trong vườn.
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4. Củng cố, dặn dò
- HS nhắc lại nội dung bài học
- Cả lớp hát đồng thanh bài hát, GV đệm đàn cho HS hát kết hợp một trong các kiểu gõ
đệm).
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà luyện tập lời 1 bài hát Ngày mùa vui kết hợp với 3 kiểu vỗ tay( gõ đệm).
23


TIẾT 15

- Ôn tập bài hát Ngày mùa vui
- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- HS biết hát theo giai điệu và đúng lời 2
- HS biết hát kết hợp vận động phụ hoạ theo bài hát.
II. CHUẨN BỊ
- Hát chuẩn xác lời 2 bài hát, thể hiện tính chất vui tươi, rộn ràng.
- Máy nghe, băng nhạc, bảng phụ chép sẵn lời 2.
- Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm và một vài động tác phụ hoạ cho bài hát.
- Tranh ảnh minh hoạ một vài nhạc cụ dân tộc
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Có thể tiến hành trong quá trình ôn tập bài hát.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Ngày mùa vui

- Cho HS nghe giai điệu bài hát, hỏi HS tên bài hát, dân ca của dân tộc nào?
- Cho HS nghe lại băng bài hát Ngày mùa vui, sau đó hướng dẫn HS ôn hát lại lời 1 với sắc thái
vui tươi.
- Ôn tiếp lời 2 của bài hát trên cơ sở HS đã nắm được giai điệu, tiết tấu của lời 1
- Hướng dẫn HS ôn hát cả hai lời kết hợp sử dụng các nhạc cụ gõ đệm theo phách, theo nhịp và
theo tiết tấu lời ca của bài hát. Trong quá trình ôn hát, GV có thể kết hợp đánh giá nhận xét đối
với những cá nhân hát và gõ đệm đúng yêu cầu
Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ
- GV hướng dẫn HS thực hiện động tác theo gợi ý sau:
( Có thể áp dụng cho cả lời 1 và lời 2 của bài hát)
LỜI CA

ĐỘNG TÁC PHỤ HOẠ

Ngoài đồng lúa chín thơm, con chim hót trong vườn.
x x
xx
x x
xx
Nô nức trên đường vui thay bõ công bao ngày mong chờ.
x
x
x x x
x
x
Hội mùa rộn ràng quê hương ấm no chan hoà yêu thương
x
x
x
x
Ngày mùa rộn ràng nơi nơi có đâu vui nào vui hơn.
x
x
x
x

1.Vỗ tay sang 2 phía trái, phải theo phách.

24

2.Hai tay đưa lên bờ vai và chân bước
nhịp nhàng theo phách.
3.Cúi xuống giả động tác bê bó lúa bên
trái rồi bên phải theo nhịp 2.
4.Đưa hai tay lên cao vẫy theo nhịp (sao
cho hai lòng bàn tay hướng vào nhau).


- GV mở băng (đĩa) bài hát Ngày mùa vui cho cả lớp tập vận động phụ hoạ,
- GV sửa sai cho HS ( nếu có)
- Mời vài nhóm, cá nhân lên biểu diễn trên lớp (vừa hát kết hợp vận động phụ hoạ).
Hoạt động 3: Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc ( đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tranh).
- GV treo tranh minh hoạ hình ảnh của các nhạc cụ và lần lượt giới thiệu tên và tính năng từng nhạc cụ
(chỉ nêu tóm tắt):
* Đàn bầu: Còn gọi là đàn độc huyền (độc là một, huyền là dây), cấu trúc rất đơn giản nhưng khả năng diễn cảm
của đàn rất phong phú. Đàn bầu thường dùng để độc tấu, hoà tấu với các nhạc cụ dân tộc khác hoặc đệm cho
hát,...
* Đàn nguyệt: Còn gọi là đàn kìm, có hai dây, vì mặt bầu vang của nhạc cụ này có hình tròn như mặt
trăng nên gọi là đàn nguyệt. Đàn nguyệt được dùng trong dàn nhạc dân tộc để độc tấu, hoà tấu hoặc đệm
cho hát,...
* Đàn tranh: Còn gọi là đàn thập lục (gồm 16 dây) có hình hộp dài, âm thanh trong trẻo, sáng sủa, có khả
năng diễn cảm phong phú (như mô phỏng tiếng suối chảy, tiếng sóng vỗ, tiếng mưa rơi,...). Đàn dùng để
độc tấu, song tấu, đệm cho hát,... thường nữ dùng là chính.
- Nếu có thể cho HS nghe qua âm thanh từng nhạc cụ để giúp HS cảm nhận tốt hơn về âm sắc cũng như
khả năng diễn cảm của các nhạc cụ dân tộc (cho HS nghe băng nếu không có nhạc cụ trực quan).

4. Củng cố, dặn dò
- Cả lớp hát đồng thanh bài hát Ngày mùa vui (cả hai lời) theo hướng dẫn của GV.
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà ôn luyện bài hát Ngày mùa vui.

TIẾT 16

- Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc
- Ôn tập tên nốt nhạc qua trò chơi
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- HS biết được nội dung câu chuyện Cá heo với âm nhạc
- HS biết tên các nốt nhạc thông qua trò chơi
II. CHUẨN BỊ
- Đọc kĩ câu chuyện Cá heo với âm nhạc trong SGV.
- Các bìa cứng ghi tên từng nốt nhạc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
- Cho HS ôn hát bài Ngày mùa vui kết hợp vỗ tay đệm theo nhịp, phách
- GV nhận xét.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Kể chuyện âm nhạc.
- GV đọc câu chuyện Cá heo với âm nhạc một lượt cho HS nghe.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×