Tải bản đầy đủ

Giáo án nếp sống văn minh lịch sự lớp 2

GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH
Tiết 1: GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU
GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH VĂN MINH
CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
I. MỤC TIÊU :
1.Kiến thức: Giúp học sinh nhận biết được:
- Sự cần thiết của việc thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh.
- Chương trình, thời gian học 8 bài của học sinh lớp 5.
- Chương trình học của học sinh lớp 1,2, 3, 4, 5 , học sinh THCS, THPT.
- Cấu trúc của từng bài học trong SHS (Xem tranh, Xem truyện tranh -Trao đổi, thực
hành- Lời khuyên).
2. Kĩ năng : Sử dụng tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh lớp
5 (đọc lời giới thiệu, chương trình, các bài học, mục lục).
3. Thái độ đồng tình, ủng hộ và mong muốn học và thực hiện nếp sống thanh lịch,
văn minh.
II. ĐÒ DÙNG DẠY- HỌC :
1.GV: Sách HS lớp 1, 2, 3, 4, 5.
2.HS: Sách..., vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG Nội dung
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
2p A. Bài cũ :
30p B. Bài mới:
Hoạt động
1.Giới thiệu * Các bước tiến hành :
HS ghi bài
Bước 1 : GV giới thiệu khái
quát về tài liệu “Giáo dục nếp
sống thanh lịch, văn minh”
dùng cho HS lớp 5.
Bước 2 : GV giới thiệu mục
tiêu tiết học, ghi tên bài.
2.Hoạt động * Các bước tiến hành :
Giới thiệu
Bước 1 : GV nêu một số ví dụ
về tài liệu
về hành vi chưa đẹp của học
sinh lớp 5, dẫn dắt đến ý nghĩa HS theo dõi chỉ ra hành vi
của những hành vi đẹp, từ đó
chưa đẹp….nêu cách sửa
giúp HS hiểu giá trị của việc
HS theo dõi chỉ ra hành vi
thực hiện nếp sống thanh lịch, đẹp….nêu gương học tập,
văn minh.
liên hệ trong lớp
Bước 2 : GV có thể lấy một số
ví dụ về hành vi đẹp trong SHS
để minh họa.
Hoạt động : Bước 1 : GV sử dụng sách từ
Giới thiệu
lớp 1 đến lớp 5 để khái quát về


về tài liệu
toàn cấp

Hoạt động
Tìm hiểu
sách HS lớp
2


3p

D.Củng cố
dặn dò:

Bộ tài liệu “Giáo dục Nếp sống
TL, VM cho HS Hà Nội” .
- Hình thức : Bộ tài liệu gồm 5
cuốn tương ứng với 5 khối lớp.
- Nội dung : Có 8 chủ đề “Nói,
nghe ; ăn; mặc; ở; cử chỉ, vui
chơi, giao tiếp, ứng xử”.
Bước 2 : GV tóm tắt lời giới
thiệu cho HS.
* Các bước tiến hành :
Bước 1: GV hướng dẫn HS
tìm hiểu SHS theo gợi ý sau:
- SHS gồm có mấy bài ?
- Tên từng bài là gì ?
Bước 2 : HS trình bày kết quả. Hs theo dõi, nhắc lại tên các
chủ đề.
GV kết luận :
SHS lớp 2 gồm có 8 bài, nội
dung xoay quanh chủ đề nói,
Bài 1 : Ý kiến của em
nghe, ăn, mặc, cử chỉ.
Bài 2 : Tôn trọng người nghe
Bài 3 : Bữa ăn cùng khách
Bài 4 : Dự sinh nhật bạn
- GV yêu cầu HS nêu vắn tắt về Bài 5 : Bữa ăn trên đường du
lịch
việc sử dụng tài liệu
Bài 6 : Trang phục khi ra
GDNSTL,VM cho HS lớp 2.
đường
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị
Bài 7 : Trang phục thể thao
bài 1 “Ý kiến của em”.
Bài 8 : Cách nằm, ngồi của
em

NẾP SỐNG THANH LỊCH -VĂN MINH
Bài 1: Ý KIẾN CỦA EM
I. MỤC TIÊU :
1.Kiến thức: Học sinh nhận thấy cần mạnh dạn nêu ý kiến trong giờ học, giờ chơi hay
trong sinh hoạt hàng ngày.
2.Kĩ năng :Biết cách xin phép người nghe để nêu ý kiến.
- Khi nêu ý kiến, đứng hoặc ngồi ngay ngắn, nói rõ ràng, ngắn gọn.
- Biết nhắc nhở chân thành những điều sai của bạn.
3. Thái độ: Học sinh có thái độ tự tin khi nêu ý kiến.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :


1.GV: Tranh minh hoạ trong sách HS.
2.HS: Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC
gi¸o viªn
häc sinh
1.Bài cũ : không kiểm tra.
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài (5’)
* Mục tiêu : Giúp HS định hướng về nội dung sẽ học
trong tiết dạy.
* Các bước tiến hành :
Hs nêu miệng nối tiếp.
Bước 1 : GV nêu câu hỏi bất kì, yêu cầu 1 HS trả lời.
Cả lớp nhận xét cách trả lời của bạn theo tiêu chí “Bạn
trả lời đã đủ cả câu chưa ?”
GV nhắc lại kiến thức đã học trong bài “Em
hỏi và trả lời” ở lớp 1 (Hỏi và trả lời phải đủ cả câu.
Không hỏi và trả lời trống không).
Bước 2 : GV dẫn vào bài mới, ghi tên bài “Ý kiến của
em”.
Hs ghi bài.
Hoạt động 2 : Nhận xét hành vi (15’)
* Mục tiêu : Giúp HS nhận thấy cần mạnh dạn nêu ý
kiến trong giờ học; Khi nêu ý kiến, đứng hoặc ngồi
ngay ngắn, nói rõ ràng, ngắn gọn.
* Các bước tiến hành :
- Bước 1 : Giáo viên tổ chức cho HS thực hiện phần
Xem tranh, SHS trang 5, 6, 7.
- Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận nội dung từng tranh :
+ Tranh 1 : Các bạn giơ tay xin phát biểu như
vậy cô giáo có thể gọi lần lượt HS phát biểu.
+ Tranh 2 : Các bạn tranh nhau nói khi chưa
được cô giáo cho phép làm lớp ồn, cô giáo không gọi
được HS phát biểu, nói trươc câu trả lời của mình,...
+ Tranh 3 : Nam chưa mạnh dạn nêu ý kiến như
vậy thầy, cô giáo sẽ không biết khả năng học tập của
Nam để giúp Nam học tập tốt hơn.
+ Tranh 4 : Mai Anh đứng ngay ngắn, trả lời
câu hỏi rõ ràng như vậy thầy, cô giáo sẽ biết khả năng
học tập của Mai Anh và giúp bạn học tập tốt hơn.
+ Tranh 5 : Các bạn tranh nhau nói nên nhóm
trưởng không tập hợp được ý kiến như vậy hoạt động
nhóm sẽ không có hiệu quả.

Hs quan sát tranh.Thảo luận
nhóm bàn.
Đại diện nêu kết quả, nhận
xét theo từng tranh.


+ Tranh 6 : Các bạn lần lượt nêu ý kiến như vậy
giúp cho hoạt động nhóm hiệu quả.
Bước 3 : GV hướng dẫn HS rút ra ý 1, ý 2 của lời
khuyên, SHS trang 8.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế
của HS.
Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến (7’)
* Mục tiêu : Giúp HS bày tỏ ý kiến trước những hành
vi đúng và hành vi sai và nhận thấy nên nhắc nhở chân
thành những điều sai của bạn.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GVtổ chức cho HS thực hiện bài tập 1, SHS
trang 8.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận theo từng hành vi:
a) Liên đã mạnh dạn góp ý khi thấy Nam sai như
vậy sẽ giúp cho bạn Nam tập trung và học tốt môn
Toán > tán thành.
b) Tuấn góp ý với bạn như vậy giúp cho các bạn
ngồi sau xem được phim,… > tán thành.
c) Mai nhìn thấy bạn làm sai nhưng không góp ý
như vậy bạn sẽ không ý thức về việc làm sai của mình,
… > không tán thành.
Bước 3 : GV gợi mở để HS rút ra ý 3 của lời khuyên,
SHS trang 8.
Nối tiếp đọc và nêu ý kiến
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế của mình, các bạn trong lớp
của HS.
nhận xét.
Hoạt động 4 : Trao đổi, thực hành (10’)
* Mục tiêu : Giúp HS thực hành kĩ năng nhắc nhở chân
thành những điều sai của bạn.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 2, SHS
trang 8.
Bước 2 : HS trình bày trước lớp.
GV phân tích, kết luận cách ứng xử đúng và
hay.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
3. củng cố dặn dò: (3’)
- GV yêu cầu HS nhắc lại toàn bộ nội dung lời
khuyên (không yêu cầu HS đọc đồng thanh) và hướng Nghe và nối tiếp nêu lại lời


dẫn để HS mong muốn, chủ động, tự giác thực hiện nội khuyên
dung lời khuyên.
- Chuẩn bị bài 2 “Tôn trọng người nghe”.
Hs nêu liên hệ trong lớp,
trong trường.

Hs cá nhân nhận xét và tự
liên hệ bản thân.

1,2 em nhắc lại.

THANH LỊCH -VĂN MINH
TIẾT 3

:
Bài 2 : TÔN TRỌNG NGƯỜI NGHE

I. MỤC TIÊU :
1. Học sinh nhận thấy khi nói chuyện cần thể hiện sự tôn trọng người nghe.


2. Học sinh có kĩ năng khi nói chuyên như :
- Đứng cách người nghe một khoảng vừa phải.
- Không nói quá to hay quá nhỏ.
- Luôn chú ý thái độ người nghe để có cách ứng xử thích hợp.
3. Học sinh có thái độ tôn trọng người nghe.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ trong sách HS.
- Video clip có nội dung bài học (nếu có).
- Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
gi¸o viªn
häc sinh
1 : Kiểm tra bài cũ (3’)
* Mục tiêu : Kiểm tra kiến thức HS đã học ở bài
1 “Ý kiến của em” (TLGDNSTL,VM lớp 2).
* Cách tiến hành :
Bước 1 : GV có thể yêu cầu HS trả lời câu hỏi Hs nêu miệng nối tiếp.
“Khi có ý kiến, em cần làm gì ?” ; “Khi nêu ý
kiến, em cần chú ý điều gì ?”
Bước 2 : GV nhận xét câu trả lời của HS.
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2’)
* Mục tiêu : Giúp HS định hướng về nội dung sẽ
học trong tiết dạy.
* Cách tiến hành: GVgiới thiệu bài học, ghi tên Hs ghi bài.
bài “Tôn trọng người nghe”.
Hoạt động 2 : Nhận xét hành vi (10’)
* Mục tiêu : Giúp HS nhận thấy khi nói chuyện
cần thể hiện sự tôn trọng người nghe qua một số
hành vi như giữ khoảng cách vừa phải với người
nghe, không nói quá to hay quá nhỏ.
* Các bước tiến hành :
- Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện phần
Xem tranh, SHS trang 9, 10.
- Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận nội dung từng tranh :
+ Tranh 1: Việt Anh đứng gần quá khiến
Nam khó chịu.
+ Tranh 2: Hai bạn đứng nói chuyện,
khoảng cách vừa phải.

Hs quan sát tranh.Thảo luận nhóm
bàn.
Đại diện nêu kết quả, nhận xét
từng tranh.


+ Tranh 3: Tuấn nói to quá làm Nga cảm
thấy khó chịu.
+ Tranh 4: Thảo nói nhỏ làm cho Tùng
không nghe rõ.
Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra ý 1, ý 2 của lời
khuyên, SHS trang 12.
Nghe và nối tiếp nêu lại lời
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời khuyên với khuyên
thực tế của HS.
Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến (5’)
* Mục tiêu : Giúp HS bày tỏ ý kiến với những
hành vi thể hiện sự tôn trọng người nghe cũng
như hành vi không tôn trọng người nghe.
* Các bước tiến hành :
- Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập
2, SHS trang 12.
- Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận theo từng trường hợp :
a) Khi nói chuyện cần để ý nét mặt người
nghe để có cách ứng xử thích hợp > tán
thành.
b) Trong khi nói chuyện, thích điều gì thì nói
mà không cần quan tâm đến thái độ của người
nghe > không tán thành vì đó là hành vi thiếu
tôn trọng người nghe.
c) Khi nói chuyện không đứng sát vào người
nghe và không nói quá to hay quá nhỏ > tán
thành vì đó là hành vi thể hiện sự tôn trọng
người nghe.
Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra ý 3 của lời
khuyên, SHS trang 12.
Bước 4 : GV liên hệ với thực tế của HS.

Nối tiếp đọc và nêu ý kiến của
mình, các bạn trong lớp nhận xét.

Hs nêu
HS liên hệ trong lớp, trong
trường.

Hoạt động 4 : Trao đổi, thực hành (8’)
* Mục tiêu : Giúp HS nhận biết và thực hiện kĩ
năng quan sát nét mặt người nghe để có cách
ứng xử thích hợp.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 1,
SHS trang 11.
Hs cá nhân nhận xét và tự liên hệ
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
bản thân.Lớp nhận xét, chọn bạn
GV phân tích, kết luận cách ứng xử ứng xử hay.
đúng và hay :


- Tranh 1: Nên dừng cuộc nói chuyện lại vì
chị đang chuẩn bị đi học.
- Tranh 2 : Nên chuyển sang chuyện khác vì
bạn được điểm không cao nên có thể bạn không
thích nói chuyện đó.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
Hoạt động 5 : Trao đổi, thực hành (7’)
* Mục tiêu : Giúp HS tiếp tục thực hiện kĩ năng Hs thực hành theo nhóm bàn.
quan sát nét mặt người nghe để có cách ứng xử
thích hợp.
* Các bước tiến hành:
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 3,
SHS trang 12.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
Giáo viên phân tích, kết luận cách ứng
xử đúng và hay.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
3. củng cố dặn dò: (3’)
- GV yêu cầu HS nhắc lại toàn bộ nội
dung lời khuyên (không yêu cầu HS đọc đồng
thanh) và hướng dẫn để HS mong muốn, chủ 1,2 em nhắc lại.
động, tự giác thực hiện nội dung lời khuyên.
- Chuẩn bị bài 3 : Bữa ăn cùng khách.


THANH LỊCH -VĂN MINH
Bài 3 : BỮA ĂN CÙNG KHÁCH
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Học sinh nhận thấy cần có thái độ và việc làm phù hợp khi đi ăn cỗ
hoặc khi gia đình mời cơm khách.
2.Kĩ năng : Biết giúp đỡ người lớn việc vừa sức.
- Biết nói lời cảm ơn khi nhận thức ăn được mời. Ăn uống ý tứ, giữ vệ sinh.
- Biết bày tỏ thái độ hiếu khách (nói lời mời, gắp thức ăn mời, trò chuyện thân thiện,
cởi mở).
- Ăn xong, biết lấy tăm, nước, hoa quả mời mọi người.
3.Thái độ: Học sinh tự giác thực hiện những hành vi thanh lịch, văn minh khi đi ăn cỗ
hoặc khi gia đình mời cơm khách.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
1.GV:Tranh minh hoạ trong sách HS.
2.HS: Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC :
TG
Nội dung
3p A.Bài cũ

Hoạt động của GV
* Cách tiến hành :
Bước 1:GV có thể yêu cầu HS
trả lời câu hỏi “Khi ăn ở gia
đình, trước khi ăn, em cần làm
gì ?”“Sau khi ăn, em cần làm gì
Bước 2 : GV nhận xét câu trả
lời của HS.
30p B.Bài mới
* Cách tiến hành : GV giới
1.Giới thiệu thiệu bài học, ghi tên bài “Bữa
ăn cùng khách”.
* Các bước tiến hành :
Hoạt động : Bước 1 : GV tổ chức cho HS
Nhận
xét thực hiện phần Xem truyện
hành vi
tranh, SHS trang 13, 14, 15.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận nội dung theo từng
tranh :
- Tranh 1 : Trước khi ăn, hai chị
em dọn cơm giúp mợ Trang >
hành vi đúng.
- Tranh 2 : Khi được mợ Trang
gắp thức ăn mời, hai chị em
cảm ơn mợ > hành vi đúng.
- Tranh 3 : Bi nhoài người tìm
miếng ngon, gắp đầy bát > hành

Hoạt động của HS
Hs nêu miệng nối tiếp.

Hs ghi bài.

Hs quan sát tranh.Thảo luận
nhóm bàn.
Đại diện nêu kết quả, nhận
xét từng tranh truyện.


vi chưa đẹp.Bống ăn từ tốn,
xương để gọn > hành vi đúng.
- Tranh 4 : Hai chị em mời tăm,
quả > hành vi đúng.
Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra ý
1, ý 2, ý 4, ý 5 của lời khuyên,
SHS trang 17.
Bước 4 : GVliên hệ nội dung lời
khuyên với thực tế của HS.

2p

Hoạt động 3 * Các bước tiến hành:
: Nhận xét Bước 1 : GVtổ chức cho HS
hành vi
thực hiện bài tập 1, SHS trang
15, 16.
Bước 2 :HS trình bày kết
quả.GV kết luận nội dung theo
từng tranh.
Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra ý
3 của lời khuyên, SHS trang 17.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung
lời khuyên với thực tế của HS.
Hoạt động 4 * Các bước tiến hành :
: Trao đổi, Bước 1 : Giáo viên tổ chức cho
thực hành
HS thực hiện bài tập 2, SHS
trang 17 (GV gợi ý một số hành
vi cần thực hành như nói lời
mời với khách và gia đình, cảm
ơn khi nhận thức ăn, gắp thức
ăn vào bát, gắp thức ăn mời
khách, …)
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GVphân tích, kết luận
cách thực hiện các hành vi
đúng.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế
của HS.
C. củng cố - GV yêu cầu HS nhắc lại toàn
dặn dò
bộ nội dung lời khuyên và
hướng dẫn để HS mong muốn,
chủ động, tự giác thực hiện nội
dung lời khuyên.
- Chuẩn bị bài 4 “Sinh nhật
bạn”.

Nghe và nối tiếp nêu lại lời
khuyến (SHS trang 17)
Nối tiếp đọc và nêu ý kiến
của mình, các bạn trong lớp
nhận xét.

Nêu lại cá nhân.
Hs nêu liên hệ trong lớp,
trong trường.

Hs thực hành theo cá nhân
hoặc đóng vai theo bàn.

1,2 em nhắc lại.


THANH LỊCH -VĂN MINH
Bài 4 : SINH NHẬT BẠN
I. MỤC TIÊU :
1.Kiến thức: Học sinh nhận thấy cần chuẩn bị quà tặng sinh nhật bạn phù hợp, dự
sinh nhật bạn với thái độ vui vẻ, thân thiện, cởi mở.
2. Kĩ năng : Biết chuẩn bị quà tặng sinh nhật phù hợp.
- Biết chúc mừng sinh nhật lịch sự và có ý nghĩa.
- Khi dự sinh nhật, ăn uống từ tốn, lịch sự, thái độ vui vẻ, thân thiện, cởi mở.
3. Thái độ: Học sinh tự giác thực hiện những hành vi thanh lịch, văn minh khi dự
sinh nhật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
:
1.GV: Tranh minh hoạ trong sách HS.
2.HS: Giấy màu, bút màu, kéo, hồ dán.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
TG Nội dung
3p
A. Kiểm
tra bài cũ

30p

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Cách tiến hành :
Bước 1 : GV có thể yêu cầu HS
trả lời câu hỏi “Khi gia đình mời
cơm khách, em cần làm gì để tỏ Hs nêu miệng nối tiếp.
lòng hiếu khách ?” ; “Khi dự
bữa cơm được mời, chúng ta chú
ý điều gì ?”.
Bước 2 : GV nhận xét câu trả lời
của HS.
B.Bài mới: * GV giới thiệu bài học, ghi tên Hs ghi bài.
Hoạt động bài “Sinh nhật bạn”.
1:
Giới
thiệu bài
* Các bước tiến hành :
Hoạt động Bước 1 : GV tổ chức cho HS
Hs quan sát tranh.Thảo luận
2 : Nhận Xem tranh, SHS trang 18, 19.
nhóm bàn.
xét hành vi Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận nội dung theo từng
Đại diện nêu kết quả, nhận
tranh
Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra ý xét
1 của lời khuyên, SHS trang 21.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời
khuyên với thực tế của HS.
Hoạt động * Các bước tiến hành :
3 : Nhận Bước 1 : GV tổ chức cho HS Nghe và nối tiếp nêu lại lời
xét hành vi thực hiện bài tập 1 SHS trang 20, khuyên (SHS trang 21)
21.


2p

Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận nội dung theo từng
tranh :
Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra ý
2, ý 3, ý 4, ý 5 của lời khuyên,
SHS trang 21.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời
khuyên với thực tế của HS.
Hoạt động * Các bước tiến hành :
4 : Trao Bước 1 : GV tổ chức cho HS
đổi, thực thực hiện bài tập 2 phần a, SHS
hành
trang 21.
GV giúp HS nhận xét, bình
chọn lời chúc lịch sự và có ý
nghĩa.
Bước 2 : GV tổ chức cho HS
thực hiện bài tập 2, phần b, SHS
trang 21.
GV giúp HS nhận xét, bình chọn
sản phẩm đẹp.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế
của HS.
C. Củng cố
dặn dò:
- GV yêu cầu HS nhắc lại toàn
bộ nội dung lời khuyên (không
yêu cầu HS đọc đồng thanh) và
hướng dẫn để HS mong muốn,
chủ động, tự giác thực hiện nội
dung lời khuyên.
- Chuẩn bị bài 5 : Bữa ăn trên
đường du lịch.

Nối tiếp đọc và nêu ý kiến
của mình, các bạn trong lớp
nhận xét.

4-5 em nêu lại.

Hs nêu liên hệ trong lớp,
trong trường.
Hs thực hành theo nhóm bàn.
1,2 em nhắc lại.


THANH LỊCH -VĂN MINH
Bài 5 : BỮA ĂN TRÊN ĐƯỜNG DU LỊCH
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức:Học sinh nhận thấy khi ăn ở khu du lịch hay ăn ở nhà hàng cần có
những hành vi thanh lịch, văn minh.
2. Kĩ năng :
a) Khi đi du lịch:
- Biết cách chuẩn bị đồ ăn phù hợp.
- Biết chọn vị trí ngồi ăn thích hợp, sử dụng đồ ăn hợp vệ sinh, biết chia sẻ với bạn bè.
- Sau khi ăn, biết thu dọn chỗ ngồi sạch sẽ.
b) Khi vào nhà hàng :
- Ngồi ăn ngay ngắn, không đùa nghịch.
- Không để lãng phí đồ ăn.
- Có thái độ lịch sự và không làm phiền mọi người xung quanh.
3.Thái độ: Học sinh tự giác thực hiện những hành vi thanh lịch, văn minh khi ăn ở
khu du lịch hoặc ăn ở nhà hàng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
1.GV: Tranh minh hoạ trong sách HS.
2.HS: Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
TG
Nội dung
3p
A. Kiểm tra
bài cũ

30p

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Cách tiến hành :
Bước 1 : GV có thế yêu cầu
Hs nêu miệng nối tiếp.
HS trả lời câu hỏi “Khi dự sinh
nhật bạn, em cần chuẩn bị quà
tặng thế nào ?” ; “Khi dự tiệc
sinh nhật, em cần chú ý điều
gì ?”.
Bước 2 : GV nhận xét câu trả
lời của HS.
B.Bài mới:
*GV giới thiệu bài học, ghi tên Hs ghi bài.
Hoạt động 1 : bài “Bữa ăn trên đường du
Giới thiệu bài lịch”.
Hoạt động2 :
Nhận xét hành * Các bước tiến hành :
vi
Bước 1 : GV tổ chức cho HS
Xem truyện tranh, SHS trang Hs quan sát tranh.Thảo
22, 23, 24.
luận nhóm bàn.
Bước 2 : HS trình bày kết quả. Đại diện nêu kết quả,
GV kết luận nội dung theo nhận xét
từng tranh :
Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra


2p

phần 1 của lời khuyên, SHS
trang 26.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung
lời khuyên với thực tế của HS.
Hoạt động 3: * Các bước tiến hành :
Nhận xét hành Bước 1 : GV tổ chức cho HS
vi
thực hiện bài tập 1, SHS trang
25.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận nội dung theo
từng tranh
Bước 3 : GV hướng dẫn HS
rút ra phần 2 của lời khuyên,
SHS trang 26.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung
lời khuyên với thực tế của HS.
Hoạt động 4:
Trao đổi, thực * Các bước tiến hành :
hành
Bước 1 : GVtổ chức cho HS
thực hiện bài tập 2, SHS trang
26.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV phân tích, kết luận cách
ứng xử đúng và hay.
Bước 3 : GV liên hệ với thực
tế của HS.
C. Củng cố - GV yêu cầu HS nhắc lại toàn
dặn dò:
bộ nội dung lời khuyên (không
yêu cầu HS đọc đồng thanh) và
hướng dẫn để HS mong muốn,
chủ động, tự giác thực hiện nội
dung lời khuyên.
- Chuẩn bị bài 6 “Trang phục
khi ra đường”.

Nghe và nối tiếp nêu lại
lời khuyên (SHS trang 26)
Nối tiếp đọc và nêu ý kiến
của mình, các bạn trong
lớp nhận xét
Hs nêu liên hệ trong lớp,
trong trường.
Hs cá nhân nhận xét và tự
liên hệ bản thân.Chọn bạn
có cách ứng xử hay.

1,2 em nhắc lại.


THANH LỊCH -VĂN MINH
Bài 6 : TRANG PHỤC KHI RA ĐƯỜNG
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : Học sinh nhận thấy khi ra đường, cần lựa chọn trang phục phù hợp với
lứa tuổi, điều kiện gia đình và phù hợp với nơi mình đến.
2. Kĩ năng :Lựa chọn trang phục phù hợp với lứa tuổi, điều kiện gia đình và phù hợp
với nơi mình đến (trang phục không quá rộng hay quá chật).
- Luôn giữ gìn trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
3. Thái độ: Học sinh luôn có ý thức lựa chọn và giữ gìn trang phục khi ra đường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
1.GV: Tranh minh hoạ trong sách HS.
2.HS: Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai (một số bộ trang phục của HS).
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
1 : Kiểm tra bài cũ (3’)
* Cách tiến hành :
Hs nêu miệng nối tiếp.
Bước 1 : GV có thể yêu cầu HS trả
lời câu hỏi “Khi tới trường, em
cần mặc thế nào ?” (Mặc đồng
phục đúng quy định, những ngày
không mặc đồng phục, cần lựa
chọn trang phục phù hợp với thời
tiết) ; “Khi ở nhà, em cần mặc thế
nào ?” ( Trang phục, thuận tiện
cho sinh hoạt và phù hợp với thời
tiết, không mặc lôi thôi).
Bước 2 : GV nhận xét câu trả lời
của HS.
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2’) Hs ghi bài.
* Cách tiến hành : GV giới thiệu
bài học, ghi tên bài “Trang phục
khi đi ra đường”.
Hoạt động 2 : Nhận xét hành vi
(15’)
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực
hiện phần Xem tranh, SHS trang
27, 28.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận nội dung
theo từng tranh :

Hs quan sát tranh.Thảo
luận nhóm bàn.
Đại diện nêu kết quả, nhận
xét


Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra ý
1, ý 2 của lời khuyên, SHS trang
29.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời
khuyên với thực tế của HS.
Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến (7’) Nghe và nối tiếp nêu lại lời
* Các bước tiến hành:
khuyên (SHS trang 29)
Bước 1 : GVtổ chức cho HS thực
hiện bài tập 1, SHS trang 12.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận theo từng trường hợp
Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra ý 2
của lời khuyên, SHS trang 29.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời
khuyên với thực tế của HS.
Nối tiếp đọc và nêu ý kiến
Hoạt động 4 : Trao đổi, thực của mình, các bạn trong lớp
hành (7’)
nhận xét.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực
hiện bài tập 2, SHS trang 29 (gợi ý
cho HS lựa chọn trang phục khi đi
chơi công viên, đi thăm viện bảo
tàng, dự sinh nhật, leo núi, …)
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV giúp HS nhận xét, Nêu miệng 4-6 em
bình chọn trang phục phù hợp.
Hs nêu liên hệ trong lớp,
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế trong trường.
của HS.
3. củng cố dặn dò: (3’)
- GV yêu cầu HS nhắc lại toàn
bộ nội dung lời khuyên và hướng
dẫn để HS mong muốn, chủ động,
tự giác thực hiện nội dung lời
khuyên.
- Chuẩn bị bài 7 : Trang
phục thể thao.

Hs cá nhân nhận xét và tự
liên hệ bản thân.Chọn bạn
chọn trang phục phù hợp.

1,2 em nhắc lại.


THANH LỊCH -VĂN MINH
Bài 7 : TRANG PHỤC THỂ THAO
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức:Học sinh nhận thấy cần lựa chọn trang phục phù hợp với môn thể thao
mình tham gia.
2.Kĩ năng : Biết lựa chọn trang phục phù hợp với môn thể thao mình tham gia.
- Biết cách thắt dây giày, buộc tóc gọn gàng.
3. Thái độ : Học sinh tự giác lựa chọn và giữ gìn trang phục khi tham gia chơi thể
thao.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
1.GV: Tranh minh hoạ trong sách HS.
2.HS: Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai (một số trang phục thể thao như : võ thuật, bơi,
bóng đá, bóng rổ).
III.HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC :
TG Nội dung
1p A.Ổn định
3p B.Bài cũ

30p C.Bài mới
Hoạt động
1 : Giới thiệu
bài
Hoạt động
2 : Nhận xét
hành vi

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

* Cách tiến hành :
Bước 1 : GV có thể yêu cầu HS
trả lời câu hỏi “Khi ra đường, em
cần lựa chọn trang phục thế
nào ?”.
Bước 2 : GV nhận xét câu trả lời
của HS.

Hs nêu miệng nối tiếp.

* Cách tiến hành : GV giới thiệu Hs ghi bài.
bài học, ghi tên bài “Trang phục
thể thao”.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực
hiện phần Xem truyện tranh, SHS
trang 30, 31, 32.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận :
- Khi chơi bóng đá, Dũng
mặc quần áo thể thao, Long mặc
quần áo đồng phục, Tú mặc quần
đùi, áo may ô.
- Trang phục của Dũng phù
hợp, trang phục của Long và Tú
chưa phù hợp.
- Trận bóng phải dừng lại

Hs xem truyện,quan sát
tranh.Thảo luận nhóm
bàn.
Đại diện nêu kết quả,
nhận xét


Hoạt động
3 : Bày tỏ ý
kiến

Hoạt động
4 : Trao đổi,
thực hành

2p

vì Tú đi chân đất nên khi sút
bóng, ngón chân bị quệt xuống
đất, bong móng chân.
Bước 3 : GV hướng dẫn HS rút ra
ý 1, ý 2 của lời khuyên, SHS
trang 33.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời Nghe và nối tiếp nêu lại
khuyên với thực tế của HS.
lời khuyên (SHS trang
33)
* Các bước tiến hành :
- Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực
hiện bài tập 1, SHS trang 33.
- Bước 2 : HS trình bày kết quả.
Giáo viên phân tích các hành vi :
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế Nối tiếp đọc và nêu ý
của HS.
kiến của mình, các bạn
trong lớp nhận xét.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực
hiện bài tập 2, SHS trang 33 (có
thể thay những hình vẽ trong sách
bằng những bộ trang phục thật).
Bước 2 : HS trình bày kết quả.GV
giúp HS nhận xét và bình chọn
trang phục phù hợp.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế Hs nêu liên hệ trong lớp,
của HS.
trong trường.

D. Củng cố
dặn dò:
- GV yêu cầu HS nhắc lại toàn bộ
nội dung lời khuyên và hướng
dẫn để HS mong muốn, chủ động,
tự giác thực hiện nội dung lời
khuyên.
- Chuẩn bị bài 8 : Cách nằm ngồi
của em

Hs cá nhân nhận xét và tự
liên hệ bản thân.Chọn bạn
có chọn trang phục phù
hợp nhất.
Hs thực hành theo nhóm
bàn.
1,2 em nhắc lại.


THANH LỊCH -VĂN MINH
Bài 8 : CÁCH NẰM NGỒI CỦA EM
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : Học sinh nhận thấy khi nằm hoặc ngồi, cần lựa chọn chỗ và hướng
nằm, ngồi thích hợp.
2. Kĩ năng :
a) Khi ngồi :
- Biết chọn chỗ thích hợp và ngồi đúng tư thế.
- HS nữ biết thu váy và khép chân.
b) Khi nằm :
- Biết chọn chỗ và hướng nằm thích hợp.
- Nằm đúng tư thế.
- HS nữ biết thu váy và khép chân.
3. Thái độ : Học sinh tự giác thực hiện cách nằm, ngồi lịch sự.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
1.GV: Tranh minh hoạ trong sách HS.
2.HS: Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3p
A.Bài cũ
* Cách tiến hành :
Bước 1 : GV có thể yêu cầu HS trả Hs nêu miệng nối tiếp.
lời câu hỏi “Khi đi lại, em cần chú
ý điều gì ?”
“Khi đứng nói chuyện với người
khác, em cần chú ý điều gì ?”
Bước 2 : GV nhận xét câu trả lời
của HS.
30p B.Bài mới:
Hoạt động * Cách tiến hành:
Hs ghi bài.
1 : Giới - Giáo viên giới thiệu bài học, ghi
thiệu bài
tên bài “Cách nằm, ngồi của em”.
Hoạt động
2 : Nhận * Các bước tiến hành:
xét hành vi - Bước 1 : GV tổ chức cho HS Hs quan sát tranh.Thảo
thực hiện phần Xem tranh (a), luận nhóm bàn.
SHS trang 34. 35 (HS có thể thảo Đại diện nêu kết quả,
luận theo nhóm).
nhận xét
- Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận nội dung từng tranh :
- Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra
phần a của lời khuyên, SHS trang
38.
- Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời


Hoạt động
3 : Nhận
xét hành vi

Hoạt động
4 : Trao
đổi, thực
hành

Hoạt động
5 : Trao
đổi, thực
hành

2p

khuyên với thực tế của HS.
* Các bước tiến hành:
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực
hiện phần Xem tranh (b) , SHS
trang 36, 37.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận nội dung từng tranh :
Bước 3 : Hướng dẫn HS rút ra
phần b của lời khuyên, SHS trang
38.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời
khuyên với thực tế của HS.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực
hiện bài tập 2, SHS trang 26.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV phân tích, kết luận cách ứng
xử đúng và hay.
- Tình huống 1: Em nên nhắc bạn
ngồi lại cho đúng tư thế.
- Tình huống 2 : Em nên nhắc em
trai em không nên nằm ở phòng
khách xem ti vi khi nhà đang đông
khách.
* Các bước tiến hành :
- Bước 1 : GV tổ chức cho HS
thực hiện bài tập 2, SHS trang 38
(Ngồi trên ghế nhựa, nam thi
riêng, nữ thi riêng.)
- Bước 2 : HS trình bày kết
quả.GV giúp HS nhận xét, bình
chọn cách ngồi đẹp.

Nghe và nối tiếp nêu lại
lời khuyến (SHS trang
38)

Xem tranh và nêu ý kiến
của mình, các bạn trong
lớp nhận xét.
Nêu lại.
Hs liên hệ trong lớp.

Hs cá nhân nhận xét và tự
liên hệ bản thân, trong
lớp.

Hs thực hành theo nhóm
bàn.
D. củng cố - GV yêu cầu HS nhắc lại toàn bộ 1,2 em nhắc lại.
dặn dò:
nội dung lời khuyên và hướng
dẫn để HS mong muốn, chủ động,
tự giác thực hiện nội dung lời
khuyên.


THANH LỊCH -VĂN MINH
TIẾT10

:
Bài: TỔNG KẾT

I. MỤC TIÊU :
1. Học sinh ôn lại các chủ điểm đã học.
2. Thực hành một số kĩ năng đã học theo từng chủ điểm.
3. Luyện thói quen thực hiện các hành vi thanh lịch, văn minh.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
- Bộ mô hình bát, đũa ăn cơm.
- Một số bộ trang phục khi tới trường, khi ra đường, khi ở nhà, khi chơi thể thao,

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
1. Bài cũ xen trong giờ học.
2. Bài mới:Hoạt động 1 : Giới thiệu bài (2’)
* Mục tiêu : Giúp HS định hướng về nội dung sẽ học trong tiết dạy.
* Các bước tiến hành : GV giới thiệu bài học, ghi tên bài “Tổng kết”.
Hoạt động 2 : Ôn lại các chủ điểm đã học (7’)
* Mục tiêu : Giúp HS nhớ lại các chủ điểm đã học và nội dung hành vi
trong từng chủ điểm.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV tổ chức cho HS ôn lại tên các chủ điểm đã được học ở lớp 2
và tên các bài theo từng chủ điểm.
- Chủ điểm nói, nghe : Ý kiến của em, tôn trọng người nghe
- Chủ điểm ăn : Bữa ăn cùng khách, dự sinh nhật bạn, bữa ăn trên
đường du lịch.

Hs ghi bài.


- Chủ điểm mặc : Trang phục khi ra đường, trang phục thể thao
- Chủ điểm cử chỉ : Cách nằm, ngồi của em.
Bước 2: GV yêu cầu HS nhớ và nêu lại những hành vi đã được học theo Hs nêu miệng.
từng bài, từng chủ điểm.
Hoạt động 3 : Trò chơi “Kể chuyện” (8’)
* Mục tiêu : Giúp HS rèn luyện kĩ năng nghe, nhớ và diễn đạt ý kiến. Tạo
không khí vui chơi sôi nổi, đoàn kết.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GV nêu cách chơi và luật chơi.
- Cách chơi : GV nói một câu mào đầu, sau đó những người chơi
xung phong cứ lần lượt kể tiếp theo nội dung câu chuyện sao cho có logic
và hợp lý để thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
- Luật chơi : Ai muốn kể, phải giơ tay xin phép kể. Người vừa kể
có quyền chỉ định bạn tiếp theo. Ai không kể được, kể ngập ngừng, kể
không logich là bị loại.
Bước 2: GV tổ chức cho HS chơi.
Bình chọn bạn có câu kể hay nhất, hài hước nhất.
Bước 3 : Yêu cầu HS tóm tắt lại nội dung câu chuyện vừa kể.
Hoạt động 4 : Trò chơi “Đoàn kết” (8’)
* Mục tiêu : Giúp HS rèn luyện kĩ năng lựa chọn trang phục phù hợp với
hoàn cảnh cụ thể.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : Giáo viên nêu cách chơi và luật chơi
- Cách chơi : Mỗi HS tự chọn cho mình một bộ trang phục. GV hô
“Đoàn kết, đoàn kết”, cả lớp hỏi “Kết gì, kết gì”, GV hô “Kết trang phục
tới trường” (hoặc kết trang phục ở nhà, kết trang phục ra đường, kết trang
phục thể thao, …) thì các nhóm chơi mặc trang phục của nhóm nào phải
nhanh chóng kết lại theo yêu cầu của GV, các nhóm không đúng yêu cầu
của GV thì đứng yên.
- Luật chơi : Nhóm nào kết không đúng yêu cầu sẽ bị phạt như
nhảy lò cò, hát, …
Bước 2: GV tổ chức cho HS chơi. Khen những nhóm có nhiều HS kết
đúng.
Yêu cầu từng nhóm nhắc lại yêu cầu về trang phục của nhóm
mình.
Hoạt động 5 : Trò chơi “Dựng hoạt cảnh” (10’)
* Mục tiêu : HS rèn luyện các kĩ năng hành vi Ăn và khả năng khéo léo,
linh hoạt. Tạo không khí vui chơi sôi nổi, đoàn kết.
* Các bước tiến hành :
Bước 1 : GVnêu cách chơi và luật chơi

HS thực hiện
theo dãy hay
nhóm lớn.

1 Hs khá nêu
lại.


- Cách chơi : Chia lớp thành các nhóm (4- 6) học sinh. GV đưa ra
các từ ngữ “Bữa ăn cùng khách, bữa ăn trên đường du lịch, dự tiệc sinh
nhật, bữa ăn gia đình, ….). Các nhóm chơi lần lượt dàn dựng và trình diễn
một hoạt cảnh mà mỗi từ ngữ đó gợi lên. Ví dụ: Bữa ăn cùng khách phải Thực hiện cả
có gia đình mình và khách. Phải thực hiện được các hành vi như nói lời lớp.
mời với khách, gắp thức ăn mời khách, …
- Luật chơi : Nhóm nào dàn dựng tốt, thực hiện được nhiều hành vi
đúng, có sáng tạo, gây ấn tượng tốt cho khán giả (HS ở lớp) sẽ là đội
chiến thắng.
Bước 2: GV tổ chức cho HS chơi, bình chọn nhóm chơi tốt.
3. củng cố dặn dò: (3’)
- Giáo viên nhắc nhở HS thực hiện những hành vi thanh lịch, văn
minh đã được học.

Hs thực hành
theo nhóm


1,2 em
nhắc lại.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×