Tải bản đầy đủ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỊCH SỬ 8

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: LỊCH SỬ 8
THỜI GIAN: 60 PHÚT

Câu 1: Nêu ý nghĩa lịch sử cách mạng tư sản Pháp cuối TK XVIII (2
điểm)
Câu 2: Nêu nguyên nhân, tính chất và kết cục của chiến tranh thê giới
thứ nhất. Nêu thái độ của em đối với chiến tranh. (4 điểm)
Câu 3: Kinh tế nước Mỹ đã phát triển như thế nào trong thập niên 20
của TK XX? Vì sao Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933?
(4 điểm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×