Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn khai thác hệ thống nguồn trạm BTS

VIỄN THÔNG QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM BẢO DƯỠNG - ỨNG CỨU THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC
HỆ THỐNG NGUỒN TRẠM BTS


Phần 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NGUỒN BTS
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG NGUỒN ĐIỆN TRẠM VIỄN THÔNG
NGUỒN
ĐIỆN
LƯỚI

HỆ THỐNG
MÁY NẮN
ĐIỆN

THIẾT
BỊ CẮT
SÉT


-48V DC

THIẾT BỊ VIỄN
THÔNG (CHUYỂN
MẠCH, TRUYỀN
DẪN)

AC QUY

INVERTER
MÁY
PHÁT
ĐIỆN

ĐIỀU
KHIỂN
GIÁM SÁT

TỦ
CHUYỂ
N ĐỔI
ĐIỆN

THIẾT
BỊ CẮT
LỌC
SÉT

TỦ PHÂN
PHỐI
ĐIỆN

UPS

220V AC

MÁY VI TÍNH

AC QUY
220V AC


MÁY PD
DI ĐỘNG

PHỤ TẢI ĐẶC
BIỆT

220V AC

HỆ THỐNG ĐIỀU
HÒA

HỆ THỐNG
CHIẾU SÁNG


Phần 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NGUỒN BTS
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG MÁY NẮN ĐIỆN


Phần 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NGUỒN BTS
CÁC LOẠI NGUỒN MÁY NẮN SỬ DỤNG TRÊN MẠNG VINAPHONE


Phần 2. CÁC LOẠI TỦ NGUỒN

CÁC LOẠI TỦ NGUỒN


Phần 2. CÁC LOẠI TỦ NGUỒN

Emerson PS48300/1800

Emerson
PS48150/1800

Emerson Actura Optima
PS48200/3200


Phần 2. CÁC LOẠI TỦ NGUỒN

Emerson Actura Flex
PS48330/2900

Emerson PS48300/2900

Emerson PS48300/3200


Phần 2. CÁC LOẠI TỦ NGUỒN

Power-One PPS16.48

Power-One PPS25.48

Power-One PPS32.48


Phần 2. CÁC LOẠI TỦ NGUỒN

Delta

Efore

Ascom


NGUỒN EMERSON PS48300/1800
1. NGUỒN EMERSON PS48300/1800
Ý nghĩa tên gọi PS 48 300/ 1800:
Công suất 01 module REC ~ 1800W
Max 300Ampe
-48VDC
Power Supply

Thông số kỹ thuật :
AC vào:
 Dải điện áp: 85VAC ~ 300 VAC.
 Tần số : 45Hz ~ 65 Hz.
DC ra:
 Điện áp DC: 42.2 VDC ~ 57.7 VDC.
Dung lượng: Maximun 300A
Công suất đầu ra của 01 module REC R48-1800:
 Đạt 100% công suất (1740W) nếu điện áp AC cấp cho REC từ
176VAC ~ 290 VAC.
 Đạt 50% công suất (1050 W) nếu điện áp AC cấp cho
REC=110VAC
 Đạt 44.4% công suất (800 W) nếu điện áp AC cấp cho REC=85VAC


NGUỒN EMERSON PS48300/1800
MÔ TẢ THÀNH PHẦN BÊN TRONG NGUỒN EMERSON PS48300/1800
Busbar 0V DC
Đèn chỉ thị
cảnh báo
CBs cấp
cho tải

02 cầu chì
Battery

Modules
REC

Bo giao tiếp
tín hiệuvà
cảnh báo
ngoài
Module điều
khiển và hiển
thị

Busbar -48V DC

03 cầu chì
cấp cho tải

Điểm đấu các
fa nóng cấp
cho các REC

Thanh trung
tính chung

VDR
Thanh đấu
đất
CB cấp AC
cho tủ REC


NGUỒN EMERSON PS48300/1800
ĐẤU CẢNH BÁO VỀ OMC

J23 J24 J25

Stt

Cổng
(Relay)

1

J23

Mất nguồn AC

2

J24

Điện áp DC thấp

3

J25

Lỗi module nắn

4

J26

Điện áp DC cao

J26

Chức năng đưa
cảnh báo về OMC

Ghi chú

Chọn cổng
thường đóng


NGUỒN EMERSON PS48300/1800

Các loại cảnh báo của tủ nguồn Emerson:


NGUỒN EMERSON PS48300/1800
CÀI ĐẶT THÔNG SỐ TỪ KHỐI ĐIỀU KHIỂN


NGUỒN EMERSON PS48300/1800
CÀI ĐẶT THÔNG SỐ TỪ KHỐI ĐIỀU KHIỂN


NGUỒN EMERSON PS48300/1800
KHAI BÁO SỐ TỔ ẮC QUY, DUNG LƯỢNG ẮC QUY


NGUỒN EMERSON PS48300/1800
KHAI BÁO LVD – LOW VOLTAGE DISCONNECT


NGUỒN EMERSON PS48300/1800
KHAI BÁO LVD – LOW VOLTAGE DISCONNECT


NGUỒN EMERSON PS48300/1800
CÀI ĐẶT ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN NẠP


NGUỒN EMERSON PS48300/1800
CÀI ĐẶT ĐIỆN ÁP AC VÀ DC


NGUỒN POWER-ONE PPS16.48

- Sử dụng module rectifier FMP16.
- Hỗ trợ tối đa 04 module FMP16, thông số hoạt
động của module REC FMP16:
 Điện áp AC đầu vào: Từ 100V đến 250V.
Dòng đầu AC vào: 9A.
Tần số: 44 ~ 66 Hz.
Điện áp DC ra: 45 đến 56 V.
Công suất DC ra:1600W


NGUỒN POWER-ONE PPS16.48
MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI TỦ POWER-ONE
Power-One PPS16.48
CBs cấp cho tải: BTS,
Node B, Truyền dẫn …

Modules
REC FMP16

Modules
REC FMP32
02 CB Battery

Module điều khiển
và hiển thị


NGUỒN POWER-ONE PPS16.48
MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM BÊN TRONG TỦ POWER-ONE
Điểm đấu AC vào

Busbar
dương nguồn

Điểm đấu -48V
of Battery

Điểm đấu -48V cấp
cho tải: BTS, Node
B, Truyền dẫn …


NGUỒN POWER-ONE PPS16.48

Ý NGHĨA CÁC ĐÈN CHỈ THỊ TRÊN CÁC
MODULE REC: FMP16.48

Đèn

Bình
thường

Không
bình
thường

Xanh

Sáng
(on)

Tắt (off)

Vàng

Đỏ

Sáng (on)
Tắt (off)
Tắt (off)

Nhấp nháy
Sáng (on)

Nguyên nhân không bình thường
Không có nguồn AC vào REC
REC quá dòng/nhiệt độ cao/tốc độ quá thấp.
Trao đổi thông tin giữa REC và Board điều khiển lỗi.
REC lỗi hoặc điện áp ra cao hoặc REC shut down


NGUỒN POWER-ONE PPS16.48
MODULE ĐIỀU KHIỂN VÀ HIỂN THỊ

Phím ESC
Phím di chuyển lên
Phím di chuyển xuống
Phím Enter

Cổng giao tiếp
PC:RS232

Cổng giao
tiếp
PC:Ẹthernet

Đèn chỉ thị
Alarm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×