Tải bản đầy đủ

2013 01 noi quy phong thi nghiem hoa hoc

NỘI QUY PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC
Điều 1: Hoc sinh phải đến phòng thí nghiệm đúng giờ. Khi làm thí nghiệm
phải gữ trật tự và tuân theo hướng dẫn của giáo viên. Không làm các phản
ứng ngoài bàn thí nghiệm và các phản ứng ngoài quy định.
Điều 2: Học sinh có nhiệm vụ làm đủ các bài thí nghiệm thực hành do giáo
viên quy định. Trước khi làm thí nghiệm phải chuẩn bị đầy đủ theo bảng
hướng dẫn thí nghiệm.
Điều 3: Phải giữ gìn vệ sinh trong phòng thí nghiệm – bàn thí nghiệm sạch
sẽ, dụng cụ hóa chất sắp xếp hợp lí, tuyệt đối không lấy dụng cụ hóa chất
của người khác hoặc nhóm khác.
Điều 4: Khi sử dụng các dụng cụ, hóa chất, đặc biệt hóa chất cháy nổ độc
hại phải tuân theo sự hướng dẫn của giáo viên. Dùng xong phải để lại chỗ cũ
theo quy định.
Điều 5: Phải tập chung tư tưởng và cẩn thận khi làm thí nghiệm. Trung thực,
khách quan theo dõi kết quả và làm tường trình thí nghiệm. Cần nâng cao ý
thức tiết kiệm, bảo vệ của công, chống lãng phí, tránh gây đổ vỡ dụng cụ và
tránh gây tai nạn khi làm thí nghiệm.
Điều 6: Không được ăn uống, hút thuốc lá trong phòng thí nghiệm.
Điều 7: Sau buổi thí nghiệm phải: Rửa sạch các dụng cụ, lau bàn, dọn dẹp
ngăn nắp chỗ làm thí nghiệm. Không được mang hóa chất, dụng cụ ra khỏi
phòng thí nghiệm ngoài quy định.

Điều 8: Trước khi ra về tổ trực nhật có trách nhiệm phải tắt điện, khóa cửa
phòng thí nghiệm, giao chìa khóa cho giáo viên phụ trách buổi thực hành thí
nghiệm.


QUI ĐỊNH TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM
1) Chỉ được làm thí nghiệm khi có sự hiện diện của giáo viên trong phòng
thí nghiệm.
2) Đọc kỹ hướng dẫn và suy nghĩ trước khi làm thí nghiệm.
3) Luôn luôn nhận biết nơi để các trang thiết bị an toàn.
4) Phải mặc áo choàng của phòng thí nghiệm.
5) Phải mang kính bảo hộ.
6) Phải cột tóc gọn lại.
7) Làm sạch bàn thí nghiệm trước khi bắt đầu một thí nghiệm.
8) Không bao giờ được nếm các hóa chất thí nghiệm. Không ăn hoặc uống
trong phòng thí nghiệm.
9) Không được nhìn xuống ống thí nghiệm.
10) Nếu làm đổ hóa chất hoặc xảy ra tại nạn, báo cho giáo viên ngay lập tức.
11) Rửa sạch da khi tiếp xúc với hóa chất.
12) Nếu hóa chất rơi vào mắt, phải đi rửa mắt ngay lập tức.
13) Bỏ chất thải thí nghiệm vào đúng nơi qui định như được hướng dẫn.
14) Nếu bạn chưa rõ vấn đề nào, hãy hỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×