Tải bản đầy đủ

LTC: Mở rộng vốn từ: Hòa Bình

CHÀO MỪNG CÔ VÀ
CÁC EM HỌC SINH


KIỂM TRA BÀI CŨ
Thế nào là từ trái nghĩa?
 Từ trái nghĩa là từ có nghĩa trái ngược
nhau
Ví dụ:
Đen – trắng, cao - thấp


LUYỆN TỪ VÀ CÂU

MỞ RỘNG VỐN TỪ:
HÒA BÌNH


Bài tập 1: Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa của từ hòa
bình? Đánh dấu X vào trước ý trả lời đúng


 Trạng thái bình thản
X Trạng thái không có chiến tranh


 Trạng thái hiền hòa, yên ả


 Trạng thái bình thản là trạng thái
không lo, không nghĩ của con người.
 Trạng thái hiền hòa, yên ả. Hiền hòa là
tính nết con người, còn yên ả là trạng
thái của cảnh vật.


Bài tập 2: Nối từ hòa bình với những từ đồng nghĩa với nó

bình yên

bình thản

lặng yên

thái bình

hòa bình

hiền hòa

thanh thản

thanh bình

yên tĩnh


Bài tập 3: Viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) miêu tả cảnh
thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết


CẢM ƠN CÔ VÀ

CÁC EM HỌC SINHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×