Tải bản đầy đủ

nhận thức và vai trò củả nhận thức đối với thực tiễn

CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN
VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA
NHÓM 3


Nhóm 3
1.Trần Thị Huế
2.Lê Thị Ngọc Huyền
3.Vương Thị Hường
4.Trần Thị Hồng Mây
5.Nông Thị Loan
6.Dương Thị Lộc
7.Hoàng Thị Ly

8.Nguyễn Thị Liên
9.Trần Thị Nhật Lệ
10.Phạm Thị Diệu Linh
11.Nguyễn Thị Diệu Linh
12. Mã Thị Hồng Nhung
13.Nguyễn Thị Hồng Nhung
14.Nguyễn Thị Trúc Mai

15.Liêu Thị Liễu


THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA
THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC


Thực tiễn là gì?


Những hoạt động trên của con người
là hoạt động thực tiễn. Hoạt động thực
tiễn rất đa dạng và ngày càng phong
phú.


Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất
có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con
người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội.
Có ba hình thức cơ bản:
Hoạt động sản xuất vật chất
Hoạt động chính trị - xã hội.
Hoạt động thực nghiệm khoa học.
Hoạt động sản xuất vật chất là cơ bản nhất


Hoạt động
chính trị- xã hội


các dạng hoạt động thực tiễn cơ bản.
Sản xuất vật chất


Nghiên cứu
khoa học


2. Nhận thức
 Các quan điểm khác nhau về nhận thức:


Quan niệm
Triết học
duy tâm
Triết học duy
vật trước Mác

Nhận thức
Nhận thức do bẩm sinh hoặc
do thần linh mách bảo mà có.
Nhận thức chỉ là sự phản ánh đơn giản,
máy móc, thụ động về sự vật, hiện tượng

Triết học duy Nhận thức là quá trình phản ánh biện chứng tự giác
vật biện chứng tích cực,sáng tạo thế giới khách quan vào trong bộ
óc người trên cơ sở thực tiễn.


Các trình độ của nhận thức
Nhận thức
kinh nghiệm
và nhận
thức lý
luận

Nhận thức
thông
thường và
nhận thức
khoa học


Nhận thức kinh nghiệm

Từ xa xưa,người ta
đã biết rằng, ngày 15,
16 hàng tháng là
ngày trăng sáng nhất
tháng


Nhận thức lý luận

Theo nghiên
cứu của các
nhà thiên văn
học thì ngày
15,16 là ngày
trăng tròn nhất
trong thángNhận thức kinh nghiệm là cơ sở của nhận
của nhận thức lý luận,cung cấp tài liệu cho
nhận thức lý luận, còn nhận thức lý luận làm cho
nhận thức kinh nghiệm ngày càng phong phú.


Nhận thức thông thường
Trời lạnh thì mặc
quần áo ấm, trời
nóng tắm cho mát


Nhận thức khoa học

Con người đã phát
minh ra các thiết bị
làm lạnh,làm ấm
không khíNhận thức thông thường có trước
và là chất liệu tạo nên nhận thức
khoa
học


Nhận thức là gì?
Nhận thức là quá trình phản ánh sự vật, hiện
tượng của thế giới khách quan vào bộ óc của con
người để tạo nên những hiểu biết về chúng.


3. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
Vai trò của
thực tiễn

Cơ sở của
nhận thức

Động lực
của
nhận thức

Mục đích
của
nhận thức

Tiêu chuẩn
của
chân lý


a. Thực tiễn là cơ sở,động lực của
nhận thức
VD: Từ thực tế việc trồng lúa nhiều năm, con người
nhận thức được tính năng thổ nhưỡng, cách chăm
sóc lúa để có năng suất cao.


Những câu ca dao tục ngữ nói về
kinh nghiệm sản xuất
“Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ
giống”


thực tiễn là cơ sở của nhận thức.
Nhờ có sự tiếp
xúc,tác
động vào sự
vật,hiện tượng

Phát hiện ra bản
chất, quy luật

Phát triển và hoàn
thiện các giác quan
của con người


.

VD: Nhờ có xe gắn máy mọi người có thể đi nhanh
hơn nhưng cũng dễ gây ra tai nạn. Để giảm thiểu
nguy hiểm cho người khi xảy ra tai nạn bắt buộc
phải đội nón bảo hiểm.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×