Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non kể chuyện đôi bạn nhỏ

GIÁO ÁN
BỘ MÔN: Làm Quen Văn Học
TRUYỆN KỂ : Đôi Bạn Nhỏ
LỚP : Cơm thường 1
I.

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
 Trẻ hiểu nội dung truyện, tên các nhân vật và các lời thoại
 Trẻ thích thú nghe và tham gia hoạt động
 Trẻ hiểu và làm quen, bắt chước lời thoại hành động của từng nhân vật
 Giúp trẻ phát triển xúc cảm tình cảm, phát triển ngôn ngữ trí tưởng
tượng

II.

CHUẨN BỊ :
 Tranh phong, các nhân vật : gà con, vịt con, con cáo
 Mô hình
 Mặt nạ, mũ : Gà, Vịt, Cáo

III.


TIẾN HÀNH :
A. HOẠT ĐỘNG CHUNG:
HOẠT ĐỘNG CÔ
1. Giới thiệu :
• Chơi
• Gà con mổ thóc
• Vịt bơi
• Cô nói : cáo kìa! Chạy nhanh
2. Kể chuyện
Cô kể một lần kết hợp sử dụng tranh, mô
hình
3. Đàm thoại
B. Hoạt động 1:
- Cô vừa kể các con nghe chuyện gì?
- Trong truyện có những ai?
- Con gì đuổi bắt gà con?
- Khi bị cáo đuổi bắt, gà con kêu như thế
nào?
- Khi nghe gà con kêu cứu, vịt nói gì?
làm gì?
- Bé nào biết nhắc lại tiếng kêu của gà
con? Vịt con?

HOẠT ĐỘNG CHÁU
- Trẻ làm động tác mổ thóc, vịt bơi
chạy một vòng theo cô.
- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ trả lời.
- Vài trẻ làm động tác sợ hãi và tiếng
kêu của gà con, tiếng trả lời của vịt
con.

C. Hoạt động 2:
Hát.
Chia 2 nhóm đội mũ giả làm gà con, vịt
con cô tham gia 2 vai và nói giọng của

- Cháu đóng vai gà con, vịt con ( thể


hiện dáng điệu và giọng ) khi đang


nhân vật cùng trẻ

kiếm ăn.

Đổi vai
D. Hoạt động 3:
Cô nhanh tay đeo mặt nạ Cáo:
- Các ngươi biết ta là ai không?
- Ta đói bụng quá rồi, ta đi tìm mồi đây.
- A! đây rồi là gà con, ta sẽ được một bữa
thật no đây.
- Ta sẽ rình bắt gà con ăn thịt, ta bắt đây.

- Trẻ trả lời

- Gà con kêu gì vậy?
- Tức thật ai cứu gà con vậy?
- Vịt con kêu như thế nào?
- Vịt con đã cứu gà con rồi, không có gì
ăn ta đói quá!
- Các ngươi có thương ta không?
- Vậy các ngươi thương ai?
- Vì sao các ngươi thương vịt con?
- Ừ ! Vịt con tốt bụng đấy. Ta đi đây.
Cô nhanh tay tháo mặt nạ ra.
4. Kết thúc:
- Từ đấy hai bạn rất thương yêu nhau.
Mình đặt tên cho truyện này là gì?

- Trẻ trả lời

Hát theo nhạc “Đàn vịt con”

- Trẻ hát.

* Nhận xét.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×