Tải bản đầy đủ

skkn môn toán hay về đổi mới kiểm tra đánh giá

Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.

dể

A.MỞ ĐẦU
I.Lý do chọn đề tài.
Nhiệm vụ xuyên suốt của ngành GD và ĐT đó là : “Đào tạo con người Việt
Nam có đủ đức, đủ tài đứng lên làm chủ tương lai đất nước”. Mục tiêu đào tạo của
nhà trường phổ thông Việt Nam là hình thành những cơ sở ban đầu và trọng yếu của
con người mới: phát triển toàn diện phù hợp với yêu cầu và điều kiện hoàn cảnh đất
nước con người Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, mục tiêu đào tạo của nhà
trường phổ thông Việt Nam đã được cụ thể hoá trong các văn kiện của Đảng, đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng cộng sản Việt Nam và kết luận của hội nghị
trung ương khoá IX xác định: “ Giáo dục và đào tạo phải gắn liền với sự phát triển
kinh tế, phát triển khoa học kĩ thuật xây dựng nền văn hoá mới và con người mới…”
Thực tế cho thấy ngành GD và ĐT Việt Nam đã có những bước chuyển mình
lớn để hiện thực hoá nhiệm vụ nêu trên.Trí tuệ và tài năng của người Việt Nam đã
bay cao, bay xa khắp năm châu. Các kì thi học sinh giỏi quốc tế Việt Nam luôn là
một trong những nước đứng đầu về bảng vàng thành tích, có nhiều giáo sư, tiến sĩ
Việt Nam là giảng viên xuất sắc trong các trường đại học danh tiếng thế giới. Nhiều

học sinh thi đậu đại học với số điểm tuyệt đối…. Tất cả những điều đó khiến chúng
ta có thể tự hào về truyền thống hiếu học và năng lực học tập của người Việt Nam.
Song không chỉ có những thành tích vẻ vang ấy, nền giáo dục nước nhà đang đang
đứng trước thời cơ, vận hội và thách thức mới. Chúng ta cần thừa nhận một thực tế
rằng số lượng những học sinh xuất sắc là quá ít ỏi so với rất nhiều những học sinh
yếu kém. Nền giáo dục Việt Nam sẽ rất khó phát triển bền vững nếu chúng ta chỉ
chuyên tâm đào tạo những học sinh có kiến thức, có năng lực mà xem nhẹ việc giáo
dục những học sinh yếu kém. Thực tế cho thấy nếu kiên trì giáo dục, tìm ra những
phương pháp hợp lí nhất chúng ta hoàn toàn có thể đào tạo để nâng cao kiến thức,
rèn luyện kỹ năng giúp những học sinh yếu kém trở thành những người có kiến
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10 dể
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.
thức, có ích cho xã hội. Xuất phát từ yêu cầu đó, thực tế đó cùng với nhiệm vụ của
người giáo viên dạy Toán ở THPT tôi đã chọn đề tài này, đề tài là quá trình tổng
hợp kinh nghiệm dạy học của bản thân tôi trong một môi trường mà đa phần là học
có chất lượng văn hoá, chất lượng đầu vào thấp so với các trường trong khu vực.
Nguyên nhân thứ hai để người viết chọn đề tài này xuất phát từ thực trạng
nhiều học sinh yếu, kém không phải do khả năng tiếp thu kiến thức mà do thiếu
động cơ, động lực học tập, ít đầu từ thời gian cho việc học nên dẫn đến mất gốc từ
THCS. Chính vì lẽ đó nếu ngay năm đầu ở THPT ( lớp 10) các em không được cũng
cố kiến thức, khơi gợi động cơ, khuyến khích tìm tòi, rèn rủa kỉ năng thì chắc chắn
các năm tiếp theo những học sinh này sẽ càng yếu kém hơn, thậm chí trống rỗng về
kiến thức.
Chương trình toán lớp 10 THPT là một chương trình bản lề để tiếp nối chương
trình toán THCS và THPT. Học sinh ngoài việc lĩnh hội được những kiến thức mới
còn được ôn lại nhiều kiến thức cơ bản đã học ở lớp duới như: Phương trình, bất
phương trình bậc nhất, bậc hai; hàm số bậc nhất, bậc hai….Vì lẽ đó nếu có phương
pháp phù hợp chương trình Toán 10 sẽ là cơ hội để giáo viên giúp học sinh lấy lại
những kiến thức đã mất ở lớp dưới, tạo động cơ và niềm tin giúp học sinh tự tin
chủ động lĩnh hội những kiến thức mới đó chính là lí do thứ ba để người viết chọn
đề tài này.

2.Mục đích nghiên cứu:

Thông qua quá trình dạy học môn Toán lớp 10 để tìm ra phương pháp dạy học
phù hợp nhất nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng học tập môn toán cho những
đối tượng học sinh yếu kém.

3.Đối tượng nghiên cứu:
Những học sinh yếu kém môn Toán ở THCS ( cụ thể đối tượng học sinh lớp
10 A5, 10A6 trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định)

4.Giới hạn của đề tài:
Đề tài tập chung vào đối tượng học sinh yếu kém ở THCS thông qua việc giảng
dạy môn Toán lớp 10.
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.

dể

5.Nhiệm vụ của đề tài:
Đề tài sẽ trả lời cho câu hỏi : Làm thế nào để giúp những học sinh yếu kém
môn Toán từ THCS học tập tiến bộ hơn?
Rút ra kết luận và đề xuất một số biện pháp trong quá trình giảng dạy môn
Toán lớp 10.

6.Phương pháp nghiên cứu:
Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ của đề tài, trong quá trình nghiên cứu
người viết đã sử dụng, kết hợp nhiều phương pháp đó là:
+Nghiên cứu các loại tài liệu sư phạm, tâm lí, quản lí có liên quan đến đề tài.
+Phương pháp quan sát (công việc dạy- học của giáo viên và HS).
+Phương pháp điều tra (nghiên cứu chương trình, đối tượng học sinh, …).
+Phương pháp đàm thoại phỏng vấn (lấy ý kiến của giáo viên và HS thông qua
trao đổi trực tiếp).
+Phương pháp thực nghiệm ( thống kê có đánh giá kết quả theo từng đối
tượng, từng thời điểm…. )

7.Thời gian nghiên cứu:
Năm học 2009- 2010.

----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.

dể

B. NỘI DUNG
I: Cơ sở lí luận:
1.Cơ sở triết học:
Theo quan điểm triết học duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa lượng vầ
chất : sự phát triển của sự vật, hiện tượng bao giờ cũng xuất phát từ sự biến đổi về
lượng, khi nào lượng biến đổi đến một đỉêm nút nhất định sẽ thực hiện bước nhảy và
sẽ dẫn đến sự biến đổi về chất. Để một học sinh yếu kém nói chung, yếu kém môn
toán nói riêng trở thành một học sinh học khá thậm chí giỏi là đã thực sự có một sự
biến đổi về chất, có sự biến đổi về chất này trước hết phải có nhiều những thay đổi
về lượng. Người giáo viên cần phải góp phần làm chuyển biến, làm thay đổi sự biến
đổi về “ lượng ” đó theo hướng tích cực bằng việc không ngừng củng cố kiến thức
đã mất, tạo niềm tin, khơi gợi động cơ học tập cho học sinh giúp học sinh bằng năng
lực của mình trực tiếp tiếp thu lĩnh hội kiến thức. Không những vậy người giáo viên
còn phải giúp học sinh biến những thay đổi về “ lượng” ở mức độ nhỏ thành những
mức độ lớn hơn, rộng hơn có như vậy từng bước, từng bước thay đổi, tiến bộ một
học sinh mới có thể thực sự thay đổi về “ chât” để từ một học sinh yếu trở thành một
học sinh khá, giỏi.

2.Cơ sở tâm lí học:
Theo các nhà tâm lí học: “Con người chỉ bắt đầu tư duy tích cực khi nảy sinh
nhu cầu tư duy và đứng trước một khó khăn cần phải khắc phục” Vì vậy GV cần
phải để học sinh thấy được khả năng nhận thức của mình với những điều mình đã
biết với tri thức của nhân loại.
Căn cứ vào quy luật phát triển nhận thức và hình thành các đặc điểm tâm lí thì
từ những lớp cuối của cấp THCS, học sinh đã bộc lộ thiên hướng, sở trường và hứng
thú đối với những lĩnh vực kiến thức, kĩ năng nhất định. Bên cạnh đó đối với những
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10 dể
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.
học sinh việc lĩnh hội kiến thức chậm, mất gốc từ những lớp dưới sẽ nảy sinh tâm lí
ngại học, sợ bị kiểm tra kiến thức. Sức ép từ việc đôn đốc học tập của giáo viên, gia
đình sẽ làm những học sinh ấy chịu những áp lực không nhỏ. Mâu thuẫn giữa việc
phải học tập và khả năng học tập ngày một lớn sẽ làm những học sinh đó dễ có
những thái độ, hành vi tiêu cực. Đây cũng là nguyên nhân căn bản của việc nhiều
học sinh ngoan về đạo đức nhưng yếu về kiến thức bỗng trở thành học sinh yếu cả
về đạo đức lẫn kiến thức. Việc bê trễ việc học, ham mê các trò tiêu khiển, các tệ nạn
xã hội cũng một phần xuất phát từ tâm lý này. Để làm chuyển biến một học sinh từ
yếu kém đến khá giỏi người giáo viên cần nắm bắt rõ tâm lý ấy, làm mất đi những
mặc cảm, làm giảm thiểu mẫu thuẫn, khơi gợi niềm tin bản thân thì học sinh đó mới
học tập chuyên cần và có được kết quả tích cực hơn.

3.Cơ sở giáo dục học:
Thực tế công tác giáo dục cho thấy nếu phương pháp giáo dục của giáo viên
không phù hợp không những làm học sinh yếu kém bi quan, chán nản việc học mà
còn làm những học sinh có năng lực học tập tốt hơn không phát huy hết khả năng
của mình. Ngược lại người giáo viên có phương pháp sư phạm phù hợp, nắm bắt tốt
tâm lí học sinh đồng thời kiên trì sẽ giáo dục tốt nhiều đối tượng học sinh, kể cả
những học sinh yếu kém vê chuyên môn lẫn đạo đức. Phương pháp giáo dục dù tối
ưu đến mấy cũng không nên áp dụng một cách máy móc mà cần phải vận dụng linh
hoạt sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Qua điều tra thực tiễn tôi nhận
thấy rằng trong nhiều trường hợp : Cũng đối tượng học sinh ấy, môn học ấy, môi
trường giáo dục ấy nhưng khả năng học tập của học sinh đó là khác nhau khi có sự
thay đổi giáo viên. Điều này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng trong vai trò
chủ đạo của giáo viên với việc học tập của học sinh.
Việc tìm tòi phương pháp mới, cách tiếp cận học sinh mới, cách diễn đạt kiến
thức mới của giáo viên là nhân tố quan trọng trong kết quả học tập tích cực của học
sinh. Điều này càng cần thiết và có ý nghĩa hơn trong việc giáo dục những học sinh
yếu kém.
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.

dể

II: Thực trạng của đề tài:
1.Thời gian và các bước tiến hành:
Tìm hiểu đối tượng học sinh lớp 10 A5, 10 A6 năm học 2009-2010.
2.Khảo sát chất lượng đầu năm :
Thông qua bài khảo sát chất lựơng đầu năm tôi thu được kết quả như sau:
- Điểm thi đầu vào của học sinh: Điểm dưới 5 là 100%, từ 3- 4,5 điểm là 10%,
90% HS có điểm đầu vào dưới 3.
- Kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 10:
Nội dung kiểm tra: Các câu hỏi để kiểm tra kiến thưc cơ bản chương trình toán
THCS.
Câu 1: Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ
Câu 2: Giải phương trình (bậc nhất, bậc hai)
Câu 3: Giải bất phương trình bậc nhất
Câu 4: Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất
Kết quả: 10% HS trên đạt điểm trung bình, 40 % HS đạt điểm yếu, 40% đạt
điểm kém.
3.Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến kết quả trên:
Tôi nhận thấy đa số học sinh có kết quả rất thấp. Rất ít học sinh thuộc bảy hằng
đẳng thức đáng nhớ, ít học sinh giải đúng phương trình bậc hai. Không có học sinh
nào làm đầy đủ tất cả các câu hỏi ( mặc dù ở dạng cơ bản và đơn giản nhất) Từ khảo
sàt đó tôi đưa ra kết luận về HS hai lớp 10A5, 10A6:
- Kiến thức cơ bản yếu, nhiều học sinh hầu như không nắm được kiến thức cơ bản.
- Khả năng tính toán rất hạn chế, mặc dù có nhớ phương pháp.
- Việc trình bày cẩu thả, qua loa chứng tỏ nhiều học sinh có thái độ thờ ơ ,coi
thường việc học.
Kết quả trên tôi không hoàn toàn bất ngờ bởi đặc điểm các trường THPT Bán
công thường phải tuyển sinh các đối tượng học sinh sau các trường công lập, một số
năm vừa qua có những HS chỉ cần đạt 0,5 điểm đâù vào môn Toán vẫn được tuyển
vào trường. Qua việc trực tiếp kiểm tra khảo sát và rút kinh nghiệm từ thực tiễn tôi
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10 dể
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.
nhận xét nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc học tập yếu kém môn Toán của HS chủ
yếu do mất gốc, thiếu động cơ học tập kéo dài.

III: Giải quyết vấn đề:
Từ kết quả quá trình giảng dạy môn Toán hai lớp 10A5, 10A6 ( chủ yếu các
học sinh có năng lực học tập bộ môn ở mức dưới trung bình) bản thân tôi đã đúc rút
được một số kinh nghiệm được trình bày dưới đây:

Kinh nghiệm 1: Kiểm tra ban đầu để đánh giá, phân loại học sinh.

1.

Việc kiểm tra ban đầu để đánh giá phân loại học sinh là việc làm cần thiết, giúp
giáo viên bước đầu đánh giá khái quát năng lực học bộ môn của tập thể học sinh
cũng như của từng học sinh. Qua đó giáo viên có thể thống kê để nắm bắt được
những học sinh có kiến thức vững cũng như những học sinh yếu, kém thậm chí
trống rỗng về kiến thức.
Đặc điểm giáo viên dạy bộ môn lớp 10 nói chung, môn toán nói riêng đó là
giáo viên cần thời gian giảng dạy mới đánh giá tương đối chính xác khả năng học
tập của một tập thể cũng như từng cá nhân. Vì thế việc kiểm tra ban đầu càng trở
nên cần thiết để rút ngắn thời gian đó. Đánh giá được hiệu quả của việc kiểm tra ban
đầu như trên nên ngay từ đầu năm, trước khi trực tiếp giảng dạy môn toán lớp 10
tôi đã thống kê số liệu về điểm thi đầu vào môn Toán của học sinh hai lớp 10A5,
10A6. Tiếp đến tôi đã lên kế hoạch cụ thể về thời gian để cho học sinh nghiêm túc
làm bài kiểm tra ban đầu, đề kiểm tra với nội dung như đã nêu sẽ rất dễ ràng với
những học sinh khá, thậm chí học sinh trung bình cũng có thể thực hiện tốt. Tuy
nhiên đối với những học sinh yếu kém, mất gốc thì quả là vấn đề khó. Bởi nếu
không học thì cái dễ nhất cũng trở thành khó nhất. Thực tế việc kiểm tra cho kết quả
100% HS không nhớ tất cả các hằng đẳng thức , chỉ một số giải được phương trình
bậc hai đã minh chứng cho nhận định trên.
Việc kiểm tra ban đầu và đánh giá sơ bộ sẽ là cơ sở để tôi lập kế hoạch cho
công tác giảng dạy nói chung, bồi dưỡng học sinh yếu kém nói riêng. Đồng thời từ
đó tôi cũng đã xác định được kiến thức trọng tâm trong chương trình.
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.

dể

Kinh nghiệm 2: Lên kế hoạch giảng dạy chi tiết, đánh giá kiến

2.

thức trọng tâm chương trình.
Sau khi kiểm tra ban đầu, đánh giá năng lực của từng tập thể học sinh tôi đã lập
kế hoạch chi tiết, đánh giá kiến thức trọng tâm để tập trung rèn luyện kiến thức cho
học sinh yếu kém .
Minh hoạ 1:

Bảng phân loại kiến thức trọng tâm Đại số 10 ( chương trình cơ bản)
để giảng dạy cho học sinh yếu kém lớp 10.
Chương

Kiến thức trọng tâm

Kỹ năng cần rèn luyện cho

học sinh yếu kém
I. Mệnh đề - +Biết thế nào là mệnh đề, + Lấy ví dụ về mệnh đề, xác
Tập hợp

mệnh đề phủ định, mệnh đề định tính đúng sai một mệnh đề.
chứa biến, mệnh đề kéo theo, Nêu được ví dụ về mệnh đề kéo
tương đương.

theo, mệnh đề tương đương,

+Phân biết được điều kiện cần biết lập mệnh đề đảo của một
và đủ, nắm cách sử dụng kí mệnh đề.
hiệu ∀ và ∃ .
+Nắm vững khái niệm tập hợp,

+ Biết cho tập bằng hai cách
hiểu các phép toán : Giao của ( liệt kê và chỉ ra tính chất đặc
trưng).
hai tập hợp, hợp của hai tập
+ Thực hiện tốt các phép toán
hợp, phần bù của tập con.
về tập hợp.
+ Biểu diễn khoảng, đoạn, nửa
+Nắm vững các tập hợp số, các
khoảng trên trục số.
tập con của R
II. Hàm số + Hiểu khái niệm hàm số, tập + Kĩ năng tìm tập xác định các
bậc nhất và xác định, đồ thị hàm số. Hàm hàm có chứa dấu căn, chứa ẩn ở
bậc hai

số đồng biến, nghịch biến, tính mẫu. Xét tính chẵn lẻ của hàm
chẵn lẻ của hàm số. Nắm được số.
tính chất của đồ thị hàm số
chẵn, lẻ.

----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10 dể
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.
+ Ôn tập và bổ sung kiến thức + Ôn tập và rèn luyện kĩ năng
về hàm số y = ax + b.

vẽ đồ thị hàm số bậc nhất. Biết
cách xác định giao điểm của hai
đường thẳng.

+ Xét sự biến thiên và lập được

+ Nắm được các bước và rèn

bảng biến thiên của hàm số bậc luyện kĩ năng vẽ đồ thị hàm số
hai, vẽ đồ thị hàm số bậc hai.

bậc hai.

III. Phương

+ Hiểu các khái niệm về + Ôn tập, rèn luyện kĩ năng giải

trình - Hệ

phương trình, nghiệm phương phương trình bậc nhất, bậc hai.

phương

trình. Hiểu định nghĩa phương

trình.

trình tương đương và các phép + Kĩ năng giải các bài toán mức
biến đổi tương đương phương độ dễ, thường gặp đối với
trình. Khái niệm phương trình những bài toán giải phương
hệ quả.

trình quy về bậc nhất, bậc hai
(phương trình chứa ẩn ở mẫu,

+ Nắm cách giải và biện luận phương trình tích, phương trình
phương trình: ax + b =0; chứa dấu giá trị tuyệt đối,
phương trình: ax 2 + bx + c = 0, phương trình chứa dấu căn….)
cách giải các phương trình quy
về bậc nhất, bậc hai một ẩn.

+ Kĩ năng giải phương trình bậc
hai bằng máy tính bỏ túi.

+ Nắm được cách giải

hệ

+ Kĩ năng giải hệ phương trình

phương trình bậc nhất hai ẩn, bậc nhất hai ẩn, ba ẩn
ba ẩn

----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10 dể
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.
IV.Bất đẳng + Nắm vững khái niệm và các + Kỹ năng sử dụng thành thạo
thức - Bất tính chất của bất đẳng thức

các tính chất cơ bản của bất

phương

+ Hiểu bất đẳng thức Côsi cho đẳng thức.

trình:

hai số dương và hệ quả.

+ Áp dụng bất đẳng thức Côsi

+ Nắm vững khái niệm về bất để chứng minh một số bài tập
phương trình , các phép biến chứng

minh bất đẳng thức

đổi tương đương bất phương ( mức độ dễ).
trình.

+ Ôn tập, rèn luyện kỹ năng

+Hiểu cách giải bất phương giải bất phương trình bậc nhất,
trình , hệ bất phương trình bậc hệ bất phương trình bậc nhất
nhất một ẩn.

một ẩn.

+ Cách biểu diễn tập nghiệm + Kỹ năng biểu diễn miền
bất phương trình bậc nhất hai nghiệm bất phương trình bậc
ẩn.

nhất hai ẩn.

+Nắm vững định lí về dấu của + Kỹ năng giải bất phương trình
tam thức bậc hai.

bậc hai, bất phương trình tích,

chứa ẩn ở mẫu.
V. Thống kê + Hiểu các khái niệm: Tần số, + Kĩ năng xác định tần số, tần
tần suất, các bảng phân bố tần suất. Lập bảng phân bố tần số,
số, tần suất.

tần suất.

+ Nắm các cách vẽ biểu đồ.

+ Kĩ năng vẽ các loại biểu đồ:

+ Nắm được cách tìm số trung Đường gấp khúc, hình cột, hình
bình, số trung vị, môt, phương quạt từ bảng phân bố tần số
sai, độ lệch chuẩn và ý nghĩa hoặc tần suất.
của chúng.

+ Kĩ năng tìm số trung bình, số
trung vị, mốt. Xác định phương

VI.

sai và độ lệch chuẩn.
Góc +Hiểu khái niệm đường tròn + Biết đổi đơn vị từ độ sang

lượng

giác lượng giác, góc và cung lượng radian và ngược lại. Biết tính độcông giác, số đo của góc và cung dài cung tròn.

----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10 dể
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.
thức lượng lượng giác.
+ Biểu diễn cung lượng giác
giác.

+ Hiểu khái niệm giá trị lượng trên đường tròn lượng giác.
giác của một cung. Hệ thức cơ + Tính các giá trị lượng giác.
bản giữa các giá trị lượng giác. + Sử dụng các hệ thức lượng
Giá trị lượng giác các cung có giác cơ bản, các công thức
liên quan đặc biệt.

lượng giác để làm một số các

+ Nắm vững các công thức bài tập: Tính giá trị lượng giác,
lượng giác.

chứng minh, tính giá trị biểu
thức…..

Việc lên kế hoạch giảng dạy chi tiết, phân loại kiến thức trọng tâm giúp tôi trong
quá trình giảng dạy không quá tham kiến thức, nặng về lí thuyết mà tăng cường tập
trung ôn tập kiến thức cơ bản và trọng tâm cho học sinh yếu kém. Điều này sẽ giúp
những học sinh yếu kém không cảm thấy bị ngợp bởi khối lượng kiến thức quá
nhiều dẫn đến ngại tiếp thu, lĩnh hội.

3. Kinh nghiệm 3: Khơi gợi động cơ học tập, phát huy tính chủ động
của học sinh.
Đặc điểm chung của những học sinh yếu kém môn toán đó là rỗng về kiến
thức, yếu về kỹ năng tính toán, thụ động trong học tập . Tuy nhiên thời gian đầu tư
cho việc học và động cơ học tập ở mỗi học sinh là khác nhau. Có học sinh hoàn
toàn thờ ơ, coi thường việc học, có học sinh biết lo lắng trong việc học nhưng lúng
túng, chậm trong tiếp thu kiến thức. Trong quá trình giảng dạy giáo viên cần phân
loại tốt đặc điểm của từng nhóm học sinh yếu kém. Với bất kì học sinh nào, đặc
biệt học sinh yếu kém việc khơi gợi động cơ học tập và tạo niềm tin cho học sinh
là việc làm cần thiết nhất. Có động cơ học tập tốt học sinh mới quyết tâm cao
trong học tập, có niềm tin vào bản thân học sinh yếu kém mới đủ tự tin thể hiện
khả năng của mình.
Để khơi gợi động cơ học tập cho học sinh yếu kém, trong quá trình giảng dạy
môn toán lớp 10 tôi đã quan tâm đến việc tạo điều kiện để học sinh yếu kém lên
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10 dể
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.
bảng chữa bài tập đặc biệt đối với một số bài tập mức độ dễ áp dụng ( giải các bất
phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai, viết phương trình đường thẳng….).
Tôi tìm cách tế nhị nhất để bước đầu xoá đi sự e ngại của những học sinh này (đây
là tâm lý thường gặp ở những học sinh yếu kém), chỉ bảo nhẹ nhàng tận tình để
học sinh đó khắc phục những thiếu xót , sai lầm thường gặp. Qua những bài tập mà
học sinh trực tiếp hoàn thành ( học sinh yếu kém thường ít tự mình hoàn thiện các
bài tập) tôi không ngừng khích lệ để học sinh hiểu rằng nếu mình cố gắng thêm
hoàn toàn có thể giải quyết được những bài toán cơ bản thậm chí khó hơn.
Học sinh yếu kém thường có sự mặc cảm về việc học, thường ỉ lại việc xây
dựng bài, chữa bài tập cho những học sinh khác. Tình trạng này nếu không được
khắc phục sẽ ngày càng làm tăng tính thụ động của học sinh, kiến thức cũ không
được cũng cố, kiến thức mới ít được lĩnh hội thì việc giáo dục học sinh yếu kém về
sau càng trở nên khó khắn hơn. Vì lẽ đó ngoài việc tạo điều kiện, khích lệ học sinh
tôi còn đưa ra những điều kiện nhất định để yêu cầu học sinh dù là yếu kém nhất
cũng phải ít nhiều suy nghĩ, vận động trong các giờ học nhất là các giờ bài tập.
Ngoài ra việc khơi gợi động cơ học tập còn được tôi thể hiện trong quá trình dạy
học đó là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học, những tấm gương sáng biết
vươn lên trong học tập ….
Việc khơi gợi động cơ học tập của giáo viên càng tốt thì sự háo hức trong học
tập của học sinh càng cao. Động cơ này, niềm tin này là nguyên nhân quan trọng
trong sự tiến bộ của học sinh đặc biệt với những học sinh yếu kém.

4. Kinh nghiệm 4: Rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi.
MTBT (Máy tính bỏ túi ) là một công cụ vô cùng cần thiết với học sinh, đặc
biệt cần thiết trong môn toán. Trong các kì thi các loại máy tính có nhiều chức năng
như : FX 500 MS, FX 570 MS … đều được cho phép sử dụng trong phòng thi. Đối
với những học sinh việc sử dụng máy tính bỏ túi giúp ích rất nhiều trong việc tiết
kiệm thời gian làm bài. Đối với học sinh yếu kém máy tính càng trở nên cần thiết
hơn, tuy nhiên đa phần những học sinh yếu kém môn toán thường yếu kém cả kĩ
năng sử dụng MTBT . Thực tế cho thấy rằng nhiều học sinh nếu không sử dụng
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10 dể
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.
MTBT gặp rất nhiều khó khăn trong việc tính toán như: quy đồng phân số, giải
phương trình bậc hai, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, tính toán giá trị biểu
thức….Tuy nhiên nếu biết sử dụng MTBT học sinh sẽ dễ dàng giải quyết những bài
toán nêu trên.
Vì lẽ đó tôi đã động viên tất cả các em học sinh đầu tư mỗi người một MTBT.
Đối với học sinh yếu kém kĩ năng sử dụng MTBT của các em đa phần còn yếu, tôi
đã không ngừng rèn luyện kĩ năng trong các tiết bài tập. Nhiều học sinh đã nhận
thấy rằng sử dụng thành thạo MTBT đã giúp họ giải quyết những bài toán tưởng
chừng rất khó khăn.
Minh hoạ 2 : Trong tiết bài tập về bất phương trình bậc nhất một ẩn ( Tiết 34 –
Chương IV: Phương trình và bất phương trình - Đại số 10 – Cơ bản) ở lớp 10 A6.
Sau khi giúp học sinh hoàn thành tốt các bài tập về bất phương trình bậc nhất
quy về bậc nhất. Tôi đã đưa ra hai bài tập như sau:
Giải các bất phương trình : 1. (2x - 5)( 3- 4x) ≥ 0 (1)
2. x 2 - 4x + 3 ≤ 0

(2)

Bất phương trình (1) hầu hết các em đều xung phong lên bảng ( bất phương trình
này HS đã nắm kỹ cách giải bằng lập bảng xét dấu)
Bất phương trình (2) rất ít học sinh xung phong thực hiện, học sinh được gọi lên
bảng thực hiện không đúng ( học sinh chưa học định lí về dấu của tam thức bậc hai).
Tôi đã đặt vấn đề rằng : Hãy phân tích đa thức: F(x) = x 2 - 4x + 3 thành nhân tử ?
Học sinh hiểu ra vấn đề nhưng chỉ có một số ít em có thể phân tích được thành nhân
tử. Tôi đã hướng dẫn học sinh sử dụng MTBT giải phương trình : x 2 - 4x + 3 = 0
sau đó áp dụng công thức: ax 2 +bx + c = a(x-x 1 )(x-x 2 ) (3) ( trong đó x 1 , x 2 là hai
nghiệm của phương trình: ax 2 +bx + c = 0). Vì đa số HS đã nắm vững cách giải
phương trình bậc hai bằng MTBT nên khi được ôn lại công thức (3) các em dễ ràng
phân tích đa thức: F(x) = x 2 - 4x + 3 , đến đây đa số HS trong lớp đã có thể giải
quyết được bài toán (2) ( tương tự cách giải bài toán (1)). Qua bài toán nhỏ như trên
học sinh ngoài việc ôn tập cách phân tích tam thức bậc hai thành nhân tử còn biết

----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10 dể
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.
cách giải phương trình bậc hai, bất phương trình bậc hai thông qua việc sử dụng
MTBT.

5. Kinh nghiệm 5: Tăng cường ôn tập, kiểm tra đánh giá.
Môn Toán là môn học chính đóng vai trò quan trọng, không những thế môn
Toán còn giúp học sinh trực tiếp ứng dụng vào thực tiễn nên những kiến thức cơ bản
nhất học sinh cần phải nắm vững. Nhiều giáo viên nếu chưa thực sự hiểu học sinh sẽ
rất ngỡ ngàng khi biết rằng HS THPT nhiều em không nắm được công thức tính
diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác, giải phương trình bậc nhất, bậc hai….
Qua thời gian giảng dạy môn toán THPT nói chung, lớp 10 nói riêng tôi nhận thấy
rằng nếu được giáo viên quan tâm dạy dỗ , được tăng cường ôn tập, rèn luyện và đặc
biệt là sự cố gắng của bản thân học sinh thì hầu hết HS sẽ củng cố được kiến thức cơ
bản nhất đã bị mất đi.
Học sinh trở thành yếu kém đa số xuất phát từ việc ít thậm chí không đầu tư
thời gian cho việc ôn tập kiến thức, làm bài tập ở nhà. Ngoài việc giảng dạy với
phương pháp hợp lí ở lớp để học sinh yếu kém tiến bộ giáo viên cần phải yêu cầu
học sinh tăng cường làm bài tập ôn tập ở nhà. Việc kiểm tra bài cũ thường xuyên,
đồng thời kết hợp giữa động viên khích lệ và những biện pháp nghiêm khắc nhắc
nhở, phê bình sẽ khiến học sinh yếu kém dần thay đổi thói quen ít học bài ở nhà.
Tuy nhiên nếu chỉ dừng ở yêu cầu thực hiện các bài tập SGK là chưa đủ bởi bài tập
SGK giành cho tất cả học sinh nên có những bài khó với học sinh yếu kém. Chính vì
vậy tuỳ từng nhóm đối tượng học sinh giáo viên cần giao bài tập riêng có kiểm tra
đánh giá nghiêm túc. Việc kiểm tra kể cả bài tập được giao về nhà và bài kiểm tra ở
lớp phải được thực hiện nghiêm túc, có nhận xét đánh giá cụ thể. Đặc biệt tránh tình
trạng giao bài tập nhưng không kiểm tra việc thực hiện, kiểm tra việc thực hiện phải
đồng thời phải có khích lệ ( với học sinh hoàn thành tốt), phê bình ( học sinh hoàn
thành kém), việc kiểm tra ở lớp phải tránh tình trạng HS nhìn bài của bạn hoặc sử
dụng tài liệu. Biện pháp này không những đánh giá tương đối chính xác thái độ,
năng lực học tập của học sinh mà còn giúp học sinh yếu kém có thêm cơ hội để
bằng khả năng của mình thực hiện được những bài tập cơ bản trong chương trình.
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.

dể

6. Kinh nghiệm 6: Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương
pháp dạy học.
Đổi mới phương pháp giảng dạy luôn là một yêu cầu quan trọng về chuyên
môn của mỗi người giáo viên. Một thuận lợi không nhỏ của GV trong công tác
giảng dạy đó là ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy học. Việc ứng dụng
này sẽ giúp GV tiết kiệm nhiều thời gian, kiến thức và thông tin đến với HS nhanh
hơn, trực quan hơn, dễ cảm nhận, dễ hiểu hơn .

Vì lẽ đó ứng dụng CNTT và đổi

mới phương pháp dạy học của giáo viên có ảnh hưởng không nhỏ đến sự tiến bộ của
học sinh, đặc biệt đối với học sinh yếu kém.
Ý thức được điều đó trong quá trình giảng dạy môn toán hai lớp 10A5, 10 A6
tôi luôn cố gắng tìm ra những phương pháp phù hợp kết hợp với ứng dụng CNTT.
Tôi nhận thấy rằng dù đa phần học sinh đều có lực học yếu song không phải vì thế
mà giáo viên xem nhẹ vai trò chủ động của học sinh trong các tiết học. Để học sinh
chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức tôi thường sử dụng phương pháp dạy học
“ giải quyết vấn đề” đan xen các hoạt động nhóm, tôi thường chuẩn bị kĩ các vấn đề
được nêu để học sinh chủ động giải quyết và từng bước tìm ra kiến thức mới. Đồng
thời các tiết dạy giáo án điện tử đã được thực hiện nhiều hơn ( so với những năm
học trước).
Minh hoạ 3:
Trong bài dạy : Giá trị lượng giác của một cung ( Bài 2 – Chương VI - Đại số 10 )
Tôi đã sử dụng giáo án điện tử ( trình chiếu bằng PowerPoint) ở lớp 10 A6. Để
thực hiện hoạt động : Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt. Tôi đã
lần lượt trình chiếu các hình vẽ về các cung đối nhau, cung bù nhau, cung hơn kém
π . Vấn đề được nêu ra là: Quan sát hình để nêu lên mối quan hệ giữa các giá trị

lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt (cung đối nhau, cung bù nhau, cung
hơn kém π )?
Học sinh quan sát hình vẽ trả lời câu hỏi của giáo viên từ đó rút ra được các công
thức. Với cùng một phương pháp giảng dạy ( giải quyết vấn đề), với đối tượng học
sinh khá tương đương nhau so sánh hoạt động trên giữa hai lớp 10 A5( không sử
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10 dể
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.
dụng giáo án điện tử) và lớp 10 A6 (sử dụng giáo án điện tử) tôi nhận thấy rằng HS
lớp 10 A6 phát hiện vấn đề và giải quyết nhanh và tốt hơn nhiều so với HS lớp 10
A5. Rõ ràng trong hoạt động này sự quan sát trực quan đã giúp học sinh lĩnh hội
kiến thức tốt hơn.

7. Kinh nghiệm 7: Xây dựng hệ thống bài tập ôn tập phù hợp.
Đối với môn Toán hệ thống kiến thức như một chiếc cầu thang có nhiều bậc,
muốn bước lên những bậc cao hơn, muốn đi đến đích học sinh cần phải bước qua
từng bậc thang một. Việc để mất gốc ( không nắm được những kiến thức cơ bản từ
những lớp dưới) cũng giống như việc không bước qua những nấc thang ban đầu, sẽ
là quá khó hoặc không thể để nhảy vọt lên những nấc thang tiếp theo. Chương trình
toán phổ thông có những bước tiếp nối rất liền mạch theo thứ tự các lớp học. Để giải
quyết một bài toán tưởng như đơn giản ở THPT cũng cần thiết phải có hàng loạt các
kĩ năng mà học sinh cần nắm vững. Vì lẽ đó việc xây dựng hệ thông bài tập ôn tập
phù hợp là cần thiết, bởi thông qua hệ thống bài tập theo kiểu bậc thang ( từ thấp
đến cao) sẽ phù hợp với nhiều đối tượng học sinh kể cả học sinh yếu kém, hệ thống
bài tập như vậy sẽ rất phù hợp trong các tiết bài tập, ôn tập.
Minh hoạ 4:
Một số bài tập theo kiểu bậc thang (đã được áp dụng )
Bài 1: Viết phương trình ( tham số hoặc tổng quát) của đường thẳng ∆ biết:
a/ ∆ đi qua M 0 (-2; 3) và có véctơ chi phương


u ( 3; 4).

b/ ∆ đi qua A ( 2; -5) và B(- 3; 4)
c/ ∆ đi qua C ( 2; - 1) và song song với d 1 : 2x – 5y + 4 = 0.
d/ ∆ đi qua D ( 1 ; - 3) và vuông góc với d 2 : 3x – 4y + 2 = 0.
Bài 2: Cho tam giác ABC biết A( 1; 4); B(3; -1); C(6; 2)
a/ Viết phương trình tổng quát các đường thẳng AB; BC; CA.
b/ Viết phương trình các đường cao hạ từ đỉnh A và B từ đó tìm toạ độ trực tâm tam
giác.
c/ Viết phương trình các đường trung trực các đoạn thẳng AB; BC từ đó tìm toạ độ
tâm đường tròn ngoại tiếp.
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.
d/ Tìm toạ độ điểm A’ đối xứng với điểm A qua đường thẳng BC.

dể

e/ Viết phương trình đường phân giác trong góc A của tam giác ABC.
Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy cho M ( -2; 1); N( 2; 4) và đường thẳng ∆ :3x – 2y + 1
= 0.
a/ Xác định toạ độ điểm M’ đối xứng với M qua ∆ .
b/ Tìm trên ∆ điểm P sao cho PM + PN nhỏ nhất.
Một số bài tập ôn tập trên đây được xây dựng với mức độ khó tăng dần. Điều này
khuyến khích tất cả học sinh trong lớp phải hoạt động .Đối với học sinh yếu kém
yêu cầu đầu tiên là thực hiện các câu hỏi ở mức độ dễ, để nâng cao hiệu quả của
việc ôn tập, củng cố kiến thức qua các tiết bài tập, tiết tự chọn hoặc ôn tập ở nhà
ngoài việc xây dựng hệ thống bài tập phù hợp giáo viên cần phải bắt buộc yêu cầu
học sinh yếu kém trực tiếp giải các bài tập ở mức độ dễ.

8. Kinh nghiệm 8: Phát huy hiệu quả các tiết tự chọn.
Chương trình tự chọn môn toán ở THPT được thực hiện ở rất nhiều nhà trường,
nhiều lớp. Vì nhu cầu về kiến thức trong các tiết tự chọn của học sinh là khác nhau (
học sinh khá giỏi thích học nâng cao, học sinh yếu kém phù hợp với tự chọn bám
sát ) nên Bộ GD và ĐT đã cho phép giáo viên dạy tự lên giáo án bài dạy sao cho phù
hợp với học sinh. Đây là một thuận lợi không nhỏ trong việc giảng dạy để nâng cao
kiến thức cho học sinh yếu kém . Qua các tiết tự chọn này ngoài việc được củng cố
kiến thức học sinh yếu kém có nhiều điều kiện để rèn luyện kĩ năng giải toán.
Sau đây là các bước tôi đã chuẩn bị để thực hiện giảng dạy các tiết tự chọn tại
hai lớp 10A5 và 10 A6:
Bước 1: Khảo sát, đánh giá năng lực ban đầu của học sinh ( Kinh nghiệm 1 đã
trình bày ở trên) để có kế hoạch soạn bài phù hợp.
Bước 2: Soạn thảo kế hoạch thực hiện, thống nhất với giáo viên bộ môn, tổ
chuyên môn về phân phối chương trình tự chọn.
Bước 3: Soạn giáo án chi tiết theo chủ đề. Mỗi chủ đề có ôn tập kiến thức trọng
tâm, bài tập ( theo dạng bậc thang) để học sinh cũng cố kiến thức, bài tập về nhà. Có
hướng dẫn sử dụng MTBT ( nếu cần).
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10 dể
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.
Bước 4: Tuỳ theo sự tiến bộ, mức độ tiếp thu của học sinh để hoàn chỉnh hệ
thống bài tập.
Thực tế cho thấy rằng thời gian để học sinh làm bài tập ôn tập ở các tiết học chính
( theo phân phối chương trình) là ít chưa đáp ứng được nhu cầu của những học sinh
yếu kém, bởi học sinh yếu kém còn cần có nhiều thời gian để củng cố kiến thức đã
mất hoặc mai một từ những lớp dưới. Vì thế nếu phát huy tốt hiệu quả các tiết tự
chọn ở các môn học nói chung, môn toán nói riêng chắc chắn sẽ góp phần giúp học
sinh yếu kém tiến bộ hơn.

Kinh nghiệm 9: Phối hợp tốt với giáo viên bộ môn,giáo viên chủ
nhiệm.
Để nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém môn toán nói riêng, tôi nghĩ
rằng sự phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm ( GVCN) và giáo viên bộ môn
(GVBM) là việc làm cần thiết. Bởi với vai trò trực tiếp quản lí tập thể học sinh
GVCN là người hiểu tập thể học sinh cũng như từng đối tượng học sinh lớp mình
chủ nhiệm, không những thế GVCN còn có nhiều thời gian hơn để nắm bắt thông
tin về học sinh, động viên khích lệ, khơi gợi động lực học tập cho học sinh. Hơn nữa
nhiều học sinh cá biệt là những học sinh có lực học yếu kém, GVCN đóng vai trò
quan trọng trong việc giáo dục những học sinh cá biệt đó đây sẽ là thuận lợi không
nhỏ trong việc giáo dục các đối tượng học sinh yếu kém .
Thông qua giáo viên dạy các môn học khác cũng là một kênh thông tin hữu
ích để hiểu về năng lực thực sự cũng như thái đó học tập nói chung của học sinh yếu
kém. Từ sự hiểu biết đó về học sinh yếu kém cộng với sự giúp đỡ ủng hộ của
GVCN cũng sẽ góp phần trong việc nâng cao kiến thức môn toán nói riêng, nâng
cao chất lượng học tập của học sinh yếu kém nói chung.

Kinh nghiệm 10:Quan tâm đặc biệt đến đối tượng học sinh yếu kém.
Để một học sinh yếu kém học tập tiến bộ hơn không thể giáo viên cần có sự
quan tâm đặc biệt. Tâm lý chung giáo viên thường muốn dạy dỗ những học sinh khá
giỏi vì thế có không ít trường hợp giáo viên thiếu quan tâm đến đối tượng học sinh
cá biệt, yếu kém. Điều này dẫn đến việc học sinh yếu kém ngày càng chán nản, thờ
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10 dể
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.
ơ, coi thường việc học. Việc dạy dỗ, giáo dục để một học sinh yếu kém tiến bộ hơn
trong việc học thậm chí trở thành khá giỏi là một việc làm không dễ, nếu không thực
sự có quyết tâm, tâm huyết với học sinh thì giáo viên rất khó thực hiện được. Như
vậy trước hết giáo viên không nên có quan điểm coi thường học sinh học yếu kém
mà ngược lại cần có sự cảm thông, quan tâm nhiều hơn đến những đối tượng này.
Sự quan tâm đó, sự tôn trọng đó chính là một nguyên nhân giúp học sinh yếu kém ý
thức được trách nhiệm của bản thân trong việc học. Ý thức trách nhiệm này sẽ là cơ
sở cho việc học tập tiến bộ của học sinh.

----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.

C.

dể

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM, KHUYẾN

NGHỊ VÀ KẾT LUẬN.
I.Kết quả thực nghiệm của đề tài :
Trong thời gian giảng dạy môn toán lớp 10 năm học 2009 - 2010 tôi đã áp dụng
đề tài này đối với học sinh hai lớp 10A5, 10A6 tôi đã thu được kết quả như sau (kết
thúc năm học 2009-2010):
1.So sánh kiến thức cơ bản môn toán cuối năm với kết quả kiểm tra ban đầu.
Kiến thức cơ bản

Lớp
(sĩ số)

Kiểm tra ban đầu
(1)
(2)
(3)
SL

SL

SL

Kết quả cuối năm
(1)
(2)
(3)
SL

SL

SL

%
Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ, 10A5 0

%
5

%
45

%
8

%
32

%
10

giải phương trình bậc nhất, ( 50)
bậc hai. Giải bất phương trình

0%

10 %

90%

16%

64%

20%

bậc nhất. Vẽ đồ thị hàm số bậc 10A6

0

7

45

10

34

8

nhất.Giải hệ hai phương trình (52)
bậc nhất hai ẩn.

0%

13,5% 86,5% 19,2% 65,4

15,4%

Ghi chú: (1)Kiến thức và kĩ năng ở mức độ từ khá trở lên..
(2) Kiến thức và kĩ năng ở mức độ trung bình.
(3)Kiến thức và kĩ năng ở mức độ yếu, kém.
2. Kết quả học tập môn toán cuối năm của học sinh lớp 10 A5, 10 A6.
Lớp

Sĩ số

10A5 50
10A6 52

Học lực giỏi
SL
%

0
1

0
1,9

Học lực Khá
SL
%

8
10

16
19,2

Học lực TB
SL
%

36
35

72
67,4

Học lực yếu, kém
SL
%

6
6

12
11,5

II. Khuyến nghị.
Nhà trường nên tạo điều kiện cho Giáo viên mở lớp phụ đạo cho học sinh yếu
kém để các em có khả năng củng cố, khắc sâu kiến thức đã học đồng thời lĩnh hội
kiến thức mới .
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10 dể
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.
Nên có các chuyên đề tự chọn với hệ thống kiến thức được thống nhất trong tổ,
nhóm chuyên môn để giáo viên và học sinh để học sinh yếu kém có nhiều thời gian
hơn trong việc ôn tập kiến thức đã học cũng như việc rèn luyện kĩ năng giải toán.
Nên có sự quan tâm nhiều hơn đến việc dạy dỗ, giáo dục đối tượng học sinh
yếu kém ở tất cả các cấp quản lí giáo dục.

III.Kết luận:
Trong những năm gần đây các số liệu qua các kì thi vào lớp 10, thi tốt nghiệp, thi
vào các trường đại học được thống kê khiến những người tâm huyết, quan tâm đến
sự nghiệp giáo dục nước nhà không khỏi giật mình. Cụ thể là có rất nhiều học sinh
bị điểm liệt môn toán trong các kì thi, tình trạng nhiều học sinh hầu như không nắm
được kiến thức cơ bản môn toán đang có xu hướng gia tăng. Đối với các trường mà
học sinh có điểm đầu vào thấp thì tình trạng này còn trở nên phổ biến hơn. Thực
trạng này chứng tỏ rằng việc nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém là nhiệm vụ
quan trọng mà các nhà trường cũng như mỗi giáo viên cần thực hiện.
Bản thân tôi là một giáo viên trẻ, công tác tại ngôi trường có nhiều đối tượng học
sinh yếu kém nên nhiệm vụ nêu trên càng quan trọng hơn. Ý thức được nhiệm vụ
đó, ngoài việc tìm ra phương pháp dạy học, giáo dục phù hợp tôi nhận thấy rằng để
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém rất cần sự nhiệt tình tâm huyết của mỗi
giáo viên. Thực tế đã minh chứng rằng sự nhiệt tình, tâm huyết của giáo viên với
phương pháp giáo dục phù hợp cùng sự quyết tâm của học sinh thì nhiều học sinh
yếu kém hoàn toàn có thể trở thành những học sinh có lực học trung bình thậm chí
khá, giỏi. Riêng đối với học sinh lớp 10 nếu ngay năm đầu tiên ở cấp THPT học
sinh yếu kém tiến bộ trong môn toán thì đó sẽ là cơ sở để học sinh tiến bộ ở các môn
học khác.
Với việc ý thức rõ nhiệm vụ chuyên môn được giao, qua thời gian thực tiễn trực tiếp
giảng dạy môn toán lớp 10 tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm được trình bày
như trên. Mặc dù đã có nhiều cố gắng và được sự góp ý, giúp đỡ của đồng nghiệp
song thiếu xót của đề tài là không thể tránh khỏi. Tôi rất mong muốn được lắng
nghe những nhận xét, góp ý thẳng thắn và chân tình của các bạn đồng nghiệp, các
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10 dể
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.
thầy cô giáo đi trước. Những nhận xét, góp ý đó sẽ là giúp tôi rất nhiều trong việc
hoàn thiện đề tài và ứng dụng đề tài vào công việc dạy học, giáo dục !

Ngày 20/05/2010
Người viết

Trịnh Trọng Trung

----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.

dể

MỤC LỤC
Mục

Trang

MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Đối tượng ngiên cứu
Giới hạn của đề tài
Nhiệm vụ của đề tài
Phương pháp nghiên cứu
Thời gian nghiên cứu
NỘI DUNG
Cơ sở lí luận
Cơ sở triết học
Cơ sở tâm lí học
Cơ sở giáo dục học
Thực trạng của đề tài
Thời gian và các bước tiến hành
Khảo sát chất lượng đầu năm môn hình học
Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến kết quả trên
Giải quyết vấn đề
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Kết quả
Kết luận
Khuyến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Sách giáo khoa môn toán lớp 10.
Sách giáo viên môn lớp 10.
Sách hướng dẫn giảng dạy đại số lớp 10.
Sách hướng dẫn giảng dạy hình học lớp 10.
Phương pháp dạy học môn toán.
Tạp chí giáo dục và thời đại.
Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm.
----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.

dể

ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Sáng kiến kinh nghiệm : Một số kinh nghiệm giảng dạy môn Toán lớp 10
nâng cao kiến thức cho học sinh yếu kém.

----------------------------------------------------------

dể

-------------------------------------------------------

GV: Trịnh Trọng Trung - Trường THPT Hà Tông Huân – Yên Định


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×