Tải bản đầy đủ

Chương trình kết nạp đoàn viên mới

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. BUÔN MA THUỘT
ĐOÀN TRƯỜNG ............................................................................
................, ngày …… tháng …… năm 2013

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI
STT
1

2

THỜI GIAN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

NGƯỜI THỰC HIỆN

- Ổn định tổ chức.
- Sắp xếp thứ tự các lớp, Đoàn viên mới phải ngồi các
bàn phía trước để lên sân khấu nhận QĐ
- Văn nghệ chào mừng (nếu có)
Chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca:

- Trân trọng đề nghị thầy (cô) và toàn thể các đồng chí
đứng lên, chỉnh trang y phục chuẩn bị làm lễ chào cờ.
- Tất cả chú ý – Nghiêm.....
- Chào cờ...... Chào !
- Quốc ca (đợi hát xong Quốc ca)
- Đoàn ca (đợi hát xong Đoàn ca)
- Thôi ! Nghi lễ chào cờ kết thúc. Trân trọng kính
mời thầy (cô) cùng toàn thể các bạn đoàn viên – thanh
niên ngồi xuống.

Phải Tập Cho Đoàn Viên
Thanh Niên Hát Quốc Ca
Và Đoàn Ca Trước (Bài
Tiến quân ca và bài
Thanh niên làm theo lời
Bác)

Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu:
- Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
Nghị Quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ ... và chương
trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học
2012 – 2013. Đoàn trường đã tổ chức lớp đối tượng
Đoàn cho những thanh niên tiêu biểu tham gia vào ngày
............., và ngày hôm nay, Ban Chấp hành Đoàn
trường tổ chức buổi Lễ kết nạp .......... đồng chí là
những thanh niên ưu tú vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
– Lớp Đoàn viên 26/3 năm 2013. Đó là lý do buổi lễ
ngày hôm nay.
- Đến dự buổi lễ kết nạp đoàn viên mới ngày hôm
nay, xin được trân trọng giới thiệu:
- ..................................................................................
- ..................................................................................
- ..................................................................................
Đọc tóm tắt quá trình phấn đấu của Thanh niên:
Sau đây, thay mặt BCH Đoàn trường tôi xin giới
thiệu tóm tắt quá trình phấn đấu của thanh niên vào
Đoàn.
(đọc văn bản đã chuẩn bị riêng, Vd: qua quá trình học
tập, rèn luyện, xung kích tham gia các hoạt động,
phong trào đoàn trường tổ chức, các chi đoàn đã bình


xét, giới thiệu, Đoàn trường mở lớp đối tượng, sau đo
thanh niên tiếp tục phấn đấu – căn cứ kết quả trên
đoàn trường tổ chức kết nạp...)
Thanh niên đọc đơn xin vào Đoàn
(Nếu đông quá, mời đại diện)

Tùy nhiệm vụ và khả
năng của từng người để
phân công phụ trách nội
dung phù hợp, gồm
người dẫn chương trình,
điều hành buổi lễ; người
công bố quyết đinh, giao
nhiệm vụ....


- Tiếp Theo mời bạn .... thay mặt các bạn thanh niên
đọc đơn xin vào Đoàn.
(đọc đơn đã viết trong sổ đoàn)
Đọc Quyết định cấp số nghị quyết và thẻ Đoàn
Xét đơn xin vào Đoàn của ... thanh niên ưu tú và đề
nghị của các chi đoàn ...., ...., .... Đoàn trường đã ra
quyết định chuẩn y về việc kết nạp ... thanh niên ưu tú
vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sau đây thay mặt BCH
Đoàn trường tôi xin thông qua Quyết định và danh sách
đoàn viên mới được kết nạp đợt 26/3.
(Nếu co QĐ cấp thẻ của Thành Đoàn thì Thông qua
quyết định của Thành Đoàn – và phần danh sách của
trường mình mà thôi)
Trao nghị quyết – thẻ Đoàn – đeo huy hiệu Đoàn
Sau đây mời các bạn lên nhận Nghị quyết và thẻ
Đoàn viên.
(đọc Theo trình tự danh sách, căn cứ số lượng và sức
chứa của sân khấu để gọi từng tốp co số lượng phu
hợp)
Đoàn viên đọc lời hứa:
- Sau khi trao xong Sổ đoàn, thẻ đoàn, 1 bạn đại diện
sẽ lên sân khấu đứng hướng về cờ Tổ quốc, cờ Đảng,
cờ Đoàn, nắm tay trái đặt lên ngực trái, đọc thuộc lòng
lời hứa sau:
Buôn Ma Thuột, ngày ….. tháng ….. năm 2013

Tôi tên là: .................................. học sinh
lớp ................
Hôm nay tôi rất vinh dự được cùng các bạn đứng
vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ Đoàn và chân dung
chủ tịch Hồ Chí Minh tôi xin hứa:
1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước
mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh theo lý
tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại!
2. Nghiêm chỉnh thực hiện điều lệ Đoàn: luôn luôn
rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đoàn viên
TNCS Hồ Chí Minh
3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là
người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam.
- Xin hứa! Xin hứa! Xin hứa!
(trong lúc đoàn viên đọc lời hứa tất cả học sinh đều
đứng lên, mời cả đại biểu; tất cả đặt nắm tay trái lên
ngực trái.
Khi đại diện đoàn viên mới noi xin hứa, tất cả Đoàn
viên mới cung đồng thanh hô lớn Xin hứa!
Xin


hứa! Xin hứa! và tay phải giơ lên cao 3 lần)
Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ của Đoàn
trường:
Tiếp theo, xin kính mời đồng chí: ............................
đại diện BCH Đoàn trường lên có đôi lời phát biểu chúc
mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí đoàn viên
mới.
Phát biểu cảm nghỉ của Đoàn viên mới kết nạp
Trong buổi lễ kết nạp đoàn, chắc chắn mỗi Đoàn
viên mới đều có niềm cảm xúc khác nhau, sau đây xin
mời bạn ............................. thay mặt tất cả các bạn có
đôi dòng cảm nghĩ trong buổi lễ ngảy hôm nay.
(đọc văn bản riêng đã chuẩn bị)
Chào cờ bế mạc
- Buổi lễ kết nạp Đoàn viên mới đến đây là kết
thúc. Kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn
thể các đồng chí đoàn viên đứng lên làm lễ chào cờ bế
mạc.
- Tất cả chỉnh trang y phục.
- Tất cả chú ý. Nghiêm.....
- Chào cờ...... Chào !
Thôi ! Nghi lễ chào cờ kết thúc. Trân trọng kính mời
quý đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các đồng chí
đoàn viên nghỉ.
Lưu ý: Có thể chuẩn bị thêm văn nghệ đầu giờ và quà tặng Đoàn viên mới kết nạp khi lễ sắp kết thúc!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×