Tải bản đầy đủ

kế hoạch bài giảng vẽ tranh phong cảnh

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Mơn: Trang trí
Lớp: Hội họa K8
Bài: TRANH PHONG CẢNH
Thời gian: 16 tiết
Chất liệu: Bột màu
Kích thước: 50 x 70 cm
I . MỤC TIÊU:
- Học sinh ký họa cảnh đẹp, xác đònh bố cục trong bài vẽ
- Hướng dẫn cách chọn bố cục, phân biệt nhóm chính, nhóm phụ,
đường chân trời …
- Giúp học sinh nhận biết được tranh phong cảnh tả thực, hay vẽ
trang trí
- Vẽ phong cảnh nông thôn, thành thò …, mô tả hình vẽ, màu sắc
trong tranh.
II . CHUẨN BỊ:
a . Giáo viên:
- Chuẩn bò 1 số bài mẫu tranh phong cảnh của học sinh khóa trước
b . Học sinh :
-Chuẩn bò bài ký họa đi thực tế
-Bột màu, dụng cụ học tập.

III . TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:
1/. Ổn đònh:
n đònh lớp, kiểm tra só số
Tổ chức các hoạt động:
Hoạt động
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
Hoạt động 1 Giới thiệu tranh phong cảnh
Cho HS xem tranh mẫu
Xác đònh chủ đề: Tranh phong cảnh tả Học sinh lắng nghe
thực
Phân tích tranh, gồm phần chính, phụ
Ở gần rõ, ở xa mờ


Xem cách phối màu phù hợp với bối cảnh
thời gian (Sáng, trưa, chiều, tối )
Hoạt đông 2 Yêu cầu:
Chọn được bố cục đẹp ( đi ký họa )
Phác thảo chì, phác thảo màu
Hoc sinh lắng nghe và làm
Xác đònh mảng chính, mảng phụ
phác thảo
Có gam màu chủ đạo, phải có hòa sắc
chung
Tỉ lệ cân đối
Chọn Phác thảo hoàn chỉnh lên bài lớn, bo
bài nghiêm túc./.

Ký duyệt của Khoa

Trần Đình Thảo

Cần Thơ, ngày 13/3/2013
Người soạn

Lê Đông Phương
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×