Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non đề tài ( thơ ) hoa cúc vàng

LÀM QUEN VĂN HỌC
Chủ đề : HOA – QUẢ
Đề tài ( thơ ) : Hoa cúc vàng
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
-Trẻ cảm nhận vần điệu và nội dung bài thơ : Mỗi khi mùa xuân đến hoa
cúc nở vàng rực rỡ
- Trẻ đọc thơ diễn cảm , thể hiện được cảm xúc của mình qua nét mặt , điệu
bộ
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc ,khả năng ghi nhớ có chủ định. Cung cấp từ
“Cúc gom nắng vàng , rực vàng hoa cúc”
II/ CHUẨN BỊ :
- Trước hoạt động cho trẻ làm quen bài thơ :cô đọc cho trẻ nghe , giải thích
một số từ khó : “gom nắng vàng, rực vàng”
- Đồ dùng –đồ chơi :
+ Tranh minh họa : 2 hay 3 tranh
+ Một chậu cúc vàng để trong góc gia đình
III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :
Hoạt động của cô
 Hoạt động 1 : Giới thiệu bài thơ
-Cô dùng tình huống :
+ Hình như hôm nay trong lớp mình có gì khác hôm

qua . Có ai nhận ra không?
+ Các con có biết hoa cúc nở vào dịp nào không ?
+ Các con nghĩ xem hoa cúc có những màu gì ?
- Tác giả Nguyễn Văn Chương có viết bài thơ miêu tả
vẽ đẹp của hoa cúc Các con hãy lắng nghe xem trong
bài thơ miêu tả vẻ đẹp của hoa cúc như thế nào nhé
 Hoạt động 2 : Đọc thơ
-Lần 1 : cô đọc diễn cảm , kết hợp tranh minh họa
-Lần 2: Cô đọc thơ kết hợp cử chỉ, điệu bộ minh họa
-Dạy trẻ đọc theo cô : 2- 3 lần
 Hoạt động 3 : Dạy đọc thơ
-Trong bài thơ tác giả đang nói về mùa gì
-Mùa đông trong bài thơ được miêu tả như thế nào?
-Câu thơ nào đã thể hiện điều ấy ?

Dự kiến hoạt động trẻ

-Thưa cô con thấy có chậu hoa cúc
vàng …
-Hoa cúc nở vào ngày tết , nở vào
mùa xuân
-Hoa cúc vàng , hoa cúc trắng

-Trẻ lắng nghe cô đọc và quan sát
tranh
-Trẻ đọc diễn cảm theo cô
-Bài thơ nói về mùa đông
-Trời không có nắng , trời màu trắng
như đắp chăn bông
-Trẻ đọc thơ diễn cảm


+Cho trẻ đọc lại đoạn 1+2 .” Đoạn thơ này nói về thời
tiết của Mùa đông”
-Còn mùa xuân thì sao ?
-Trời mát mẻ , nắng ấm áp cây cỏ
xanh tốt
-Câu thơ nào nói lên điều này ?
-Trẻ đọc câu “Thấy mùa xuân …về
chăng”

+ Cô cho trẻ đọc lại đoạn 3 : “Đoạn thơ này khi mùa -Trẻ đọc thể hiện diễn cảm
xuân đến hoa cúc vàng nở rất đẹp”
-Tác giả miêu tả hoa cúc như thế nào ?
-Hoa nở bung , vàng rực rỡ
-Khi mùa xuân đến con cảm thấy như thế nào ?
-Con thấy vui …
-Câu thơ nào nói lên niềm vui của mọi người khi mùa -Trẻ đọc 2 câu cuối
xuân đến
+ Cho trẻ đọc lại đoạn 4 : “Đoạn này nói về ngày tết
-Trẻ đọc theo cô đoạn 4
hoa nở rất vui”
-Các con thử tượng xem nếu chúng ta đang ở trong
-Con cảm thấy lạnh , rét , run …
thời tiết mùa đông các con cảm thấy thế nào ?
-Chia nhóm cho trẻ đọc thơ
-cả lớp đọc 4 khổ thơ
-Cá nhân đọc
 Hoạt động 4 : Tưởng tượng – sáng tạo
-Các con hãy thử đặt tên cho bài thơ (cô viết lại tên -Trẻ đặt tên theo suy nghĩ
cho trẻ xem)
-Cô giới thiệu tên bài thơ “ Hoa cúc vàng” của tác giả -Trẻ quan sát cô viết và đọc theo
Nguyễn Văn Chương
-Nếu con được vui chơi trong vườn hoa cúc vàng con -Con thấy mùi thơm hoa cúc , con
cảm thấy thế nào ?
thấy một màu vàng rực …
-Nếu con là tác giả con sẽ tả hoa cúc vàng đẹp như thế -Hoa cúc vàng rực rỡ như màu nắng
nào ?
….
Trò chơi : Thử tài
-Trẻ tìm bạn , kết theo nhóm cô yêu
-Các con hãy kết cho cô mỗi nhóm 5 bạn
cầu
-Các nhóm thi đua nhau tìm những bài thơ , bài hát -Trẻ thỏa thuận trong nhóm và thể
hay câu chuyện về các loại hoa sẽ thi đua nhau
hiện lại
+ Bài thơ : Hoa kết trái
+Bài hát : lý cây bông , hoa bé
ngoan …Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×