Tải bản đầy đủ

Sách xem chỉ tay bàng hình ảnh hay nhất tro bo

XEM CHỈ TAY CÓ HÌNH MINH HỌA
Bói tay là một môn khoa học có từ lâu đời nghiên cứu về
bàn tay (hình dáng, đường chỉ tay,…). Mặc dù đây chỉ là những
tiên đoán mang tính tạm thời nhưng có vẻ như đấng tạo hóa đã
vẽ sẵn một bản đồ cuộc sống trên bàn tay chúng ta. Mỗi đường
chỉ tay thể hiện một lĩnh vực, mang tới một thông điệp.

Các đường chỉ chính
1. đường sinh đạo
2. đường trí đạo
3. đường tâm đạo
4. đường may mắn
5. đường sinh lực
6. vòng kim tinh
7. vòng cườm tay
8. đường hôn nhân
9. đường du lịch
Trang 1


Trang 2Trang 3


Trang 4


Trang 5


Trang 6


Trang 7


Trang 8


Trang 9


Trang 10


Trang 11


Trang 12


Trang 13


Trang 14


Trang 15Trang 16


Trang 17


Trang 18


Trang 19


Trang 20


Trang 21


Trang 22


Trang 23


Trang 24


Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×