Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI THAM KHẢO VÀ ĐÁP ÁN MÔN NGUYÊN LÝ VÀ KẾT CẤU Ô TÔ

Nhật Thư – BKĐN – Sưu tầm
ĐỀ 1
NGUYÊN LÝ VÀ KẾT CẤU ÔTÔ
Câu 1:
a) Vẽ sơ đồ động học hộp số nhiều cấp kiểu hộp số phụ hai cấp bố trí trước hộp số
chính (số cấp tùy chọn)?
b) Ghi chủ đầy đủ các chi tiết trên sơ đồ. Nêu nguyên lý làm việc khi gài số
truyền số truyền thẳng, số lùi?
Câu 2:
a) Vẽ sơ đồ nguyên lý ly hợp ôtô kiểu lò xo ép đĩa côn. Gọi tên các chi tiết? Nêu
chức năng của đĩa ma sát bị động, đĩa ép, lò xo ép đĩa côn?
b) Nêu các ưu điểm nổi bậc chính của ly hợp dùng lò xo đĩa côn? Phạm vi áp
dụng?
Câu 3:
a) Vẽ sơ đồ động học và chỉ rõ các chi tiết của bộ vi sai được dùng để phân phối
mômen cho hai cầu sau chủ động (được dẫn động chung bởi một trục cácđăng)?
b) Cho biết cầu chủ động lúc này dùng hộp giảm tốc kiểu gì? (Truyền lực chính
đơn, truyền lực chính Hypoit, truyền lực chính kép tập trung, truyền lực chính kép
phân tán, truyền lực chính hai cấp).
Câu 4:
a) Vẽ sơ đồ dẫn động hệ thống phanh dầu hai dòng độc lập có trợ lực chân

không trực tiếp?
b) Vẽ trích sơ đồ nguyên lý của bộ trợ lực chân không? Nêu nguyên lý làm việc
khi phanh nhẹ (khoảng 50% lực phanh định mức).
Câu 5:
a) Vẽ sơ đồ động học quay vòng của các bánh xe của ôtô có công thức bánh xe
6x4 kiểu một cầu dẫn hướng?
b) Hãy cho biết với sơ đồ trên, vị trí bánh xe nào sẽ bị mòn nhiều nhất khi quay
vòng (bỏ qua các yếu tố gây mòn lốp khác)?


Nhật Thư – BKĐN – Sưu tầm

ĐÁP ÁN (đề 1): PHẦN NGUYÊN LÝ VÀ KẾT CẤU ÔTÔ
Câu 1: (1 điểm)
Yêu cầu nội dung bài làm
Vẽ đúng sơ đồ động học hộp số nhiều cấp với hộp số phụ hai cấp kiểu
chia phía trước hộp số chính.
Ghi chủ đầy đủ các chi tiết trên sơ đồ. Nêu nguyên lý làm việc khi gài
số truyền số truyền thẳng, số lùi
Câu 2: (1 điểm)
Yêu cầu nội dung bài làm
Vẽ đúng sơ đồ nguyên lý ly hợp ôtô kiểu lò xo ép đĩa côn.
Gọi đúng tên các chi tiết. Nêu đúng chức năng của đĩa ma sát bị động,
đĩa ép, lò xo ép.
Nêu đủ bốn ưu điểm chính của ly hợp lò xo ép đĩa côn.
Câu 3: (1 điểm)
Yêu cầu nội dung bài làm
Vẽ sơ đồ động học bộ vi sai đối xứng phân phối mômen cho hai cầu sau
chủ động có tải trọng bằng nhau.
Cầu chủ động dùng hộp giảm tốc kiểu truyền lực chính kép tập trung .
Câu 4: (1 điểm)
Yêu cầu nội dung bài làm
Vẽ đúng sơ đồ dẫn động hệ thống phanh dầu hai dòng độc lập có bộ trợ
lực chân không tác động trực tiếp.
Vẽ đúng sơ đồ nguyên tắc và nêu được nguyên lý làm việc của trợ lực
chân không khi phanh nhẹ (koảng 50%).
Câu 5: (1 điểm)
Yêu cầu nội dung bài làm
Vẽ đúng sơ đồ động học quay vòng các bánh xe của ôtô ba trục bánh xe;
trong đó trục bánh xe trước dẫn hướng.

Các bánh xe trên bên trong của hai trục sau. (vì các bánh xe của hai trục
sau không dẫn hướng không có động học quay vòng đúng; trong đó các
bánh xe phía trong bị trượt nhiều nhất.

Điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Điểm
0,5 điểm
0,5 điểm


Nhật Thư – BKĐN – Sưu tầm

ĐỀ 2
NGUYÊN LÝ VÀ KẾT CẤU ÔTÔ
Câu 1:
a) Vẽ sơ đồ động học hộp số nhiều cấp kiểu hộp số phụ hai cấp bố trí sau hộp số
chính (số cấp tùy chọn)?
b) Ghi chủ đầy đủ các chi tiết trên sơ đồ. Nêu nguyên lý làm việc khi gài số
truyền số truyền thẳng, số lùi?
Câu 2:
a) Vẽ sơ đồ nguyên lý ly hợp ôtô có hai đĩa bị động. Gọi tên các chi tiết?
b) Nêu các ưu nhược điểm chính của ly hợp hai đĩa so với một đĩa.
Câu 3:
a) Vẽ sơ đồ động học và chỉ rõ các chi tiết của bộ vi sai được dùng để phân phối
mômen cho hai cầu chủ động (một cầu trước và một cầu sau - có phân bố tải
trọng lên các cầu tương ứng khoảng 30% và 70%)?
b) Cho biết các cầu chủ động lúc này dùng hộp giảm tốc kiểu gì? (Truyền lực
chính đơn, truyền lực chính Hypoit, truyền lực chính kép tập trung, truyền lực
chính kép phân tán, truyền lực chính hai cấp).
Câu 4:
a) Vẽ sơ đồ dẫn động hệ thống phanh khí nén hai dòng độc lập có bộ điều chỉnh
lực phanh cho cầu sau?
b) Nêu nguyên lý làm việc của bộ điều chỉnh lực phanh đó?
Câu 5:
a) Vẽ sơ đồ động học quay vòng các bánh xe của ôtô có công thức bánh xe 6x2
kiểu hai cầu dẫn hướng?
b) So sánh ưu điểm của nó với sơ đồ động học quay vòng xe có công thức bánh
xe 6x2 chỉ một cầu trước dẫn hướng?


Nhật Thư – BKĐN – Sưu tầm

ĐÁP ÁN (đề 2): PHẦN NGUYÊN LÝ VÀ KẾT CẤU ÔTÔ
Câu 1: (1 điểm)
Yêu cầu nội dung bài làm
Vẽ đúng sơ đồ động học hộp số nhiều cấp với hộp số phụ hai cấp kiểu
hành tinh phía sau hộp số chính.
Ghi chủ đầy đủ các chi tiết trên sơ đồ. Nêu nguyên lý làm việc khi gài
số truyền số truyền thẳng, số lùi
Câu 2: (1 điểm)
Yêu cầu nội dung bài làm
Vẽ đúng sơ đồ nguyên lý ly hợp ôtô hai đĩa bị động.
Gọi đúng tên các chi tiết.
Nêu được ưu điểm đóng êm dịu, truyền được mômen lớn. Nhược điểm
mở khó dứt khoát, khó mở hoàn toàn, kết cấu phức tạp, nặng nề.
Câu 3: (1 điểm)
Yêu cầu nội dung bài làm
Vẽ sơ đồ động học bộ vi sai không đối xứng kiểu phân phối mômen cho
hai cầu chủ động có tải trọng không bằng nhau.
Cầu chủ động dùng hộp giảm tốc kiểu bất kỳ .
Câu 4: (1 điểm)
Yêu cầu nội dung bài làm
Vẽ đúng sơ đồ dẫn động hệ thống phanh khí nén hai dòng độc lập có bộ
điều chỉnh lực phanh cho cầu sau (dùng tổng van kép).
Nêu được nguyên lý làm việc một bộ điều chỉnh lực phanh bất kỳ theo
tải trọng tác dụng lên cầu sau.
Câu 5: (1 điểm)
Yêu cầu nội dung bài làm
Vẽ đúng sơ đồ động học quay vòng các bánh xe của ôtô ba trục trong đó
hai trục bánh xe trước dẫn hướng.
Tất cả các bánh xe đều có động học quay vòng đúng. Ít mòn lốp. Trong
khi đó xe ba trục mà chỉ một cầu dẫn hướng sẽ gây cho các bánh xe trên
hai trục không dẫn hướng mòn lốp nhanh khi đi vào đường vòng (vì
không có động học quay vòng đúng với các bánh xe.

Điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Điểm
0,5 điểm
0,5 điểmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×