Tải bản đầy đủ

bài thảo luận độc học môi trường

Độc chất của một số độc chất điển hình
PAH


1. Khái niệm
PAH(Polycyclic Aromatic Hydrocarbon ) hay còn được gọi là hydrocacbon
thơm đa vòng ngưng tụ là hợp chất hóa học trong đó bao gồm các
vòng thơm và không chứa các dị tố hoặc mang theo nhóm thế.


2.Nguồn gốc
- PAHs có trong dầu mỏ, than đá, và nhựa, và là sản phẩm phụ của quá trình đốt cháy nhiên
liệu bao gồm nhiên liệu hóa thạch hoặc sinh khối.

-

PAHs cũng được tìm thấy trong thực phẩm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thức ăn nhiềm
PAHs đến từ ngũ cốc, các loại dầu và chất béo. Một lượng nhỏ đến từ rau và thịt nấu
chín .Chúng cũng được tìm thấy trong các chòm sao, tại sao chổi, và trong thiên thạch và
được xem như một phân tử cơ sở cho quá trình hình thành sự sống sớm nhất.


-

Trong dầu thô và than đá có chứa một lượng đáng kể PAHs, chúng sinh từ quá trình biến
đổi hóa học của các phân tử hợp chất tự nhiên, như steroid, đến hydrocarbon thơm.


.

- PAHs cũng được tìm thấy trong quá trình chế biến nhiên liệu hóa thạch, hắc ín
và dầu ăn.
- Ngoài ra chúng còn được hình thành bởi quá trình cháy không hoàn toàn của
cacbon trong nhiên liệu như: gỗ, than đá, dầu diesel, chất béo, thuốc lá, hoặc
hương.
3. Đặc tính hóa học của PAHs:

.

Các PAHs đơn giản nhất (theo cách gọi tên của IUPAC), là naphtalen
(C10H8 ) bao gồm hai vòng sáu cạnh chia sẻ một cạnh, phenanthrene và
anthracen, cả hai đều chứa ba vòng thơm.


Các phân tử nhỏ hơn, chẳng hạn như benzen, không phải là các PAHs
-PAHs có thể chứa bốn, năm, sáu hoặc bảy vòng thơm, nhưng chúng thường có năm
hay sáu vòng là phổ biến nhất.
- PAHs chỉ gồm sáu vòng thơm được gọi là alternant PAHs. Một số alternant PAHs được

gọi là "benzenoid" PAHs. Tên dẫn đến từ benzen, một hydrocarbon thơm với một
vòng duy nhất
- PAHs chứa đến sáu vòng thơm hợp nhất thường được gọi là "nhỏ“ PAHs và những
PAHs có chứa hơn sáu vòng thơm được gọi là "lớn" PAHs.


-

Do tính sẵn có của các mẫu của PAHs nhỏ khác nhau, phần lớn các nghiên cứu về
PAHs tập trung ở sáu vòng..

-


Các hoạt tính sinh học và sự xuất hiện của PAHs lớn không xuất hiện liên tiếp như
của PAHs nhỏ. Chúng được tìm thấy từ các sản phẩm đốt cháy, nhưng ở mức độ
thấp hơn PAHs nhỏ do giới hạn động học thông qua quá trình cộng vòng kế tiếp

-

Một số hợp chất thơm đa vòng đặc trưng:4. Ảnh hưởng của PAHs đến sức khỏe con người

-

PAHs có thể gây ung thư với mức độ ít hoặc nhiều.
Một trong những hợp chất PAH là benzo [a] pyrene, là chất gây ung thư hóa học đầu tiên được
phát hiện và là một trong nhiều chất gây ung thư được tìm thấy trong khói thuốc lá.

-Cục bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) đã phân loại bảy hợp chất PAH là chất có thể gây ung thư cho con
người: Benz [a] anthracen, benzo [a] pyrene, benzo [b] fluoranthene, benzo [k] fluoranthene,
chrysene, dibenz [a,h] anthracen, và indeno pyrene [1,2,3-cd].
- Các PAHs gây ung thư là benzo [a] anthracen và chrysene, benzo [b] fluoranthene, benzo [j]
fluoranthene, benzo [k] fluoranthene, benzo [a] pyrene], benzo [ghi] perylene, coronene , dibenz
[a, h] anthracen (C 20H14), indeno [1,2,3-cd] pyrene (C22 H12) và ovaleneTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×