Tải bản đầy đủ

Tiểu luận xác nhận chuyển quyền sử dụng đất sai – lỗi tại ai

Xác nhận chuyển quyền sử dụng đất sai lỗi tại ai?

Lời nói đầu
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nớc đại diện chủ sở hữu, đất đai
không thuộc sở hữu của một tổ chức hay một cá nhân công dân nào. Các tổ
chức, cộng đồng dân c, hộ gia đình, cá nhân chỉ là chủ thể của quyền sử dụng
đất. Đất đai thuộc về toàn dân do Nhà nớc đại diện chủ sở hữu. Quyền sở hữu
toàn dân đối với đất đai ở đây là quyền sở hữu duy nhất và tuyệt đối. tính chất
tuyệt đối và duy nhất thể hiện ở chỗ quyền sở hữu toàn dân bao trùm tất cả đất
đai, bất kỳ đất đó hiện đang do ai sử dụng và không cho phép bất cứ hình thức
sở hữu nào tồn tại. Việc sử dụng đất của các tổ chức, cộng đồng dân c, hộ gia
đình và cá nhân phải đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng
đất tiết kiệm, có hiệu quả và bảo vệ môi trờng. Đó là những nguyên tắc pháp
lý xuyên suốt trong quá trình quản lý, sử dụng đất, phản ánh đặc trng của
quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai.
Cùng với sự đổi mới toàn diện của đất nớc, lĩnh vực quản lý Nhà nớc về
đất đai, quan hệ hay đụng chạm nhất, quan hệ phát sinh, phát triển rất đa dạng
và phức tạp trong đời sống xã hội mà cha phải ngời dân nào cũng tiếp cận, vận
dụng có hiệu quả vào đời sống làm ăn, sinh hoạt của mình. Trong thời gian
qua tranh chấp đất đai còn xảy ra nhiều, có vụ việc gay gắt, kéo dài, ảnh hởng
trực tiếp đến lợi ích của Nhà nớc, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Mặc

dù Nhà nớc đã có chính sách đầu t cho việc thực hiện các nhiệm vụ Quản lý
Nhà nớc về đất đai, xây dựng hệ thống quản lý đất đại hiện đại, đủ năng lực
bảo đảm quản lý đất đai có hiệu lực và hiệu quả.
Chính vì vậy, quan hệ dân sự cụ thể là quan hệ đất đai đó là những quan
hệ phức tạp và có thể giải quyết bằng nhiều cách nh: Cơ quan hành chính, cơ
quan t pháp nhiều phơng án, cách thức để đảm bảo quyền và lợi ích hợp
pháp của ngời dân. Song để giải quyết quan hệ đó một cách thấu tình, đạt lý
bảo vệ lợi ích chính đáng của công dân thì không phải điều đơn giản. Câu
chuyện cách thức và những quyết định từ việc tranh chấp đất đai dới đây là
một ví dụ minh hoạ:
phần i

nội dung tình huống
Năm 2003, vợ chồng anh Nguyễn Văn C đi lao động nớc ngoài về. Sau
mấy năm lao động vất vả ở xứ ngời, vợ chồng anh giành dụm mua đợc một

1


Xác nhận chuyển quyền sử dụng đất sai lỗi tại ai?

mảnh đất 200m2 mặt đờng của anh Trần Văn A để làm ăn, buôn bán nh đã
mong ớc bấy lâu nay. Giấy chuyển nhợng quyền sử dụng đất giữa anh C và
anh A đợc lập thành văn bản có Chứng thực của UBND xã Y. Sau đó anh C
làm hồ sơ gửi UBND xã Y để xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất,
anh C cũng nộp lệ phí trớc bạ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Trong
thời gian chờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, anh C đi làm ở tỉnh ngoài
thì anh Nguyễn Văn D là ngời xã khác chở gạch đến xây nhà trên phần đất mà
anh C đã mua của anh A. Ngời nhà anh C thấy vậy ra hỏi thì anh D cũng đa ra
một giấy chuyển nhợng quyền sử dụng đất giữa anh D và anh A có nội dung tơng tự nh giấy chuyển nhợng giữa anh C và anh A. Anh D cũng đang làm thủ
tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau khi nhận tiền của anh C,
anh A đã vào miền Nam để làm ăn). Hai gia đình anh C và anh D xảy ra tranh
chấp mảnh đất trên. Anh D cứ xây tờng đến đâu thì gia đình anh C lại cho ngời ra đập đổ. Mâu thuẫn giữa hai gia đình anh C và anh D ngày càng trầm
trọng. Anh C đi làm ăn về thấy vậy làm đơn gửi đến UBND xã Y song UBND
xã Y không giải quyết mà chuyển đơn của anh C lên UBND huyện N. UBND
huyện N ra Quyết định huỷ Giấy chuyển nhợng Quyền sử dụng đất giữa anh
Nguyễn Văn C và anh Trần Văn A với lý do trớc khi chuyển nhợng quyền sử
dụng đất cho anh C, anh A đã chuyển nhợng cho anh D và trả lại tiền lệ phí mà
anh C đã nộp. Anh C không đồng ý với quyết định của UBND huyện N nên đã
làm đơn khiếu nại nhng đã hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà đơn


khiếu nại của anh C vẫn không đợc giải quyết, anh C làm đơn khởi kiện
UBND huyện N ra Tòa án Nhân dân huyện N. Ngày 01/10/2004 Tòa án Nhân
dân huyện N mở phiên Tòa sơ thẩm hành chính xét xử vụ kiện giữa ngời khởi
kiện là anh Nguyễn Văn C và ngời bị kiện là UBND huyện N.
Phiên Toà hôm đó khá đông ngời, không chỉ ngời nhà anh C mà còn có
cả ngời nhà anh D và ngời dân địa phơng đến xem Tòa án xử. Vì đây là lần
đầu tiên họ chứng kiến phiên Toà mà ngời bị kiện là UBND huyện N. Sau một
thời gian, cả phòng xử án im lặng lắng nghe Toà tuyên án:
Nhân danh nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ
Bác yêu cầu của anh Nguyễn Văn C công nhận Quyết định của UBND
huyện N.
Không đồng ý với bản án sơ thẩm, anh C làm đơn kháng cáo hy vọng phiên
Toà phúc thẩm sẽ bảo vệ đợc quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình anh.
2


Xác nhận chuyển quyền sử dụng đất sai lỗi tại ai?

phần ii

xác định mục tiêu
1. Giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai theo đúng quy định của luật đất đai.
2. Đảm bảo việc xét xử công minh, khách quan, có lý, có tình trong quá
trình giải quyết các vụ án của Tòa án.
3. Nâng cao trách nhiệm của UBND các cấp trong việc quản lý đất đai và
giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong phạm vi thẩm quyền của mình.
4. Phổ biến tuyên truyền pháp luật sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân,
góp phần xây dựng Nhà nớc pháp quyền của dân, do dân và vì dân mà ở đó
Hiến pháp, Pháp luật phải đợc triệt để tuân thủ và chấp hành.
5. Giữ gìn tình đoàn kết làng xóm vốn là truyền thống tốt đẹp của dân
tộc Việt Nam.

3


Xác nhận chuyển quyền sử dụng đất sai lỗi tại ai?

phần iii

phân tích nguyên nhân và hậu quả
Qua vụ việc trên ta thấy có một số nguyên nhân sau:
1. Việc UBND xã Y xác nhận vào hai giấy chuyển nhợng quyền sử
dụng giữa anh C và anh A, anh A và anh D đối với cùng một mảnh đất là sai.
Điều này thể hiện sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý hồ
sơ đất đai. Vì trình tự, thủ tục chuyển nhợng quyền sử dụng đất phải có hồ sơ
chuyển nhợng nộp cho UBND xã nơi có đất để chuyển cho Văn phòng đăng
ký quyền sử dụng đất. Hồ sơ chuyển nhợng quyền sử dụng đất gồm Hợp đồng
chuyển nhợng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. hợp đồng chuyển nhợng phải có chứng thực của UBND xã nơi có đất.
Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ,
gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc UBND cấp có thẩm quyền cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất.
Trờng hợp các bên chuyển nhợng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà
nghĩa vụ tài chính đó đợc xác định theo số liệu địa chính thì Văn phòng đăng
ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa
vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng
đất thông báo cho các bên chuyển nhợng thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong
nghĩa vụ tài chính, các bên tham gia chuyển nhợng quyền sử dụng đất nhận
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.
2. Tranh chấp đất đai giữa anh C và anh D thuộc thẩm quyền giải quyết
của UBND huyện N là đúng theo quy định tại Thông t liên tịch số
01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC ngày 03/01/2002 của Tòa án
Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Tổng cục Địa chính hớng dẫn về thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp liên
quan đến quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc UBND huyện N ra Quyết định
huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa anh C và anh A là không đúng vì
căn cứ Điều 37 Luật Đất đai 2003 quy định: UBND các cấp có thẩm quyền
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chứ không có
quyền huỷ giấy chuyển nhợng quyền sử dụng đất. Về bản chất giấy chuyển
4


Xác nhận chuyển quyền sử dụng đất sai lỗi tại ai?

nhợng quyền sử dụng đất giữa anh Nguyễn Văn C và anh Trần Văn A là một
hợp đồng dân sự nên việc huỷ bỏ hợp đồng thuộc thẩm quyền giải quyết của
Tòa án theo Quyết định tại Khoản 1 Điều 10 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các
vụ án dân sự: Tòa án có thẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự sau:
1. Những việc tranh chấp về quyền sở hữu, về hợp đồng, về bồi thờng
thiệt hại ngời hợp đồng hoặc những tranh chấp khác về quyền và nghĩa vụ theo
quy định của pháp luật Dân sự giữa công dân với nhau, giữa cá nhân với pháp
nhân, giữa pháp nhân với nhau. Trừ những việc thuộc thẩm quyền của các cơ
quan tổ chức khác.
Mục 3.1 Phần I Thông t Liên tịch số 12/2002/ TTLT-TANDTCVKSNDTC-TCĐC cũng quy định: Nếu tranh chấp hợp đồng chuyển đổi,
chuyển nhợng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất hoặc bảo lãnh góp
vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất thì Tòa án Nhân dân thụ lý giải quyết và áp
dụng điều tơng ứng của Bộ luật Dân sự tuyên bố hợp đồng vô hiệu và xử lý
hậu quả của hợp đồng vô hiệu.
3. Việc Chủ tịch UBND huyện không giải quyết khiếu nại của anh C
khi đã hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà không nói rõ lý ro là sai.
Theo quy định tại Điều 34 Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, đợc sửa
đổi, bổ sung năm 2004 và Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07/8/1999 của
Chính phủ quy định chi tiết và hớng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo (đợc
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 62/2002/ NĐ-CP ngày 14/02/2002 của
Chính phủ) và Nghị định số 53/2005/ NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ
quy định chi tiết và hớng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo quy định.
Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày
thụ lý để giải quyết, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại
có thể kéo dài hơn nhng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
4. Anh A có hành vi lừa dối trong việc chuyển nhợng quyền sử dụng
đất. Cùng một mảnh đất anh A chuyển nhợng cho hai ngời dẫn đến tình trạng
mâu thuẫn giữa hai gia đình anh C và anh D.
5. Tòa án Nhân dân huyện N xửa bác yêu cầu của anh C, công nhận
Quyết định của UBND huyện N là trái với quy định của pháp luật vì Quyết
định của UBND huyện N là một quyết định hành chính sai về nội dung

5


Xác nhận chuyển quyền sử dụng đất sai lỗi tại ai?

(UBND huyện N không có quyền huỷ bỏ Hợp đồng chuyển nhợng quyền sử
dụng đất).
Tất cả những nguyên nhân trên không chỉ là tình trạng, không chỉ là
mâu thuẫn giữa hai gia đình anh C và anh D mà còn đẩy anh C vào vòng tố
tụng. Sự quan liêu, thiếu trách nhiệm, làm việc không công tâm, không dựa
trên những quy định của pháp luật, của các cơ quan chức năng đã đa ngời dân
vốn dĩ sự hiểu biết pháp luật còn hạn chế đi từ khiếu kiện này đến khiếu kiện
khác với mong muốn các cơ quan Nhà nớc bảo vệ đợc quyền lợi hợp pháp của
mình. Nếu phiên Toà phúc thẩm xét xử công minh, khách quan thì cũng chỉ
huỷ đợc Quyết định hành chính của UBND huyện N, thay vào đó UBND
huyện N lại ra một Quyết định hành chính khác. Và rồi để bảo vệ đợc quyền
lợi hợp pháp của mình, anh C lại phải khởi kiện một vụ án dân sự khác. Không
biết rặng vụ việc của gia đình anh C rồi sẽ đi đến đâu nhng hậu quả của vụ
việc trên để lại là rất lớn, đó là sự mất uy tín của cán bộ, công chức Nhà nớc
và giảm sút lòng tin của nhân dân đối với những ngời vốn đợc coi là công bộc
của dân, gây bất bình trong d luận xã hội.

6


Xác nhận chuyển quyền sử dụng đất sai lỗi tại ai?

phần iv

xây dựng, lựa chọn phơng án
Trong vụ việc trên có thể có các phơng án giải quyết nh sau:
1. Phơng án 1:
Anh Nguyễn Văn C làm đơn khởi kiện ra Tòa án Nhân dân huyện N yêu
cầu huỷ Giấy chuyển nhợng quyền sử dụng đất giữa anh và anh Trần Văn A với
lý do anh bị anh A lừa dối khi nhận chuyển nhợng quyền sử dụng đất.
* Ưu điểm:
- Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhợng quyền sử dụng đất một
cách nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật.
- Thủ tục đơn giản, đỡ tốn kém về thời gian, công sức, tiền của cho gia
đình anh C.
- Giải quyết đợc mâu thuẫn giữa hai gia đình anh C và anh D.
* Nhợc điểm:
Trách nhiệm của các cán bộ công chức, cơ quan Nhà nớc có liên quan
đến việc chuyển nhợng quyền sử dụng đất giữa anh C và anh A không đợc làm
rõ, gây mất niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, công chức Nhà nớc có thẩm
quyền.
2. Phơng án 2:
Anh C làm đơn gửi đến UBND huyện N yêu cầu giải quyết tranh chấp
đất giữa anh và anh D. UBND huyện căn cứ vào Giấy chuyển nhợng quyền sử
dụng đất sẽ từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh C. Sau
khi nhận đợc Quyết định của UBND huyện N, anh C khởi kiện anh A ra Tòa
án Nhân dân huyện N để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình.
* Ưu điểm:
- Thực hiện đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
- Giáo dục ý thức tuân theo pháp luật, tôn trọng pháp chế xã hội chủ
nghĩa của nhân dân.
- Các cán bộ, công chức, cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền sẽ thấy đợc
trách nhiệm của mình do lối làm việc quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm,
coi nhẹ công tác quản lý đất đai.
* Nhợc điểm:
Thủ tục rờm rà, tốn kém thời gian, công sức và kinh tế của anh C.
3. Phơng án 3:
Anh C trực tiếp gặp gia đình anh A để thơng lợng lấy lại khoản tiền đã
đa và rút lại hồ sơ xin chuyển nhợng quyền sử dụng đất.
7


Xác nhận chuyển quyền sử dụng đất sai lỗi tại ai?

* Ưu điểm:
- Các bên tự giàn xếp ổn thoả, không cần có sự can thiệp của cơ quan
Nhà nớc có thẩm quyền.
- Củng cố, giữ gìn tình đoàn kết làng xóm vốn là truyền thống tốt đẹp
của dân tộc ta.
* Nhợc điểm:
Phơng án này rất khó thực hiện vì khi ký Giấy chuyển nhợng quyền sử
dụng đất cho anh C, anh A đã có ý lừa dối. Anh A lại không có nhà nên việc
thoả thuận sẽ khó khăn hơn.
Mặt khác, nếu các đơng sự tự thoả thuận sẽ không làm rõ đợc trách
nhiệm của các cán bộ, công chức, cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền liên quan
đến việc chuyển nhợng quyền sử dụng đất giữa anh C và anh D.
* Phơng án lựa chọn:
Từ sự phân tích những u, nhợc điểm của các phơng án trên, theo tôi phơng án 1 là hợp lý hơn cả. Ưu điểm trớc hết của phơng án này là anh Nguyễn
Văn C tiết kiệm đợc thời gian, công sức, tiền của. Vụ việc của anh C chỉ cần
Tòa án giải quyết mà không cần qua nhiều cơ quan, qua nhiều cấp giải quyết.
Nếu vụ việc anh C có qua bao cấp giải quyết thì kết quả cuối cùng vẫn chỉ là
anh C không đợc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bởi lẽ, thực chất
vấn đề cần giải quyết trong vụ việc này là Giấy chuyển nhợng quyền sử dụng
đất giữa anh C và anh A. Mâu thuẫn giữa anh C và anh A cũng chỉ là hành vi
lừa dối của anh A khi chuyển nhợng quyền sử dụng đất cho anh C. Để bảo vệ
đợc quyền, lợi ích hợp pháp của mình anh C phải kiện anh A ra Tòa án Nhân
dân huyện N yêu cầu huỷ Giấy chuyển nhợng quyền sử dụng đất do bị lừa dối
và yêu cầu anh A phải bồi thờng thiệt hại cho mình do hành vi lừa dối gây ra.
Điều 142 Bộ luật dân sự quy định: Khi một bên tham gia giao dịch dân
sự do bị lừa dối hoặc bị đe doạ thì có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch
dân sự đó vô hiệu
Bên lừa dối, đe dọa phải bồi thờng thiệt hại cho bên kia.
Khoản 2 Điều 146 quy định hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu:
Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn
trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả lại đợc bằng hiện vật thì phải
hoàn trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thờng.
Một u điểm lớn của phơng án này nữa là giải quyết đợc mâu thuẫn giữa
hai gia đình anh C và anh D. Bởi lẽ, khi giấy chuyển nhợng quyền sử dụng đất
giữa anh C và anh A bị huỷ thì giấy chuyển nhợng giữa anh A và anh D là hợp

8


Xác nhận chuyển quyền sử dụng đất sai lỗi tại ai?

pháp. Anh D hoàn toàn có quyền làm thủ tục để đợc cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất xây nhà trên mảnh đất này.
Mâu thuẫn giữa anh C và anh D đợc giải quyết mà không cần có sự hoà
giải của các hoà giải viên cơ sở. Do vậy, nó góp phần vào việc củng cố tình
đoàn kết làng xóm vốn là truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, giữ gìn trình
tự trong cộng đồng dân c.

9


Xác nhận chuyển quyền sử dụng đất sai lỗi tại ai?

phần v

kết luận và kiến nghị
Qua phần trình bày diễn biến một vụ việc tranh chấp đất đai điển hình ở
cơ sở xã, phờng và quá trình giải quyết tranh chấp của cấp Huyện hiện nay, đã
đi đến một số kết luận nh sau:
- Tranh chấp về đất đai là tình trạng phổ biến xảy ra ở mọi nơi không
riêng ở nông thôn mà cả các khu đô thị.
- Việc giải quyết tình trạng tranh chấp về đất đai thờng là rất chậm dẫn
đến tình trạng khiếu kiện kéo dài, khiếu nại đã gây ra những bức xúc làm mất ổn
định về chính trị, xã hội; đã không ít trờng hợp xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
- Pháp luật về đất đai hiện nay đã đợc Đảng, Quốc hội và Nhà nớc ta
từng bớc kiện toàn phát huy hiệu lực. Song quyền sử dụng đất đai từ xa đến
nay qua nhiều thời kỳ biến động, việc giao cấp đất còn có lúc có nơi thực thi
trái pháp luật, cấp đất sai thẩm quyền, buông lỏng quản lý, thiếu quy hoạch
đồng bộ, tài liệu hồ sơ địa chính không đồng nhất, không đầy đủ, không phản
ánh đợc thực trạng tình hình sử dụng đất và nhất là đất ở. Từ đó xảy ra sự
tranh chấp về gianh giới đất, về cấp quyền sử dụng đất, về chuyển nhợng
quyền sử dụng đất Quản lý đất đai thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của
Nhà nớc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai. Quản lý Nhà
nớc nói chung giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong hoạt động của bộ máy
Nhà nớc trên mọi lĩnh vực đòi hỏi các cơ quan Nhà nớc, các cán bộ công chức
Nhà nớc phải nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ
đợc giao, Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, đảm bảo quyền và
lợi ích hợp pháp của công dân góp phần xây dựng Nhà nớc pháp quyền Việt
Nam xã hội chủ nghĩa. Nhà nớc của dân, do dân và vì dân. Nâng cao năng lực
quản lý, có kiến thức chuyên môn giỏi, am hiểu pháp luật, tận tuỵ trong công
việc là những yêu cầu bức thiết đối với cán bộ công chức hiện nay. Có nh vậy
mới hạn chế những sai phạm trong việc thi hành công vụ, gây ra những thiệt
hại đến quyền và lợi ích của công dân. Nhất là đội ngũ công chức đợc giao
nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai ở cấp tỉnh, huyện, xã hiện nay
cần đợc trang bị những kiến thức nhất định, am hiểu chuyên môn, pháp luật về
đất đai; có kinh nghiệm thực tiễn để tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo về
đất đai nhất là ở những điểm nóng, những bức xúc của ngời dân hiện nay.
Muốn thực hiện tốt yêu cầu trên theo tôi cần phải:
10


Xác nhận chuyển quyền sử dụng đất sai lỗi tại ai?

* Thứ nhất: Cần đề ra các chính sách phát triển đất nớc một cách kịp
thời đồng bộ có chiến lợc, bớc đi cụ thể qua từng thời kỳ phải phù hợp sát với
thực tế. Đặc biệt là tăng cờng xây dựng hệ thống pháp luật một cách hoàn
chỉnh, toàn diện tránh chồng chéo, bất cập và có tính khả thi cao.
* Hai là: Cần tăng cờng cải cách nền hành chính quốc gia, cải cách t pháp
và cụ thể đổi mới, nâng cao trách nhiệm hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà
nớc, đồng thời nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với quá
trình phát triển kinh tế xã hội. Tiến hành thờng xuyên việc đánh giá đội ngũ cán
bộ công chức nếu không có trình độ hiểu biết, không đủ tiêu chuẩn, nghiệp vụ
phải tiếp tục đào tạo bồi dỡng hoặc điều sang làm công tác khác.
* Bà là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp
luật một cách sâu rộng đến quần chúng nhân dân qua các phơng tiện thông tin
đại chúng tránh tình trạng kém hiểu biết pháp luật dẫn đến vi phạm pháp luật.
Cần đặc biệt chú trọng đến những nơi kinh tế còn khó khăn vùng sâu, vùng xa,
vùng nông thôn độc canh, những điểm còn nhiều yếu kém về văn hoá, giáo
dục còn nhiều phong tục lạc hậu, ít hiểu biết về pháp luật
* Bốn là: Cần quy định rõ về năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức của
những cán bộ làm công tác chuyên môn đáp ứng đợc yêu cầu của công việc.
Nhất là cán bộ công chức: Thanh tra, T pháp, Viện Kiểm sát, Tòa án để khi
nhân danh cơ quan Nhà nớc ra một Quyết định bao giờ cũng phải thấu tình đạt
lý luôn có tính thực thi, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, lập
lại kỷ cơng cho xã hội.
* Năm là: Tăng cờng Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm sát xử lý
nghiêm minh đối với những cá nhân do thiếu tinh thần trách nhiệm không
hoàn thành nhiệm vụ đợc giao phó: gây phiền hà, sách nhiễu, tham ô gây
thiệt hại đến nền kinh tế của đất nớc và của nhân dân.
Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2006
Ngời viết tiểu luận

Nguyễn Đăng Lịch

11


X¸c nhËn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt sai – lçi t¹i ai?

12


Xác nhận chuyển quyền sử dụng đất sai lỗi tại ai?

mục lục
Trang
Lời nói đầu

1

Phần I:

Nội dung tình huống

Phần II:

Xác định mục tiêu

Phần III:

Phân tích nguyên nhân hậu quả

5-7

Phần IV:

Xây dựng lựa chọn phơng án

8-10

Phần V:

Kết luận và kiến nghị

11-13

2-3
4

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×