Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non các biển báo giao thông

Giáo án tham khảo
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH
Đề tài : CÁC BIỂN BÁO GIAO THÔNG
Lớp mẫu giáo 5 tuổi
I/ Yêu cầu:
- Trẻ nhận biết được ý nghĩa, công dụng của một số biển báo giao thông.
- Trẻ biết thực hiện đúng luật giao thông.
- Trẻ làm các biển báo để áp dụng vào thực tiễn của trường.
II/ Chuẩn bị:
- Băng VCD hình ảnh giao thông trước cổng trường.
- Trẻ thực hiện trước đó một số biển báo giao thông trong sân trường: cấm đi
ngược chiều, cấm quẹo trái, cấm quẹo phải, được phép đi thẳng….
III/ Tổ chức hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ

DỰ KIẾN HĐ CỦA TRẺ

1/ Hoạt động 1:
- Cô cùng trẻ quan sát cổng trường và sân - Trẻ cùng đi với cô
trường.
- Ở cổng trường, cô hỏi trẻ quang cảnh cổng - Trẻ phát biểu

trường lúc này như thế nào?
- Trong khi quan sát, cô hỏi cháu về ý nghĩa
của các biển báo giao thông trong sân trường. - Trẻ đàm thoại cùng cô
2/ Hoạt động 2:
- Cô mở băng VCD về quang cảnh giao thông - Trẻ vào lớp và xem một đoạn
trước cổng trường vào thời điểm phụ huynh VCD về quang cảnh giao thông
trước cổng trường vào thời điểm
đưa bé đến trường.
phụ huynh đưa bé đến trường.
- Trong khi cho trẻ xem băng hình, cô đàm
thoại cùng trẻ về những diễn biến trong băng
hình.
+ Các con thấy trước cổng trường lúc này
như thế nào?
+ Chú đang đậu xe ở đâu? Có đúng luật
giao thông?
+ Các con nhìn thấy hình ảnh gì đây?

- Trẻ trả lời

1


+ Chú này đang làm gì?....
- Sau khi xem băng hình xong cô hỏi lại trẻ:
+ Các con vừa thấy những hình ảnh gì trong - Trẻ trả lời
cuộn băng này?
+ Theo các con như vậy sẽ ảnh hưởng gì
đối với cổng trường của chúng ta?
+ Vậy để mọi người không đậu xe, tụ tập
buôn bán trước cổng trường mình phải có cái - Trẻ trả lời
gì để nhắc nhở?
- Lúc nãy, các con thấy những biển báo nào
trong sân trường (mời trẻ lên chọn và hỏi ý
nghĩa của các biển báo đó).
- Đưa biển báo giao thông cho trẻ xem và hỏi
trẻ nhìn vào đặc điểm nào để biết đó là bảng
cấm và được phép.

- Trẻ trả lời


- Nếu chúng ta không tuân theo các biển báo - Trẻ trả lời
giao thông thì điều gì sẽ xảy ra?
- Khi xảy ra tai nạn các con cảm thấy như thế
- Trẻ trả lời
nào ?
- Vậy để giảm bớt tai nạn, cổng trường mình
an toàn trật tự, ba mẹ không đậu xe dưới - Trẻ trả lời
lòng đường thì chúng mình giúp bằng cách
nào?
- Theo các con cần làm những biển báo nào
- Trẻ trả lời
ngay trước cổng trường?
- Làm như thế nào để mọi người nhìn và hiểu
được?
3/ Hoạt động 3:
- Chia nhóm, cho trẻ thảo luận và thực hiện. - Trẻ thực hiện
Sau khi trẻ thực hiện, cô hỏi ý nghĩa các biển
báo mà trẻ vừa làm.
- Yêu cầu trẻ xử lý tình huống
- Cho trẻ cầm biển báo đặt trước cổng trường.
Kết thúc.

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×