Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non đề tài thơ đi dép

GIÁO ÁN
BỘ MÔN : Thơ
ĐỀ TÀI : Đi dép lần 2
KẾT HỢP : Thể dục đi trong đường hẹp
LỚP : 19 / 24 tháng
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
 Cô đọc diễn cảm 3 bài thơ
 Phát triển ngôn ngữ từ : “đi dép … êm êm”
 Trẻ đọc vuốt theo cô từ cuối bài thơ
 Trẻ hiểu được nội dung bài thơ và biết được công dụng của đôi dép
II. CHUẨN BỊ :
 10 / 13 đôi dép – tranh chủ điểm
 Búp Bê – Máy – Băng
 Mô hình
III. CÁCH TIẾN HÀNH :
HOẠT ĐỘNG CÔ
Trẻ ngồi quanh cô
Hoạt động 1: “bóng to … bóng nhỏ”
- À! Ai gõ cửa lớp mình đó con?
- Búp bê đến lớp tặng cho lớp hộp quà
- Cô mở cho các con cùng xem nha

- Trong hộp quà có cái gì? “Đôi dép”
- Cô cũng có bài thơ về đôi dép
- Cô đọc cho các con nghe cùng nghe một lần
Cô cho cả lớp đọc lại 1,2 lần
Cô cho từng bé lên đọc cùng cô
Hoạt động 2: hát “dạo chơi”
Cô đàm thoại với trẻ
- Mình đã tới vườn hoa rồi
- Vậy các con phải đi dép để giữ chân cho sạch
Cô cho trẻ mang dép, bế búp bê, đi trong đường hẹp và
đọc bài thơ đi dép 1,2 lần
Hoạt động 3: hát “đôi dép xinh”
Trẻ bế theo búp bê và nhún nhảy theo bài hát

HOẠT ĐỘNG CHÁUTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×