Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non thơ chú gà con

GIÁO ÁN
BỘ MÔN : THƠ
ĐỀ TÀI : CHÚ GÀ CON
Lớp: 18-24 tháng
I.

Nhiệm vụ cần thực hiện
1. Nhiệm vụ giáo dưỡng
- Nhiệm vụ nội dung chính
+ Kiến thức:- trẻ cảm nhận được nhịp điệu của bài thơ, thích đọc thơ
và chú ý nghe cô đọc thơ
+ Kỹ năng: luyện trẻ đọc thơ theo cô
luyện phát âm từ :tốc, tốc
- Nhiệm vụ nội dung kết hợp:
+ âm nhạc : con gà con
2. Nhiệm vụ phát triển
- Phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ
- Giúp trẻ nghe và hiểu bài thơ

II.


II.

III.

3. Nhiệm vụ giáo dục
- Giáo dục trẻ mạnh dạn đọc thơ theo cô
Loại giờ phương pháp tổ chức
- loại giờ: dạy thơ
- Phương pháp: đàm thoại- trực quan- trò chơi
Chuẩn bị
-

Mô hình chú gà con
Mũ gà con
Máy cassét, đàn

Tiến hành thực hiện
Hoạt động của cô
1. Ổn định: cô và cháu cùng hát bài “Con
gà con”

Hoạt động của cháu
-Trẻ hát theo cô

2. Hoạt động nhận thức:
Hoạt động 1:cô dẫn trẻ đến mô hình gà con
và nói:
- Các con thấy chú gà này có ngoan không?
- Gà con ăn gì vậy con?
- Vậy mình cùng đọc thơ cho chú gà ngoan này
nghe nha!

-Trẻ trả lời


Cô đọc thơ “ chú gà con” diễn cảm, rõ lời

-Trẻ chú ý lắng nghe cô đọc thơ

Giải thích:


- Các con biết không gà con đói bụng nó đua
nhau chạy đến mổ thóc kêu “tốc, tốc, tốc”

-Trẻ lắng nghe cô

Cô giới thiệu :
- Đây là đàn gà con nè con! (cô đưa trẻ hướng
vào mô hình)
Cô đọc bài thơ và làm động tác, khuyến khích
trẻ đọc vuốt đuôi cùng cô (2 lần)
+ Các con thấy đàn gà con đang làm gì ?
+ Bây giờ các con đứng lên làm đàn gà con
cùng cô nè!
Hoạt động 2:
Trẻ đội mũ gà, đọc thơ, kết hợp làm động tác
- Các con đọc thơ giỏi lắm cô và các con cùng
chơi trò làm gà mổ thóc nha
Hoạt động 3:
Cho trẻ đọc lại bài thơ
- Các con ơi các chú gà con đang làm gì nè?
- À gà con đang đói bụng chạy đến mổ thóc ăn
nè! Vậy các con làm chú gà con mổ thóc đi
- Các con đọc lại bài thơ chú gà con cho các
chú gà nghe nha! ( cô và trẻ đọc thơ “chú gà
con”)
3. Kết thúc

-Trẻ đọc theo cô
- Trẻ trả lời

-Trẻ vừa làm gà con vừa đi và ngồi
xuống kêu “tốc, tốc”

-Trẻ xem hình các chú gà con và làm
động tác kêu “tốc, tốc”
-Trẻ đọc cùng với cô



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×